''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Diagnoza potrzeb edukacyjnych - ankiety
Szanowni Państwo,

w odniesieniu do prac zmierzających do opracowania Diagnozy potrzeb edukacyjnych dla szkół powiatu bieszczadzkiego zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie podjętych działań.

Prace nad diagnozą rozpoczęły się w grudniu 2016 r. zgodnie z umową podpisaną 10 listopada 2016 r. pomiędzy Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady", a Starostwem Powiatowym w Ustrzykach Dolnych. Opracowanie będzie oficjalnym dokumentem, z którego wnioski będą podstawą dla działań zakładanych we wnioskach o dofinansowanie w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Nadmienić jednak należy, że zebrane dane z racji rozbudowanej części badawczej mogą być wykorzystywane także w innych, szerszych celach planistycznych.

Zebrane podczas badania informacje, opinie i oceny posłużą do zbudowania odpowiednio dostosowanej oferty kształcenia specjalnego..

Narzędzia badawcze zostały opracowane na bazie aktywnych formularzy, ich wypełnienie wymaga dostępu do komputera i internetu. Ankiety są anonimowe, wykorzystują pytania jednokrotnego wyboru oraz pytania otwarte - z prośbą o informację/ opinię..

Liczymy na zaangażowanie oraz współpracę.

Termin badania 02.03.2017 r. do 09.03.2017 r. 
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z P. Agnieszką Ciepluch pod numerem telefonu 13 465 65 80 (w. 105).Ankiety:
Ankieta nauczyciele SOSW