''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Dobre praktykiPrzedstawiamy Państwu przedsięwzięcia wsparte przez naszą LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.1) Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

2) Podejmowanie działalności gospodarczej.

3) Rozwój działalności gospodarczej.

4) Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

5) Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - grant 2/2018/G

6) Zachowania dziedzictwa lokalnego - grant 1/2021/G

7) Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - grant 2/2021/GRozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnejPodejmowanie działalności gospodarczejRozwój działalności gospodarczejTworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnegoPromowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - grant 2/2018/GZachowania dziedzictwa lokalnego - grant 1/2021/GPromowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - grant 2/2021/G