''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Lista członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
stan na dzień 27.05.2022 rSektor Publiczny:

1. Gmina Czarna - Dorota Korżyk
2. Gmina Lutowiska - Jakub Doliwa
3. Gmina Olszanica - Alicja Marcinkowska
4. Gmina Solina - Jacek Makulski
5. Gmina Ustrzyki Dolne - Michał Wnuk
6. Gmina Tyrawa Wołoska - Marian Kurasz
7. Gmina Sanok - Paweł Wdowiak
8. Starostwo Powiatu Bieszczadzkiego - Katarzyna Dutka
9. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku - Krzysztof Pecka
10. Gmina Solina - Anna Janocha
11. Marek SabaraSektor społeczny i mieszkańcy:

1. Antoni Szewczyk
2. Danuta Zawada - Rada Sołecka Sołectwo Michniowiec
3. Stowarzyszenie "Zatwarnica" - Magdalena Stanisławska
4. Krystyna Wronowska
5. Alina Łukaszczuk
6. Magdalena Demkowicz
7. Agnieszka Magda - Pyzocha
8. Lucyna Sobańska
9. Rafał Gnot
10. Fundacja Bieszczadzka - Bogusław Pyzocha
11. Ewelina Widomska
12. Ilona Doliwa
13. Grzegorz Mokrzycki
14. Marta Niwczyk
15. Michał Regiel
16. Małgorzata Gądela
17. Mirosław Krupa - Stowarzyszenie Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne
18. Krystyna Magdziarczyk
19. Małgorzata Wołoszyn
20. Bogumiła Mazurek
21. Anna Sidorska
22. Adam Wojtowicz
23. Marek Wolanin - OSP w Strachocinie
24. Krystyna Blok - KGW w Wołkowyi
25. Elżbieta Nitka - KGW w Rozpuciu
26. Michał Markulis
27. Czesław Cioć - OSP w Bóbrce
28. Marcin Marcinkowski 29. Krzysztof Miszczak - Stowarzyszenie QUO VADIS
30. Jacek Przybyła
31. Marlena Błyskal
32. Agnieszka Ciepluch
33. Adrianna Urban
34. Irena Kijanka
35. Michał Przepióra
36. Ryszard JanochaSektor gospodarczy:

1. Marcin Budzyk-"Forta" Budzyk Marcin
2. Janusz Demkowicz- DemkowiczJanusz -"DEBIES"
3. Arkadiusz Kuc - "AREL" Arkadiusz Kuc
4. Agata Bartosik- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych
5. Andrzej Cioć- Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ustrzykach Dolnych
6. Iwona Woch - Usługi Doradcze i Szkoleniowe
7. Piotr Hołubowski-HołubowskiPiotrUsługi Muzyczne
8. Mateusz Przygoda - Mateusz Przygoda "Parakurs"”
9. Zenon Bodnar - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Zenon Bodnar
10. Anna Pikuła - Rabe - Anna Pikuła
11. Michał Popiel -Popielsan Michał Popiel
12. Bartłomiej Kądziołka - Bartłomiej Kądziołka Szkolenie Sportowe. Usługi Transportowe
13. Tomasz Czapor - Usługi Leśne Tomasz Czapor
14. Piotr Sura -"TIP-TOP" Piotr Sura
15. Andrzej Kusz - Gospodarstwo agroturystyczne "BAZYL"-Andrzej Kusz