''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Lista członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
stan na dzień 26.06.2019 rSektor Publiczny:

1. Gmina Czarna - Dorota Korżyk
2. Gmina Lutowiska - Jakub Doliwa
3. Gmina Olszanica - Alicja Marcinkowska
4. Gmina Solina - Jacek Makulski
5. Gmina Ustrzyki Dolne - Katarzyna Sekuła
6. Gmina Tyrawa Wołoska - Marian Kurasz
7. Gmina Sanok - Paweł Wdowiak
8. Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego - Katarzyna Dutka
9. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku - Krzysztof Pecka
10. Gmina Solina – Anna JanochaSektor społeczny i mieszkańcy:

1. Antoni Szewczyk
2. Marek Sabara
3. Danuta Zawada - Rada Sołecka Sołectwo Michniowiec
4. Stowarzyszenie „Zatwarnica” - Magdalena Stanisławska
5. Krystyna Wronowska
6. Alina Łukaszczuk
7. Magdalena Demkowicz
8. Agnieszka Magda - Pyzocha
9. Lucyna Sobańska
10. Rafał Gnot
11. Fundacja Bieszczadzka - Bogusław Pyzocha
12. Ewelina Widomska
13. Ilona Doliwa
14. Grzegorz Mokrzycki
15. Marta Niwczyk
16. Michał Regiel
17. Małgorzata Gądela
18. Mirosław Krupa - Stowarzyszenie Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne
19. Krystyna Magdziarczyk
20. Małgorzata Wołoszyn
21. Bogumiła Wieczorek
22. Anna Sidorska
23. Adam Wojtowicz
24. Marek Wolanin - OSP w Strachocinie
25. Krystyna Blok - KGW w Wołkowyi
26. Elżbieta Nitka - KGW w Rozpuciu
27. Michał Markulis
28. Czesław Cioć - OSP w Bóbrce
29. Marcin Marcinkowski 30. Krzysztof Miszczak - Stowarzyszenie QUO VADIS
31. Jacek Przybyła
32. Marlena Błyskal
33. Agnieszka Ciepluch
34. Adrianna Sroka
35. Irena Kijanka
36. Michał PrzepióraSektor gospodarczy:

1. Marcin Budzyk-"Forta" Budzyk Marcin
2. Janusz Demkowicz- DemkowiczJanusz -"DEBIES"
3. Arkadiusz Kuc - "AREL" Arkadiusz Kuc
4. Agata Bartosik- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych
5. Andrzej Cioć- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ustrzykach Dolnych
6. Iwona Woch - Usługi Doradcze i Szkoleniowe
7. Piotr Hołubowski-HołubowskiPiotrUsługi Muzyczne
8. Mateusz Przygoda - Mateusz Przygoda "Parakurs"”
9. Zenon Bodnar - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zenon Bodnar
10. Anna Pikuła - Rabe - Anna Pikuła
11. Michał Popiel -Popielsan Michał Popiel
12. Bartłomiej Kądziołka - Bartłomiej Kądziołka Szkolenie Sportowe. Usługi Transportowe
13. Tomasz Czapor - Usługi Leśne Tomasz Czapor
14. Piotr Sura -"TIP-TOP" Piotr Sura
15. Andrzej Kusz - Gospodarstwo agroturystyczne "BAZYL"-Andrzej Kusz