''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Komunikaty dla RADYKomunikat!

Informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w naborze nr 7/2018 odbędzie się w dniu: 12.06.2018 r. o godz. 15.00 w LGDKomunikat!

Informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach nr 4/2018, 5/2018 i 6/2018 odbędzie się w dniu: 21.05.2018 r. o godz. 8.00 w LGDKomunikat!

Informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach nr 4/2018, 5/2018 i 6/2018 odbędzie się w dniu: 15.05.2018 r. o godz. 12.00 w LGDKomunikat!

Informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach nr 4/2018, 5/2018 i 6/2018 odbędzie się w dniu: 07.05.2018 r. o godz. 15.00 w LGDKomunikat!

Informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach nr 4/2018, 5/2018 i 6/2018 odbędzie się w dniu: 30.04.2018 r. o godz. 9.00 w LGD.Komunikat!

Informuję, że 23.03.2017 o godz. 9.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia protestów.komunikat

Informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 odbędzie się w dniach: 02.02.2017 r., 07.02.2017 r., 20.02.2017 i 22.02.2017 o godz. 9.00 w LGD.komunikat

Informujemy, iż posiedzenie Rady dotyczące oceny wniosków złożonych w naborach nr 1/2017, 2/2017 i 3/2017 odbędzie się w dniach: 27.01.2017 i 31.01.2017 o godz. 9.00 w LGD.