''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Władze StowarzyszeniaZarząd (stan od 19.06.2020)


1. Iwona Woch - Prezes Zarządu
2. Marlena Błyskal - Wiceprezes Zarządu
3. Krystyna Magdziarczyk - Wiceprezes Zarządu
4. Grzegorz Mokrzycki - Skarbnik
5. Danuta Zawada - Członek ZarząduOrgan Decyzyjny - RADA (stan od 28.06.2019)


1. Marek Sabara
2. Lucyna Sobańska
3. Rafał Gnot
4. Jakub Doliwa
5. Alina Łukaszczuk
6. Alicja Marcinkowska
7. Janusz Demkowicz
8. Tomasz Czapor
9. Elżbieta Nitka
10. Adam Wojtowicz
11. Michał Popiel
12. Anna Janocha
13. Piotr SuraKomisja Rewizyjna (stan od 19.06.2020)


1. Bartłomiej Kądziołka
2. Marian Kurasz
3. Arkadiusz Kuc