''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

AktualnościŻmijowisko

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 20 lipca do Ustrzyk Górnych na cykliczną imprezą Festiwal Folkowy "Żmijowisko" szczegóły na plakacie

Projekt współpracy "Aktywni na trasach Nordic Walking" dobiega końca!

Za nami już ostatni marsz Nordic Walking. Dnia 14 czerwca zawitaliśmy do gminy Sanok. Pogoda i wspaniała atmosfera dopisała. Marsz rozpoczęliśmy w malowniczej Hłomczy, gdzie powstało nowe miejsce aktywnego wypoczynku i rekreacji - drewniana wiata, a także udostępniono elementy małej architektury tj. stojak i stację naprawy rowerów. Uczestnicy mieli do pokonania trasę na dystansie ok. 3 km, która przebiegała obok łowiska "Hłomcza", złożonego z 5-ciu stawów o różnych rozmiarach i specyfice, a prowadziła w kierunku rynku zabytkowego galicyjskiego w Mrzygłodzie. Trasa niezwykle urokliwa, miejsce idealne do spacerów i wypoczynku. Tradycyjnie uczestnicy otrzymali gorący posiłek, a następnie zostały rozdane pamiątkowe dyplomy i rozlosowane nagrody. W imprezie towarzyszyli nam także przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska".

Przebieg i opis trasy dostępny jest na naszej stronie internetowej, a także na ustawionej w rynku tablicy Nordic Walking. Pragniemy serdecznie podziękować przede wszystkim wspaniałym uczestnikom za ich obecność i aktywny udział. Szczególnie dyrekcji, nauczycielom i uczniom ze Szkoły Podstawowej w Mrzygłodzie i Dobrej. Dziękujemy za pomoc i wsparcie przy organizacji wydarzenia gminie Sanok na czele z P. Pawłem Wdowiakiem - Wójtem Gminy Sanok, P. Łukaszem Mendyka - Prezesem LGD Dolina Sanu, osobom z biura funduszy i promocji gminy Sanok: P. Agnieszce Ciepluch, P. Ewelinie Kiszce i P. Adamowi Wójtowicz, podziękowania ślemy także do strażaków z OSP Hłomcza, na koniec dziękujemy naszemu wykonawcy - Stowarzyszeniu Nowoczesne Bieszczady za wspólnie spędzony czas i nieocenioną współpracę.

Przypominamy, że organizacja tego rajdu oraz pozostałych na naszym terenie i partnerskiej LGD jest związana z inauguracją funkcjonowania tras Nordic Walking oraz miejsc aktywnego wypoczynku utworzonych w ramach projektu współpracy pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska".

17 czerwca to my odwiedziliśmy obszar działania partnerskiej LGD, gdzie w Izdebkach miała miejsce podobna impreza. Dziękujemy za gościnę i współpracę!

Więcej informacji:
Relacja fotograficznaZapraszamy!


Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD "Zielone Bieszczady"

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 27.06.2024 r. na godzinę 14.00 do siedziby stowarzyszenia w Orelcu, Orelec 35.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza i Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków.
3. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
4. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2023 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej za okres 2020 -2024.
6. Omówienie propozycji zmian do statutu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" (zmiana miejsca siedziby).
7. Podjęcie Uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2024 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za okres kadencji,
c) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za okres kadencji,
d) udzielenia absolutorium Zarządowi,
e) ustalenia liczby członków Zarządu,
f) wyboru Zarządu,
g) wyboru Komisji Rewizyjnej,
h) zmiany statutu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady",
i) zmiany adresu siedziby Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
8. Sprawy porządkowe - informacja z bieżącej działalności biura.
9. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".Zapraszamy na dzień otwarty Centrum współpracy na rzecz turystyki zrównoważonej w Stefkowej!

W ramach realizacji operacji własnej nasze stowarzyszenie realizuje zadanie pn.:
"Budowa Centrum współpracy na rzecz turystyki zrównoważonej w Stefkowej" którego celem jest utworzenie miejsca, które będzie najlepszą wizytówką współpracy różnych sektorów na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru LSR LGD „Zielone Bieszczady" dla potrzeb turystyki, rekreacji i edukacji.

Zapraszamy do Stefkowej (działka nr 603/5) 23 czerwca 2024 w godzinach od 14.00 do 19.00!

Będzie to okazja by poznać zasady korzystania z obiektu, współpracy z nami, a także dowiedzieć się więcej na temat technologii budowy budynku energooszczędnego. Nasz wykonawca firma RD HAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ służy fachowym wsparciem i poradą.

Zapraszamy!
Operacja realizowana jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Więcej informacji:
Zdjęcia budynku w różnych fazach budowyZapraszamy!

Zadanie realizowane jest w ramach operacji „EKO - tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam" podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej obszaru LGD „Zielone Bieszczady" w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

Biuro LGD "Zielone Bieszczady" NIECZYNNE
w dniu 14.06.2024 r.

W dniu 14 czerwca 2024 r. Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne z powodu organizacji wydarzeń rekreacyjnych i warsztatów edukacyjnych na obszarze LGD "Zielone Bieszczady" realizowanych w ramach PROW 2014-2020 r.
Zapraszamy do kontaktu drogą mailową: lgdzielonebieszczady@wp.pl
Za utrudnienia przepraszamy.
Łapiemy każdą kroplę wody

Zapraszamy na ostatnią serię warsztatów z cyklu "Łapiemy każdą kroplę wody", których celem jest zwiększenie świadomości odnośnie gospodarowania wodą i nauczenie sposobów jej zagospodarowania w trosce o środowisko i własne korzyści, wzbogacenie wiedzy i praktyki na temat błękitno-zielonej infrastruktury zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli lokalnej administracji publicznej i biznesu. Warsztaty mają na celu promocję ochrony zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy poprzez zwiększenie poziomu retencji oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, dzięki rozwojowi zielono niebieskiej infrastruktury na obszarze LSR.

Zadania realizowane są w ramach operacji "EKO - tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam" podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej obszaru LGD "Zielone Bieszczady" w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
Aktywni na trasach Nordic Walking na obszarze Stowarzyszenia LGD "Ziemia Brzozowska"

Serdecznie zapraszamy do udziału w rajdach Nordic Walking na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska", które odbędą się:
- 15 czerwca w m. Domaradz, - 16 czerwca w m. Niebocko, - 17 czerwca w m. Izdebki, - 18 czerwca w m. Jabłonica Polska.

Rajdy realizowane są w ramach projektu współpracy pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking" który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły dotyczące udziału w rajdach znajdą Państwo na plakatach oraz w regulaminach.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa !!!
Do pobrania:
regulamin g. Domaradz
regulamin g. Nozdrzec
regulamin g. Dydnia
regulamin g. Haczów


"ZERO WASTE W KUCHNI" NIE WYRZUCAM, NIE MARNUJĘ - JEDZENIE SZANUJĘ

Serdecznie zapraszamy na dwa ostatnie warsztaty z cyklu "ZERO WASTE W KUCHNI" NIE WYRZUCAM, NIE MARNUJĘ - JEDZENIE SZANUJĘ: 12 czerwca do Polańczyka oraz 14 czerwca do Strachociny.

Poznaj przepisy na potrawy zero waste i inne pomysły na recykling kuchennych "odpadków". Marnuj mniej jedzenia i oszczędź na wydatkach.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji "EKO - tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam" podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej obszaru LGD "Zielone Bieszczady" w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Zachęcamy do uczestnictwa !!!!Do pobrania:
Regulamin warsztatówProces konsultacji dokumentacji do nowej Lokalnej Strategii Rozwoju dobiega końca

W dniu 28.05.2024 r. miało miejsce Walne Zebranie Członków naszej LGD, było ono także okazją do tego by podsumować dotychczasową pracę Grupy Roboczej ds. LSR, Rady, Zarządu oraz biura w zakresie opracowania dokumentacji wewnętrznej do realizacji nowej LSR.

Przypominamy, że proces konsultacji dokumentacji, w tym kryteriów wyboru trwał bardzo długo. Pracowaliśmy w oczekiwaniu na wytyczne - ogólne i szczegółowe, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Członkowie Rady i Grupy Roboczej odbyli dwa spotkania: pierwsze 28.11.2023 w biurze LGD oraz drugie 09.02.2024 w Gościńcu Pod Małym Królem w Ustrzykach Dolnych. Merytorycznego wsparcia w zakresie "eko kryteriów" udzieliła nam Fundacja Sendzimira w ramach projektu Zielony Lider. Zaraz po podpisanej 9 stycznia br. umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność zwróciliśmy się z prośbą o udział w procesie konsultacji. Ponadto, Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu w dniu 26.01.br uczestniczyła w spotkaniu w Zarszynie w LGD "Dorzecze Wisłoka" poświęconemu budowaniu i "reaktywacji" marki - Made in Karpaty. W tym projekcie szwajcarskim uczestniczyliśmy ok. 10 lat temu, jako LGD, ale także wielu przedsiębiorców i ngo z terenu Bieszczad i Beskidu. Inicjatywa naszej partnerskiej LGD by punktować certyfikowane produkty i usługi, przez co nagradzać i motywować do współpracy certyfikowane usługi/produkty w kryteriach dot. przedsiębiorczości zyskała aprobatę. Ponadto, okazją do prezentacji założeń nowej LSR i dyskusji było spotkanie dotyczące programów wsparcia i źródeł finansowania inwestycji EE i OZE, które odbyło się 22 lutego w Zabłotcach oraz spotkanie refleksyjne w dniu 23 lutego w Orelcu. Z branżą turystyczną pod przewodnictwem Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz Członków Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego spotkaliśmy się w naszej siedzibie 03.01.2024 r.

Dziękujemy wszystkim którzy wsparli nas w tym trudnym procesie opracowania dokumentacji!

Do pobrania:
Procedura oceny i wyboru operacji Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dla projektów finansowanych EFRROW
Procedura ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji
Procedura wyboru i oceny Grantobiorców
Regulamin Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"Aktywni na trasach Nordic Walking w gminie Solina

Szanowni Państwo,
już dziś serdecznie zapraszamy 11 czerwca do Myczkowa w g. Solina na rajd Nordic Walking.

Przypominamy, że wydarzenie realizowane jest w ramach operacji pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking", która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły wydarzenia na plakacie.

Jednocześnie informujemy, że rajd w Myczkowie 11 czerwca i w Hłomczy 14 czerwca br. to są nasze 2 ostatnie rajdy Nordic Walking kończące cykl imprez inaugurujących funkcjonowanie tras Nordic Walking oraz miejsc aktywnego wypoczynku utworzonych w ramach projektu współpracy pn. „Aktywni na trasach Nordic Walking" realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska".

Serdecznie zapraszamy do udziału !!!!!Do pobrania:
Regulamin rajduAktywni na trasach Nordic Walking

Szanowni Państwo !
Rusza cykl rajdów Nordic Walking na obszarze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska".
Rajdy realizowane są w ramach projektu współpracy pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking" który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zachęcamy do uczestnictwa !!!!

szczegóły na plakacie:

Aktywni na trasach Nordic Walking

Przed nami kolejny Rajd Nordic Walking, tym razem zapraszamy 14 czerwca do Hłomczy w g. Sanok. Przypominamy, że wydarzenie realizowane jest w ramach operacji pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking", która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szczegóły wydarzenia na plakacie, serdecznie zapraszamy do udziału !!!!!Do pobrania:
Regulamin rajdu
EKO- tu mieszkam, tu działam, tu zmieniamSzanowni Państwo,
W nawiązaniu do informacji o podpisanej umowie na realizację operacji własnej "EKO- tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam"- podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej obszaru LGD "Zielone Bieszczady" w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kierujemy zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej dla 20 osób w dniach 05-09.06.2024. Wizyta ukierunkowana jest na poprawę wiedzy i świadomości społeczeństwa celem inspiracji do działania, zmiany nawyków, zdobywania wiedzy w trosce o środowisko i zdrowie oraz inspiracji do dalszego prowadzenia akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju na obszarze naszego działania.

Temat: Klimat, środowisko i biogospodarka - wymiana i upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących:

 • rozwoju zielonej gospodarki, w tym wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz funkcjonowania spółdzielni energetycznych, błękitno-zielonych inwestycji,
 • wzmacniania świadomości ekologicznej, bioróżnorodności, biogospodarki i rolnictwa ekologicznego oraz kreowania postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich,
 • gospodarki w obiegu zamkniętym jako sposobu na ograniczenie wytwarzania odpadów i możliwość ich ponownego wykorzystania jako surowców wtórnych.

Grupa docelowa/ uczestnicy: 20 osób - mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady", członkowie LGD, jak również inne zainteresowane podmioty z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiciele instytucji uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich zainteresowane tematyką wizyty studyjnej.

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 3.06.2024 do godz. 12.00

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem LGD "Zielone Bieszczady" tel.: 513 852 200, email: lgdzielonebieszczady@wp.pl. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Do pobrania:
1. Regulamin
2. Formularz zgłoszeniowy
3. ProgramSzanowni Członkowie,

Z uwagi na awarię wewnętrznej sieci wodociągowej Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" zaplanowane na 28.05.2024 godz. 9.00 w siedzibie stowarzyszenia przeniesiono do budynku świetlicy wiejskiej w Orelcu (budynek zlokalizowany po przeciwnej stronie drogi)."ZERO WASTE W KUCHNI" NIE WYRZUCAM, NIE MARNUJĘ - JEDZENIE SZANUJĘ

Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu "ZERO WASTE W KUCHNI" NIE WYRZUCAM, NIE MARNUJĘ - JEDZENIE SZANUJĘ 29 maja do Ustrzyk Dolnych.

Obierki, czerstwe pieczywo, włoszczyzna z zupy, zielone części roślin (natka marchewki, czy liście rzodkiewki) - to tylko część resztek, które niepotrzebnie lądują w koszu. Jak możesz je wykorzystać? Poznaj przepisy na potrawy zero waste i inne pomysły na recykling kuchennych „odpadków". Marnuj mniej jedzenia i oszczędź na wydatkach.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji "EKO - tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam" podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej obszaru LGD "Zielone Bieszczady" w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.Do pobrania:
Regulamin warsztatów"ZERO WASTE W KUCHNI" NIE WYRZUCAM, NIE MARNUJĘ - JEDZENIE SZANUJĘ

Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu "ZERO WASTE W KUCHNI" NIE WYRZUCAM, NIE MARNUJĘ - JEDZENIE SZANUJĘ 28 maja do Lutowisk.

Zadanie realizowane jest w ramach operacji "EKO - tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam" podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej obszaru LGD "Zielone Bieszczady" w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.Do pobrania:
Regulamin warsztatówZaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Szanowni Członkowie kierujemy

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 28.05.2024 r. na godzinę 9.00 do siedziby stowarzyszenia w Orelcu, Orelec 35. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:
1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
5. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia Regulaminu Rady "Zielone Bieszczady" (Organu Decyzyjnego).
6. Konsultacje kryteriów wyboru operacji oraz grantobiorców.
7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady".

Materiały dostępne są w biurze Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w godzinach pracy biura

. Z powodów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie lub elektronicznie do dnia 24.05.2024 do godz. 13.00 (tel. 513 852 200, e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl).

Z uwagi na temat posiedzenia szczególnie prosimy o obecność członków Rady.Łapiemy każdą kroplę wody

Zapraszamy na pierwsze warsztaty z cyklu "Łapiemy każdą kroplę wody", których celem jest zwiększenie świadomości odnośnie gospodarowania wodą i nauczenie sposobów jej zagospodarowania w trosce o środowisko i własne korzyści, wzbogacenie wiedzy i praktyki na temat błękitno-zielonej infrastruktury zarówno mieszkańców, jak i przedstawicieli lokalnej administracji publicznej i biznesu. Co ma na celu promocję ochrony zasobów wodnych oraz minimalizację zjawiska suszy poprzez zwiększenie poziomu retencji oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, dzięki rozwojowi zielono niebieskiej infrastruktury na obszarze LSR.

Zadania realizowane są w ramach operacji "EKO - tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam" podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej obszaru LGD "Zielone Bieszczady" w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
Do pobrania:
Regulamin warsztatówRajd Nordic Walking

Zapraszamy na kolejny już Rajd Nordic Walking 22 maja do Siemuszowej.

Operacja pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Do pobrania:
Regulamin Rajdu Nordic WalkingZERO WASTE W KUCHNI

Zapraszamy na kolejne warsztaty z cyklu "ZERO WASTE W KUCHNI" NIE WYRZUCAM, NIE MARNUJĘ - JEDZENIE SZANUJĘ 17 maja do Uherzec Mineralnych oraz 22 maja do Siemuszowej.

Zadania realizowane są w ramach operacji "EKO - tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam" podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej obszaru LGD "Zielone Bieszczady" w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.Do pobrania:
Regulamin warsztatów"ZERO WASTE W KUCHNI" NIE WYRZUCAM, NIE MARNUJĘ - JEDZENIE SZANUJĘ

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy cykl warsztatów "ZERO WASTE W KUCHNI" NIE WYRZUCAM, NIE MARNUJĘ - JEDZENIE SZANUJĘ. W każdej z naszych gmin członkowskich - Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska zorganizujemy taki warsztat oraz drugi z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury pt. "Łapiemy każdą kroplę wody". Ponadto w czerwcu zaplanowano 5 dniową wizytę studyjną oraz imprezę plenerową - piknik ekologiczny. Zachęcamy do śledzenia naszej strony www oraz fb.

Jest to możliwe w ramach realizacji operacji własnej pt. "EKO - tu mieszkam, tu działam, tu zmieniam" - podnoszenie wiedzy i świadomości społeczności lokalnej obszaru LGD "Zielone Bieszczady" w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych w ramach środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Do pobrania:
Regulamin warsztatówFundusze Europejskie dla Przedsiębiorców

Szanowni Państwo,
Informujemy o bezpłatnym spotkaniu informacyjnym "Fundusze Europejskie dla Przedsiębiorców", które odbędzie się 8 maja 2024 r. w Urzędzie Miasta w Sanoku (sala narad), ul. Rynek 1, w godzinach 10:00 – 12:00.

Przedstawione zostaną między innymi informacje o działaniu 1.3 Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem środków na rozwój firmy z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. W tym szczególnie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego.

Na spotkanie obowiązuje rejestracja, poprzez wypełnienie wybranego formularza zgłoszeniowego, który znajduje się poniżej. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=28

Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/szkolenia/spotkania-informacyjne-fundusze-europejskie-dla-przedsiebiorcow/

Organizatorem spotkania jest Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie ul. Staszica 20, 38-400 Krosno tel.: 798 771 192, 798 771 620 e-mail.: pife.krosno@podkarpackie.plNowe inwestycje w sektorze HoReCaSzanowni Członkowie Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego,
od 6 maja do 5 czerwca br. PARP uruchamia nabór do projektu pn.: "Nowe inwestycje w sektorze HoReCa", którego celem jest wsparcie dla przedsięwzięć mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mających na celu unowocześnienie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach: hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura, czyli sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce.

Wnioski będzie można składać wyłącznie w postaci elektronicznej przez Lokalny System Informatyczny PARP od 6 maja 2024 r. do 5 czerwca 2024 r.

Całkowita wartość projektu: 260 581 477, 00 PLN
Termin realizacji projektu: 01.01.2024 r. - 31.05.2026 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na stronie internetowej projektu https://horeca.marr.pl/

Projekt realizowany jest przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego (woj. małopolskie) w Partnerstwie z:

 • Stowarzyszeniem na Rzecz Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu
 • Lubelską Fundacją Rozwoju (województwo lubelskie)
 • Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. (województwo podkarpackie)
 • Staropolską Izbą Przemysłowo - Handlową (województwo świętokrzyskie)
Informacja o bezpłatnym webinarze "Pożyczka na rozwój turystyki"

Szanowni Państwo,
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium "Pożyczka na rozwój turystyki".

Webinarium odbędzie się 25 kwietnia 2024 r. (czwartek), od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:
https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/pozyczka-na-rozwoj-turystyki/register

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.Więcej informacji:
WebinariumRAJD NORDIC WALKING

Szanowni Państwo udało nam się ustalić jeszcze jeden termin Rajdu, dlatego już dziś serdecznie zapraszamy również do Czarnej Górnej na wiosenny Rajd Nordic Walking, który odbędzie się w ramach projektu współpracy pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking", przypominamy, że jest to wydarzenie łączące inaugurację funkcjonowanie tras Nordic Walking oraz miejsc aktywnego wypoczynku z RAJDEM NORDIC WALKING.

Kiedy? 23.04.2024 r. o godz. 09:00.

Gdzie? gmina Czarna, park ptasi w Czarnej Górnej (centrum).

Operacja pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Regulamin wydarzeniaRAJD NORDIC WALKING

Serdecznie zapraszamy na trzecie już wydarzenie, które odbędzie się w ramach projektu współpracy pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking", jest to wydarzenie łączące inaugurację funkcjonowanie tras Nordic Walking oraz miejsc aktywnego wypoczynku z RAJDEM NORDIC WALKING.

Kiedy? 26.04.2024 r. o godz. 10:00.

Gdzie? gmina Olszanica, plac rekreacyjny przy LGD "Zielone Bieszczady" (budynek byłej Szkoły Podstawowej w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne).

Operacja pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania:
Regulamin wydarzeniaPodkarpackie Inicjatywy Lokalne 2024-2026 - edycja 2024

Do pobrania:
Pismo PIL 2024Umowa - zadanie publiczne UMSzanowni Państwo,
jest nam miło poinformować, że w ostatnim czasie udało nam się podpisać umowę nr PG-V.5221.1.15.2024.KZ o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Cykl działań promujących walory turystyczne Krainy Bieszczady", która została zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady". Na realizację zadania udało nam uzyskać dofinansowanie w kwocie 62 000,00 zł.

Zaplanowane zadanie ukierunkowane jest na promocję walorów krainy i rozwój współpracy, ukształtowanie wizerunku obszaru jako miejsca aktywnego i atrakcyjnego w zasoby naturalne, kulturowe i kulinarne dla potencjalnego turysty. Realizacja zadania ma sprawić aby produkty, usługi i zasoby regionu stały się znane zarówno lokalnemu społeczeństwu jak i turystom zainteresowanym aktywnym wypoczynkiem wśród pięknych okoliczności przyrody, historii i tradycji jednocześnie włączającym uczestników w bezpośredni proces promocji regionu. Zadanie polega na realizacji działań promocyjnych w postaci: 10 bilbordów, 25 rolek (filmików) oraz 100 zdjęć, mających na celu szeroką promocję oferty Bieszczad.

Realizacja kampanii promocyjnych w Internecie oraz stacjonarnie poprzez bilbordy, pozwoli na zaistnienie w świadomości odbiorcy atrakcyjnej oferty turystycznej naszej krainy turystycznej oraz wzrost rozpoznawalności marki Bieszczady. Nowoczesne rozwiązania marketingowe, które zaplanowano pozwalają na promocję komercyjnej oferty Bieszczad, w tym - bezpośrednio - jej dostępności na rynku i sprzedaży konkretnej oferty lokalnej, a tym samym pośrednio wzrostu konkurencyjności podkarpackiej oferty krain turystycznych.

Dofinansowano z budżetu Województwa PodkarpackiegoOgłoszenie o konkursie

Do pobrania:
Ogłoszenie
Dobre praktyki PROW 2014-2020 - zaproszenie do współpracy!

Szanowni Państwo,
w związku z tym, że zbliża się koniec perspektywy finansowej planujemy realizację albumu elektronicznego Przykłady dobrych praktyk obszaru LGD "Zielone Bieszczady". Zapraszamy do współpracy wszystkich Beneficjentów, którzy skorzystali ze środków naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Prace związane z zebraniem materiału zaplanowano do końca maja br. Prosimy o przesłanie opisu dofinansowanego projektu (wzór formularza w załączeniu). Istnieje również możliwość zaprezentowania własnych zdjęć, wówczas prosimy o przesłanie 3-5 zdjęć ze wskazaniem autora i zgodą na przekazanie praw LGD do ich wykorzystania celem promocji projektu, stowarzyszenia LGD "Zielone Bieszczady" i PROW 2014-2020.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie woli uczestnictwa w tej inicjatywie w terminie do 15.04.2024 r. Materiały prosimy nadsyłać w formie elektronicznej w wersji edytowanej na adres email: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Kontakt do biura: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, tel. 513 852 200, email: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w naszej inicjatywie

Do pobrania:
Formularz - dobre praktyki

Bezzwrotne dofinansowanie dla firm - Kredyt Ekologiczny - BGK ogłosił nabór!Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków do: Działanie 3.01 Kredyt ekologiczny (CP2)
Priorytet 3 "Zazielenienie przedsiębiorstw" Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
Numer naboru: FENG.03.01-IP.03-002/24

Harmonogram naboru wniosków:
- 28 marca 2024 r. - ogłoszenie konkursu
- 25 kwietnia 2024 r. - rozpoczęcie składania wniosków
- 25 lipca 2024 r. - zakończenie składania wniosków

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie. Realizacja przedsięwzięcia musi zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań.
Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna - dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Więcej informacji:
Ogłoszenie
WUP w Rzeszowie ogłasza nabór dla młodych kandydatów na przedsiębiorców

Więcej informacji:
Strona WUP Rzeszów o naborze


Programy wsparcia i źródła finansowania inwestycji EE i OZE

OPERACJA WŁASNA NR 1/2024
brak zgłoszeń zamiaru realizacji przez podmiot inny niż LGD.

Data zamieszczenia informacji: 01.03.2024 r.

W związku z umieszczeniem w dniu 30 stycznia 2024 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2024 w ramach przedsięwzięcia 2.1.5 Działania mające na celu promocję i rozwój współpracy oraz wzmacnianie kapitału społecznego w zakresie turystyki zrównoważonej i ekologii, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej w ramach przedsięwzięcia 2.1.5 Działania mające na celu promocję i rozwój współpracy oraz wzmacnianie kapitału społecznego w zakresie turystyki zrównoważonej i ekologii, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 1/2024 zostanie przygotowany przez Zarząd i przekazany zostanie do oceny przez Radę LGD "Zielone Bieszczady".

---------------------------------

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 1/2024

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), działająca na terenie gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez LGD "Zielone Bieszczady", jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Więcej informacji:
https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.htmlOPERACJA WŁASNA NR 2/2024
brak zgłoszeń zamiaru realizacji przez podmiot inny niż LGD.

Data zamieszczenia informacji: 01.03.2024 r.

W związku z umieszczeniem w dniu 30 stycznia 2024 r. na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2024 w ramach przedsięwzięcia 3.2.4 Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia ww. informacji, żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił LGD zamiaru realizacji takiej operacji..

W związku z powyższym informujemy, iż wniosek na realizację operacji własnej w ramach przedsięwzięcia 3.2.4 Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji proekologicznej, zgodny z zakresem tematycznym operacji wskazanym w informacji o planowanej do realizacji operacji własnej nr 2/2024 zostanie przygotowany przez Zarząd i przekazany zostanie do oceny przez Radę LGD "Zielone Bieszczady".

---------------------------------

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 2/2024

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), działająca na terenie gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez LGD "Zielone Bieszczady", jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Więcej informacji:
https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.htmlHORYZONT CDR

Szanowni Państwo,
Przekazujemy 1 nr/2024 Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego
Centrum Doradztwa Rolniczego - HORYZONT CDR
. Zapraszamy do zamieszczania artykułów i informacji na łamach naszego pisma.

Życzymy przyjemnej lektury.

Do pobrania:
HORYZONT CDRDofinansowanie na kursy, szkolenia i studia podyplomowe z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia - subregion bieszczadzki

Szanowni Państwo,
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. "Dofinansowanie na kursy, szkolenia i studia podyplomowe z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia - subregion bieszczadzki". Webinarium odbędzie się 1 marca 2024 roku o godzinie 10:00. Webinarium skierowane jest do osób powyżej 18 roku życia, które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem swoich kompetencji, osób które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego K.C.), pracują lub pobierają naukę na terenie powiatów subregionu bieszczadzkiego (SB) tj.: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego, oraz sanockiego.

Ogłoszenie jest również dostępne pod linkami:
https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/webinaria/2171-dofinansowanie-na-kursy-szkolenia-i-studia-podyplomowe-z-programu-fundusze-europejskie-dla-podkarpacia-subregion-przemyski-2
https://pl-pl.facebook.com/gpirzeszow

Więcej informacji:
Informacja
Klauzula RODOFundacja Instytut Regionalny organizuje dwa szkolenia dla nauczycieliSzanowni Państwo,
Fundacja Instytut Regionalny organizuje dwa szkolenia dla nauczycieli.
28 lutego i 6 marca
, w godz.: 12.00-16.00.

Szkolenia organizowane są w ramach projektu Edukacja na rzecz bezpieczeństwa w zakresie postępowania z niewybuchami lub innymi materiałami niebezpiecznego pochodzenia wojskowego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Więcej informacji:
https://instytutregionalny.eu/szkolenia-realizowane-w-ramach-projektu-pn-edukacja-na-rzecz-bezpieczenstwa-w-zakresie-postepowania-z-niewybuchami-lub-innymi-materialami-niebezpiecznego-pochodzenia-wojskowego/

Formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel9wa8abomwBoQSopqPeY8GFQk6Gi5H5PBfHYfLQiUnP39og/viewform

Zgłoszenia przyjmowane są do 26.02.2024 r.

Liczba miejsc ograniczona (15 osób na jedno szkolenie). Pierwszeństwo mają nauczyciele.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o udziale w szkoleniu.
Programy wsparcia i źródła finansowania inwestycji EE i OZE

Szanowni Państwo,
zapraszamy na szkolenie-"Programy wsparcia i źródła finansowania inwestycji EE i OZE", które odbędzie się w Wiejskim Domu Kultury w Zabłotcach 22 lutego 2024 r.

Szkolenie poświęcone będzie programom wsparcia i źródłom finansowania inwestycji EE (efektywność energetyczna) i OZE (odnawialne źródła energii), które zaprezentują przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (w tym Program priorytetowy: Czyste powietrze, Ciepłe mieszkanie, Mój Prąd, Moje Ciepło, Agroenergia, Energia dla wsi). W programie zaplanowane jest również wystąpienie przedstawiciela Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rzeszowie oraz Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w panelu "Ekologiczne Zielone Bieszczady".

Szkolenie skierowane jest do Lokalnych Grup Działania oraz społeczności lokalnych.

Wolę udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać na adres: e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub pod numerem telefonu: 513 852 200 w terminie do 20.02.2024 r. do godziny 12.00.


Uwaga przedsiębiorcy - pomoc dla branży HoReCa

Szanowni Państwo,
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozstrzygnęła nabór na operatorów regionalnych w ramach Inwestycji A1.2.1 kierowanej do sektora HoReCa, turystyka i kultura finansowanej z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). PARP wybrała do objęcia wsparciem 5 przedsięwzięć, w ramach których będą wspierane mikro, małe i średnie firmy działające w branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej lub kulturalnej z terenu całej Polski.
Celem inwestycji A1.2.1 KPO jest wsparcie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 w Polsce, tj. HoReCa, turystyka lub kultura. Wsparcie będzie udzielane MŚP na unowocześnienie lub dywersyfikację działalności prowadzonej w tych sektorach. Efektem ma być stwarzanie warunków do budowania odporności na wypadek kolejnych kryzysów i rozwój przedsiębiorczości wśród polskich firm działających w branży hotelarskiej, gastronomicznej, cateringowej, turystycznej lub kulturalnej.

Spośród nich PARP wyłoniła 5 operatorów regionalnych, którzy będą odpowiedzialni za udzielanie (w ramach organizowanych konkursów) wsparcia przedsiębiorcom MŚP z branży HoReCa, turystyka lub kultura w swoim regionie.

Operatorem na Podkarpaciu będzie Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, która na projekt "Nowe inwestycje w sektorze HoReCa - wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z regionu nr 3 tj. województwa małopolskiego, lubelskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego w ramach Inwestycji A1.2.1 KPO." uzyskała 260 581 477,00 zł.

W I kwartale 2024 planowane jest ogłoszenie warunków, na jakich operatorzy udzielać będą w imieniu PARP wsparcia dla MŚP.

Więcej informacji:
https://www.parp.gov.pl/component/content/article/85584:pomoc-dla-branzy-horeca-parp-oglasza-wyniki-naboru
Lista ocenionych przedsięwzięćKOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
W związku z licznymi zapytaniami, które dotyczą planowanych w 2024 roku naborów w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju firm istniejących i zagród edukacyjnych oraz w nawiązaniu do informacji o wyniku oceny naszej Lokalnej Strategii Rozwoju oraz tej dotyczącej podpisanej umowy ramowej na kolejną perspektywę finansową informujemy, że pierwsze nabory dotyczące przedsiębiorczości (w ramach EFRR) zaplanowano końcem 2024. Z uwagi jednak na opóźnia w zakresie wdrażania Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (wytyczne, system obsługi wniosków, itp.) termin ten może ulec zmianie.

W pierwszej kolejności w 2024 roku w ramach EFS+ zaplanowano działania skierowane na:
- Rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną;
- Wsparcie szkół na terenach wiejskich;
- Wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu podstawowych kompetencji.

W marcu planujemy spotkanie w zakresie powyższych konkursów grantowych, na które już dziś zapraszamy dyrektorów szkół i pracowników oświaty naszych gmin członkowskich, a także przedstawicieli klubów seniora i wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Nowa wielofunduszowa LSR to nie tylko EFRR i projekty ukierunkowane na rozwój turystyki i usług okołoturystycznych, szczególne miejsce zajmuje turystyka zrównoważona i ekologia.

Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej oraz Fb.

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe - wszystko w zasięgu Twojej ręki dzięki Funduszom Europejskim

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie, zaprasza na bezpłatne webinarium "Kursy, szkolenia, studia podyplomowe - wszystko w zasięgu Twojej ręki dzięki Funduszom Europejskim".

Webinarium odbędzie się 6 lutego 2024 r. (wtorek), od godziny 11:00 do 12:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.Więcej informacji:
Zaproszenie na webinar

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 1/2024

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), działająca na terenie gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez LGD "Zielone Bieszczady", jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Więcej informacji:
https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.htmlINFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 2/2024

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), działająca na terenie gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez LGD "Zielone Bieszczady", jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Więcej informacji:
https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.htmlUmowa ramowa na nową perspektywę finansową podpisana!

9 stycznia br. Iwona Woch - Prezes naszej LGD podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2023-2029. O wynikach oceny Lokalnych Strategii Rozwoju na kolejną perspektywę finansową informowaliśmy już, przypominamy, że w dniu 11 grudnia 2023 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zatwierdził listę ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR), a nasza LSR zajęła 2 miejsce na 26. Łączny budżet nowej LSR opiewa na kwotę 3 276 161.35 Euro, a jego wysokość w głównej mierze zależy od liczny mieszkańców obszaru danej lgd. Nowa wielofunduszowa LSR to nie tylko EFRR i projekty ukierunkowane na rozwój turystyki i usług okołoturystycznych, gdzie szczególne miejsce zajmuje turystyka zrównoważona i ekologia, w ramach EFS+ zaplanowano działania skierowane na rozwój zdolności uczniów poza edukacją formalną, wsparcie szkół na terenach wiejskich oraz wsparcie osób dorosłych w zdobywaniu podstawowych kompetencji i od tych właśnie naborów rozpoczniemy wdrażanie LSR.

Zachęcamy do zapoznanie się z treścią dokumentów.

Więcej informacji:
Nowa dwufunduszowa Lokalna Strategia Rozwoju
Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2024-2029 realizowany w ramach PS WPR oraz FEP wraz z budżetem
Prezentacja nowej LSR (w tym budżet z podziałem na przedsięwzięcia i potencjalnych wnioskodawców)
FOTORELACJASpotkanie - współpraca w ramach Krainy Bieszczady

3 stycznia zorganizowaliśmy spotkanie wspólnie z Podkarpacką Regionalną Organizacją Turystyczną dla członków Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego i podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krainy Bieszczady. Wszystkich którzy odpowiedzieli na zaproszenie powitała Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu naszego stowarzyszenia, przypomniała cel i program spotkania. Pierwszą część poprowadziła Pani Anna Brzechowska-Rębisz dyrektor PROT - reprezentant organizacji, która z ramienia Województwa Podkarpackiego wdraża współpracę podmiotów rynku turystycznego w ramach organizacji krain turystycznych województwa podkarpackiego. Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej województwa podkarpackiego na lata 2020-2025. Wspomniany dokument wskazuje realizację działań mających na celu rozwój i promocję turystyki w Podkarpackiem w oparciu o tzw. krainy turystyczne, których jest pięć, tj. Bieszczady, Beskid Niski, Roztocze, Rzeszów i region oraz Dolina Sanu i Wisły. PROT rozpoczął już w 2023 roku działania w celu stworzenia partnerstw w krainach i realizację działań pilotażowych we wszystkich pięciu krainach. Ta współpraca 6 podmiotów naszej krainy zaowocowała organizacją imprezy "Bieszczady na Tropie Gwiazd 09.09.2023" i wydaniem publikacji Top 10 Bieszczadów (https://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/top10.pdf) naszej LGD przedstawiła zebranym informacje o środkach finansowych zaplanowanych na wsparcie branży turystycznej w nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, podzieliła się także informacjami na temat innych konkursów zaplanowanych dla branży na 2024 rok.

Więcej informacji:
FOTORELACJAUwaga spotkanie Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego współorganizowanego z PROT przełożone na 3 stycznia 2024 godz. 11.00!

Miejsce spotkania: siedziba LGD Orelec 35.
Prosimy o potwierdzenie obecności do 02.01.2024 na adres mailowy: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub na numer telefonu 513 852 200.
Za utrudnienia przepraszamy.Biuro LGD "Zielone Bieszczady" NIECZYNNE
w dniu 11.12.2023 r.

W dniu 11 grudnia 2023 r. Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne z powodu udziału pracowników Biura LGD w szkoleniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.

Za utrudnienia przepraszamy.Zapraszamy członków Bieszczadzkiego Klastra Turystycznego i wszystkich podmiotów zainteresowanych współpracą na spotkanie

Gdzie?: Orelec 35, siedziba LGD "Zielone Bieszczady"

Kiedy? 19.12.2023, godz. 13.00

Ramowy program spotkania:
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna = z ramienia Województwa Podkarpackiego wdraża współpracę podmiotów rynku turystycznego w ramach organizacji krain turystycznych województwa podkarpackiego. Realizacja tego przedsięwzięcia wynika z zapisów Strategii rozwoju i komunikacji marketingowej województwa podkarpackiego na lata 2020-2025. Wspomniany dokument wskazuje realizację działań mających na celu rozwój i promocję turystyki w Podkarpackiem w oparciu o tzw. krainy turystyczne, których jest pięć, tj. Bieszczady, Beskid Niski, Roztocze, Rzeszów i region oraz Dolina Sanu i Wisły. PROT rozpoczął już w 2023 roku działania w celu stworzenia partnerstw w krainach i realizację działań pilotażowych we wszystkich pięciu krainach. Celowym jednak wydaje się, przedstawienie idei jak najszerszemu gronu zaangażowanych w rozwój turystki podmiotów.

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" (administrator klastra) - plany na 2024.

Więcej informacji:
http://laczmysilydlaturysty.wirus.slaskdatacenter.pl/index.html
Webinarium podsumowujące projekt Szlak "Zielony Rower" Greenway Karpaty Wschodnie

W imieniu Fundacji Bieszczadzkiej zapraszamy na krótkie webinarium podsumowujące w ramach projekt Szlak "Zielony Rower" Greenway Karpaty Wschodnie – reaktywacja.

Webinarium odbędzie się odbędzie się 30 listopada 2023 roku (czwartek) w formie spotkania online na platformie Zoom. Przewidywany czas webinarium 17:00-18:00.

Prosimy o przekazanie zaproszenia wszystkim osobom potencjalnie zainteresowanym tematyką webinarium.

Poniżej link do spotkania.

Dołącz do spotkania Zoom
https://us02web.zoom.us/j/83640754604?pwd=ZXBEbGhZSGpra1RydnVYWnJZVDNHQT09

Identyfikator spotkania
836 4075 4604
Kod dostępu 892387

Więcej informacji:
Program

Rajd Nordic Walking Lutowiska

W dniu 23.11.2023 r. w Lutowiskach rozpoczęliśmy cykl rajdów Nordic Walking inaugurujących funkcjonowanie tras Nordic Walking oraz miejsc aktywnego wypoczynku utworzonych w ramach projektu współpracy pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking", realizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska". W ramach w/w projektu w Lutowiskach przy Chacie pod Florianem powstał dla społeczności lokalnej i turystów plac rekreacyjny wraz z małą architekturą przy utworzonych wcześniej trasach Nordic Walking.

Wydarzenie rozpoczęło się od rejestracji uczestników i wydania pakietów startowych. Każdy uczestnik - niezależnie od poziomu zaawansowania i znajomości zasad uprawiania dyscypliny Nordic Walking mógł skorzystać z pomocy doświadczonych instruktorów, którzy wyjaśnili różne aspekty tak zwanego "chodzenia z kijkami" oraz służyli pomocą w doborze kijów NW aby odpowiednio przygotować się do marszu.

Po zajęciach praktycznych nastąpiło oficjalne powitanie wszystkich miłośników Nordic Walking i gospodarzy. Przybyłych na rajd blisko 100 uczestników powitali wspólnie P. Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" i P. Wioletta Kozubal - Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy Lutowiska. Następnie przyszedł czas na wspólną rozgrzewkę. Po niej w pięknej zimowej scenerii - wszyscy wyruszyli. Trasa liczyła ok. 3 kilometry i obejmowała teren lekko pagórkowaty oraz drogi szutrowe i asfaltowe.

Głównym celem rajdu jest promocja zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywnego wypoczynku, propagowanie formy rekreacyjnej, jaką jest marsz Nordic Walking, integracja osób w różnych przedziałach wiekowych, a także wspólna promocja atrakcji turystycznych obszarów partnerskich LGD. Nie ma tutaj miejsca na wyścigi. Każdy mógł przejść trasę w swoim własnym, wypracowanym tempie. Dla uczestników rajdu przygotowano posiłek, a po nim rozdano pamiątkowe dyplomy oraz rozlosowano 10 nagród.

Organizatorami rajdu byli Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przy współpracy z Gminą Lutowiska, Gminnym Ośrodkiem Kultury im Jerzego Janickiego w Lutowiskach oraz Zespołem Szkół w Lutowiskach. Obsługę całego wydarzenia zapewniło Stowarzyszenie Nowoczesne Bieszczady.

Wszystkim serdecznie dziękujemy, uczestnikom za przybycie i czynny udział, gospodarzom i współorganizatorom za pomoc i niezawodną współpracę przy wydarzeniu.

Przypominamy, że kolejny drugi Rajd Nordic Walking już w najbliższą sobotę tj. 25.11.2023 r. w Ustjanowej Górnej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego, start godz. 10.00, na który serdecznie zapraszamy!!!

Więcej informacji:
FOTORELACJAKonsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady"!

(Data publikacji: 22.11.2023 r.)

Szanowni Państwo,
zbliża się koniec okresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) przez naszą LGD. Większość z założonych w LSR wskaźników produktu w ramach poszczególnych przedsięwzięć zostało osiągniętych na zaplanowanym poziomie, powstały jednak oszczędności m.in. z powodu rezygnacji z realizacji przedsięwzięć przez niektórych Beneficjentów i trudności na etapie wdrażaniu lub rozliczenia, oszczędności przetargowe, różnice kursowe itp. W związku z tym do Państwa konsultacji przedkładamy zmiany do Lokalnej Strategii Rozwoju. Powyższe propozycje są wynikiem stopnia realizacji operacji realizowanych przez naszych beneficjentów i tym samym reakcji na nie oraz szeregu spotkań, których w ciągu ostatniego czasu w związku z opracowaniem nowej LSR przeprowadziliśmy bardzo dużo. W związku z tym Zarząd LGD biorąc pod uwagę liczne propozycje składane przez przedstawicieli organizacji pozarządowych, biznesu, sektora publicznego oraz mieszkańców rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020), które pozwolą wykorzystać pozostające środki finansowe tym samym wpłynie to na uzyskanie jak najlepszych efektów wdrażania LSR i spowoduje zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz pełne wykorzystanie budżetu.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wniesienie uwag, sugestii, opinii do zaproponowanych zmian.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych udostępniamy materiały w biurze oraz na stronie www.

Wypełniony formularz można dostarczyć w terminie do 29 listopada 2023 r. do godz. 15.00 w następujący sposób:
- odesłać na adres e-mailowy LGD: lgdzielonebieszczady@wp.pl,
- odesłać pocztą tradycyjną na adres biura: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne,
- doręczyć osobiście na adres biura wskazany powyżej, w godzinach pracy biura 8.00-16.00.

Załączniki:
1. Zestawienie - realizacja LSR, wolne środki
2. Uzasadnienie planowanych zmian
3. Formularz aktualizacji LSR (word)
4. Formularz aktualizacji LSR (pdf)
5. Lokalna Strategia Rozwoju.

Aktualizacja LSR odbywa się zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w Strategii (LSR).Walne zebranie


RAJD NORDIC WALKING

Serdecznie zapraszamy na pierwsze wydarzenie, które odbędzie się w ramach projektu współpracy pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking", jest to wydarzenie łączące inaugurację funkcjonowanie tras Nordic Walking oraz miejsc aktywnego wypoczynku z RAJDEM NORDIC WALKING.

Kiedy? 25.11.2023 o godz. 10:00.

Gdzie? Ustjanowa Górna, przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego.Więcej informacji już niedługo na naszym profilu oraz na naszej stronie internetowej.

Operacja pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania
Regulamin wydarzeniaRAJD NORDIC WALKING

Serdecznie zapraszamy na pierwsze wydarzenie, które odbędzie się w ramach projektu współpracy pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking", jest to wydarzenie łączące inaugurację funkcjonowanie tras Nordic Walking oraz miejsc aktywnego wypoczynku z RAJDEM NORDIC WALKING.

Kiedy? 23.11.2023 o godz. 9:00.

Gdzie? Lutowiska - plac rekreacyjny przy chacie pod Florianem.Więcej informacji już niedługo na naszym profilu oraz na naszej stronie internetowej.

Operacja pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do pobrania
Regulamin wydarzeniaFundusz Małych Projektów

W związku z uruchomionym w dniu 16.10.2023r. 1. naborem wniosków w ramach Funduszu Małych Projektów Program Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 zapraszamy w imieniu organizatora na szkolenia w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Szkolenie odbędzie się 23.11.2023r. w B&B HOTEL Rzeszów Centrum, ul. Grottgera 28, 35-005 Rzeszów

link rejestracyjny na szkolenie:
https://forms.gle/Y1kMtnNBRVpTZBK59

Zgłoszenia należy wysyłać do dnia: 20.11.2023r.

Program szkolenia FMP Interreg PLSK

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska ogłasza I nabór na dofinansowanie projektów w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027

Nabór jest uruchomiony dla małych projektów w ramach 3 priorytetu Programu:

Twórcze i atrakcyjne turystycznie pogranicze

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 16.10.2023 r. do 12.01.2024 r. do godz. 15:00 za pomocą Generatora (www.e-interreg.eu).

Niezbędne dokumenty dostępne są w zakładce:

https://karpacki.pl/fundusze-ue/fundusz-malych-projektow-program-interreg-polska-slowacja-2021-2/i-nabor-wnioskow


24.11.2023 Szkolenia dla wnioskodawców - małe projekty (Rzeszów)

W związku z organizacją przez Samorządowy Kraj Preszowski szkoleń i konsultacji dotyczących ogłoszonego 1. naboru małych projektów (Priorytet 4), zgodnie z Podręcznikiem Programu Interreg Polska Słowacja 2021-2027 (sekcja 6.2.5, załącznik 5) pragniemy poinformować o możliwościach dostępnych dla potencjalnych polskich i słowackich beneficjentów małych projektów w ramach Priorytetu 4. Współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza Programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027:
http://ewt.podkarpackie.pl/index.php?subid=406&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=374&mailid=139W związku z ogłoszonym I naborem wniosków na małe projekty w priorytecie 4 Współpraca instytucji z mieszkańcami pogranicza, w dniu 24.11.2023 r., Samorządowy Kraj Preszowski zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, Sala Audytoryjna (2 piętro) - zapewnione tłumaczenie PL/SK i SK/PL. Szkolenie odbędzie się w języku słowackim. Na szkolenie można zarejestrować się do 21.11.2023 r. wypełniając formularz - FORMULARZ REJESTRACYJNY.

Podsumowanie operacji realizowanej w ramach KSOW

Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż na podstawie umowy nr OW-VI.052.46.8.2022 z dnia 09.05.2023 z dniem 31.10.2023 kończy realizację operację pt. "W zgodzie z naturą - ekologia, czy to się opłaca?", której celem jest wzmocnienie świadomości i wiedzy ekologicznej, bioróżnorodności, biogospodarki i rolnictwa ekologicznego oraz zachęcanie do kreowania postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich poprzez organizację dwóch wizyt studyjnych, konferencji oraz konkursu.

W ramach projektu zrealizowano dwie wizyty studyjne, konkurs oraz konferencję podsumowującą:

 • Wizyta studyjna trzydniowa "Wymiana doświadczeń podmiotów realizujących inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich - studia przypadków"(06.2023),
 • Wizyta studyjna dwudniowa "Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy" (09.2023).
 • Konkurs "Klimat, środowisko i biogospodarka - moja miejscowość za 10 lat" adresowany do młodzieży i osób młodych do 35 roku życia zamieszkująca teren LGD "Zielone Bieszczady" (06-09.2023).
 • Konferencja podsumowująca  Ekologia - czy to się opłaca? w Krośnie (09.2023).

29 września w Międzynarodowy Dzień Świadomości o Marnowaniu Żywności miała miejsce Konferencja pt. "Ekologia, czy to się opłaca?" podsumowująca naszą operację pod honorowym patronatem JM Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie dr hab. Zbigniewa Barabasza, prof. PANS. W imieniu gospodarza miejsca spotkanie otworzyła Pani dr Renata Dziubaszewska - Dyrektor Instytutu Zdrowia i Gospodarki PANS w Krośnie. Na nasze zaproszenie odpowiedziała także Pani dr hab. inż. prof. PANS Barbara Krochmal-Marczak, kierownik Zakładu - Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności, a także inni pracownicy naukowi PANS w Krośnie oraz studenci. Nie zabrakło przedstawicieli naszych samorządów: Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak - Wójt Gminy Tyrawa Wołoska - Partner w projekcie oraz Pan Artur Woźny - wicestarosta powiatu bieszczadzkiego, jednocześnie Prezes Zarządu Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Rolników. Pan Andrzej Zgłobicki - kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sanoku reprezentował Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Na nasze zaproszenie odpowiedziała także LGD Kraina Nafty, przedsiębiorcy, przedstawiciele ngo z obszaru naszej LGD, uczestnicy wizyt studyjnych, przedstawiciele Zarządu i Rady.

Po przedstawieniu celu spotkania i programu oraz podsumowaniu dwóch wizyt studyjnych miały miejsce kolejne wykłady:
 • Błękitno-zielona infrastruktura i adaptacja do zmian klimatu w obszarach wiejskich. - mgr Katarzyna Zioło
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym - racjonalne gospodarowanie zasobami - mgr inż. Krystian Domaradzki
 • Agroleśnictwo - szansa i wyzwania dla sektora rolno-spożywczego w Polsce? - dr Mariusz Smaczny
 • Zrównoważone rolnictwo i jego zadania dla ochrony środowiska naturalnego - dr Marta Pisarek
 • Dobór warzyw i ziół do ogrodu jadalnego, ich przechowywanie i przetwórstwo w warunkach domowych = mgr Michał Przepióra

Po obiedzie nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu "Klimat, środowisko i biogospodarka - moja miejscowość za 10 lat" i wręczenie nagród. W imieniu komisji konkursowej wyniki przedstawił Pan Rafał Gnot. Swoje prace konkursowe zaprezentowali zebranym Pan Artur Kołodziej (Biesart) laureat I miejsca, wyróżnieni: Wiktor Kozdroń oraz Pan Michał Przepióra (Księga H). Pan Damian Guzik - Kierownik pionu elektrycznego  PGE Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW Solina - Myczkowce wręczył Wiktorowi Kozdroń specjalną nagrodę w imieniu Pana Dyrektora Krzysztofa Majcher.

Za oprawę gastronomiczną wydarzenia odpowiadało przedsiębiorstwo społeczne - Fundacja LANKA.

Dziękujemy wszystkim za pomoc przy organizacji tego wydarzenia i aktywny udział w konferencji!

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.


http://ksow.pl/baza-danych/partnerzy-ksow/formularz-zgloszeniowy

Więcej informacji:Informacja o wyniku oceny nowej Lokalnej Strategii Rozwoju


Bezpłatne szkolenie

Bezpłatne szkolenie pn. "1.1 Badania i rozwój, Typ projektu: Wsparcie działalności badawczo-rozwojowej". Szkolenie skierowane jest do MŚP z województwa podkarpackiego, w zakresie realizacji "modułowych" projektów badawczo-rozwojowych obejmujących swoim zakresem:

 • prowadzenie prac B+R i/lub inwestycje w infrastrukturę B+R
 • prace przedwdrożeniowe,
 • dodatkowo możliwe jest wsparcie na usługi doradcze jako element projektu.

Szkolenie odbędzie się w dniu 26 października 2023 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, ul. Towarnickiego 3A.Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:
https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2146-bezplatne-szkolenie-pn-1-1-badania-i-rozwoj-typ-projektu-wsparcie-dzialalnosci-badawczo-rozwojowej

Program szkoleniaBezpłatne szkolenie

Bezpłatne szkolenie pn. "1.3 Wsparcie MŚP - Dotacja, Typ projektu: Wdrożenia prac B+R, innowacji przez MŚP" skierowane jest do MŚP w zakresie wdrożenia we własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy wyników prac B+R mających na celu wytworzenie innowacyjnych produktów/ usług lub wprowadzenie nowych procesów produkcyjnych.Szczegółowe informacje o szkoleniu dostępne są pod poniższym linkiem:
https://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/rpowp-2014-2020/spotkania-informacyjne/2145-bezplatne-szkolenie-pn-1-3-wsparcie-msp-dotacja-typ-projektu-wdrozenia-prac-b-r-innowacji-przez-mspSzlakiem Kultury Wołoskiej

W imieniu organizatorów zapraszamy wszystkich miłośników kultury pasterskiej i tradycji związanych ze Szlakiem Kultury Wołoskiej do Osławicy 7 października 2023 r.Konferencja szkoleniowo-informacyjna nt. możliwości wsparcia przedsiębiorców z branży turystycznej w ramach Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027

Głównym punktem organizowanej konferencji będzie prezentacja możliwości wsparcia przedsiębiorców z branży turystycznej w ramach programów polityki spójności w Polsce, a w szczególności programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 oraz programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Konferencja będzie zapowiedzią uruchomienia pierwszych naborów projektów i momentem, kiedy oficjalnie zainaugurowany zostanie proces wdrażania programu regionalnego na lata 2021-2027.
Uwaga! Rozstrzygnięcie konkursu
"Klimat, środowisko i biogospodarka - moja miejscowość za 10 lat".

Więcej informacji:
Protokół z posiedzenia komisjiPodsumowanie II wizyty studyjnejW dniach 4-5 września 2023 miała miejsce wizyta studyjna pt. "Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy" , w ramach której jej uczestnicy odwiedzili różne typy gospodarstw rolnych, firmę przetwórczą i wioskę tematyczną, tj. miejsca realizujące zagadnienia innowacji technologicznej i ekonomicznej. To kolejna, a zarazem ostatnia wizyta w ramach operacji: "W zgodnie z naturą - ekologia, czy to się opłaca" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Przed nami jeszcze rozstrzygnięcie konkursu "Klimat, środowisko i biogospodarka - moja miejscowość za 10 lat" oraz konferencja podsumowująca 29.09.2023 w Krośnie pod Patronatem Honorowym Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, na którą już dziś serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji:
Fotorelacja
Sprawozdanie
Więcej informacji:
Regulamin konkursu
  Uwaga!
Przypominamy o konkursie
"Klimat, środowisko i biogospodarka - moja miejscowość za 10 lat".Termin na zgłoszenia upływa 22 września 2023 r. Czekają cenne nagrody!

Poszukujemy też chętnych osób na członków komisji konkursowej. Nie przewidujemy wynagrodzenia za udział w pracach jury. Posiedzenie komisji konkursowej zaplanowano na 26.09 na godz. 14.00 w Orelcu w siedzibie LGD. Na zgłoszenia czekamy do 15.09.2023 pod numerem telefonu 513 852 200 lub emailem:
lgdzielonebieszczady@wp.pl

Więcej informacji:
Regulamin konkursu
Formularza zgłoszeniowy
Formularza zgłoszeniowy - wersja edytowalna UWAGA!!! UWAGA!!! RUSZYŁY KONKURSY NA WOLONTARIUSZA I KOORDYNATORA ROKU 2023 KORPUSU SOLIDARNOŚCIOd 4 września do 1 października 2023r. trwa nabór zgłoszeń w dwóch ogólnopolskich konkursach związanych z wolontariatem: "Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności" i "Koordynator Roku Korpusu Solidarności".

  Pierwszy z konkursów ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) i ich uhonorowanie, a drugi ma pozwolić wyrazić uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

Organizatorem konkursów jest Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.

W województwie podkarpackim Partnerem Programu jest Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" (Partner zadania)

Szczegółowe warunki udziału w konkursach, sposób zgłaszania kandydatów i tryb wyboru laureatów przedstawione są w regulaminie zamieszczonym poniżej oraz na stronie Korpusu Solidarności
http://www.korpussolidarnosci.gov.pl

Więcej informacji:
REGULAMIN KONKURSU "KOORDYNATOR ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2023"
REGULAMIN KONKURSU "WOLONTARIUSZ ROKU KORPUSU SOLIDARNOŚCI 2023"Fundusz Małych Projektów dla Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027!W dniu 28.08.2023 r. w Bielsku-Białej, podczas konferencji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pt. "Możliwości pozyskania Funduszy Europejskich na kulturę", odbyło się oficjalne podpisanie umów na dofinansowanie Funduszu Małych Projektów dla Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027.

W ramach Funduszu Małych Projektów można realizować małe projekty o charakterze transgranicznym, skupiające się na turystyce przygranicznych regionów i współpracy mieszkańców obu państw.

Beneficjentami FMP w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 zostali:

 • Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska - które będzie realizować projekt: "Twórcze pogranicze. Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Karpackim",
 • Stowarzyszenie Region Beskidy - które będzie realizować projekt: "INTERREG Beskidy PL-SK / INTERREG Beskydy PL-SK",
 • Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY z ograniczoną odpowiedzialnością - które będzie realizować projekt: "Małe projekty - duże efekty pod Tatrami",
 • Żyliński Kraj Samorządowy - który będzie realizować projekt: "Współpraca ponad granicami",
 • Preszowski Kraj Samorządowy - który będzie realizować projekt: "Razem na pograniczu".

Program wydarzenia:
https://podkarpackie.travel/artykuly/bieszczady-na-tropie-gwiazdd

Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest realizowane przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w partnerstwie z: Gmina Solina, LGD "Zielone Bieszczady", Kraina Wilka, Fundacja Bieszczadzka, Gmina Tyrawa Wołoska, Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła.Konkurs trwa- Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze

Przypominamy do 29.09 trwa nabór wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027: priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze, cel szczegółowy 1. Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym lub turystyką takie jak:
1. wspieranie rozwoju transgranicznych produktów, usług i ofert turystycznych, w celu zwiększenia roli kultury i turystyki w rozwoju gospodarczym i włączeniu społecznym,
2. zachowanie, udostępnienie i promocja materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego o znaczeniu transgranicznym, w tym m.in. rewitalizacja zabytków, przestrzeni publicznych,
3. tworzenie systemów informacji i promocji turystyki, które popularyzują obszar wsparcia Programu jako atrakcyjny cel turystyczny,
4. budowa kapitału ludzkiego i podnoszenie poziomu wiedzy szczególnie w zakresie upowszechniania praktyk zrównoważonej turystyki i wymagań Europejskiego Zielonego Ładu oraz kompetencji cyfrowych

Poziom dofinansowania projektów: Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Maksymalny poziom pomocy publicznej wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku projektów z pomocą publiczną, w których jest możliwość odzyskania podatku VAT wg przepisów krajowych, maksymalny poziom pomocy publicznej wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych netto, tj. bez VAT. Szczegółowe informacje znajdziesz w rozdziale 3.5. podręcznika programu oraz Poradniku pomocy publicznej (załącznik nr 6 do podręcznika programu). Słowaccy beneficjenci uzyskują dodatkowo współfinansowanie krajowe z budżetu państwa:

12% kosztów kwalifikowalnych każdego partnera,
20% kosztów kwalifikowalnych partnera, który jest jednostką administracji państwowej.
Słowaccy partnerzy, którzy otrzymują pomoc publiczną lub pomoc de minimis z EFRR na realizację swoich działań projektowych, nie otrzymają współfinansowania krajowego z budżetu państwa Republiki Słowackiej.

Wartość dofinansowania z EFRR:

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 200 tys. EUR.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu zawierającego działania infrastrukturalne wynosi 4 mln EUR, przy czym dofinansowanie na jednego partnera nie może być wyższe niż 2 mln EUR.
Maksymalna wartość dofinansowania projektu zawierającego wyłącznie działania miękkie wynosi 700 tys. EUR.

Więcej o konkursie:
https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-turystyka-i-kulturaSzanowni Państwo,z uwagi na duże zainteresowanie rekrutacja na obie wizyty studyjne (4-5.09 na Lubelszczyznę oraz 10.09 do Arboretum w Bolestraszycach) zostaje zakończona.

Wszystkie osoby, które odpowiedziały na nasze zaproszenie poinformujemy o wynikach rekrutacji.Konkurs Lokalne Ekopraktyki!Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zaprasza lokalne społeczności. Konkurs ma na celu docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.). Aby projekt mógł być zgłoszony do konkursu, w jego przygotowanie powinno zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Konkurs skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Jego uczestnikami mogą zostać np.: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu.

Najciekawsze inicjatywy ekologiczne zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane w publikacji MKiŚ. Więcej szczegółów oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej ministerstwa, pod adresem:
Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/ekopraktyki

Pokażmy, jak razem dbamy o środowisko w swoim najbliższym otoczeniu!XII Międzynarodowy Festiwal Derenia

  Więcej informacji:
Program wydarzenia
Formularz rekrutacyjny
Formularz rekrutacyjny - wersja edytowalnaBIESZCZADY. NA TROPIE GWIAZDJeśli marzysz o tym, żeby znaleźć się bliżej gwiazd i niemalże dotknąć kosmosu? Koniecznie przyjedź 9 września w Bieszczady na astronomiczną imprezę.

BIESZCZADZKIE CIEMNE NIEBO GWARANTUJE NAJLEPSZE WARUNKI DO OBSERWACJI GWIAZD W POLSCE. W CISZY, POŚRODKU GÓR I LASÓW MOŻNA CIESZYĆ SIĘ WIDOKIEM ROZGWIEŻDŻONEGO NIEBA I ZOBACZYĆ DROGĘ MLECZNĄ!

Program wydarzenia:
https://podkarpackie.travel/artykuly/bieszczady-na-tropie-gwiazdd

Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego i jest realizowane przez Podkarpacką Regionalną Organizację Turystyczną w partnerstwie z: Gmina Solina, LGD "Zielone Bieszczady", Kraina Wilka, Fundacja Bieszczadzka, Gmina Tyrawa Wołoska, Bieszczadzka Szkoła Rzemiosła.Szanowni Państwo,W nawiązaniu do informacji o podpisanej umowie na realizację operacji "W zgodzie z naturą - ekologia, czy to się opłaca?" (konkurs nr 7/2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny KSOW 2022 - 2023, Plan Działania KSOW na lata 2014-2020)

kierujemy zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej dla 15 osób w dniach 04 i 05.09 - dwudniowa wizyta pn. "Innowacyjny model produkcji, przetwórstwa i dystrybucji ziół w Dolinie Zielawy”

Naszym partnerem KSOW w tym projekcie jest Gmina Tyrawa Wołoska.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem LGD "Zielone Bieszczady" tel.: 513 852 200, email: lgdzielonebieszczady@wp.pl. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

  Więcej informacji:
Informacja o realizowanej operacji
Regulamin udziału w wizycie studyjnej
Formularz rekrutacyjny
Formularz rekrutacyjny - wersja edytowalna
Program wizyty (uwaga: może ulec zmianie)3 sierpnia ruszyła nowa edycja Programu Moja Woda 2023, można otrzymać nawet 6000 zł dofinansowywania!Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej. Takie programy jak Moja Woda mają pomagać w łagodzeniu skutków suszy w Polsce i ograniczyć zagrożenie powodziowe przez budowę przy domach instalacji zatrzymujących deszczówkę.

Kwota przyznana w ramach dofinansowania nie może przekraczać 80% kosztów instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia (maksymalnie 6 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie). Całościowa wartość inwestycji nie może być mniejsza niż 2000 zł.

Więcej informacji:
https://www.bip.wfosigw.rzeszow.pl/index.php/moja-woda/Uniwersytet Samorządności

Gmina Czarna realizuje zadanie pn. 'Organizacja inicjatyw edukacyjnych dla mieszkańców powiatu bieszczadzkiego w ramach koncepcji "Uniwersytet Samorządności" współfinansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021 - 2025 na realizację II etapu koncepcji "Uniwersytet Samorządności".

Podsumowanie I wizyty studyjnejW dniach od 26 do 28 czerwca 2023 r. odbył się wyjazd studyjny zorganizowany przez nasze stowarzyszenie dla 15 osób, który miał na celu wymianę doświadczeń z podmiotami realizującymi inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, szczególnie w tematyce: klimat, środowisko i biogospodarka.

Obejmował on cztery studia przypadków, a zrealizowany został w ramach operacji: "W zgodnie z naturą - ekologia, czy to się opłaca" w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.

Więcej informacji:
Fotorelacja
Sprawozdanie
Informacja dotycząca wyniku postępowania ofertowego nr 3/2023/PW

Bieszczadzki Festiwal Sztuk CzarnaTradycyjnie, w pierwszą sobotę sierpnia zapraszamy do Czarnej k. Ustrzyk Dolnych na VIII Bieszczadzki Festiwal Sztuk "I love Czarna". Czarna to nieduża wieś, w której mieszkają ludzie o wielkich sercach. To Oni są organizatorami Festiwalu i twórcami niezwykłego klimatu imprezy. Bieszczadzki Festiwal Sztuk to święto muzyki, sztuki, rękodzieła, dobrego jedzenia i pozytywnej energii.
Na scenie króluje poezja śpiewana, piosenka poetycka, muzyka folkowa- w tym roku w wykonaniu zespołów "Kapela z Przypadku", "Kriva Drina", "WoWaKin & Goście" oraz bieszczadnika Adama Glinczewskiego "Łysego" w duecie z Włodkiem Bilińskim. Zwieńczeniem całej imprezy będzie spektakl teatru ognia w wykonaniu grupy AURORA.

Na Jarmarku Rękodzieła spotkać będzie można od lat zaprzyjaźnionych z Festiwalem podkarpackich artystów i rękodzielników: malarzy, rzeźbiarzy, ceramików, twórców oryginalnej biżuterii, odzieży i zabawek z materiałów naturalnych.
Na tych z Gości Festiwalowych, którzy złaknieni są doświadczania sztuki - czekają pokazy i warsztaty: garncarstwa, kowalstwa, wytwarzania zabawek z drewna oraz malowanie na plastrach drewna.

Ścieżka edukacyjna z Festiwalowym Punktem Pocztowym, Bieszczadzką Księgarenką, stoiskami informacyjnymi i edukacyjnymi z pewnością ucieszy miłośników wiedzy.

Nie zapomnieliśmy oczywiście o nakarmieniu ciała. Smakosze regionalnej kuchni z pewnością docenią kuchnię miejscowych gospodyń, które gotując z sercem i radością, doczekały się licznego grona fanów. Miłośnicy zdrowej żywności i ekologicznych produktów lokalnych nie będą rozczarowani bogatą ofertą Giełdy Produktu Lokalnego.

Bieszczadzki Festiwal Sztuk to impreza robiona "przez ludzi dla ludzi". Dzielimy się tym, co mamy i chwalimy tym, co stanowi bogactwo i niepowtarzalny klimat naszej małej Ojczyzny leżącej na pograniczu państw, kultur i narodów.Zapraszamy serdecznie, będziemy prowadzić te twórcze warsztaty!

Klimat, środowisko i biogospodarka - moja miejscowość za 10 lat

Zachęcamy do udziału w konkursie "Klimat, środowisko i biogospodarka - moja miejscowość za 10 lat", w którym czekają atrakcyjne nagrody. Poszukujemy oryginalnych projektów, które mogą przyczynić się do ochrony środowiska i klimatu oraz wspierają rozwój lokalnych społeczności na obszarach wiejskich.

Organizatorem konkursu jest LGD "Zielone Bieszczady" Orelec 35, tel. 513 852 200, e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl

Wszystkie informacje odnośnie wymagań dotyczących prac konkursowych oraz kryteriów oceny znajdują się w poniższym regulaminie.Do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - formularz zgłoszeniowy (wersja nieedytowalna)
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2023/PW

W związku z realizacją projektu współpracy pt. "Aktywni na trasach Nordic Walking" realizowanego w partnerstwie: Lider - Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" i Partner - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska", LGD "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu zaprasza do składania oferty na urządzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na obszarze 13 gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska - objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec - objętych działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska".

Planowany termin ukończenia prac: 13.10.2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 27.07.2023 do godziny 15.00

W przypadku pytań prosimy o kontakt pisemny na adres: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne lub w formie elektronicznej na adres e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub pod numerem telefonu 513 852 200.

Do pobrania:
Pełna treść zapytania ofertowego
Załączniki:
Zał. nr. 1 Oferta - wzór - wersja edytowalna
Zał. nr. 1 Oferta - wzór - wersja nieedytowalna
Zał. nr. 2 Dokumentacja (dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót) Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady": powiat bieszczadzki (gmina Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), powiat leski (gmina Solina i Olszanica) oraz powiat sanocki (gmina Tyrawa Wołoska i gm. wiejska Sanok)
Zał. nr. 3 Dokumentacja (dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska": powiat brzozowski (gmina Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec)

Dodatkowe wyjaśnienia:
Żmijowisko 2023

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy 15 lipca do Ustrzyk Górnych na festiwal folkowy Żmijowisko 2023 !


Kredyt ekologiczny FENG - wsparcie przedsiębiorstw w zwiększaniu efektywności energetycznej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium nt. "Kredyt ekologiczny FENG - wsparcie przedsiębiorstw w zwiększaniu efektywności energetycznej". W trakcie webinarium omówione zostaną założenia oraz podstawowe zasady naboru w ramach Działania 3.1 Kredyt Ekologiczny z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027. W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Banku Gospodarstwa Krajowego.

Webinarium odbędzie się 11 lipca 2023 r., od godziny 10:00 do 11:20 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/kredyt-ekologiczny/register

Szczegóły w załączeniu:
Informacja o webinarium
Program i harmonogram
Klauzula informacyjna RODOTrzy nabory na projekty standardowe w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027

Informujemy, że zostały ogłoszone trzy nabory na projekty standardowe w ramach programu Interreg Polska - Słowacja 2021-2027:

1. Turystyka i kultura - Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze; cel szczegółowy 1. wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych,

2. Elektromobilność - Priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze; cel szczegółowy 1. rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawa dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej; działanie 2. poprawa dostępu do atrakcji turystycznych o znaczeniu transgranicznym transportem publicznym i/lub innymi ekologicznie przyjaznymi środkami transportu poza miastami,

3. Współpraca instytucjonalna - Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza; cel szczegółowy 1. zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron.

Ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej programu:
1. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-turystyka-i-kultura
2. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-elektromobilnosc
3. https://pl.plsk.eu/-/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-dofinansowanie-wspolpraca-instytucjonalna

Wnioski można składać w terminie od 05.06.2023 do 29.09.2023 do 23:59.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu - to jest konkurs dla Ciebie.

"Przyjazna wieś" to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020. Poszukujemy oryginalnych projektów i inspirujących inicjatyw, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności.

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I - nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce II - nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III - nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:
 • Kategoria I - Udoskonalenie konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II - Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja
 • Kategoria III - Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na temat konkursu:
https://ksow.pl/przyjazna-wiesInformacja dotycząca wyniku postępowania ofertowego nr 2/2023/PW


Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 2/2023/PW,
zadane drogą e-mailową!

Do pobrania:
Pytania i odpowiedzi do Zapytania ofertowego nr 2/2023/PW
Dokumentacja fotograficzna do Pytania IZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2023/PW

W związku z realizacją projektu współpracy pt. "Aktywni na trasach Nordic Walking" realizowanego w partnerstwie: Lider - Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" i Partner - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska", LGD "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu zaprasza do składania oferty na urządzenie miejsc rekreacji i wypoczynku na obszarze 13 gmin:
Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska - objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec - objętych działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska".

Planowany termin ukończenia prac: 30 wrzesień 2023 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 23.06.2023 do godziny 15.00

W przypadku pytań prosimy o kontakt pisemny na adres: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne lub w formie elektronicznej na adres e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub pod numerem telefonu 513 852 200.

Do pobrania:
Pełna treść zapytania ofertowego
Załączniki:
Zał. nr. 1 Oferta - wzór - wersja edytowalna
Zał. nr. 1 Oferta - wzór - wersja nieedytowalna
Zał. nr. 2 Dokumentacja (dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót) Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady": powiat bieszczadzki (gmina Czarna, Lutowiska i Ustrzyki Dolne), powiat leski (gmina Solina i Olszanica) oraz powiat sanocki (gmina Tyrawa Wołoska i gm. wiejska Sanok)
Zał. nr. 3 Dokumentacja (dokumentacja techniczna oraz przedmiar robót) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska": powiat brzozowski (gmina Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec)

Szanowni Państwo,
jest nam miło poinformować, że w ostatnim czasie udało nam się podpisać Umowę nr PG-V.5221.16.2023.KZ o powierzenie realizacji zadania publicznego pod tytułem: "Opracowanie i wykonanie publikacji promującej Bieszczady", która została zawarta pomiędzy Województwem Podkarpackim a naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady". Na realizację zadania udało nam uzyskać dofinansowanie w kwocie 35 000,00 zł.

Zadanie polega na opracowaniu i wydruku materiałów promocyjno-informacyjnych w nakładzie 3500 sztuk, składający się z 10 kart (Top 10 Bieszczad), mających na celu szeroką promocję oferty Bieszczad. Każda z kart będzie poświęcona jednej z 10 najważniejszych atrakcji Bieszczad.

Realizacja zadania ma na celu rozwój znanej i rozpoznawalnej marki tej krainy turystycznej, wzmocnienie wizerunku i oferty Bieszczad oraz zwiększenia liczby turystów. Ma pomóc partnerom, mieszkańcom, rolnikom prowadzącym agroturystyki, a także przedsiębiorcom branży turystycznej i okołoturystycznej, ich pracownikom w obsłudze turystów i promocji TOP 10, również jako riposta na "Cudze chwalicie swego nie znacie".

Odbiorcami projektu są wszyscy turyści spędzający czas w Bieszczadach, a także społeczność lokalna.

Dofinansowano z budżetu Województwa PodkarpackiegoW załączeniu:
regulamin udziału w wizycie studyjnej
formularz rekrutacyjny
formularz rekrutacyjny - wersja edytowalna
program wizyt i konferencji (uwaga: może ulec zmianie)
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - formularz zgłoszeniowy (wersja nieedytowalna)Konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt SHERPA

W dniach 1 - 2 czerwca 2023 r w Brukseli, w Europejskim Komitecie Regionów miała miejsce konferencja podsumowująca projekt SHERPA, w której wzięliśmy udział na zaproszenie European Rural Development Network. Prezes Zarządu naszej LGD w swoim wystąpieniu "Contribution to the wider policy framework (part 2 on policy interventions)" zaprezentowała podejście LEADER i jego znaczenie dla rozwoju współpracy i wzmacniania społeczności na obszarach wiejskich i przytoczyła dobre praktyki naszej LGD.

SHERPA to międzynarodowy projekt badawczy 17 partnerów UE, w którym od 2022 roku uczestniczymy, finansowany z programu Horyzont 2020. Jego celem jest gromadzenie wiedzy, która przyczyni się do sformułowania zaleceń dotyczących przyszłych polityk UE dla obszarów wiejskich, poprzez stworzenie interfejsu nauka-społeczeństwo-polityka, który stanowi centrum wiedzy i polityki. SHERPA towarzyszyła również opracowaniu długoterminowej wizji UE dla obszarów wiejskich z ambicją wniesienia wkładu w przyszłe polityki dotyczące obszarów wiejskich. Konferencja końcowa SHERPA była ostatnią okazją do spojrzenia wstecz na wykonaną pracę i zidentyfikowania, przy użyciu współtwórczego podejścia partycypacyjnego, głównych zaleceń dla przyszłości polityki rolnej, w tym podejścia LEADER po 2027 roku.

Dziękujemy za zaproszenie!

Więcej informacji:
FOTORELACJASpotkania informacyjne pn. "Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji"Przypominamy o organizowanych przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim bezpłatnych spotkaniach informacyjnych pn. "Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji", których celem jest zapoznanie potencjalnych beneficjentów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z zagadnieniami dotyczącymi aktualnego naboru w ramach Działania 1.3 Wsparcie MŚP - Dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji.

Spotkanie organizowane jest w ramach akcji pn. "Przedsiębiorcze Pogranicze - dotacje dla firm z pogranicza".

Więcej informacji:
Zaproszenie
Harmonogram pozostałych spotkań oraz szczegółowe informacjeINFORMACJA BIURA

Z uwagi na szkolenie realizowane przez Urząd Marszałkowski
w dniu 31.05.2023 biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu
za pośrednictwem poczty elektronicznej
e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.plCykl bezpłatnych spotkań informacyjnych w ramach akcji "Przedsiębiorcze Pogranicze - dotacje dla firm z pogranicza" - dotyczy naboru 1.3 (Fundusze Europejskie dla Podkarpacia)Organizatorem spotkań jest Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich


13 czerwca 2023 r.
09:00 - Sanok - Urząd Miasta - formularz zgłoszeniowy
13:00 - Lesko - Urząd Miasta i Gminy - formularz zgłoszeniowy

14 czerwca 2023 r.
09:00 - Polańczyk - Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki - formularz zgłoszeniowy
13:00 - Ustrzyki Dolne - Urząd Miejski - formularz zgłoszeniowyWięcej informacji::
https://funduszeue.podkarpackie.pl/szczegoly-programu/szkolenia-i-konferencje/cykl-bezplatnych-spotkan-informacyjnych-w-ramach-akcji-przedsiebiorcze-pogranicze-dotacje-dla-firm-z-pograniczaINFORMACJA BIURA

Z uwagi na Walne Zebranie Członków
w dniu 26.05.2023 biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu
za pośrednictwem telefonu 513 852 200
lub poczty elektronicznej
E mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl
Stanica Kresowa Chreptiów przyjęła dziś licznych gości ze stolicy kraju, województwa oraz Bieszczad.O tym co udało się zrobić w ostatnich latach w Bieszczadach oraz o kolejnych ambitnych planach dotyczących rozwoju Bieszczad rozmawialiśmy dzisiaj na FORUM DLA BIESZCZAD zorganizowanym w Lutowiskach. Kalejdoskop projektów w formie dobrych praktyk, jak również planów na najbliższe lata zaprezentowano w czterech obszarach: Bieszczady bliskie. Bieszczady dla mieszkańców. Bieszczady zielone oraz Bieszczady przedsiębiorcze. Nasze stowarzyszenie podczas panelu dyskusyjnego pt. "Potrzeby i wyzwania versus możliwości w zakresie wsparcia obszaru Bieszczad" moderowanego przez Pana Adama Głaczyńskiego, dziennikarza Polskiego Radia Rzeszów reprezentowała Iwona Woch - Prezes Zarządu. Panelistami byli Pani Anna Sulińska-Wójcik (Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), Pan Rafał Baliński (Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej), Pan Wojciech Magnowski (Dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego), Pani Magdalena Sobina (Dyrektor Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego), Pan Marek Andruch (Starosta Bieszczadzki) oraz Pan Dawid Lasek ( Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska).

Dyskusja skoncentrowana była na szansach jakie daje nowa perspektywa finansowa dla rozwoju Bieszczad, ale także barierach i wyzwaniach tego regionu. Padały pytania: na co pozwalają fundusze w latach 2021- 2027? Jak szacujemy skalę potrzeb regionu bieszczadzkiego? Jak wygląda hierarchia potrzeb? Jaka jest wizja Bieszczad w perspektywie najbliższych 20 latach - wariant optymistyczny i pesymistyczny.

Podsumowania spotkania dokonała Pani Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pan Piotr Pilch Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Więcej informacji:
Agenda
Zdjęcia

Środki dla ngoPROGRAM

1.3 Wsparcie MŚP - Dotacja, Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji - nr naboru FEPK.01.03-IZ.00-001/23

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego jako Instytucja Zarządzająca programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 z siedzibą w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w trybie konkurencyjnym, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka
Działanie FEPK.01.03 Wsparcie MŚP - Dotacja

Typ projektu: Wsparcie rozwoju i konkurencyjności MŚP w formie dotacji


Wnioski przyjmowane będą od 31.05.2023 r. do 14.07.2023

Warunek podstawowy to prowadzenie działalności gospodarczej (miejsce główne lub dodatkowe) przez okres minimum 12 ostatnich miesięcy na terenie (przygranicznego obszaru funkcjonalnego na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą) jednej z 43 gminy: Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

Na co i kto może składać wniosek? Na co można otrzymać dofinansowanie?:
https://funduszeue.podkarpackie.pl/szczegoly-programu/nabory-wnioskow/1-3-wsparcie-msp-dotacja-typ-projektu-wsparcie-rozwoju-i-konkurencyjnosci-msp-w-formie-dotacji-nr-naboru-fepk-01-03-iz-00-001-23

Szanowni Państwo,

jest nam miło poinformować, że 24.03 br. podpisaliśmy umowę o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy pn. "Aktywni na trasach Nordic Walking", realizowanego w ramach działania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022. To drugi nasz projekt współpracy realizowany w tej perspektywie finansowej na który wspólnie z Partnerem pozyskaliśmy dofinasowanie w kwocie 1 547 703,00 zł.

Projekt realizujemy po raz drugi w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska". U źródeł niniejszej inicjatywy leży idea współpracy, która jest podstawą podejścia LEADER. Wspólne lokalne działania w zakresie utworzenia tras Nordic Walking podejmowane są na obszarach partnerskich LGD już od dłuższego czasu. Przykładem jest tu realizacja projektu współpracy pt. "Nordic Walking Park Południe Podkarpacia" - PROW 2007-2013, w ramach którego powstał największy park tras NW na Podkarpaciu.

Celem niniejszego projektu współpracy jest dalszy rozwój turystyki aktywnej i kulturowej w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-kulturowe na terenie partnerskich lgd poprzez wyznaczenie, oznakowanie i certyfikację tras do Nordic Walking, powstanie nowych miejsc do aktywnego wypoczynku, a także promocję obydwu obszarów poprzez organizację imprez promocyjnych, wydanie mapnika i stworzenie interaktywnej mapy tras.

Łącznie projektem współpracy obejmiemy obszar 13 gmin:

 • Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska - objętych działaniem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
 • Brzozów, Domaradz, Dydnia, Haczów, Jasienica Rosielna, Nozdrzec - objętych działaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Brzozowska".

 • Odbiorcami projektu są wszyscy mieszkańcy partnerskich lgd-ów oraz turyści.

  Prace w zakresie wytyczenia, oznakowania i certyfikacji 5 nowych tras Nordic Walking już się rozpoczęły.

  Cały projekt będzie realizowany w dwóch etapach i obejmuje:

  1. ETAP I
  1) Zadania zaplanowane do realizacji:
  a) Przygotowanie zgłoszeń budowlanych wraz z załącznikami, przygotowanie kosztorysów, nadzór inwestorski.
  b) Udostępnienie 20 miejsc rekreacji.
  c) Wytyczenie, oznakowanie i certyfikacja 5 nowych tras Nordic Walking oraz rewitalizacja 5 tras Nordic Walking.
  2. Planowany termin ukończenia prac: lipiec 2023 r.

  1. ETAP II
  1) Zadania zaplanowane do realizacji:
  a) Opracowanie i druk materiałów promocyjno-informacyjnych (mapnik).
  b) Stworzenie interaktywnej mapy tras dla 13 gmin.
  c) Organizacja 13 imprez promocyjnych inaugurujących.
  2. Planowany termin ukończenia prac: wrzesień 2023 r.  Ankieta dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą oraz dla przedsiębiorców!

  Szanowni Państwo,

  jesteśmy w trakcie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

  W oparciu o wyniki ankiet, podejmiemy decyzję o zaplanowaniu i zabezpieczeniu środków finansowych na dofinansowanie projektów w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej na naszym obszarze.

  Dlatego też, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety on-line dotyczącej badania potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców oraz osób, które planują otworzyć działalność gospodarczą.

  Ankiety są dostępne pod adresem:

  Ankieta dla przedsiębiorców: https://forms.gle/1D2UXLiiKBfnMANRA

  Ankieta dla osób, które chcą otworzyć firmę: https://forms.gle/WzYiu3BE4ee69SVq9

  Ankietę prosimy wypełnić do 10 maja br.  BIURO NIECZYNNE!

  Uprzejmie informujemy, że dnia 02.05.2023 r. (wtorek) biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne. W celu załatwienia spraw zapraszamy w dniu 06.05.2023 r. (sobota).

  Zarząd LGD "Zielone Bieszczady"  Komunikat Biura LGD

  Dnia 20 kwietnia br. biuro nie będzie prowadziło obsługi stacjonarnej z uwagi na udział pracowników w szkoleniu organizowanym przez Urząd Marszałkowski dla przedstawicieli LGD z terenu województwa podkarpackiego.

  W tym dniu zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną: e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl  Konkurs "Razem dla Seniorów"

  Szanowni Państwo,

  W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego uprzejmie informujemy, że Kancelaria Prezydenta RP organizuje Konkurs pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP "Razem dla Seniorów".
  Konkurs ten ma na celu uhonorowanie osób starszych, zwrócenie uwagi na ich problemy i potrzeby, ale także pobudzenie ich do aktywności. Pokazanie dobrych, inspirujących wzorców, że jesień życia to czas na rozwijanie pasji i talentów, podejmowanie nowych wyzwań, realizację marzeń, to możliwość aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym kraju i lokalnych społeczności.

  Regulamin wraz z formularzem znajdują się na stronie internetowej:
  FORMULARZ
  https://www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta/inicjatywy/razem-dla--seniorow/regulamin-konkursu/

  Wypełnione formularze z rekomendacjami należy przesłać na adres rdpp@podkarpackie.pl do dnia 28 kwietnia 2023 r.  Ogłaszamy konkurs DZIAŁAJ LOKALNIE XII - 2021!!!

  "Fundusze dla klimatu - sieć doradców NGO"

  Od jesieni ubiegłego roku uczestniczymy w projekcie "Fundusze dla klimatu - sieć doradców NGO", to program szkoleniowo-doradczy skierowany do doradców w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich na projekty społeczne i inwestycyjne służące mitygacji i adaptacji do zmian klimatu.

  Program realizuje Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) przy współpracy Fundacji Sendzimira w ramach programu Zielony Lider, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem programu Fundusze dla klimatu jest zbudowanie ogólnopolskiej sieci doradców i wspieranie ich w realizacji usług na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, a także partnerstw organizacji i samorządów w gminach do 50 tys. mieszkańców w całej Polsce.

  Więcej informacji o projekcie:
  https://ofop.eu/funduszedlaklimatu/

  Organizacje pozarządowe, które mają w planach realizację inicjatyw na rzecz ochrony środowiska i zmian klimatu zachęcamy do kontaktu. Informacji w tym zakresie udziela:
  Iwona Woch (tel.: 513 852 200 lub 693 846 731)  Prezentujemy Państwu kolejne przedsięwzięcie zrealizowane w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

  W ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Karpackie Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne "Źródła Karpat" zrealizowało projekt pn. "Tworzenie Szlaków Turystyki Pieszej i Nordic Walking w Gminie Ustrzyki Dolne" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego; Europa inwestująca w obszary wiejskie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Wartość dofinansowania: 124 858,00 zł
  Dofinansowanie: 100%
  Okres realizacji: od 09.02.2021 r. do 09.02.2023 r.

  Opis projektu: W ramach projektu powstały szlaki turystyki pieszej i Nordic Walking w miejscowościach:
  1. Jałowe,
  2. Ustjanowa Górna,
  3. Równia,
  4. Hoszów,
  5. Brzegi Dolne,
  6. Krościenko,
  7. Łodyna,
  8. Bandrów Narodowy,
  9. Trasa Nordic Walking w m-ci Ustrzyki Dolne.

  Ponadto powstało 8 lokalnych Punktów Informacji Turystycznej oraz 8 wiat turystycznych. Całość dopełniło wydanie 8000 tysięcy folderów o utworzonych trasach.

  Operacja pn. "Tworzenie Szlaków Turystyki Pieszej i Nordic Walking w Gminie Ustrzyki Dolne" została zrealizowana w ramach naboru nr 2/2020, Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich, w zakresie - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - zgodnie z zakresem operacji, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.).
  Cele LSR i wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji operacji:
  Cel ogólny 2 Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z zasadami rozwoju zrównoważonego
  Cel szczegółowy 2.1 Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
  Wskaźniki produktu:
  - Liczba wytyczonych/ oznaczonych / opisanych szlaków/ zrewitalizowanych - 9 szt.  Konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ogłoszony!

  Szanowni Państwo,
  Miło nam poinformować, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił konkurs na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 i Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

  Nabór wniosków będzie trwał od 11 kwietnia 2023 r. do 07 czerwca 2023 r.

  Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem :
  https://prow.podkarpackie.pl/index.php/test-1/288-konkurs-na-wybor-lsr-11-04-2023-07-06-2023

  Nadal jednak nie znamy treści wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi związanych z wdrażaniem interwencji LEADER. To kluczowy dokument, który zastąpi rozporządzenie, w którym dotychczas zawarte były szczegóły dotyczące wdrażania podejścia LEADER.

  W związku z powyższym przyspieszamy z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, zapraszamy na 28.03.2023 na godz. 9.00 do naszej siedziby członków Grupy Roboczej ds. LSR na kolejne spotkanie.  Zaproszenie - konferencja Zero Waste

  Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza na bezpłatne wydarzenie - Konferencję Zero Waste, która odbędzie się w formule on-line w dniu 15 marca 2023 roku w godzinach 10.30-14.30. Jest to wydarzenie dla przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego na temat współpracy lokalnej w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

  Szczegóły wydarzenia i formularz rejestracji znajdują się na stronie internetowej:
  http://www.konferencjazerowaste.pl/

  O czym jest ta konferencja?

  Nadmierna produkcja odpadów to wyzwanie ekologiczne, gospodarcze, społeczne i polityczne. Rozwiązanie tego problemu oferują dwie koncepcje: zero waste oraz gospodarka obiegu zamkniętego. Obydwie zakładają ograniczenie wytwarzania odpadów i lepsze zarządzanie tymi, których produkcji nie da się uniknąć.

  W Polsce system gospodarki odpadami jest skoncentrowany bardziej na gospodarowaniu już wytworzonymi odpadami niż na ograniczaniu ich produkcji, a odpowiedzialność za to zadanie spoczywa na gminach. Powodzenie w minimalizowaniu problemów ze śmieciami zależy jednak nie tylko od samorządów i spółek komunalnych, ale w dużej mierze także od mieszkanek i mieszkańców. Żeby gospodarka odpadami była sprawna, potrzeba zaangażowania całych społeczności lokalnych, w tym także organizacji pozarządowych.

  Podczas Konferencji Zero Waste zaprezentujemy różne perspektywy na gospodarkę odpadami w gminach, przykłady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na rzecz upowszechniania idei zero waste w środowiskach lokalnych oraz polskie i międzynarodowe inicjatywy obywatelskie wspierające gminy w ograniczaniu ilości odpadów.

  Podczas wydarzenia zaprezentowanych zostanie ponad 40 dobrych praktyk z działań w duchu zero waste prowadzonych przez polskie organizacje pozarządowe, ale także urzędy gmin i urzędy miast, ośrodki pomocy społecznej, instytucje kultury, szkoły, spółki komunalne oraz nieformalne grupy mieszkanek i mieszkańców.

  Konferencja odbywa się w ramach projektu "Społeczności nie marnują". Projekt realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.  Dzień kobiet

  Bezpłatne webinarium "Aktualna oferta unijnych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie podkarpackim".

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu zaprasza na bezpłatne webinarium "Aktualna oferta unijnych pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców w województwie podkarpackim".

  Webinarium odbędzie się 9 marca 2023 r., od godziny 10:00 do 11:00 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.
  Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie
  https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/oferta-unijnych-pozyczek-dla-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorcow/register
  Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

  W przypadku nie otrzymania wiadomości z potwierdzeniem rejestracji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 798 771 080, 798 771 524.

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

  Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy planują pozyskać wsparcie z Funduszy Europejskich na rozwój działalności gospodarczej. Zapraszamy również przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej zainteresowanych skorzystaniem z preferencyjnej pożyczki.

  Po spotkaniu będzie możliwość zadawania pytań.

  Organizator webinarium:
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Przemyślu
  ul. Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
  tel.: 798 771 080, 798 771 524
  e-mail lpi.przemysl@podkarpackie.pl

  Więcej informacji:
  Program 9.03.2023
  Klauzula RODO

  Dotacje Fundacji Batorego na integrację uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy!  W rocznicę rosyjskiej inwazji na Ukrainę Fundacja Batorego ogłasza konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych, które podejmują działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy w społecznościach lokalnych. Budżet konkursu finansowanego z Funduszu Solidarności z Ukrainą zasilanego darowiznami osób i instytucji to 1,5 miliona złotych.

  Maksymalna dotacja, jaką można otrzymać w konkursie to 60 000 zł.

  O dotację mogą ubiegać się organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje, stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby prawne zarejestrowane w KRS.

  Wnioski o dotację z Funduszu przyjmowane są do 28 lutego.

  Więcej informacji o konkursie na stronie:
  Funduszu Solidarności z Ukrainą

  W konkursie wspierane będą:

  • działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą, wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń, wspólne cykliczne aktywności;

  • działania integrujące i włączające osoby i grupy z doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe, płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek, niepełnosprawność, etc.;

  • działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom, dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.


  Dotacja nie może być przeznaczona na edukację szkolną i prowadzenia kursów językowych (jako główne lub jedyne działania) ani na jednorazowe wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

  Kontakt:
  ukraina@batory.org.pl
  tel. +48 22 536 02 31  Warsztat refleksyjny  Więcej informacji:
  Materiały na spotkanie refleksyjne  Gospodynie do dzieła - Konkurs Fundacji BGK, który ma na celu pomoc Kołom Gospodyń Wiejskich w zakupie sprzętu i wyposażenia!  Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych przez ARiMR z siedzibą w gminach do 25 tys. mieszkańców, zgodnie z zestawieniem w GUS-u (stan na dzień 31.12.2021 r.)

  Więcej informacji:
  https://www.fundacja.bgk.pl/gospodynie-do-dziela/  Konferencja: "Inicjatywy Stowarzyszenia POLSKA EKOLOGIA na rzecz utrwalania patriotyzmu gospodarczego: Dobre praktyki patriotyzmu lokalnego i produktowego na przykładzie projektu Kuchnia Strażacka"

  "Kuchnia strażacka" łączy! - pod takim hasłem 6 lutego odbyło się podsumowanie projektu, w którym uczestniczyliśmy. Kuchnia strażacka to cykl wydarzeń kulinarnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych.

  Organizatorami konferencji, która odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych Polska Ekologia. W czasie konferencji wiele jednostek OSP zostało wyróżnionych za ich zaangażowanie w jego realizację. Podziękowania trafiły również z do nas, to szczególnie ważne bo byliśmy jedyną LGD wyróżnioną. W tym miejscu dziękujemy szczególnie OSP Stankowa oraz OSP Myczków, które wsparły nas w organizacji dwóch wydarzeń w 2022 r.

  W konferencji uczestniczyli m.in.: wojewoda podkarpacki Pani Ewa Leniart, posłowie Pan Zdzisław Chmielowiec oraz Pan Andrzej Szlachta, przewodniczący sejmiku Pan Jerzy Borcz wraz wiceprzewodniczącym Panem Jerzym Cyprysiem, wicemarszałkowie województwa Pani Ewa Draus oraz Pan Piotr Pilch, prezes WFOŚIGW Pan Adam Skiba, komendant PSP nadbryg. Pan Andrzej Babiec oraz wielu przedstawicieli państwowej i ochotniczej straży pożarnej z Podkarpacia i innych regionów.  Więcej informacji:
  Fotorelacja
  https://www.kuchniastrazacka.pl/

  Dotacje dla sektora ekonomii społecznej  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krośnie zaprasza na bezpłatne webinarium "Dotacje dla sektora ekonomii społecznej". Dofinansowanie w ramach Programu "Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej" na lata 2022-2025 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

  Webinarium odbędzie się 1 lutego 2023 r. od godz. 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Rejestracja na webinarium odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie:
  https://webinarypifepodkarpackie.clickmeeting.com/dotacje-dla-sektora-ekonomii-spolecznej/register

  Więcej informacji:
  Informacje  Zielone źródła energii dla rolników

  Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" z PROW.

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych--wkrotce-nabory-w-obszarach-e---nawadnianie-i-f-zielona-energia  Ruszył nabór do kolejnej edycji programu "Zielony Lider"  Jesteś lokalnym liderem? Działasz na rzecz ochrony środowiska i klimatu? Chcesz się dowiedzieć jak można pozyskać środki UE na te działania? Zgłoś się do programu "Zielony Lider". Rekrutacja trwa do 12 lutego 2023 r.

  Więcej informacji:
  O projekcie  Przedsiębiorcze Bieszczady z Funduszami Europejskimi - formy bezzwrotne i zwrotne: dotacje, pożyczki i kredyty!

  Przypominamy 15.12.2022 we współpracy z Biurem Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego organizujemy spotkanie informacyjno-konsultacyjne. To szkolenie branżowe związane z przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" wzbogacone o informacje na temat wsparcia z innych programów operacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

  Email: lgdzielonebieszczady@wp.pl  Konkurs "Moja smart wieś. Wizje i Inicjatywy" - zachęcamy do udziału!  Więcej informacji:
  https://www.irwirpan.waw.pl/869/badania/moja-smart-wies-wizje-i-inicjatywy  Ekogala 2022  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, iż w dniach 16-17 grudnia 2022 r. w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym "Podpromie" im. Jana Strzelczyka, przy ul. Podpromie 10 w Rzeszowie odbędzie się XVI edycja EKOGALI – międzynarodowych targów produktów i żywności wysokiej jakości.

  Podczas tego wydarzenia można będzie zapoznać się z ofertą polskich i zagranicznych producentów żywności i produktów wysokiej jakości do których zaliczają się przede wszystkim produkty ekologiczne posiadające certyfikat zgodności gwarantujący ekologiczne pochodzenie wystawianych produktów, ale także produkty wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zioła i produkty ziołowe.

  Już dzisiaj wszystkich Państwa zapraszamy do uczestnictwa w Targach!

  Więcej informacji:
  Program  Przedsiębiorcze Bieszczady z Funduszami Europejskimi

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" we współpracy z Biurem Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zaprasza przedsiębiorców na spotkanie informacyjno-konsultacyjne 15.XII do restauracji na Stacji Narciarskiej BIESZCZAD.ski w Wańkowej.

  Z powodów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa drogą elektroniczną lub telefoniczną do dnia 12.12.

  Tel: 513 852 200

  Email: lgdzielonebieszczady@wp.pl  Podsumowanie projektu "Nie ogranicza - kuchnia pogranicza"

  Wraz z końcem listopada zakończyliśmy realizację projektu "Nie ogranicza - kuchnia pogranicza" realizowanego we współpracy, który otrzymał wsparcie w kwocie 4000 zł z Fundacji Instytut Regionalny w ramach konkursu na inicjatywy lokalne na rzecz tworzenia archiwów społecznych.

  Dziękujemy wszystkim którzy wsparli nas przy realizacji tej inicjatywy, a także odpowiedzieli na apel udostępnienia fotografii w ramach tworzenia archiwum społecznego. Szczególne podziękowania kierujemy na ręce naszych partnerów oraz aktorów - Państwa Bożeny i Janusza Bałkotów, Pani Zofii Gałucha, Pana Krzysztofa Zielińskiego i Pana Michała Przepióry oraz wszystkim uczestnikom kursu "Smaki Bieszczadów" realizowanego w ramach projektu pt. Rozówj Bieszczadzkiego UL'a - Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego (Projekt realizuje Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Lider zadania) w partnerstwie z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" (Partner zadania) w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020).

  Końcowe spotkanie partnerów miało miejsce 30 listopada w Gościńcu Pod Małym Królem w Ustrzykach Dolnych u Państwa Katarzyny i Mirosława Krupów, dziękujemy gospodarzom za możliwość zorganizowania tego wydarzenia, wystawy zdjęć oraz premiery filmu.

  Zachęcamy wszystkich do obejrzenia filmu i wykorzystania w praktyce zebranych przepisów kulinarnych!

  Lider: Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej

  Partnerzy:
  Gmina Olszanica - Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych
  Koło Gospodyń Wiejskich w Bereżnicy Wyżnej
  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
  Mirosław Krupa Olbud/ Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Moczarach
  Muzeum i Karczma w Młynie w Ustrzykach Dolnych  Więcej informacji:
  GALERIA  Prośba o poparcie wniosku LGD o zmianę w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027

  Szanowni Państwo,

  W imieniu własnym oraz Polskiej Sieci LGD zachęcamy do wsparcia na stronie https://forms.office.com/e/0z6Jn6HL3c wniosku LGD o zwiększenie poziomu wsparcia firm w nowym okresie programowania.
  Od kilku miesięcy promujemy przykłady firm, które powstały ze wsparcia LGD ze środków PROW 2014-2020. Sukces ten w dużej mierze wynika z faktu, że osoby rozpoczynające działalność dostawały 100% dofinansowania w formie w premii. Również firmy wnioskujące o wsparcie na swój rozwój mogły liczyć na 70 % zwrot poniesionych kosztów.

  W nowym okresie programowania w ramach podejścia LEADER wsparcie na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Planie Strategicznym dla WPR na lata 2022-2027 przewidziano na poziomie 50%. W sytuacji zagrożenia kryzysem gospodarczym, wzrastającego poziomu bezrobocia uważamy, że to wsparcie powinno być większe, na maksymalnym poziomie dopuszczonym przepisami europejskimi, tj.:
  - 65% na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej,
  - 85% dla rozwój agroturystyki, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych.  "Zagroda edukacyjna jako dobry przykład dywersyfikacji działalności rolniczej na terenach wiejskich"

  W ramach prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju 30 listopada br. zorganizowaliśmy jednodniową wizytę studyjną do udziału w której zaprosiliśmy osoby, które złożyły fiszki w zakresie zagród edukacyjnych oraz członków grupy roboczej ds. LSR. Naszym przewodnikiem i szkoleniowcem był Pan Roman Glapiak - szef Stowarzyszenia Agroturystycznego "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - "Bieszczady", były właściciel zagrody edukacyjnej w Dźwiniaczu Dolnym, pomysłodawca i organizator kilkunastu edycji święta chleba. Odwiedziliśmy dwie bieszczadzkie zagrody edukacyjne: Pani Bożeny Wisły w Bukowcu - https://zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/serowy-raj-domki-goralskie-bukowiec/ oraz zagrodę edukacyjną Państwa Doroty i Andrzeja Kuszów w Bóbrce -
  https://zagrodaedukacyjna.pl/zag_edu_farm/serowy-raj-domki-goralskie-bukowiec/ .

  Na terenie gospodarstwa "Serowy Raj" Pani Bożeny odbywają się zajęcia edukacyjne z produkcji serów oraz uprawy ziemniaków. W trakcie zajęć edukacyjnych gospodyni zapoznaje uczestników z zagadnieniami przetwórstwa mleka w zakresie produkcji serów oraz uczy ich praktycznego wykonania. Zaś Gospodarstwo Agroturystyczne "Bazyl" słynie nie tylko z bibuły czy ceramiki, ale także hodowli zwierząt, w tym kozy karpackiej.

  Zagroda edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich. Prowadząc zagrodę edukacyjną w gospodarstwie rolnym można przyjmować dzieci i młodzież w ramach programów szkolnych i aktywności pozaszkolnej, realizując cele edukacyjne związane z produkcją roślinną, zwierzęcą, przetwórstwem, świadomością ekologiczną i konsumencką, dziedzictwem kultury materialnej wsi, tradycyjnymi zawodami, rękodziełem i twórczością ludową.

  Ogólnopolska Sieć Zagród Edukacyjnych - https://zagrodaedukacyjna.pl/:
  "Zagroda Edukacyjna" to zastrzeżony znak towarowy dla gospodarstw łączących działalność rolniczą z profesjonalnymi usługami edukacyjnymi. Prawo do posługiwania się nazwą "Zagroda Edukacyjna" mają wyłącznie sprawdzone i rekomendowane przez system doradztwa rolniczego obiekty, zlokalizowane na obszarach wiejskich i prowadzące zajęcia dydaktyczne oparte o własne zasoby rolnicze. Rekomendowane zagrody tworzą Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych prowadzoną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

  Więcej informacji:
  https://www.podrb.pl/doradztwo/rozwoj-obszarow-wiejskich/zagrody-edukacyjne-jako-forma-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej
  https://zagrodaedukacyjna.pl/cykl-filmow-wirtualne-wizyty-w-zagrodach-edukacyjnych/
  GALERIA  Nie ogranicza - kuchnia pogranicza  Galeria - w załączeniu kilka zdjęć autorstwa Pana Pawła Ruta, które wykonane zostały w Chacie Chlebowej oraz Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych podczas kursu "Smaki Bieszczadów" organizowanego przez nasze LGD w ramach projektu pt. Rozwój Bieszczadzkiego UL'a - Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego (Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Lider zadania) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" (Partner zadania) w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020).

  Więcej informacji:
  GALERIA


  Podsumowanie spotkania trójsektorowego dla Bieszczad

  W dniu 15 listopada br. w Ustrzykach Dolnych w siedzibie Starostwa Powiatowego przedstawiciele samorządów, ngo oraz przedsiębiorcy mieli okazję wysłuchać aktualnej oferty Banku Gospodarstwa Krajowego oraz informacji na temat funduszy planowych dla Bieszczad w ramach nowego regionalnego programu czyli Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Poniżej zamieszczamy prezentacje BGK na temat aktualnej oferty na mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, pożyczki dla MŚP oraz pożyczki na rozwój turystyki. Szczególnie polecamy lekturę informacji na temat kredytu na innowacje technologiczne i ekologicznego, których uruchomienie zaplanowano na przyszły rok.

  Więcej informacji:
  Prezentacja BGK
  Prezentacja BGK - klaster turystyczny  Gala finałowa konkursu "Sposób na Sukces"

  Z przyjemnością informujemy, że dziś - 18.11.2022 w Hotelu Sofitel Warsaw Victoria uczestniczyliśmy w gali finałowej konkursu "Sposób na Sukces", który już od 22 lat organizowany jest przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Ideą konkursu jest promowanie różnorodnych form przedsiębiorczości realizowanych przez przedsiębiorców, samorządy, jak i organizacje pozarządowe, przyczyniających się do wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

  Tegoroczna edycja konkursu, podobnie jak poprzednie, została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dziś za najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich główną nagrodę otrzymali nasi Beneficjenci Państwo Katarzyna i Mirosław Krupa Bieszczadzki ogród Gratulujemy zwłaszcza, że konkurencja była ogromna, a nagrodzonych i wyróżnionych zostało tylko 15 podmiotów. Miło, że nagrodę otrzymała także beneficjentka sąsiedniej i partnerskiej LGD "Dorzecze Wisłoka" - Pani Justyna Szepieniniec zajęła II miejsce.

  Więcej informacji:
  Relacja z wydarzenia  Tężnia solankowa

  Kolejna inwestycja dofinansowana z naszych środków (wdrażanie LSR w ramach PROW 2014- 2020) - oby służyła jak najlepiej mieszkańcom i turystom.

  Więcej informacji:

  https://www.facebook.com/photo/?fbid=557135056235943&set=pcb.557135102902605  Klaster turystyczny w Bieszczadach - instrumenty wsparcia i finansowania.

  Komunikat biura LGD

  W dniach 15-16.11.2022 z uwagi na szkolenie i wizytę gości z LGD Wadoviana - zapraszamy do kontaktu z biurem za pośrednictwem emaila lub telefonu.

  Tel: 513 852 200
  e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl  Rusza nabór na operacje z zakresu budowy lub modernizacji dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020

  Od 12 grudnia 2022 r. do 03 lutego 2023 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  Więcej informacji:
  https://prow.podkarpackie.pl/index.php/test-1/277-rusza-nabor-na-operacje-z-zakresu-budowy-lub-modernizacji-drog-lokalnych-w-ramach-prow-2014-2020
  https://www.podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/aktualnosci/rusza-nabor-na-operacje-z-zakresu-budowy-lub-modernizacji-drog-lokalnych-w-ramach-prow-2014-2020
  Konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich został ogłoszony - zachęcamy do składania wniosków!

  Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 5 do 22 grudnia 2022 r.

  Konkurs jest przeprowadzany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Żadna z form realizacji operacji nie może wiązać się z wyjazdem za granicę. Wnioski o wybór operacji mogą obejmować grupę docelową z obszaru jednego, dwóch lub trzech województw.

  Zakres objęty konkursem:
  Konkurs dotyczy operacji, których zakres tematyczny mieści się w zakresie jednego z następujących działań określonych w planie działania KSOW na lata 2014–2020, stanowiącym załącznik nr 28 do ogłoszenia, w ramach których można składać wnioski o wybór operacji:
  a. działanie 3 "Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu";
  b. działanie 4 "Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej";
  c. działanie 6 "Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju";
  d. działanie 9 "Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji";
  e. działanie 10 "Organizacja i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą";
  f. działanie 11 "Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie";
  g. działanie 12 "Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich";
  h. działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich".

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich  Klaster turystyczny w Bieszczadach - instrumenty wsparcia i finansowania.

  Informacja ws Programu Interreg Polska-Słowacja

  Szanowni Państwo,
  Na prośbę Oddziału współpracy terytorialnej, Departamentu Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, pragniemy poinformować, że w Departamencie Gospodarki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, w ramach Oddziału współpracy terytorialnej funkcjonuje Regionalny Punkt Kontaktowy Programu Interreg Polska-Słowacja, do którego zadań należy przekazywanie informacji na temat programu oraz możliwości realizacji projektów finansowanych z jego budżetu. Oddział współpracy terytorialnej prowadzi również stronę internetową https://ewt.podkarpackie.pl/ (zakładka EWT 2021-2027/Programy Transgraniczne/Polska-Słowacja), na której znajdują się aktualności dotyczące Programu Interreg PL-SK 2021-2027, w tym dokumenty ważne dla beneficjentów oraz link do strony poszukiwania partnerów prowadzonej przez Wspólny Sekretariat Techniczny Programu. RPK organizuje w najbliższym czasie cykl spotkań informacyjno-promocyjnych na temat nowego programu, tj. 8/11 w Przemyślu, 15/11 w Krośnie oraz 22/11 w Sanoku (rejestrację uczestników zakończono w dniu 28/10).

  Po ogłoszeniu naborów w poszczególnych priorytetach, wraz ze Wspólnym Sekretariatem Technicznym, planujemy organizację szkoleń dla beneficjentów, z udziałem ekspertów, którzy przekażą szczegółowe informacje, m.in na temat przygotowania wniosku projektowego, merytorycznych i finansowych aspektów realizacji projektu, kwalifikowalności działań, pomocy publicznej itd.

  Prosimy o przesyłanie sprecyzowanych zapytań związanych z Programem PL-SK i ew. projektami na adresy Regionalnego Punktu Kontaktowego:
  rpk.plsk@podkarpackie.pl
  ewt@podkarpackie.pl
  m.rainer@podkarpackie.pl
  m.maslanka@podkarpackie.pl  Konkurs "Ptaki Bieszczad"

  W ramach zadania pn. "Zagospodarowanie terenu parku w m. Czarna Górna" realizowanego przez Gminę Czarna zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym "Ptaki Bieszczad" przygotowanym przez GDK Czarna.

  Zadanie "Zagospodarowanie terenu parku w m. Czarna Górna" w ramach podziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020"  Więcej informacji:
  Regulamin  Wielkie brawa dla uczestników kursu projektowania permakulturowego.

  Cieszymy się, że mogliśmy być organizatorem tej formy edukacji dorosłych. Szczególnie efekty pracy w grupach warsztatowych, która stanowiła jednocześnie praktyczne podsumowanie zdobytej wiedzy pozytywnie nas wszystkich zaskoczyły. Dziękujemy Pani Marta Pisarek i mamy nadzieję na kolejne spotkanie w Bieszczadach!

  Tym samym zakończyliśmy cykl 3 kursów realizowanych w ramach projektu pt. "Rozwój Bieszczadzkiego UL'a - Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego".

  Projekt realizuje Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Lider zadania) w partnerstwie z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" (Partner zadania) w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020.

  Więcej inforjacji:
  Zdjęcia
  Od teorii, poprzez projektowanie, do pierwszej realizacji

  Od teorii, poprzez projektowanie, do pierwszej realizacji. Widać zaangażowanych uczestników kursu projektowania permakulturowego pod czujnym okiem Pani dr M. Pisarek. Pierwsze efekty już wkrótce...

  Więcej informacji:
  Zdjęcia
  Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW
  Raport z ewaluacji
  Fotorelacja

  Zachęcamy do korzystania ze środków KSOW.

  Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW na stronie www.ksow.pl Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie podmioty zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich.


  http://ksow.pl/baza-danych/partnerzy-ksow/formularz-zgloszeniowy
  Zachęcamy do obejrzenia spotu oraz filmu

  Szanowni Państwo,
  Zachęcamy do obejrzenia spotu oraz filmu - Przykłady dobrych praktyk obszaru LGD "Zielone Bieszczady" i Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka", który powstał w ramach operacji "Różne podejścia jeden cel" (w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lat 2022-2023).
  Film zrealizowany został we wspólpracy z firmą - ETHNO ADVENTURE FILM & TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
  Dziękujemy naszym beneficjentom oraz statystom oraz Panu Pawłowi Rut za zaangażowanie oraz cierpliwość przy jego realizacji oraz obecność na seminarium podsumowującym projekt 14.10.2022 r.

  FILM:


  SPOT:
  Ruszają pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy

  17 października 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia jednocześnie cztery nabory w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jeden z nich skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które wykonują działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury. Następny obejmuje swym zakresem przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury i jest przeznaczony dla rolników lub rybaków. Z kolei plantatorzy chmielu będą się mogli ubiegać o dofinansowanie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem. Ostatni z czterech naborów dotyczy wsparcia na wymianę w gospodarstwie pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska.

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/arimr/start-naborow-z-kpo
  Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Kursu Projektowania Permakulturowego

  Pracowita niedziela dla uczestników kursu projektowania permakulturowego. Poznaliśmy tajniki kompostowania, wykonania ziemi z liści oraz prowadzenia uprawy permakulturowej na balach słomy. Wybraliśmy się na działkę, na której już w niedalekiej przyszłości powstanie ogród permakulturowy. Naszym zadaniem była ocena siedliska co do warunków klimatyczno-glebowych, składu gatunkowego roślin, nasłonecznienia i innych parametrów niezbędnych do opracowania szczegółowego projektu zawierającego różnorodne formy właściwe dla permakultury. Już nie możemy się doczekać kolejnych zajęć z Panią dr Marta Pisarek.

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Maksimum kontemplacji, minimum akcji

  "Maksimum kontemplacji, minimum akcji" - w Orelcu trwają właśnie pierwsze zajęcia w ramach kursu projektowania permakulturowego realizowanego we współpracy z Bieszczadzkim Uniwersytetem Ludowym. Ideę nastawienia na obserwację, wykorzystania posiadanych zasobów, samowystarczalności i wtórnego wykorzystania surowców, przy jednoczesnej kreatywność, realizacji marzeń w zgodzie z naturą przedstawia uczestnikom Pani dr Marta Pisarek.

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Drugi dzień wizyty gości ze Świętokrzyskiego

  Drugi dzień wizyty gości ze Świętokrzyskiego w ramach projektu KSOW - równie pogodny jak wczoraj. A i miejsca odwiedzane napawały pozytywną energią. Przedpołudnie spędziliśmy w Bieszczadzki ogród i Inkubatorze przetwórstwa lokalnego w Moczarach, zaś popołudnie w Galeria Barak-Bieszczady i GOK Czarna.

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Pierwszy dzień wizyty Świętokrzyskiej Izby Rolnicze

  Pierwszy dzień wizyty Świętokrzyskiej Izby Rolniczej minął bardzo intensywnie. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy obiadem w Huculska Restauracja & Noclegi. Temat wyjazdu studyjnego pn. "Poznanie dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości, ekoturystyki i turystyki na terenie LGD Zielone Bieszczady" w części już został zrealizowany. Nasi goście mieli okazję spotkać się i porozmawiać z Arturem Kołodziejem właścicielem firmy Biesart oraz poznać ofertę Bieszczadzki Elektryk. Ponadto podróżując szlakiem architektury drewnianej z przewodnikiem Bogdanem Augustynem Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki - zwiedzili kościół w Brzegach Dolnych oraz w Bystrem. Pogoda sprzyjała podziwianiu jesiennych barw Bieszczad.

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Różne podejścia jeden cel

  Szanowni Państwo,
  jeszcze raz serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium podsumowującym projekt pt. "Różne podejścia jeden cel".
  Jest nam miło poinformować, że wydarzenie zostało objęte patronatem Polskiego Radia Rzeszów.

  Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most  Uwaga, Podkarpacie! Zabytek z twojego województwa ma szansę na milion złotych! Rusza konkurs Nasz Zabytek Fundacji Most the Most.

  Mieszkasz na Podkarpaciu? Chcesz pozytywnie wpływać na Twoje otoczenie i zostać lokalnym bohaterem? Interesujesz się lokalną historią, kulturą, ochroną zabytków? Znasz w swojej okolicy zabytkowe miejsca, którym warto dać nowe życie? Weź udział w konkursie Nasz Zabytek. Nabór zgłoszeń potrwa 4 tygodnie - od 3 października do 1 listopada 2022 r.

  Nasz Zabytek to konkurs organizowany przez Fundację Most the Most dla każdego, kto chce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać zabytki ze swojej okolicy, którym warto przywrócić świetność. Następnie będą mogli zaproponować pomysł jak zwycięski zabytek może być wykorzystany przez lokalną społeczność. Zwycięski projekt uzyska od Fundacji Most the Most dofinansowanie (do 1 000 000 PLN). Właściciel zabytku przeznaczy je na rewaloryzację zabytku i dostosowanie go do wybranej w konkursie funkcji społecznej.

  Więcej informacji o konkursie:
  Folder
  Szczegółowe informacje  Szkolenia dla branży turystycznej na terenie województwa podkarpackiego

  Tematy szkoleń:


  Zapisy na szkolenie odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
  https://forms.gle/MVja6zvsV3QJx3n19

  Zachęcam do udziału w szkoleniach i dzielenia się informacją

  Foldery promujące szkolenia.
  Funkcjonowanie wirtualnego rynku turystycznego i możliwości komercjalizacji produktów
  Zrównoważony rozwój turystyki
  Marketing turystyczny i profesjonalizacja informacji turystycznej  Kurs projektowania permakulturowego

  Zostały ostatnie wolne miejsca na kursie projektowania permakulturowego!
  Zapraszamy, szczegóły w załączeniu.  Informacje szczegółowe na temat kursu Projektowania permakulturowego  Różne podejścia jeden cel

  Szanowni Państwo,
  Zapraszamy do udziału w seminarium 14 października 2022 do Bieszczadzkiej Szkoły Rzemiosła w Uhercach Mineralnych.
  Przypominamy, iż nasz wniosek pt. "Różne podejścia jeden cel" złożony w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w tegorocznym konkursie uzyskał wsparcie finansowe. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizuje operację przy udziale partnera - Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka". Projekt obejmuje wykonanie badania ewaluacyjnego obu lokalnych strategii rozwoju oraz produkcję filmu i spotu promującego dobre praktyki realizowane przez naszych Beneficjentów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014 - 2020.
  Zaproszenie na szkolenie dla branży turystycznej

  Szanowni Państwo,

  Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy rozpoczyna nabór do jesiennej części szkoleń z cyklu pn. "Szkolenia dla branży turystycznej na terenie województwa podkarpackiego". Spotkania dedykowane są osobom związanym z branżą turystyczną, w tym m.in.: pracownikom punktów informacji turystycznej, przewodnikom turystycznym, przedstawicielom biur podróży, pracownikom obiektów noclegowych i gastronomicznych, jak również pracownikom działów zajmujących się rozwojem turystyki w samorządach lokalnych i organizacjach pozarządowych.

  Szkolenia poprowadzą eksperci w proponowanych tematach. Zapraszamy do czerpania wiedzy od naszych ekspertów i zadawania pytań.

  Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
  Liczba miejsc na szkoleniach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zgłoszenia będziemy potwierdzać do 48 godzin.

  Tematy szkoleń:


  Zapisy na szkolenie odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego:
  https://forms.gle/MVja6zvsV3QJx3n19

  Zachęcam do udziału w szkoleniach i dzielenia się informacją

  Foldery promujące szkolenia.
  Funkcjonowanie wirtualnego rynku turystycznego i możliwości komercjalizacji produktów
  Zrównoważony rozwój turystyki
  Marketing turystyczny i profesjonalizacja informacji turystycznej  Impreza towarzysząca inauguracji naszego Kursu Smaki Bieszczadów, zapraszamy na poczęstunek na godz. 14.00!
  Karpackie Liderki


  Aktywne bieszczadzkie kobiety, informujemy o możliwości zgłoszenia się do programu "Karpackie Liderki"! Oprócz atrakcyjnego programu szkoleniowego organizator oferuje 3000 zł na realizację każdej inicjatywy lokalnej.

  Czasu na zgłoszenie jest mało, ale Liderki podejmują szybkie i trafne decyzje.
  Link do formularza:
  https://docs.google.com/forms/d/1NYPw9_QrtjKnZkVg0k6RWS5776ImvN6Ki3nzbWms1J0/edit

  Więcej informacji:
  Opis projektu
  Strona projektu  Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027

  Uprzejmie przypominamy, że cały czas pracujemy nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, dlatego gorąco zachęcamy do przesyłania swoich pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, np. wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

  Pomysły można składać w wersji papierowej na adres: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne lub elektronicznej na email: lgdzielonebieszczady@wp.pl do 30 września 2022 roku.

  Więcej informacji:
  Fiszka (karta projektu) - wersja edytowalna
  Fiszka (karta projektu) - wersja nieedytowalna  ANKIETA SKIEROWANA DO MIESZKAŃCÓW w ramach ewaluacji
  prosimy o wypełnienie do 30.09.2022 r.


  Zapraszamy Państwa - mieszkańców naszego regionu do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu.

  Zadanie realizowane jest w ramach operacji pt. "Różne podejścia jeden cel".

  Więcej informacji:
  Ankieta  Kurs projektowania permakulturowego


  Termin: 08 - 09.10.2022 oraz 29 - 30.10.2022
  32 godz. (4 x 8 godz., weekendy)


  Miejsca realizacji kursu: Orelec 35 (siedziba LGD "Zielone Bieszczady") i działka nr 291 w Orelcu

  Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w kursie do dnia 04.10.2022 do godz. 12.00, telefonicznie: 513 852 200 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (lgdzielonebieszczady@wp.pl).

  Do pobrania:
  Informacje szczegółowe na temat kursu projektowania permakulturowego  RUSZA KOLEJNA EDYCJA KONKURSÓW NA WOLONTARIUSZA I KOORDYNATORA ROKU 2022 KORPUSU SOLIDARNOŚCI


  Do 23 października br. trwa nabór zgłoszeń w dwóch ogólnopolskich konkursach związanych z wolontariatem: "Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności" i "Koordynator Roku Korpusu Solidarności". Pierwszy z konkursów ma za zadanie podkreślenie dorobku wolontariuszy (grup wolontariackich) i ich uhonorowanie, a drugi ma pozwolić wyrazić uznanie dla koordynatorów wolontariatu, którzy na co dzień zarządzają wolontariatem, wspierają wolontariuszy i pomagają im dokonywać właściwych wyborów w podejmowaniu aktywności wolontariackiej.

  Organizatorem konkursów jest Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego realizator programu Korpus Solidarności – Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030 we współpracy z Partnerami Programu w całym kraju.
  W województwie podkarpackim Partnerem Programu jest Fundacja Bieszczadzka (Lider zadania) oraz Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Partner zadania) i Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" (Partner zadania)

  Szczegółowe warunki udziału w konkursach, sposób zgłaszania kandydatów i tryb wyboru laureatów przedstawione są w regulaminie zamieszczonym poniżej oraz na stronie Korpusu Solidarności

  Do pobrania:
  Wolontariusz Roku Korpusu Solidarności 2022 [REGULAMIN KONKURSU]
  Koordynator Roku Korpusu Solidarności 2022 [REGULAMIN KONKURSU]  Kolejne sukcesy naszych Beneficjentów - tegoroczna edycja Konkursu "Sposób na Sukces" rozstrzygnięta!

  Z przyjemnością informujemy, że Bieszczadzki ogród - Przedsięwzięcie Państwa Katarzyny i Mirosława Krupów zyskało I miejsce w kategorii indywidualnej Konkursu "Sposób na Sukces". Ich przygoda z rolnictwem, a zarazem ciężka praca, na poważanie zaczęła się w 2015 roku, kiedy to zakupili były PGR w Moczarach. Po zakupie ziemi szukali pomysłów które pozwolą połączyć turystykę z rolnictwem i edukacją. Pierwszym etapem były zakupy w polu z koszykiem. W rezultacie powstało gospodarstwo 8 hektarowe z uprawą roślinną, co jest ewenementem w Bieszczadach, gdzie uprawa z uwagi na trudne warunki atmosferyczne nie jest łatwa.

  To XXII już edycja tego konkursu organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przy wsparciu kilku instytucji, pod patronatem prezydenta RP.

  Spośród wielu zgłoszeń Rada konkursowa ostatecznie wybrała 12 laureatów i 3 podmiotom przyznała wyróżnienie. Więcej informacji o konkursie oraz lista nagrodzonych:
  https://www.cdr.gov.pl/dzialania/konkursy/sposob-na-sukces

  Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale kilka lat temu nagrodę w tymże konkursie w Belwederze odbierali Państwo Magdalena i Janusz Demkowicz za produkt turystyczny – Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe.


  Cieszy nas fakt, że oba te przedsięwzięcia otrzymały wsparcie finansowe w ramach wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju. Staramy się je nadal wspierać i pokazywać jako przykłady dobrych praktyk goszczącym u nas przedstawicielom innych lgd, samorządów i ngo.

  Życzymy dalszych sukcesów, sił i wytrwałości, samych życzliwych ludzi wokół wspierających w trudach codzienności!  Przygotowania trwają pełną parą

  Przygotowania trwają pełną parą "Jesienne spotkanie z naturą - Rodzinne Grzybobranie 2022" już w tę sobotę w Moczarach.
  A w trakcie imprezy (12.30 - 14.30) do Państwa dyspozycji - Punkty konsultacyjno-informacyjne: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego - Gmina Ustrzyki Dolne w zakresie programu Czyste Powietrze, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Sanoku w zakresie swojej działalności, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w zakresie budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, Powiatowy Zespołu Doradztwa Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w zakresie swojej działalności.

  Serdecznie zapraszamy

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Kuchnia strażacka


  Kuchnia strażacka to cykl wydarzeń kulinarnych z udziałem Ochotniczych Straży Pożarnych.
  Zasmakuj Kuchni Strażackiej w najbliższą sobotę - 24.09.2022 w Moczarach dzięki OSP Stańkowa!
  Zapraszamy!  Jesienne spotkanie z naturą - Rodzinne Grzybobranie 2022

  "Jesienne spotkanie z naturą - Rodzinne Grzybobranie 2022" już w tą sobotę w Moczarach Moc atrakcji dla całych Rodzin, serdecznie zapraszamy

  12.30 oficjalne otwarcie imprezy:
  - występ KGW w Wujskiem, które odniosło duży sukces w wojewódzkich eliminacjach ogólnopolskiego festiwalu kół gospodyń wiejskich "POLSKA OD KUCHNI" Koło zostało nagrodzone w trzech konkurencjach!
  - wręczenie nagród w konkursach: "Zbieracza Rydzów 2022" i "Grzybiarza roku 2022" oraz wiedzy o PROW i LGD
  - warsztaty carvingu (sztuka tworzenia dekoracji i rzeźb z warzyw i owoców) - Michał Przepióra Księga HACCP – technolog żywienia
  - zwiedzanie budynku inkubatora przetwórstwa lokalnego - Mirosław Krupa Bieszczadzki ogród
  - giełda płodów rolnych i kiermasz ciast z owocami
  - stoiska z produktami lokalnymi
  - wspólna zabawa z Dj Claudia Music&Fun - zabawy, animacje dla dorosłych i dzieci, Extreme Team Bieszczady - zjeżdżalnia, gladiatorzy.

  Więcej informacji:
  FOTO  Przypominamy - to już w najbliższą sobotę.

  Grzyby rosną grzyb, a pogoda ma się poprawić
  ZAPRASZAMY do MOCZAR nie tylko GRZYBIARZY


  Czekają cenne nagrody!

  - 9.00 - 12.00 wspólne grzybobranie przy wsparciu przewodników-edukatorów z Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne oraz pracowników, klasyfikatorów grzybów z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego dla powiatów bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych

  - 12.00 - 12.30 powitanie grzybiarzy powracających z lasu, poczęstunek, przekazanie grzybów do pomiarów komisji konkurowej

  - ok. 13.30 wręczenie nagród w konkursach: "Zbieracza Rydzów 2022" i "Grzybiarza roku 2022" oraz wiedzy o PROW i LGD

  Z powodów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejsze zapisy na wspólne grzybobranie do dnia 23.09.2022, do godz. 12.00.
  Tel: 513 852 200
  E mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl

  Przypominamy - wymagany jest odpowiedni ubiór i koszyk!
  Szczegóły w Regulaminach konkursów!!!


  Do pobrania:
  Regulamin
  Zaproszenie  Nabór wniosków KGW!


  Przypominamy, tylko do 30 września 2022 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na koszty działalności statutowej.

  Otrzymane fundusze zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Dofinansowanie można również wydać na rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjatywy na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi, wykorzystać na przedsięwzięcia nastawione na rozwój kultury ludowej lub upowszechniające współdziałanie i racjonalne metody gospodarowania. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

  Koła są zobowiązane wykorzystać otrzymaną pomoc do 31 grudnia 2022 r. oraz rozliczyć – przez złożenie sprawozdania - do 31 stycznia 2023 r.

  Więcej informacji na stronie:
  https://www.gov.pl/web/arimr/kgw-nabor-2022-pomoc-finansowa-przeznaczona-na-realizacje-celow-statutowych-kol
  Więcej informacji:
  Informacje szczegółowe na temat kursu Smaki Bieszczadów


  KONKURS
  "NAJLEPSZY SMAK PODKARPACIA"

  1 edycja
  24 września 2022 r.

  24 września 2022 roku w sali restauracyjnej Hotelu Ambasadorskiego w Rzeszowie , ul. Rynek 14 (parter) w ramach festiwalu KARPATY NA WIDELCU odbędzie pierwsza edycja konkursu o tytuł "Najlepszy Smak Podkarpacia 2022", w którym wyłonione zostaną kulinarne produkty z regionu wyróżniające się najwyższymi walorami smakowymi, zapachowymi i wizualnymi. Jego celem jest wyszukiwanie tradycyjnych produktów pochodzących z regionu Podkarpacia, ich promocja oraz wspieranie lokalnych producentów, którzy dbają o najwyższą jakość swoich wyrobów.

  Producenci ubiegać będą się o laury w dziewięciu kategoriach:
  produkty mleczne, produkty mięsne, oleje i tłuszcze, produkty rybołówstwa, owoce i warzywa, wyroby piekarnicze i cukiernicze, miody, a także napoje (w tym alkohole) oraz inne.
  Zgłaszać można dowolną liczbę produktów.

  Spośród zgłoszonych specjałów Kapituła konkursowa składająca się z ekspertów kulinarnych, krytyków i znawców smaku - wyłoni najdoskonalsze, które zyskają miano "Najlepszego Smaku Podkarpacia 2022" w każdej z kategorii. Dla produktów najlepszych z najlepszych mogą zostać przyznane wyróżnienia "GRAND PRIX - Najlepszy Smak Podkarpacia 2022".

  W kapitule zasiądą między innymi:

  • Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa - Krystyna Stachowska
  • Restaurator i smakosz - Robert Patycki
  • Ambasador Marki Podkarpackie Smaki mistrz kulinarny Dyrektor Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie - Marcin Purgacz
  Pracami kapituły pokieruje członek Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku - Jan Babczyszyn

  Zgłoszone do konkursu produkty zdegustuje także Ambasador festiwalu - Robert Makłowicz.

  Laureaci otrzymają Dyplomy z podpisami członków kapituły oraz ROBERTA MAKŁOWICZA, a także specjalnie zaprojektowane promocyjne logo "Najlepszy Smak Podkarpacia 2022" z możliwością wykorzystywania go we własnych działaniach promocyjnych i marketingowych (z możliwością drukowania na opakowaniach i etykietach włącznie).

  Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 24 września o godzinie 18.30 na festiwalowej scenie na Rynku w Rzeszowie.

  Konkurs organizowany jest przez: Miasto Rzeszów, Estradę Rzeszowska, Zespół Szkół Gospodarczych w Rzeszowie przy wsparciu Narodowego Centrum Kultury; Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku oraz europejskiej sieci Culinary Heritage Europe.

  Do pobrania:
  Regulamin
  Karta zgłoszeniowa - edytowalna  Zaproszenie na warsztaty kosmetyczne

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza wszystkie chętne Panie na Czwartkowe Inspiracje - Potęga Kobiecości z Kobietami dla Kobiet

  W programie:
  1. Zadbaj o usta, dłonie i okolice oka!
  2. Pięcioetapowy zabieg pielęgnacji twarzy.
  3. Wieczór z mikrodermabrazją i maseczkowe szaleństwo.
  4. Idealny podkład i pokaz makijażu.
  5. Kolory w makijażu. Twój podstawowy zestaw do makijażu czyli róż, tusz i już.
  6. Piękno dojrzałości - lifting i trójkąt młodości.
  7. Red Lips. Świąteczne inspiracje makijażow

  Cykliczne spotkania i warsztaty zostaną przeprowadzone przez specjalistkę ds. pielęgnacji i wizażu - Panią Jolantę Wojtowicz.
  Pierwsze spotkanie odbędzie się 06.10.2022 (czwartek) o godz. 17.00, w siedzibie LGD "Zielone Bieszczady" Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne (parter budynku- dawne przedszkole).

  Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać pod numerem telefonu: 513 852 200.

  Serdecznie zapraszamy


  Zapraszamy na kolejne otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne

  Nasz punkt informacyjno- konsultacyjny w zakresie przygotowywania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju funkcjonował będzie podczas Dożynek Gminnych - 18.09.2022 (Amfiteatr przy UDK w Czarnej Górnej), godz. 16.00 - 18.00

  Przypominamy, iż dodatkowo każdy z mieszkańców w terminie do końca września ma możliwość złożenia swoich propozycji zadań za pomocą "fiszki projektu".

  W imieniu organizatorów i własnym serdecznie zapraszamy!
  Na zaproszenie Euroregionu

  W dniu 2 września Prezes Zarządu Iwona Woch na zaproszenie Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska wzięła udział w szkoleniu w Boguchwale. Spotkanie prowadzili Dawid Lasek oraz Piotr Lutek i Michał Basiński. Przedmiotem spotkania były zagadnienia związane z budowaniem marek lokalnych, wykorzystaniem potencjału JST dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz warsztaty tworzenia koncepcji produktów turystycznych o potencjale komercjalizacji. Powyższe zagadnienia stanowią także kluczowe aspekty w procesie przygotowywania naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

  Pobierz:
  FOTORELACJA  Już dziś zapraszamy

  Zapraszamy na Grzybobranie 24.09.2022 Moczary, start 9.00. A kto nie lubi grzybów, ale lubi nas... na 12.30
  Zapraszamy na otwarte spotkania informacyjno-konsultacyjne

  Spotkania w terenie na temat nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady" jeszcze we wrześniu. Punkt informacyjno- konsultacyjny funkcjonował będzie podczas następujących wydarzeń:

  • Gmina wiejska Sanok - 10.09.2022 Wujskie, wiejski Dom Kultury, "Natura od kuchni" - godz. 15.00 - 17.00
  • Gmina Tyrawa Wołoska - 11.09.2022 Tyrawa Wołoska (Amfiteatr przy Lipach), "Festiwal Twórczości Ludowej" - godz. 16.00 - 18.00
  • Gmina Ustrzyki Dolne - 24.09.2022 Moczary - "Jesienne spotkanie z naturą - Rodzinne Grzybobranie 2022" - godz. 13.00 - 15.00

  Wkrótce kolejne terminy dla pozostałych gmin członkowskich.

  Przypominamy, iż dodatkowo każdy z mieszkańców w terminie do końca września ma możliwość złożenia swoich propozycji zadań za pomocą "fiszki projektu".

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  FISZKI PROJEKTOWE - NOWA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2023-2027

  Chcesz mieć wpływ na to jak zmienia się otaczająca Cię rzeczywistość?

  Masz ciekawy pomysł? Włącz się do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.


  Szanowni Państwo! trwają prace nad tworzeniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, która umożliwi pozyskanie środków unijnych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok (z wyłączeniem miasta Sanok), Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne. Da to szansę wielu podmiotom, w tym osobom fizycznym, przedsiębiorcom, rolnikom, gminom i jednostkom gminnym, a także organizacjom pozarządowym na realizację ciekawych przedsięwzięć. Dlatego też prosimy o przedstawienie tego, co chcieliby Państwo aby w przyszłości zostało zrealizowane dzięki wsparciu finansowemu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem i przy pomocy naszej LGD. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, np. wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

  Zebrane informacje zostaną wykorzystane przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" wyłącznie na potrzeby utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027, jednak nie stanowią gwarancji realizacji tych przedsięwzięć ani włączenia ich w w/w strategię.

  Pomysły można składać w wersji papierowej na adres: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne lub elektronicznej na email: lgdzielonebieszczady@wp.pl do 30.09.2022 roku.

  Pobierz:
  Fiszka (karta projektu) - wersja edytowalna
  Fiszka (karta projektu) - wersja nieedytowalna  INFORMACJA BIURA

  Z uwagi na udział w wizycie studyjnej w dniach 08-09.09.2022 biuro LGD "Zielone Bieszczady" prowadzi obsługę online.

  Zapraszamy do kontaktu
  za pośrednictwem telefonu 513 852 200
  lub poczty elektronicznej
  E mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl  Wizyta gości ze Śląska

  W ubiegłym tygodniu gościliśmy kolejną lokalną grupę działania, tym razem odwiedzili nas przedstawiciele Stowarzyszenia LYSKOR z Lyski. Program ich pobytu obejmował min. spotkanie z nami i wymianę doświadczeń, zwiedzanie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach i Bieszczadzkiego Ogrodu. Obfitował też w liczne atrakcje, odwiedzili cerkiew w Smolniku, ośrodek Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu Bieszczad.SKI w Wańkowej, odbyli przejażdżkę Bieszczadzkimi Drezynami Rowerowymi i wizytę w serowarni Nikosa w Czar PGRu. Jak też powiedzieli to już druga wizyta w Bieszczadach, a ciekawych miejsc i osobliwości jest tak wiele, że należy planować już kolejny raz.

  Zatem zapraszamy i służymy pomocą!

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej na Roztocze!

  Przypominamy iż trwa proces budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, rozpoczęty warsztatem strategicznym 23 czerwca 2022 w Rajskiem i kontynuowany przeprowadzonymi w dniach 23-26 sierpień spotkaniami konsultacyjnymi w gminach członkowskich LGD "Zielone Bieszczady" na temat nowego okresu programowania.

  Czas na kolejny krok - organizację wizyty studyjnej na Roztocze w dniach 8-9 wrzesień 2022.

  Podczas wizyty zaplanowano podsumowanie konsultacji gminnych, panel dyskusyjny, poznanie inicjatyw na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Roztocze Tomaszowskie oraz Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania - "ROZTOCZE" oraz wymianę dobrych praktyk w procesie tworzeniu nowej LSR (szczegóły w załączonym programie).

  Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wizycie studyjnej poprzez złożenie lub przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 02.09.2022 do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej (lgdzielonebieszczady@wp.pl), listownie lub osobiście w biurze LGD - Orelec 35.

  Decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku większej liczby chętnych brana będzie pod uwagę aktywność w procesie budowania nowej LSR, dotychczasowa współpraca z naszą LGD oraz profil działalności firmy, instytucji czy organizacji i jej związek z tematyką wyjazdu.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie
  Ramowy program wizyty (uwaga: program może ulec jeszcze nieznacznym modyfikacjom)
  Formularz zgłoszeniowy  Podsumowanie spotkań konsultacyjnych

  Za nami cykl spotkań konsultacyjnych w zakresie budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzonych w dniach 23-26 sierpnia w gminach członkowskich naszej LGD. Pomimo urlopowego okresu frekwencja dopisała, w spotkaniach udział wzięło prawie 70 osób. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, twórczą pracę i aktywność. A włodarzom naszych gmin członkowskich i pracownikom poszczególnych urzędów i jednostek organizacyjnych za udostępnienie sal do ich przeprowadzenia i wsparcie logistyczne. Zachęcamy do dalszej aktywności w procesie budowania nowej LSR.

  Więcej informacji:
  Prezentacja
  FOTORELACJA

  Podsumowanie spotkań konsultacyjnych

  Za nami cykl spotkań konsultacyjnych w zakresie budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju przeprowadzonych w dniach 23-26 sierpnia w gminach członkowskich naszej LGD. Pomimo urlopowego okresu frekwencja dopisała, w spotkaniach udział wzięło prawie 70 osób. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcony czas, twórczą pracę i aktywność. A włodarzom naszych gmin członkowskich i pracownikom poszczególnych urzędów i jednostek organizacyjnych za udostępnienie sal do ich przeprowadzenia i wsparcie logistyczne. Zachęcamy do dalszej aktywności w procesie budowania nowej LSR.

  Więcej informacji:
  Prezentacja
  FOTORELACJA
  Harmonogram konsultacji społecznych
  Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza mieszkańców gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne na KONSULTACJE SPOŁECZNE.

  Cele konsultacji: analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń gminy oraz określenie potrzeb mieszkańców, wyznaczenie przyszłych kierunków rozwoju gminy wymaganych podczas przygotowania celów Lokalnej Strategii Rozwoju.  Program konsultacji społecznych Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
  1. Przywitanie.
  2. Przedstawienie celu spotkania i informacji dotychczas zebranych w zakresie budowania nowej LSR.
  3. Wstępne informacje z diagnozy obszaru LSR.
  4. Zasady tworzenia analizy SWOT.
  5. Przykłady analizy SWOT.
  6. Praca indywidualna uczestników nad analizą SWOT.
  7. Praca grupowa nad analizą SWOT.
  8. Praca całego zespołu nad wypracowaniem szczegółów analizy SWOT.
  9. Diagnoza problemów.
  10. Przekształcenie problemów na cele.
  11. Podsumowanie i zakończenie spotkania  Nowe plany rozwoju i promocji turystyki województwa podkarpackiego

  9 sierpnia braliśmy udział w spotkaniu online dotyczącym wdrożenia współpracy podmiotów rynku turystycznego w ramach organizacji krain turystycznych województwa podkarpackiego. Organizatorem spotkania była Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna. Podczas spotkania przedstawiono nowe plany rozwoju i promocji turystyki Podkarpacia. Zgodnie ze Strategią Rozwoju i Komunikacji Marketingowej Turystyki Województwa Podkarpackiego na lata 2020-2025
  STRATEGIA ROZWOJU I KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ TURYSTYKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2020-2025

  rozpoczęto wdrażanie platformy turystycznej w postaci subregionów - 5 krain turystycznych, w ramach których będą realizowane wspólne działania, a także wspierana będzie aktywność branży turystycznej.

  Podczas prezentacji mieliśmy okazję zapoznać się z propozycjami dotyczącymi organizacji rozwoju współpracy ponadlokalnej, które dla wyjaśnienia zilustrowano przykładami. Wyraziliśmy wolę przystąpienia do porozumienia celem ustalenia partnerstwa w poszczególnych krainach, tym samym wyraziliśmy nasze zainteresowanie i chęci zaangażowania w budowanie silnej, konkurencyjnej oferty turystycznej w Bieszczadach.

  Dziękujemy organizatorom za zaproszenie. Mamy nadzieję, że to dobry wstęp do wspólnych działań trójsektorowych.
  Kolejne sukcesy KGW oraz rolników z obszaru naszej LGD- gratulujemy!

  Podczas weekendu 30-31.07 trwały w Lesku Agrobieszczady 2022, czy XVI Targi Turystyki, Leśnictwa i Produktu Lokalnego. Targi przyciągnęły wystawców z całego regionu, a zwiedzający mogli kupić wyroby spożywcze, rękodzieło, rośliny oraz spróbować specjałów przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich oraz producentów wędlin, serów, nalewek i chlebów. Hodowcy pokazali zwierzęta hodowlane, a rolnicy i ogrodnicy tegoroczne plony. Impreza jest też miejscem rywalizacji, między innymi w konkursie kulinarnym "Bitwa Regionów" sukces odniosły 3 KGW z terenu gminy Ustrzyki Dolne: I miejsce - KGW w Brzegach Dolnych, II miejsce - KGW w Jureczkowej, a III miejsce - KGW w Stańkowej. Główna nagroda w konkursie na "Najciekawsze stoisko wystawowe" trafiła do Gospodarstwa rolnego Państwa Katarzyny i Mirosława Krupów w Moczarach - Bieszczadzki ogród.

  Zaś KGW z Wujskiego (Gmina wiejska Sanok) odniosło duży sukces w wojewódzkich eliminacjach ogólnopolskiego festiwalu kół gospodyń wiejskich "POLSKA OD KUCHNI", który odbył się 7 sierpnia w Stalowej Woli. Koło z Wujskiego jako jedyne z powiatu sanockiego zgłosiło swój udział w festiwalu, którego tematem przewodnim było wesele i obrzędy weselne.

  Gospodynie z Wujskiego zostały nagrodzone w trzech konkurencjach:

  • I miejsce - Miss wdzięku 45+(nagroda publiczności) - Anna Trznadel;
  • wyróżnienie - Miss wdzięku do 45 - Aleksandra Stach;
  • wyróżnienie w konkursie artystycznym za przyśpiewki weselne "Ciotka z Ameryki" - Janina Kobiałka wraz z zespołem.

  Poza udziałem w w/w konkursach KGW Wujskie wzięło też udział w konkursie kulinarnym z Korowajem Weselnym przygotowanym przez p. Agnieszkę Pastuszak oraz w konkursie "Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa".

  Stoisko z przysmakami weselnymi i regionalnymi cieszyło się dużą popularnością wśród uczestników festiwalu. Zdolne Gospodynie wezmę teraz udział w ogólnopolskim finale "Polska od Kuchni", który odbędzie się 1 października br. na stadionie narodowym w Warszawie.

  Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, życzymy samych życzliwych i pomocnych ludzi wokół do dalszej wytrwałej pracy i kolejnych sukcesów!

  Zachęcamy do obejrzenia fotografii z tych wydarzeń, autorzy zdjęć: A.Pastuszak, T. Uszak oraz B. Mleczko

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Za nami dwa dni ciężkiej pracy!

  Dziękujemy bardzo za współpracę przy produkcji filmu i spotu promującego dofinansowania z naszych środków w ramach PROW. Już dziś zapraszamy na uroczystą ich emisję zaplanowaną w pierwszej połowie października.

  Już wkrótce dłuższa relacja...

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Zachęcamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie  Zapraszamy do wzięcia udziału w drugiej edycji konkursu organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pn. "Kubek, dzbanek czy makatka... Rękodzieło to jest gratka". Konkurs skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przedmiotu, który może się stać nowym gadżetem ARiMR. Praca konkursowa powinna odwoływać się do tradycji polskiej wsi oraz kojarzyć z życiem rolników. Przy tworzeniu rękodzieła oczekujemy kreatywności i wykorzystania naturalnych surowców.

  Najlepszy projekt zostanie wyróżniony nagrodą rzeczową o wartości do 3 tysięcy złotych (miejsce 2. - nagroda o wartości do 2 tys. zł, miejsce 3. - nagroda o wartości do 1 tys. zł).

  Konkurs trwa od 21 lipca 2022 r. do 14 października 2022 r.

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/arimr/arimr-zaprasza-do-udzialu-w-konkursie-kubek-dzbanek-czy-makatka-rekodzielo-to-jest-gratka3  Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem - nawet 500 tys. zł wsparcia!  Do 19 sierpnia 2022 r. w ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o dofinansowanie usług rolniczych i leśnych w ramach "Wsparcia inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" z PROW 2014-2020. W tym naborze pomocą objęte zostały nowe rodzaje działalności.

  Podobnie jak w poprzednich latach z dofinansowania może skorzystać osoba fizyczna, prawna czy jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Warto jednak podkreślić, że wachlarz działalności, które mogą być objęte wsparciem, został rozszerzony o usługi leśne, a także o te związane z zabezpieczeniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych. Dodatkowo działalność, którą może świadczyć potencjalny beneficjent, może być związana z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji np. specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych lub wykorzystania technologii cyfrowych. W przypadku usług związanych z rolnictwem i tych dotyczących leśnictwa, działalność musi być prowadzona przez co najmniej 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

  Maksymalna kwota wsparcia, o jakie można się ubiegać, wynosi 500 tys. zł na jednego beneficjenta. Refundacji podlega standardowo do 50 % udokumentowanych, kwalifikowanych kosztów inwestycji. Natomiast w przypadku działalności związanej z zabezpieczaniem lub utrzymaniem urządzeń wodnych i tej z wykorzystaniem technologii cyfrowych jest to 65 %.

  Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji.

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-64-wsparcie-inwestycji-w-tworzenie-i-rozwoj-dzialalnosci-pozarolniczej---nabor-30-listopada-do-13-stycznia-2021-r  Produkty regionalne a rozwój regionu karpackiego

  Pod takim hasłem 25 lipca w Rzeszowie odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", w której mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Otwarcia konferencji dokonał Tomasz Poręba, Poseł do Parlamentu Europejskiego. W trakcie konferencji zaproszeni goście wzięli udział w II panelach dyskusyjnych - Promocja produktów regionalnych i lokalnych oraz Systemy i narzędzia wsparcia producentów produktów regionalnych i lokalnych. Pod koniec 2021 roku na zaproszenie Stowarzyszenia "Pro Carpathia" - Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" brała udział w badaniu fokusowym dotyczącym właśnie produktów regionalnych i lokalnych. Celem tego badania było zidentyfikowanie tzw. najważniejszych produktów karpackich, tj. produktów regionalnych, lokalnych, wykonywanych tradycyjnymi technikami, ich wytwórców, sposobów dystrybucji oraz instrumentów wsparcia w wybranych krajach karpackich, tj. Polsce, Słowacji, Czechach i Ukrainie. Przedstawione podczas konferencji wnioski i rekomendacje z raportu były okazją do dyskusji na temat potencjału samych produktów oraz ich znaczenia dla rozwoju regionu. A prezentacji wyników raportu dokonała dr Agnieszka Pieniążek - Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Pro Carpathia".

  Wyniki badań dostępne są w raporcie, zachęcamy do zapoznania się z jego treścią: https://newdirection.online/publication/carpathian_products

  Więcej na temat konferencji: https://www.procarpathia.pl/aktual/konferencja-produkty-regionalne-a-rozwoj-regionu-karpackiego

  Dziękujemy za zaproszenie. Udział w tym badaniu oraz konferencji niewątpliwie ma znaczenie dla prac prowadzonych przez naszą LGD nad nową Lokalną Strategią Rozwoju. Jesteśmy zgodni co do znaczenia produktów regionalnych i lokalnych, zarówno spożywczych, jak i tych materialnych (niespożywczych) w rozwoju obszarów wiejskich. A prosta maksyma jedź i jedz od lat zachęca do przyjazdu w Bieszczady. Pozostaje jednak otwarte pytanie jak ten dorobek wykorzystać, te i inne zagadnienia będą przedmiotem gminnych spotkań konsultacyjnych, o których przypominamy i zachęcamy do aktywnego udziału: http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/wp_harmonogram.html

  FOTORELACJA  Zapraszamy na Podkarpacki Szlak Filmowy w Bieszczadach!

  Dziękujemy za zaproszenie na Otwarcie Podkarpackiego Szlaku Filmowego w Bieszczadach, które odbyło się 24 lipca br. w Zatwarnicy w kinie Końkret.

  Program wydarzenia obejmował spotkanie na szlaku z Grażyną Bochenek - "Bieszczadzkie ścieżki filmowe", spotkanie na szlaku z Maciejem Gilem - "Góry, wampiry i Oscary, czyli filmowy szlak po drugiej stronie granicy" oraz projekcję filmu "Wolna sobota" (reż. Leszek Staroń, 1977). Na projekcje zaprosiło GreenFilmTourism.

  Spotkanie zakończył koncert plenerowy zespołu "Marek Murias Kwartet" - muzyka filmowa Krzysztofa Komedy.

  Wydarzenie potrwa do 30 lipca br. W programie znalazło się wiele filmowych atrakcji, a organizatorzy dołożyli starań, by wydarzenia odbywały się w najbardziej klimatycznych miejscach Bieszczad, w:

  • Zatwarnicy - kino Końkret (24-27 lipca)
  • Lutowiskach - kino Otryt i okolice (25-26 lipca)
  • Majdanie k. Cisnej - stacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej (27-28 lipca)
  • Ustrzykach Dolnych - Rynek (29-30 lipca)

  Już w XX wieku w dzikich plenerach powstały takie produkcje jak "Pan Wołodyjowski" Jerzego Hoffmana, "Wolna sobota" Jerzego Janickiego czy pierwszy eastern - "Rancho Texas" Wadima Berestowskiego. Współcześnie, najbardziej bieszczadzką produkcją jest popularny na całym świecie serial HBO "Wataha". Twórcy upodobali sobie szczególnie to miejsce i tak jest aż do dziś.

  Informacje o szlaku znajdziecie Państwo również na www.filmowepodkarpacie.pl oraz
  https://www.facebook.com/filmowepodkarpacie
  FOTORELACJA  Projekt grantowy pt. Działania służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego obszaru LGD "Zielone Bieszczady" dobiegł końca  W ramach przedsięwzięcia 2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR zostało zrealizowanych 7 zadań.

  Celem projektu grantowego jest zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD "Zielone Bieszczady" poprzez działania związane z wydaniem publikacji, folderów czy informatorów, została także utworzona podstrona internetowa związana z promowaniem turystyki rowerowej. Wszystkie wydane materiały mają na celu promocję obszaru LSR w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowo-historycznych, w tym dziedzictwa kulinarnego.

  Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniami:
  http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/dobrepraktyki.html

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!


  Fundacja Instytut Regionalny zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie na inicjatywy lokalne na rzecz tworzenia archiwów społecznych.

  Oferujemy:

  • sfinansowanie inicjatywy (ok. 4700 PLN) związanej z poznaniem, popularyzacją dziedzictwa kulturowego oraz gromadzeniem, zabezpieczaniem, opracowywaniem, digitalizacją i udostępnianiem materiałów archiwalnych związanych z tym dziedzictwem;
  • warsztat i doradztwo na temat tworzenia archiwów społecznych – w formie on-line.

  Termin składania zgłoszeń: 8 sierpnia 2022 r.
  Okres realizacji inicjatyw: do 30 listopada 2022 r.

  Biuro projektu: tel. 17 850 01 81, e-mail: instytut.regionalny.fundacja@gmail.com

  Więcej informacji:
  1. REGULAMIN KONKURSU
  2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU  Kolejna pomoc dla ofiar wojny na Ukrainie!

  Dziś na ręce Pana Wolodymyr Hrytsyna do Lwowa, a następnie do najbardziej potrzebujących, poszkodowanych w wyniku wojny na Ukrainie przekazaliśmy artykuły higieniczne, pościel, ubrania i obuwie dla dzieci i kobiet.

  Dziękujemy Państwu Danucie i Adamowi Giefertom za pomoc w zebraniu darów, a Arkadiuszowi Kucowi - Restauracja Niedźwiadek oraz Maciejowi Woch - Bieszczadzki Elektryk za pomoc logistyczną.

  Wkrótce planujemy kolejną dostawę, tym razem artykułów opatrunkowych i żywnościowych dzięki darowiźnie z Wielkiej Brytanii przekazanej przez Panią NICOLE NAGEL w kwocie 4 628,68 GBP. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Umowy o powierzenie grantu podpisane!

  Z przyjemnością informujemy, że 11 lipca 2022 r. w siedzibie LGD "Zielone Bieszczady" w Orelcu zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację zadań grantowych. Uroczystość otworzyła Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" - Pani Iwona Woch. Przypomnijmy LGD podpisała w dniu 27 czerwca 2022 roku z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 01965-6935-UM0923339/22 na realizację projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" na łączną wartość 120 000,00 zł. Środki te trafią do 6 ngo z obszaru działania LGD "Zielone Bieszczady".

  Więcej informacji:
  Czytaj więcej
  FOTORELACJA  Harmonogram konsultacji społecznych
  Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"  Serdecznie zapraszamy!!!

  Jako partner projektu zapraszamy 14 lipca na godz. 14.00 do Orelca na ciekawe, pożyteczne i praktyczne zajęcia rodzinne.
  Zapewniamy materiały, poczęstunek i świetną zabawę, tłumacza języka ukraińskiego dla chętnych obywateli Ukrainy przebywających w Bieszczadach.

  Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa tel. 782 165 553!
  Ilość miejsc ograniczona!

  Bieszczadzka Sobania

  Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej

  05.07.2022 gościliśmy uczestników wizyty studyjnej realizowanej w ramach projektu "ROWES - wsparcie rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II". Naszym zadaniem było przeprowadzenie bloku prezentacyjno-promocyjnego polegającego na przedstawieniu naszej organizacji. Nasz blok uświetniła obecność i zaangażowanie Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" poprzez zaprezentowanie swojej działalności na przykładzie prowadzonego przedsiębiorstwa społecznego. Oprócz naszej ngo swoją działalność zaprezentowało również Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej oraz OSP Stańkowa.

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Podpisanie umów o powierzenie grantu

  Szanowni Państwo!
  jest miło nam poinformować, że dnia 27.06.2022 r. LGD "Zielone Bieszczady" podpisała umowę o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa Podkarpackiego na realizację projektu grantowego pn. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

  Wobec powyższego serdecznie zapraszamy Gatantobiorców na podpisanie umów o powierzenie grantu. W ramach spotkania przypomnimy zasady realizacji i rozliczenia zadań grantowych.

  Termin: 11.07.2022 (poniedziałek), godz. 13.00
  miejsce: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, siedziba LGD (parter budynku - dawne przedszkole).  Film i spot - zaproszenie do współpracy!

  W związku z tym, że planujemy realizację filmu i spotu - Przykłady dobrych praktyk obszaru LGD "Zielone Bieszczady" i Stowarzyszenia LGD "Dorzecze Wisłoka" w ramach realizacji projektu "Różne podejścia jeden cel" (w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lat 2022-2023) zapraszamy do współpracy wszystkich Beneficjentów, którzy korzystali ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Prace związane z zebraniem materiału zaplanowano na I połowę sierpnia.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie woli uczestnictwa w terminie do 12.07.2022, osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. Kontakt do biura: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, tel. 513 852 200, email: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

  Istnieje również możliwość zaprezentowania materiałów własnych Beneficjenta z przekazaniem praw LGD do ich wykorzystania.  Uwaga Beneficjenci - przypominamy o obowiązkowej ankiecie!!!

  Przypominamy, że zgodnie z zapisami Umowy o przyznaniu pomocy na operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2014-2020, "Beneficjent ma obowiązek w trakcie realizacji operacji oraz przez okres 5 lat liczony od dnia wypłaty przez Agencję drugiej transzy pomocy udostępniania uprawnionym podmiotom informacji niezbędnych do monitorowania i ewaluacji Programu". Zatem konieczność wypełnienia ankiety i dostarczenia jej do siedziby LGD "Zielone Bieszczady" wynika z podpisanej przez Państwa umowy o przyznanie pomocy. Ankietę monitorującą należy dostarczyć do biura Stowarzyszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania płatności ostatecznej.

  Ankietę należy pobrać z naszej strony LGD:
  http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/ankieta_prow_2014_2020.pdf
  wypełnić, podpisać i przesłać listownie lub w postaci scanu dokumentu na adres: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, lgdzielonebieszczady@wp.pl

  W związku z tym, że planujemy wydanie publikacji - "Dobre praktyki na obszarze LGD "Zielone Bieszczady" w ramach realizacji Planu Komunikacji oraz prezentowanie kolejnych efektów wdrażania LSR na stronie www i fb zapraszamy do współpracy wszystkich Beneficjentów, którzy korzystali ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dlatego prosimy o dostarczenie wraz z ankietą monitorującą od 4 do 10 zdjęć w wersji elektronicznej (z podaniem danych autora) obrazujących realizację Państwa projektu. Z chwilą dostarczenia zdjęć beneficjent przenosi nieodpłatnie na LGD "Zielone Bieszczady" autorskie prawa majątkowe do wykorzystania fotografii na potrzeby promocji Programu, LGD i Beneficjenta.

  Dla wszystkich którzy nie wypełnili jeszcze tego obowiązku wyznaczamy nieprzekraczalny termin 20.07.2022 r.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem.  Kolejne środki w ramach KSOW pozyskane!

  W dniu 7 czerwca 2022 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Uchwałę w sprawie przyjęcia listy ocenianych operacji złożonych w ramach konkursu nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Przedmiotowa lista została także pozytywnie zaopiniowana przez Wojewódzką Grupę Roboczą ds. KSOW w dniu 31 maja 2022 r. A 27.06.2022 Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" podpisała w Rzeszowie z Województwem Podkarpackim umowę na realizację operacji "Różne podejścia jeden cel"

  To już 3 projekt w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na który pozyskaliśmy dofinasowanie. Tym razem 52 931,93 zł na przedsięwzięcie, które realizowane będzie w konsorcjum, w którym Leaderem jest LGD "Zielone Bieszczady", a partnerem LGD "Dorzecze Wisłoka". W ramach projektu wykonane zostanie badanie ewaluacyjne lokalnych strategii rozwoju oraz nakręcony zostanie film i spot promujący dobre praktyki realizowane w ramach PROW 2014– 2020.

  Już dziś zapraszamy beneficjentów obu LGDów do współpracy!

  Więcej informacji:
  Umowa  Europejskie wsparcie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

  Jesteś podmiotem ekonomii społecznej i myślisz o poszerzeniu lub zmianie oferty? A może chcesz zakupić wyposażenie i sprzęt lub zatrudnić nowych pracowników?

  Więcej informacji:
  https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej#c13521  Ziołowa niedziela w Inkubatorze Przetwórstwa Lokalnego w Moczarach

  W niedzielę uczestnicy kursu "Zioła w kuchni, na stole i w domowej apteczce" mieli okazję poznać zasady przechowywania i suszenia ziół, przygotowywania przetworów spożywczych na bazie ziół oraz wysłuchać wstępu do aspektów formalno-prawnych skupu, produkcji i dystrybucji przetworów ziołowych, które będą zgłębiać na kolejnych zajęciach z Panem Michałem Przepiórą (Księga HACCP). Dzień był bardzo upalny, więc zbawiennym i zdrowym orzeźwieniem okazała się lemoniada i koktajle ziołowe, uczestnicy kursu przygotowali także naleśniki z kwiatem czarnego bzu.

  Nie zabrakło czasu by zwiedzić budynek Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Moczarach pod opieką właściciela – Pana Mirosława Krupy, odwiedzić Bieszczadzki Ogród i plantację borówki oraz sad, gdzie największą ciekawostką okazała się jagoda kamczacka, której mogli także skosztować.

  Już wkrótce kolejne aktualności w ramach projektu Rozwój Bieszczadzkiego UL'a - Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, realizowanego w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020.

  FOTORELACJA  Pierwsza relacja z zajęć z kursu "Zioła w kuchni, na stole i w domowej apteczce"

  W ubiegłą sobotę w Orelcu miały miejsce pierwsze zajęcia w ramach kursu "Zioła w kuchni, na stole i w domowej apteczce". Było to możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach projektu pt. Rozwój Bieszczadzkiego UL'a - Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego, który to realizuje stowarzyszenie Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Lider zadania) w partnerstwie z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" (Partner zadania) w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020.

  Tematykę: Zielarstwo. Specyfika i znaczenie gospodarcze roślin zielarskich oraz Biblioteka zielarza – przedstawiła Pani Agata Chmura. Spacer na łąkę w celu pozyskania surowców do przygotowania żywych octów stanowił miły i pożyteczny przerywnik.

  Jako partner projektu odpowiedzialni jesteśmy jeszcze za realizację dwóch innych kursów projektowania permakulturowego oraz - Smaki Bieszczadów (kuchnia dworska, kuchnia chłopska, kuchnia kresowa, kuchnia żydowska, turystyka kulinarna województwa podkarpackiego i obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego i polsko-słowackiego). Wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką zapraszamy do śledzenia informacji na naszej www i fb oraz kontaktu z nami.

  FOTORELACJA  Prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju uroczyście rozpoczęte!

  Nic o nas bez nas - pod takim hasłem rozpoczęliśmy proces budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Warsztat strategiczny zainaugurował ten proces, a zorganizowany został 23 czerwca w bardzo urokliwym miejscu - w ośrodku Eden Spa w Rajskiem, który to otrzymał wsparcie finansowe ze środków naszej LGD (PROW 2014-2020). Spotkanie było poświęcone w szczególności analizie problemów i potrzeb rozwojowych w kontekście potencjału obszaru. Przedstawiciele trzech sektorów (samorządowcy, przedstawiciele ngo, PROT, biur podróży, informacji turystycznych, działów inwestycji, nadleśnictw, szkół i biznesmeni) mieli okazję wysłuchać interesujących prelekcji, a następnie włączyć się w dyskusję. Na temat wpływu pandemii COVID-19 i wojny na Ukrainie, trendów w turystyce i badaniach ruchu turystycznego opowiadał Pan dr Krzysztof Szpara - ekspert ds. turystyki i rekreacji, badacz, wykładowca. Możliwości i wymagania legalnej produkcji i sprzedaży żywności oraz liczne przykłady legalnego czerpania z zasobów naturalnych naszego obszaru przedstawił Pan Michał Przepióra - technolog żywności. Zaś moderatorem spotkania, który nie szczędził "dobrych i złych" praktyk z Bieszczad, kraju i ze świata był Pan Krzysztof Zieliński - historyk sztuki, regionalista, dziennikarz, autor szeregu książek i artykułów dotyczących dziedzictwa kulturowego Podkarpacia i obszarów Pogranicza, współtwórca i animator Szlaku Kulinarnego Podkarpackie Smaki.

  Już dziś zapraszamy na spotkania konsultacyjne w gminach członkowskich. Wspólnie rozwijajmy potencjał Twojej gminy!

  Do pobrania:
  HARMONOGRAM KONSULTACJI
  FOTORELACJA  Komunikat!

  Informujemy, że w dniach 23 - 24.06.2022 biuro LGD „Zielone Bieszczady” będzie nieczynne z powodu organizacji warsztatu strategicznego oraz szkolenia.

  W pilnych sprawach prosimy o kontakt:
  Tel: 513 852 200
  E mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl  Powołanie Grupy Roboczej ds. LSR na kolejną perspektywę finansową

  Zapraszamy do aktywności w Grupie Roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju, która pracować będzie w formie stacjonarnej oraz e-konsultacji. Wzorem obecnej perspektywy finansowej tworzyć ją będą przedstawiciele lokalnych instytucji publicznych, podmiotów prywatnych i organizacji pozarządowych. Zadaniem jej członków będzie m.in. udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania LSR. Grupa robocza ds. LSR będzie koordynowała proces przygotowania LSR, zebranie i analizę danych niezbędnych do opracowania strategii w ramach podejścia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz stanowiła wsparcie organizacyjne i merytoryczne w partycypacyjnym procesie tworzenia strategii, a w dalszym etapie jej realizacji i ewaluacji.

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy i prosimy o wypełnienie formularza oraz przesłanie lub dostarczenie do biura LGD "Zielone Bieszczady" (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, lgdzielonebieszczady@wp.pl) w terminie do 22.06.2022.

  Do pobrania:
  Formularz  Startujemy z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności

  Informujemy, iż 31 maja podpisaliśmy umowę w zakresie poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tym samym rozpoczynamy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, było to możliwe dzięki pozytywnej weryfikacji złożonego przez nas wniosku.

  Niezależnie od tego, że obecny okres programowania PROW 2014-2020 został przedłużony o dwa lata to już startujemy z pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności. Dzięki nowej LSR będzie możliwa realizacja nowych projektów i nowych wyzwań.

  Już dziś zapraszamy do Rajskiego 23 czerwca na pierwsze spotkanie - Warsztat strategiczny. Więcej informacji na plakacie. Kolejne spotkania w każdej z gmin członkowskich zaplanowano na sierpień. Zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach.

  Z powodów organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności telefonicznie lub elektronicznie do dnia 20.06.2022 do godz. 16.00 (tel. 513 852 200 lub e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl).


  Program zajęć dla słuchaczy Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego w ramach wydarzenia "Bieszczadzki Bioblitz"  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 27.05.2022 r. na godzinę 13.00 do Restauracji w Centrum Turystyki Aktywnej i Sportu BIESZCZAD.ski w Wańkowej (38-711 Wańkowa 25c). Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
  3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.
  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
  5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2021 rok.
  6. Podjęcie Uchwały w sprawie: zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2021 rok.
  7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".  Nowy projekt realizowany w partnerstwie!

  Z przyjemnością informujemy, iż projekt pt. Rozwój Bieszczadzkiego UL'a - Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego złożony do Narodowego Instytutu Wolności otrzymał wsparcie w kwocie 825 006,00 zł.

  Projekt realizuje Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Lider zadania) w partnerstwie z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" (Partner zadania) w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020. To pierwszy w Polsce program, którego głównym celem jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
  • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

  Uniwersytety ludowe mają na celu przygotowanie współczesnego człowieka do odpowiedzialnego funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości społecznej przez umożliwienie uczestnikom świadomego i dojrzałego zrozumienia siebie i swojej roli w świecie, przywracanie i rozwijanie u uczestników poczucia sprawstwa i wiary w możliwość zmiany swojego życia oraz życia lokalnych społeczności. Metoda pracy w uniwersytetach ludowych jest oparta na uznaniu wartości i wykorzystaniu wcześniejszych doświadczeń słuchaczy oraz ich udziale i odpowiedzialności w procesach planowania i realizacji działań edukacyjnych.

  Wsparcie finansowe w ramach "Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030" obejmuje 4 priorytety. Nasz wniosek złożony został w priorytecie nr 1 - który obejmuje wsparcie infrastrukturalne i programowe działających uniwersytetów ludowych, prowadzących kursy stacjonarne z wykorzystaniem bazy internatowej lub kursy niestacjonarne. Środki pochodzące z programu posłużą rozwojowi organizacji pozarządowych oraz efektywniejszej realizacji ich działalności statutowej poprzez m.in. podnoszenie umiejętności i kwalifikacji osób prowadzących zajęcia, zakup sprzętu i wyposażenia oraz podnoszenie standardów zarządzania.

  Zachęcamy do włączania się w działania projektowe, których realizację zaplanowano do końca 2022 roku.  Rekrutacja została zakończona z uwagi na dużą liczbę zgłoszeń podczas pierwszych dni naboru

  Więcej informacji:
  Zioła w kuchni, na stole i w domowej apteczce  Spotkanie w Przysłupiu - inauguracją platformy Bieszczadzkiej w europejskim projekcie SHERPA

  Końcem 2021 roku Lokalna Grupa Działania Zielone Bieszczady" odpowiedziała na zaproszenie do udziału w europejskim projekcie SHERPA, który to jest projektem badawczym finansowanym przez Unię Europejską w ramach Horyzontu 2020. W Polsce jest realizowany przez zespół pod nadzorem prof. Pawła Chmielińskiego i prof. Barbarę Wieliczko, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej PAN oraz European Rural Development Network. Projekt SHERPA (The Sustainable Hub to Engage into Rural Policies with Actors) angażuje osoby ze świata nauki, lokalnej społeczności i samorządu w celu sformułowania rekomendacji dla przyszłej polityki Unii Europejskiej odnoszącej się do obszarów wiejskich. Interakcje między nauką, lokalną społecznością i samorządem będą miały miejsce w ramach 40 platform łączących różnych interesariuszy w 20 krajach Europy i w ramach platformy na poziomie UE w okresie 2020-2023. W Polsce istnieją 3 platformy - na Mazowszu, Pomorzu oraz w Bieszczadach. 10 maja br. w Przysłupiu w "Górze Smaku - Chacie na Przełęczy" miało miejsce pierwsze spotkanie podczas którego przedstawiciele dwóch powiatów: bieszczadzkiego i leskiego dyskutowali na temat rozumienia społecznego wymiaru Bieszczadów - o tej sferze, która dotyka relacji międzyludzkich, działań lokalnych, aktywizacji mieszkańców, ale również infrastruktury czy warunków przyrodniczych, które często determinują kierunki społecznych aktywności. Dyskusja dotyczyła jakości życia, uwzględniała także kwestie skutków pandemii i wpływu wojny na Ukrainie na życie mieszkańców naszego obszaru. Nasze stowarzyszenie reprezentowała Prezes Zarządu Iwona Woch. Moderatorem spotkania była Pani Katarzyna Gizińska - koordynatorka platformy "Bieszczady" w ramach projektu SHERPA.

  Więcej informacji:
  Sherpa
  European Rural Development Network
  Fotorelacja  Przedłużony termin naboru wniosków w ARiMR o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

  Do 31 maja 2022 r., czyli o ponad miesiąc dłużej, ARiMR będzie przyjmowała wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. O przyznanie "Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" mogą się starać rolnicy, ich małżonkowie lub domownicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Mogą to zrobić również ci, którzy co najmniej 2 lata wcześniej zawiesili bądź zakończyli działalność rolniczą, ale chcą ją wznowić. Pomoc mogą otrzymać też osoby, które chcą rozszerzyć ofertę swojej firmy o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie, nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Oprócz tego gospodarstwo ubiegającego się o wsparcie musi być położone na terenie gminy wiejskiej lub gminy miejsko-wiejskiej – z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców - lub gminy miejskiej - z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tysięcy mieszkańców. W tym naborze po raz pierwszy o premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej mogą ubiegać się osoby, którym nie zostały przyznane płatności obszarowe. Dopuszczony został także udział tych, które skorzystały z pomocy dotyczącej różnicowania działalności w kierunku nierolniczym w poprzednim okresie programowania, czyli w latach 2007-2013.

  Wysokość premii zależy od liczby utworzonych miejsc pracy i jest wypłacana w dwóch ratach. Jeżeli w biznesplanie przewidziane zostało utworzenie jednego miejsca pracy, można otrzymać 150 tys. zł. Przy dwóch stanowiskach premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech - do 250 tys. zł.

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf  HORYZONT CDR

  Przekazujemy 2 nr/2022 Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Centrum Doradztwa Rolniczego - HORYZONT CDR - zachęcamy do lektury.

  Więcej informacji:
  HORYZONT CDR


  Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. informuje, że w dniach 25.04-29.04.2022r. otwarty zostanie nowy nabór rekrutacyjny do projekt "Operacja Kwalifikacja"

  Szanowni Państwo,
  informujemy o możliwości skorzystania z dofinansowanych kwalifikacyjnych kursów zawodowych, umiejętności zawodowych oraz innych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, w tym dla kobiet z Ukrainy, które musiały opuścić swoją ojczyznę ze względu na trwająca tam wojnę.
  Być może udział w tych kursach pozwoli im odnaleźć się na rynku pracy, zdobyć pracę, by móc samodzielnie utrzymać się w Polsce.
  Uczestnicy otrzymują 90% dofinansowanie wybranego przez siebie kursu lub szkolenia, dążącego do uzyskania kwalifikacji. Nabór dedykowany jest przede wszystkim kobietom, które już na starcie premiowane są 45 punktami, co stanowi 40% całkowitej możliwej do zdobycia liczby punktów.

  Więcej informacji:
  Strona internetowa projektu
  Plakat
  Ulotka  Szanowni Państwo!

  w dniach 06 i 12.04.2022 r. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przeprowadziła spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne online dot. zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: podejmowanie działalności gospodarczej - nabór 1/2022.

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Więcej informacji:
  Prezentacja
  Wzór wypełnionego wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej WoPP_19.2_P_4z
  Wzór wypełnionego Formularza informacji przy ubieganiu się o pomoc de_minimis
  Wzór - Umowa najmu lokalu
  Wzór - Umowa użyczenia budynku mieszkalnego i gospodarczego
  Wzór - Umowa użyczenia lokalu
  Wzór - Umowa użyczenia samochodu
  Wzór - Umowa użyczenia sprzętu

  Zamieszczone powyżej dokumenty stanowią jedynie wzór i mogą ułatwić Państwu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.  Wysłuchanie odwrócone dostępne online dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że 13 kwietnia 2022 r. odbędą się wysłuchanie odwrócone dostępne online dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

  Podsumowanie prac nad projektem, odpowiedzi na pytania zadane podczas wysłuchania publicznego, a także przedstawienie dalszych prac w programie będą przedmiotem tego wysłuchania. Gorąco zachęcamy do oglądania transmisji, która rozpocznie się o godzinie 11:00 na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl oraz w mediach społecznościowych: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia (Facebook i YouTube).

  Więcej informacji:
  https://rpo.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci-2021-2027/2856-o-nowej-perspektywie-finansowej-odwrocone-wysluchanie-publiczne  KSOW dobre praktyki

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało trzecią edycję publikacji "Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich - przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich".

  Publikacja dostępna jest na stronach internetowych:
  https://ksow.pl/files/portal/Publikacje/Dobre_praktyki_majace_wplyw_na_rozwoj_obszarow_wiejskich_-_przyklady_operacji_zrealizowanych_w_ramach_planu_operacyjnego_Krajowej_Sieci_Obszarow_Wiejskich_w_2019

  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/publikacje

  Zachęcamy do lektury i czerpania z dobrych wzorców!  Podziękowania dla Dorset for Ukraine (Dorset dla Ukrainy) z południowej Anglii za blisko 5 ton darów!

  Organizacje/osoby z Wielkiej Brytanii, bez których by się to nie udało:

  • Thrive Health and Wellness Store w Bournemouth
  • Logiscom Ltd
  • WOŚP Bournemouth
  • Dorset Polish Centre
  • World of Love Festival
  • Low Energy Designs Limited z Blandford
  • Sarah Fudge Poole Bespoke Estate Agent (Agencja Nieruchomości)
  • Szkoła- Canford School
  • Szkoła- Poole High School
  • Lucky Lucas Man and Van
  • Fergus Casey

  • Po stronie polskiej wsparły nas firmy i instytucje oraz osoby fizyczne, w tym:
   • pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Ustrzykach Dolnych na czele z Panią Dyrektor Magdaleną Łesak- Bulwan;
   • Ks. dr Piotr Potyrała - Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej,
   • Pan Piotr Miaso - Dyrektor Podkarpackiego Zarzadu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie oraz Pan Marek Góra
   • Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ustrzykach Dolnych z siedziba w Ustjanowej Górnej,
   • lokalni przedsiebiorcy i rolnicy: AREL Arkadiusz Kuc, MELDROG inz. Zbigniew Prasol, "OLIVTRANS" Pawel Chrapkiewicz, U.Z.S.M w spadku Józef Prasol, Michal Neroj - Gospodarstwo Agroturystyczne "W Starej Owczarni",
   • członkowie i przyjaciele naszej LGD „Zielone Bieszczady”!

   Dziękując wszystkim za pomoc i zaangażowanie liczymy na jeszcze!

   Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

   Webinarium odbędzie się 08 kwietnia 2022 r. od godz. 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting.   Więcej informacji:
   Ogłoszenie - Premia na rozpoczęcie 08.04.22   Rusza nabór wniosków na operacje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach PROW 2014-2020/22

   Od 7 kwietnia do 31 maja 2022 r. będzie trwał nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

   Ogłoszenie przedmiotowego naboru umożliwi wykorzystanie środków finansowych w wysokości ponad 122 mln zł pochodzących z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (EIO), które zostały przyznane dla Województwa Podkarpackiego.

   Intensywność pomocy wynosi do 100 % kosztów kwalifikowalnych.

   Limit pomocy na obszar danej gminy w okresie realizacji PROW wynosi do 5 mln zł.

   W ramach kosztów kwalifikowalnych finansować można między innymi koszty budowy/przebudowy:
   - sieci wodociągowych,
   - sieci kanalizacyjnych,
   - oczyszczalni ścieków,
   - przydomowych oczyszczalni ścieków,
   - stacji uzdatniania wody,
   - podziemnych zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności co najmniej 100 m3 albo budowy takich zbiorników wraz z budową lub przebudową systemu kanalizacji deszczowej lub infrastruktury towarzyszącej, które umożliwiają ich prawidłowe funkcjonowanie.

   Więcej informacji:
   https://prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/245-rusza-nabor-na-operacje-z-zakresu-gospodarki-wodno-sciekowej-w-ramach-prow-2014-2020-22   Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne online - nabór 1/2022!

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska), Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne zainteresowanych składaniem wniosków o przyznanie pomocy na operacje w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Więcej informacji:
   Informacje o szkoleniu   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2022

   Data publikacji: 30.03.2022 r.

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:

   Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska.

   informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Zakres tematyczny naboru: podejmowanie działalności gospodarczej.

   Przedsięwzięcie: 1.1.1. Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy.

   Więcej informacji:
   Pełny tekst ogłoszenia   Trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie-2022

   Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
   W XII edycji Programu "Działaj Lokalnie -2022" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

   Wnioski do DL XII-2022 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Tyrawa Wołoska i Solina.

   Termin naboru wniosków: 21.03.2022r - 22.04.2022r.

   Spotkania szkoleniowo - informacyjne odbędą się:
   4.04.2022r.(poniedziałek) w Ustrzykach Dolnych w Help Desk, ul.1 Maja 10 o godz.13.00
   5.04.2022 r.(wtorek) w Lesku w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, ul. Rynek 1 o godz. 13.00

   Więcej informacji:
   Działaj lokalnie   PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA OGŁASZA I NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU "MOJA FIRMA - MOJA PRZYSZŁOŚĆ", projekt zakłada dotacje w kwocie 39.850,00 zł jedna z ostatnich już szans !

   Projekt skierowany jest do osób:

   • w wieku 18-29 lat,
   • bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy (studenci studiów zaocznych, wieczorowych),
   • zamieszkujących lub uczących się na terenie w. podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

   W ramach projektu oferowane jest:
   • w wieku 18-29 lat,
   • wsparcie finansowe (dotacja) na założenie własnej działalności gospodarczej - 23.050,00 zł,
   • wsparcie pomostowe - w okresie do 6 miesięcy od założenia działalności (6 mies. x max. 2.800,00 netto = 16.800,00 zł).

   Dokumenty rekrutacyjne można składać drogą elektroniczną lub osobiście w Biurze Projektu (Podkarpacka Izba Gospodarcza, ul. Pużaka 37, 38-400 Krosno), czynnym od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00.

   Nabór: marzec/kwiecień 2022 r.   Więcej informacji:
   693 877 885 oraz
   http://mojafirma.org.pl/index.php/o-projekcie/   Przypominamy, tylko do 16.03 br. szansa na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla młodych!!!

   PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO DORADCZA SP. Z O.O. OGŁOSIŁA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU "Samozatrudnienie z POWER-em"

   W projekcie 39 850 zł na założenie firmy, w tym:

   • 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na zakupy (w tym min. samochód, komputer, maszyny, urządzenia, promocję itp.);
   • 16 800,00 zł na opłaty firmy, w tym składki ZUS (osoby do 26 roku życia oraz które pierwszy raz zakładają firmę mogą ponadto skorzystać z preferencyjnych warunków na składki ZUS);
   • szkolenie z zakresu "Zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej";
   • pomoc w przygotowaniu biznesplanu, materiały szkoleniowe, catering, zwrot kosztów dojazdu.

   Projekt skierowany jest do osób:
   • bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat,;
   • zamieszkujących lub uczących się na terenie powiatów: przemyskiego, miasta Przemyśl, bieszczadzkiego, sanockiego, leskiego, brzozowskiego, krośnieńskiego, miasta Krosna, jasielskiego, strzyżowskiego, dębickiego woj. podkarpackiego w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny.

   Punkt informacyjny w Ustrzykach Dolnych: ul. 1 Maja 10 (tel. 518 442 783 ) w godzinach: 10-12

   Więcej informacji:
   http://www.pakd.pl/samozatrudnienie/aktualnosci/632/nabor-kandydatow-do-projektu-samozatrudnienie-z-po   Uwaga - rozszerzamy cel zbiórki!

   Drodzy darczyńcy.
   Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, Wasza pomoc przekazana za naszym pośrednictwem dla Ukrainy to już blisko 50 tys. złotych. Jesteście wspaniali! Ze względu na potrzeby i na liczne prośby rozszerzamy cel zbiórki, zarówno w zakresie środków jakie wpływają na konta bankowe, jak i w kwestii otrzymywanych darów. Nadal głównym naszym celem pozostaje pomoc osobom przebywającym w ośrodkach recepcyjnych na terenie gminy Ustrzyki Dolne.

   Konkurs na karpackie inicjatywy lokalne ogłoszony!

   Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. "Karpackie inicjatywy lokalne" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

   Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

   Realizacja inicjatyw powinna przyczyniać się do:

   • podtrzymywania tradycji narodowej,
   • rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
   • zwiększania aktywności obywatelskiej mi.in. wśród osób młodych, seniorów,
   • promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu.

   Do dofinansowania wybierane będą inicjatywy zakładające włączenie w ich realizację dodatkowo (oprócz Wnioskodawcy mikrodotacji) co najmniej jednej organizacji oraz wolontariuszy.

   Premiowane będą te pomysły, które uwzględniać będą również współpracę z lokalnym samorządem, instytucjami publicznymi (np. ośrodkiem kultury itp.), które włączone zostaną w realizację inicjatywy społecznej. W ten sposób realizacja inicjatyw przyczyniać się będzie do zawiązania lokalnych partnerstw oraz promocji idei wolontariatu. Dodatkowe punkty otrzymają także inicjatywy rozwijające ideę Szlaku Kultury Wołoskiej.

   O dotacje w łącznej kwocie 350 000,00 PLN mogą ubiegać się:
   • młode organizacje,
   • grupy nieformalne (samodzielnie lub z Patronem).

   Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto. Możliwe jednak będzie przyznanie dotacji w mniejszej wysokości, nie mniej jednak niż 3000 PLN. TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 1 do 31 marca 2022 r. do godz. 15:00.

   Więcej informacji o konkursie znajduje się pod adresem:
   https://procarpathia.pl/aktual/karpackie-inicjatywy-lokalne-2022   Jak widać pomagają także osoby z zewnątrz, z centrum Polski:   https://www.facebook.com/EuroSparRadom
  Drodzy Darczyńcy,

  dziękujemy za wsparcie naszej zbiórki. Do tej pory wpłynęło 3400 zł.

  Dzięki temu udało się już zakupić koce, ręczniki i jednorazówki.

  Dziękujemy Państwu Białkowskim (Hurtownia chemiczna) oraz Państwu Chrząszcz (Salon Meblowy "Carla"), którzy okazali wyrozumiałość mimo świątecznego dnia. Docierają do nas też sygnały, aby sklepy spożywcze były dziś otwarte, bo w tych funkcjonujących brakuje już produktów.

  Jest taka możliwość: w związku z agresją Rosji na Ukrainę, w województwach: podkarpackim i lubelskim, w szczególności przy trasach, którymi poruszają się osoby przemieszczające się z Ukrainy, możliwe jest otwarcie sklepów w niedzielę - poinformował w niedzielę Pior Muller, rzecznik rządu.

  W związku z pytaniami podajemy szczegółowe dane rachunku do przelewów zagranicznych :
  IBAN
  PL89 1240 2366 1111 0011 1042 3026
  BIC/SWIFT
  PKOPPLPW
  Komunikat Gminy Ustrzyki Dolne  Dziękujemy za Wasz wielki odzew i dobre serca Pomoc od Was jest tak duża, że musieliśmy przydzielić koordynatorów do konkretnych zadań.

  Poniżej zostawiamy Wam listę osób, które odpowiadają za dane działania. Prosimy korzystajcie z konkretnych numerów. To usprawnia nam pracę.

  Sytuacja jest dynamiczna, więc śledźcie nasze social media na bieżąco. Usprawniamy pracę i koordynację zadań, żeby w jak najlepszy sposób pomoc osobom potrzebującym. Bądźmy w kontakcie.

  • Koordynator ds. kontaktów z samorządami / Michał Wnuk, Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych - 600 412 862
  • Koordynator ds. wyżywienia / Małgorzata Gądela - 693 711 106
  • Koordynator ds. wolontariatu / Karolina Twardeusz - 726 855 707
  • Koordynator ds. transportu / Elżbieta Ostrowska - 600 176 186
  • Koordynator ds. zbiórki / Beata Rużyło - 502 921 449
  • Koordynator ds. mediów / Wojciech Szott - 605 362 296  Impreza podsumowująca realizację modelu wsparcia edukacyjnego dla osób dorosłych

  17 lutego br. w Polańczyku miało miejsce uroczyste podsumowanie modelu "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej" realizowanego przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: "SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Projekt realizowany jest od 01.09.2020 do 28.02.2022. W ramach zaplanowanych działań 60 Uczestników otrzymało wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój umiejętności takich jak: rozumowanie matematyczne, umiejętności cyfrowe oraz kompetencje społeczne. Realizacja celu projektu polegała na wypracowaniu i przetestowaniu innowacyjnego trzystopniowego modelu wsparcia (diagnoza, działanie edukacyjne, walidacja). Organizowane były zajęcia komputerowe, fotograficzne, warsztaty artystyczne, zajęcia z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz działania motywujące (kurs tańca, wyjazdowe zajęcia edukacyjne, dowóz na zajęcia i poczęstunek).

  Spotkanie było okazją do podsumowania efektów realizacji projektu. Agenda spotkania przewidywała także podsumowanie działań w formie prezentacji multimedialnej oraz występy uczestników modelu (taniec, śpiew) oraz zabawę przy akompaniamencie Kapeli Watra. Kulminacyjnym momentem było wręczenie uczestnikom zaświadczeń i pamiątek (fotoksiążek).

  W Bieszczady przybyli goście z Warszawy przedstawiciele Grantodawcy- Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w osobach: Pani LILIANA BUDKOWSKA - Dyrektor Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych, Pani EMILIA HALEMBA - Zastępca Dyrektora Biura Programów Zewnętrznych i Międzysektorowych oraz Pan ROBERT PLISZKA - opiekun modelu z ramienia FRSE.

  Swoja obecnością zaszczycili nas także przedstawiciele lokalnych samorządów: Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak - Wójt Gminy Tyrawa Wołoska, Pan Michał Wnuk - Zastępca Burmistrza Ustrzyk Dolnych a Gminę Czarna reprezentowała Pani Dorota Korżyk.

  Lidera projektu reprezentowali: Pani DAGMARA LECH oraz TOMASZ WILUSZ – Wiceprezesi Zarządu Spółki Stawil. Na spotkaniu nie zabrakło opiekunów edukacyjnych oraz prowadzących zajęcia: Pani ANNA GRZEBIEŃ, Pan JAKUB KINEL oraz instruktor tańca: Renata Kapuścińska - Frankowska.

  Więcej informacji:
  Galeria zdjęć: autorzy - Marian Mazurkiewicz, Marlena Błyskal, Renata Kijanka, Iwona Woch
  Prezentacja podsumowująca
  Więcej informacji na temat realizowanego modelu wsparcia: http://szansa.lgd-zielonebieszczady.pl/  Nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Nabór wniosków trwa od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r

  Pomoc może zostać przyznana rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika. Maksymalna kwota pomocy na utworzenie firmy to aż 250 tysięcy złotych bezzwrotnej pomocy.

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-62-pomoc-na-rozpoczecie-pozarolniczej-dzialalnosci-gospodarczej-na-obszarach-wiejskich-nie-asf  Warsztat refleksyjny - Ewaluację wewnętrzną
  Lokalnej Strategii Rozwoju

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
  serdecznie zaprasza na:

  Warsztat refleksyjny - Ewaluację wewnętrzną
  Lokalnej Strategii Rozwoju

  Termin: 21.02.2022 r., on-line

  Link do spotkania:
  Join Zoom Meeting

  https://us02web.zoom.us/j/7379597717?pwd=ZHI0bmJzczVXOW5yRGJZYjRleTZpUT09

  Meeting ID: 737 959 7717
  Passcode: 97jCHQ

  Dołączając do spotkania wyrażają Państwo zgodę na jego rejestrację w zakresie fonii i wizji w celu archiwizacji. Przed dołączeniem do spotkania prosimy o wpisanie Imienia i Nazwiska oraz reprezentowanej Instytucji/NGO. Osoby, które nie przedstawią się w tej formie nie zostaną dopuszczone do udziału w spotkaniu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl

  Więcej informacji:
  Zaproszenie i program spotkania refleksyjnego za 2021
  Prezentacja - warsztat refleksyjsyjny za rok 2021
  Ankieta - Ewaluacja zewnetrzna LSR (do edycji)
  Ankieta - Ewaluacja zewnetrzna LSR (pdf)  Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne on-line 21 lutego br. na godzinę 9.00 w zakresie Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (EFS+) w ramach Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021 - 2027.

  Miło nam poinformować, że na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2021 Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął decyzję o wdrożeniu w nowej perspektywie finansowej instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w formule bezpośredniej przy dodatkowym zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarząd dostrzegł zaangażowanie Lokalnych Grup Działania w rozwój obszarów wiejskich, wpływający na ich zrównoważony rozwój pod względem poprawy jakości życia mieszkańców, jak i wzrostu gospodarczego. Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego mając na uwadze doświadczenie i potencjał LGD zadecydowali o rozwoju działalności Lokalnych Grup Działania w obszarze EFS. Do tej pory RLKS zasilany był środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Na Podkarpaciu pieniądze te były rozdysponowywane poprzez kolejne edycje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). RLKS może mieć jednak inne źródła finansowania. I województwo postanowiło to wykorzystać.

  W związku z tym przed Lokalnymi Grupami Działania z naszego Województwa duże wyzwanie, aby przy pełnym naszym wspólnym zaangażowaniu, odpowiedzialności i pracowitości dobrze zaplanować, a w późniejszym czasie skutecznie wykorzystać te środki.

  W związku z różnym stopniem zaawansowania tych dwóch programów już dziś zachodzi konieczność dokonania wyboru zakresu i podziału środków finansowych przypadających naszej LGD w ramach Priorytetu 8 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (EFS+) Funduszy Europejskich dla Podkarpacia 2021 - 2027.

  Link do spotkania:
  Join Zoom Meeting

  https://us02web.zoom.us/j/7379597717?pwd=ZHI0bmJzczVXOW5yRGJZYjRleTZpUT09

  Meeting ID: 737 959 7717
  Passcode: 97jCHQ

  Dołączając do spotkania wyrażają Państwo zgodę na jego rejestrację w zakresie fonii i wizji w celu archiwizacji. Przed dołączeniem do spotkania prosimy o wpisanie Imienia i Nazwiska oraz reprezentowanej Instytucji/NGO. Osoby, które nie przedstawią się w tej formie nie zostaną dopuszczone do udziału w spotkaniu. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl

  Więcej informacji:
  Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 - 2027  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium "Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej, motoryzacyjnej oraz budowlanej."  Webinarium odbędzie się 22 lutego 2022 r. od 11:00 do 11.40 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego 2022 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (22 lutego 2022 r.).

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

  Webinarium jest skierowane do mikro, małych, średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem szkoleniowym oraz doradczym z sektora turystyki, motoryzacji oraz z sektora budowlanego.

  Program webinarium:

  1. Omówienie działania 2.21 "Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw" z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  • kto może uzyskać dofinansowanie,
  • formy wsparcia,
  • aktualne nabory wniosków,
  • proces aplikowania o dofinansowanie.

  Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

  Organizator webinarium:

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku
  ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
  tel.: 798 771 215, 798 771 640
  e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl  Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia w województwie podkarpackim.
  Nowe projekty!!!

  Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza sp. z o.o. zaprasza do udziału w projektach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza sp. z o.o. zaprasza do udziału w projektach współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Więcej informacji:
  http://www.pakd.pl/newsy  Zaproszenie na webinarium "Finansowanie działań w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii"

  Platforma Startowa Unicorn Hub  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku wraz z Platformą Startową Unicorn Hub zaprasza na bezpłatne webinarium "Jak aplikować do Platformy Startowej Unicorn Hub?"

  Webinarium odbędzie się 11 lutego 2022 r. od 11:00 do 12.15 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 10 lutego 2022 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (11 lutego 2022 r.).

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

  Webinarium jest skierowane do osób z ciekawym pomysłem na innowacyjny biznes na nowy produkt lub usługę.

  W spotkaniu weźmie udział przedstawiciel Platformy Startowej Unicorn Hub Pan Jacek Korzeniak, Kierownik Projektu w Platformie Startowej Unicorn Hub.

  Program webinarium:

  1.Powitanie uczestników. Przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
  2.Platforma Startowa Unicorn Hub:

  • dlaczego warto aplikować i na co można liczyć po udziale w Platformie Startowej
  • jak wypełnić formularz aplikacyjny do Platformy Startowej.
  3.Jak wygląda inkubacja okiem startupów z Unicorn Hub.
  4.Sesja pytań i odpowiedzi.

  Organizator webinarium:
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku
  ul. Rynek 18,
  38-500 Sanok
  tel.: 798 771 215, 798 771 640
  e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl  Ważny obowiązek NGO - zgłoś beneficjentów rzeczywistych!

  Pragniemy przypomnieć organizacjom pozarządowym o obowiązkach wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Dla podmiotów, które zostały wpisane do KRS przed dniem 31 października 2021 r. obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych powinien zostać dopełniony w terminie do 31 stycznia 2022 r.  Kolejny konkurs dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich ogłoszony!

  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - ogłosił konkurs nr 6/2022 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2022 i 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022-2023.

  Wnioski należy składać w dniach od 14 do 28 lutego 2022 r.

  Miejsce składania wniosków o wybór operacji:

  1. jednostki centralnej KSOW (Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie oddział w Warszawie) - w przypadku operacji jednorocznych realizowanych w 2022 r. oraz dwuletnich realizowanych w 2022 i 2023 r. na poziomie krajowym, tj. co najmniej 4 województw, w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2, na które przewidziano środki w załączniku nr 2 do ogłoszenia "Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 6/2022";

  2. 16 jednostek regionalnych KSOW (samorządów województw) poszczególnych województw - w przypadku operacji jednorocznych realizowanych na poziomie nie więcej niż 3 województw w 2022 r. w zakresie wszystkich działań wskazanych w pkt 2.2, na które przewidziano środki w załączniku nr 2 do ogłoszenia "Limit środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu nr 6/2022".

  Zachęcamy do składania wniosków, sami dwukrotnie realizowaliśmy inicjatywy w ramach KSOW.

  Więcej informacji:
  https://podkarpackie.ksow.pl/aktualnosc/konkurs-dla-partnerow-krajowej-sieci-obszarow-wiejskich
  Komunikat!

  Informujemy, iż w dniu 7.01.2022 biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne (wolne za 01.01.2022).  Mamy Wspólną Politykę Rolną!

  Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (wersja 4.0). Uchwała umożliwia rozpoczęcie negocjacji z Komisją Europejską projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Dokument ten będzie stanowił podstawę ubiegania się przez Polskę o środki finansowe z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) oraz z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Wsparcie skierowane będzie do szerokiego grona odbiorców (głównie rolników, ale także do przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego) i zapewni potencjalnym beneficjentom równy dostęp do pomocy. Budżet Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro.

  W Polsce obszary wiejskie i tereny rolne zajmują odpowiednio 85% i 52% powierzchni kraju. Wieś zamieszkuje ok. 15 milionów osób, czyli 38% ogółu ludności Polski. W całym kraju jest ok. 1,4 mln gospodarstw rolnych..

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rada-ministrow-przyjela-plan-strategiczny-dla-wpr


  Komunikat

  Informujemy, iż dnia 24.12.2021 roku biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne.  KONFERENCJA - OBIEKTY DZIEDZICTWA HISTORYCZNO-KULTUROWEGO - ASPEKT TURYSTYCZNY

  Szanowni Państwo,
  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaprasza do uczestnictwa w międzynarodowej konferencji podsumowującej projekt w ramach finansowanego przez Unię Europejską Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 - "Popularyzacja obiektów turystycznych Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej".

  Konferencja pt.: OBIEKTY DZIEDZICTWA HISTORYCZNO-KULTUROWEGO - ASPEKT TURYSTYCZNY odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2021 r. w formie hybrydowej.

  Główny cel projektu, którego konferencja stanowi zwieńczenie, stanowi promocja obiektów dawnej Pierwszej Węgiersko-Galicyjskiej Kolei Żelaznej - stacji, mostów, dworców kolejowych oraz innych obiektów infrastrukturalnych, jak również obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego, które znajdują się w niewielkiej odległości do linii kolejowej (pałace, forty, obiekty religijne i in.), tak po polskiej, jak i ukraińskiej stronie granicy.

  Promocja historycznej linii kolejowej ma się przyczynić do rozwoju potencjału turystycznego i gospodarczego regionów przygranicznych, intensyfikacji współpracy transgranicznej oraz do stabilnego wzrostu wspólnot lokalnych przez zwiększenie atrakcyjności turystycznej zamieszkiwanych przez nie obszarów.

  Więcej informacji:
  Konferencja  Spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców

  Szanowni Państwo!
  w dniach 25 i 30 listopada 2021 r. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przeprowadziła w formie online spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok (gmina wiejska), Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne

  Spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne dot. ogłoszonych w dniu 15 listopada br. naborów wniosków:
  I. Konkurs:
  w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - 292 500,00 Euro/ 1 170 000,00 zł:

  • Nabór 2/2021 dotyczy przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 250 714,00 Euro/ 1 002 856,00 zł;
  • Nabór 3/2021 dotyczy przedsięwzięcia 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych - 41 786,00 Euro/ 167 144,00 zł.

  II. Projekt grantowy:
  w zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 40 152,36 Euro/ 160 609,44 zł
  Nabór 2/2021/G dotyczy przedsięwzięcia 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR - 40 152,36 Euro/160 609,44 zł.

  Program spotkania obejmował:
  - przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentację aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR oraz
  - omówienie zasad przyznawania pomocy, a także dokumentacji konkursowej w zakresie:
  - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - nabór 2/2021 i 3/2021,
  - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych - nabór 2/2021/G.

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Więcej informacji:
  Prezentacja - nabór 2/2021 i 3/2021
  Prezentacja - nabór 2/2021/G  LGD "Zielone Bieszczady" zaprasza na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne online - nabór 2/2021; 3/2021; 2/2021/G!

  Szanowni Państwo!
  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych Wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok (gmina wiejska), Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 do udziału w spotkaniu szkoleniowo-aktywizacyjnym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej, w ramach ogłoszonych naborów wniosków:

  I. Konkurs:
  w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - 292 500,00 Euro/ 1 170 000,00 zł:

  • Nabór 2/2021 dotyczy przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 250 714,00 Euro/ 1 002 856,00 zł;
  • Nabór 3/2021 dotyczy przedsięwzięcia 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych - 41 786,00 Euro/ 167 144,00 zł.

 • Uprawnieni wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ngo z obszaru LGD "Zielone Bieszczady".

  Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 6 Rozporządzenia MRiRW tj. rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, a wnioskodawca na etapie przyznania pomocy będzie musiał wykazać niedochodowy charakter operacji.

  II. Projekt grantowy:
  w zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 40 152,36 Euro/ 160 609,44 zł
  • Nabór 2/2021/G dotyczy przedsięwzięcia 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR - 40 152,36 Euro/160 609,44 zł.

  Uprawnieni wnioskodawcy: ngo z obszaru LGD "Zielone Bieszczady".

  Więcej informacji:
  Pełna treść ogłoszenia  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021
  Data publikacji: 15.11.2021 r.

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:
  Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska,
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Więcej informacji:
  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2021  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021
  Data publikacji: 15.11.2021 r.

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:
  Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska,
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Więcej informacji:
  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021/G
  Data publikacji: 15.11.2021 r.

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin:
  Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska,
  informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Więcej informacji:
  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2021/G  Wizyta Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisłoka"

  W dniu 10.11 br. odwiedzili nas przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisłoka". Wizyta miała na celu poznanie dobrych praktyk, ciekawych projektów realizowanych w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" i sposobów aktywizacji społeczności lokalnej.
  Uczestnicy wizyty zapoznali się z działaniami LGD "Zielone Bieszczady" oraz odwiedzili inwestycje wsparte przez nas w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju, m.in. Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Moczarach. Goście odwiedzili także Centrum Integracji Społecznej w Stefkowej, gdzie spotkali się również z Panem Krzysztofem Zapałą - Wójtem Gminy Olszanica. Nie zabrakło czasu na dyskusje na temat bieżących zadań oraz wyzwań jakie stoją przed LGDami w kontekście nowej perspektywy finansowej.

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Kolejne nabory wniosków w ARiMR!

  Od 31 października zakłady przetwórcze mogą składać wnioski o "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". Jest to tzw. duży nabór. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 listopada 2021 r.

  Nabór wniosków kierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność w dwóch sektorach. Pierwszy z nich dotyczy wytwarzania pasz na bazie surowców niemodyfikowanych genetycznie, czyli bez GMO. W tym przypadku o pomoc mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Drugi sektor, pierwszy raz wprowadzony w tym naborze, obejmuje podmioty, które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania i sprzedaży hurtowej ziół. Tutaj o wsparcie mogą składać wnioski mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.
  Wysokość pomocy, jaką można otrzymać, zależy od rodzaju podmiotu ubiegającego się o dofinasowanie. W przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych maksymalne wsparcie wynosi 10 mln zł. Natomiast gdy o wsparcie ubiega się przedsiębiorstwo, które na podstawie odpowiednich przepisów jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów, limit wynosi 15 mln zł. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Zaliczają się do nich m.in. wydatki na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności. Wsparcie można otrzymać także na zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania produktów rolnych, magazynowania ich czy przygotowania do przetwarzania. W takim przypadku dofinansowane mogą być także koszty leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności.

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj

  Zaś od 30 listopada będzie można ubiegać się o wsparcie na tzw. na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski do 29 grudnia 2021 r.

  Nabór wniosków o Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój kierowany będzie do dwóch grup wnioskodawców. Pierwszą stanowią rolnicy (domownicy lub małżonkowie rolników), którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Mogą oni ubiegać się o nawet 500 tys. zł.

  Druga grupa to rolnicy (lub ich małżonkowie), którzy prowadzą lub podejmują działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej. W tym przypadku limit dofinansowania został zwiększony w stosunku do poprzednich naborów i teraz maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 200 tys. zł.

  Więcej informacji:
  https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2021-30-listopad---29-grudzien-tematyczny-pkd-i-rhd  Zaproszenie na szkolenie on-line pt. Agroturystyka na nowo!

  Szanowni Państwo,
  W imieniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie on-line pt. AGROTURYSTYKA NA NOWO organizowane w ramach operacji własnej Jednostki Centralnej KSOW.

  Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, podmiotów świadczących tego typu usługi.

  W programie szkolenia m.in.:

  • Wyniki badania "Agroturystyka na nowo", wnioski z badania dla organizacji i gospodarstw — jakie obserwujemy trendy w rozwoju agroturystki, jakie są oczekiwania dzisiejszych klientów.
  • Marketing czyli co? Podstawy budowania marki gospodarstwa i produktu agroturystycznego.
  • Jak media społecznościowe zmieniły klienta? Nowoczesna komunikacja i kanały dotarcia do klienta gospodarstwa i produktu agroturystycznego.
  • Jak działa algorytm? Podstawy mediów społecznościowych i budowania relacji sieciowych z innymi gospodarstwami oraz produktami agroturystycznymi.
  • Jakie możliwości współpracy sieciowej oraz jakie możliwości sprzedażowe daje Facebook, Instagram i YouTube? Pomysły i rozwiązania.

  Więcej informacji o terminach i zasadach rejestracji dostępne jest pod linkiem:
  https://ksow.pl/aktualnosc/agroturystyka-na-nowo  Konferencja podsumowująca projekt "Mała architektura sakralna w Gminie Ustrzyki Dolne - symbol wiary i pamięci"

  Na zaproszenie Ustrzyckiego Stowarzyszenia Kultury 27.10 br. Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" wzięła udział w konferencji podsumowującej projekt "Mała architektura sakralna w Gminie Ustrzyki Dolne - symbol wiary i pamięci", który uzyskał dofinansowanie w programie "Wspólnie dla dziedzictwa" Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Za nieco ponad 22 tysiące złotych wykonano inwentaryzację krzyży i kapliczek, przygotowano dokumentację techniczną dla prac zabezpieczających i porządkowych oraz przeprowadzono kampanię promującą w zakresie upowszechniania wiedzy o wartościach dziedzictwa kulturowego gminy. Ten niewielki wartościowo projekt ma stanowić podstawę przygotowania do naborów w nowej perspektywie finansowej.

  Przy przygotowaniu i realizacji projektu USK uzyskało wsparcie min. pracowników Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Urzędu Miejskiego na czele z Panią Kierownik Małgorzatą Gądela oraz aktywnych działaczy Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddziału Bieszczadzkiego. W realizację Inicjatywy zaangażowano również wolontariuszy i sołtysów.

  Poza prezentacją celu projektu, etapów jego realizacji i planami na przyszłość ciekawą prezentację na temat małej architektury sakralnej wygłosił Pan Bogdan Augustyn, co zapoczątkowało dyskusję na temat biernej i czynnej formy ochrony zabytków. Ważny temat kwestii ochrony krajobrazu podjął Pan Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych i zachęcał do włączenia się w proces konsultacji społecznych.

  Spotkanie było również okazją aby przedstawić zebranym informacje na temat planowanych przez naszą LGD naborów wniosków i zachęcić mieszkańców gminy do włączania się w konsulacie społeczne LSR ponieważ kwestia zasobów dziedzictwa jest bardzo ważna także w kontekście rozwoju regionu turystycznego.

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Amfiteatr w Czarnej uroczyście otwarty!

  24 października w Czarnej Górnej miało miejsce uroczyste otwarcie amfiteatru wybudowanego w ramach projektu "Budowa obiektu służącego organizacji imprez plenerowych wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Czarna Górna". To kolejne w tym roku otwarcie inwestycji wspartej w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady" wdrażanej w ramach PROW 2014-2020.

  Tym razem to Koło Gospodyń Wiejskich Babiniec - Czarna i Przyjaciele złożyło wniosek do naszej LGD i włożyło trud związany z realizacją tej inwestycji przy wsparciu Gminy Czarna na czele z Panem Wójtem Bogusławem Kochanowiczem. Dzięki temu powstała infrastruktura otwarta na społeczność lokalną i turystów odwiedzających Bieszczady.

  Uroczystość uświetniły występy kapeli ludowej "Bukowianie" z Bukowska oraz występ zespołu "Połoniny" z Lutowisk. Nie zabrakło też lokalnych smakołyków. Dodatkową atrakcją dla zebranych była wystawa eksponatów Muzeum Historii Bieszczad i lokalnych rękodzielników.

  Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych udanych projektów.

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA  Uwaga - konkurs plastyczny dot. dziedzictwa wołoskiego

  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" zaprasza do konkursu plastycznego dot. dziedzictwa wołoskiego. Celem konkursu jest wzrost wiedzy u młodzieży o kulturze wołoskiej i tradycjach pasterskich.

  . Wołosi byli wędrownym ludem pasterskim, pochodzącym z Rumunii, który kolonizował tereny górskie i podgórskie Europy Środkowej do XII-XVIII wieku. Zasiedlali tereny na tzw. surowym korzeniu, prowadzili gospodarkę pasterską i wypas owiec. Stopniowo porzucali pasterstwo transhumancyjne na rzecz zakładania osad na prawie wołoskim. Wskutek ciągłego przemieszczania Wołosi ulegli rozproszeniu. Funkcjonowali w ramach klanowej struktury plemiennej, posiadali bogatą kulturę i tradycje, obecnie odtwarzane poprzez liczne badania i projekty.

  Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody!

  Termin nadsyłania prac: 15 listopada 2021 r.

  Więcej informacji pod adresem:
  https://procarpathia.pl/projekty/krajowe/mecenat-kulturalny-2021/aktualnosci-mecenat/konkurs-plastyczny-dot-dziedzictwa-woloskiego  Konkurs "Bezpieczna kwatera"

  Zapraszamy wszystkich właścicieli kwater agroturystycznych do udziału w konkursie pn. "Bezpieczna kwatera" - już samo uczestnictwo jest doskonałym sposobem na autopromocję.

  Organizatorem konkursu jest Polska Federacja Turystyki Wiejskiej "Gospodarstwa Gościnne" na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie www.odpoczywajnawsi.pl/bezpieczna-kwatera/.

  Kontakt: e-mail federacja@agroturystyka.pl tel. 666 361 423

  . Więcej informacji w załączeniu:
  Bezpieczna kwatera  "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II" - niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

  Do 17 sierpnia 2022 r. na terenie woj. podkarpackiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Z pożyczki skorzystać mogą:

  • studenci ostatniego roku studiów wyższych,
  • poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
  • zarejestrowani bezrobotni lub
  • poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.

  Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 110 090,40 zł (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).

  Oprocentowanie:
  • 0,05 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
  • 0,13 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.

  Okres spłaty: do 7 lat.
  Karencja - do 12 miesięcy.
  Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

  W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych. Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 33 027,12 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).
  Okres spłaty: do 3 lat.
  Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.

  Program "Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie II" to:
  • brak dodatkowych opłat i prowizji,
  • możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa,
  • szybka decyzja o przyznaniu środków finansowych
  • możliwość umorzenia pożyczki

  Szczegółowe informacje:

  Bank Gospodarstwa Krajowego
  www.wsparciewstarcie.bgk.pl
  Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Rzeszowie
  Al. Krzyżanowskiego 6a lok. 8, 35-329 Rzeszów
  tel. 17 853 59 17
  www.lfr.lublin.pl  Informacja o konkursie - 30 grantów na zrównoważony rozwój

  Szanowni Państwo,
  Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych, zaprasza do udziału w konkursie: 30 grantów na 30 lat bp w Polsce W trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w obszarze: woda, energia, recycling

  Celem konkursu jest wsparcie lokalnych społeczności w podejmowaniu inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze: woda, energia, recycling.

  Do udziału zapraszamy lokalne organizacje pozarządowe, znające potrzeby i wyzwania mieszkańców obszarów, w których działają. Autorzy 30 najlepszych projektów, otrzymają granty w wysokości 5000 zł na ich realizację. Łączna pula nagród wynosi 150000 zł.

  Organizatorem konkursu jest Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych. Partnerem i fundatorem grantów jest bp Polska (BP Europa SE Oddział w Polsce), która od lat wspiera partnerów społecznych w ich działaniach skierowanych na rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych. Z okazji 30-lecia obecności bp w Polsce, firma przeznaczy 30 granatów dla małych, lokalnych NGO.

  Wybór sposobu uczczenia 30 rocznicy obecności bp w Polsce, wynika z połączenia polskiej strategii społecznej odpowiedzialności z nową, globalną strategią bp, w której szczególne miejsce mają działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

  Szczegółowe cele, harmonogram oraz warunki uczestnictwa oraz regulamin zamieszony na stronie www.mila.org.pl/konkurs

  Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu Omikron (link na www.mila.org.pl/konkurs) do dnia 30 października 2021 do godz. 20:00 lub do osiągnięcia limitu zgłoszeń.

  serdecznie zapraszamy
  Anna Pupek | 515 295 823

  Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
  www.mila.org.pl/konkurs  Dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju

  Szanowni Państwo,
  Z radością informujemy o dodatkowych środkach w kwocie 455 000 EURO, które zasiliły budżet Lokalnej Strategii Rozwoju. Podpisaliśmy już aneks do umowy ramowej. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych dokonano zmian w harmonogramie naborów:

  Konkurs: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej:

  1) Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 250 714 EURO/1 002 856,00 zł

  2) Rozwój obiektów publicznych i społeczno - kulturowych oraz promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze, przedsięwzięcie 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych: 41 786 EURO/167 144,00 zł

  Nabór tych wniosków planujemy przeprowadzić od 22.11.2021 do 07.12.2021.

  Ponadto: w tym samym terminie ogłosimy nabór na granty dla organizacji pozarządowych (III Projekt grantowy: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, przedsięwzięcie 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR: 40 152,36 EURO/160 609,44 zł)

  Zaś na początku roku 2022 (IV nabór na podejmowanie działalności gospodarczej): przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy: 162 500 EURO/650 000 zł (tj. 13 premii po 50 tys. zł)

  Terminy naborów każdorazowo uzgadniamy z Zarządem Województwa, więc mogą one jeszcze ulec niewielkim zmianom.

  Aktualny Harmonogram naborów dost?pny jest na naszej www:
  http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/files/24_04_2021_harmonogram_naborow.pdf

  Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej www i udziału w szkoleniach organizowanych każdorazowo przed planowanym naborem wniosków!
  Umowy o powierzenie grantu podpisane!

  Z przyjemnością informujemy, że 13 października 2021 r. w siedzibie LGD "Zielone Bieszczady" w Orelcu zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację zadań grantowych. Uroczystość otworzyła Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" - Pani Iwona Woch. Nasza LGD podpisała w dniu 9 września 2021 roku z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 01655-6935-UM0922601/21 na realizację projektu grantowego pt. Działania służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego obszaru LGD "Zielone Bieszczady" na łączną wartość 138 243,00 zł. Środki te trafią do 7 ngo z obszaru działa LGD "Zielone Bieszczady".

  W ramach przedsięwzięcia 2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR zostanie przeprowadzonych 7 zadań. Celem projektu grantowego jest zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD "Zielone Bieszczady" poprzez działania związane z wydaniem 9 nośników informacyjnych. Projekt grantowy skupia się na zadaniach, które dotyczą przygotowania i wydania materiałów promujących obszar LSR w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodniczych, kulturowo-historycznych, w tym dziedzictwa kulinarnego. Będą one stanowić zarówno formę promocji projektu grantowego jak i zasobów lokalnego dziedzictwa obszaru LGD.
  Zadania realizowane w ramach projektu grantowego służą zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej, również angażują społeczność lokalną do udziału w realizacji zadań głównie poprzez gromadzenie materiału do publikacji, w tym dawnych przepisów kulinarnych, dokumentacji fotograficznej od mieszkańców, przeprowadzenie wywiadów z osobami starszymi. W ramach realizacji zadań Grantobiorcy nie będą uzyskiwać dochodu.

  Projekt Grantowy pt. Działania służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego obszaru LGD "Zielone Bieszczady" realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego.

  Zapowiada się, że zostanie wydanych wiele interesujących opracowań - zapraszamy do śledzenia naszej www i fb.
  Naszym Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji swoich zadań!


  FOTORELACJA ZE SPOTKANIA  Podsumowanie projektu KSOW

  11.10.2021 r. w Moczarach w budynku nowopowstałego Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego zorganizowaliśmy szkolenie w ramach operacji pt. "Ekologia a turystyka - wymiana wiedzy i rozpowszechnienie rezultatów działań na przykładzie Austrii" wybranej do dofinansowania w tegorocznym naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

  Na nasze zaproszenie odpowiedzieli nie tylko uczestnicy wizyty studyjnej do Austrii i mieszkańcy obszaru LGD zainteresowani poruszaną tematyką, ale także przedstawicielka samorządu lokalnego: Pani Teresa Brzeżawska- Juszczak (Wójt Gminy Tyrawa Wołoska) oraz przedstawiciele Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w osobach: Pani Małgorzata Grzegorzek - kierownik oddziału leskiego, Pani Anita Szydełko - gł. specjalista ds. przedsiębiorczości, WGD i agroturystyki, która reprezentowała oddział bieszczadzki i Pani Justyna Winnicka - przedstawicielka PODR w Sanoku. Po raz pierwszy zaszczycił nas swoją obecnością i aktywnością Pan Mariusz Smaczny - Kierownik Biura Powiatowego Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Ustrzykach Dolnych.

  Szkolenie rozpoczęła Pani Iwona Woch (Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"), która podsumowała wyjazd studyjny do Austrii i dokonała prezentacji dobrych praktyk. Pierwszy blok szkoleniowy pt. Ekologia a turystyka poprowadził Pan Krzysztof Florys z Krakowa. Na temat rolnictwa ekologicznego - stanu obecnego, jak i perspektywy jego rozwoju opowiadała zebranym Pani Agnieszka Wieczorek, ktora poruszyła również aspekt opłacalności takich działań oraz zasad i wymogów zakładania upraw ekologicznych i sprzedaży produktów "eko". Do wspólnej dyskusji o efektach realizacji projektu i tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w kontekście dobrych praktyk zachęcała Pani Barbara Petek-Matuła. Moderatorem całego spotkania był Pan Krzysztof Zieliński.

  Głównym celem działań podejmowanych przez nas we współpracy z Partnerami w ramach przedmiotowego projektu było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji i sprzedaży produktów ekologicznych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów zwłaszcza "eko", a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat ekoturystyki i OZE na obszarach wiejskich.

  Dziękujemy za aktywny udział i zaangażowanie uczestnikom i prelegentom. A Parterom projektu za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia.

  Do pobrania:
  Podziękowania
  Fotorelacja z wizyty studyjnej 22-26.09.2021
  Fotorelacja ze szkolenia 11.10.2021  Podpisanie umów o powierzenie grantu

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy Gatantobiorców na podpisanie umów o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. Działania służące zachowaniu dziedzictwa lokalnego obszaru LGD "Zielone Bieszczady", w zakresie "Zachowanie dziedzictwa lokalnego". Celem spotkania będzie także przypomnienie zasad realizacji i rozliczeń grantu.

  Termin: 13.10.2021 (środa), godz. 14.00
  miejsce: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, siedziba LGD (parter budynku - dawne przedszkole).  Kolejna wizyta studyjna na obszarze naszej LGD

  5 października miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania na czele z Panem Prezesem Zarządu - Jarosławem Rżanym oraz Panią Wójt gminy Nowinka - Teresą Strękowską. Nowinka to gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie augustowskim. Głównym tematem rozmów był aspekt wielofunduszowości w aspekcie doświadczeń goszczącej u nas LGD oraz przyszłości naszych LGD-ów na Podkarpaciu. W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele LGD Nasze Bieszczady, a naszą LGD reprezentowała Pani Marlena Błyskal - Wiceprezes Zarządu, zaś samorządowców reprezentowała podczas seminarium Pani Teresa Brzeżawska-Juszczak - Wójt Gminy Tyrawa Wołoska - za co serdecznie dziękujemy.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkań:
  FOTORELACJA  Goście ze Śląska na terenie naszej LGD

  W dniach 30.09 i 01.10 miała miejsce wizyta studyjna przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i liderów lokalnych. Poza prezentacją działalności naszej LGD i wymianą doświadczeń goście odwiedzili dwie inwestycje wsparte przez nas w ramach wdrażania lokalnej strategii rozwoju: pracownię ginących zawodów w Mrzygłodzie oraz Inkubator Przetwórstwa Lokalnego w Moczarach.

  Za współpracę w tym zakresie dziękujemy szczególnie Panu Pawłowi Wdowiakowi - Zastępcy Wójta Gminy Sanok oraz Panu Mirosławowi Krupie - właścicielowi Inkubatora w Moczarach.

  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji ze spotkań:
  FOTORELACJA  Zaproszenie do udziału w szkoleniu!

  Szanowni Państwo,

  Przypominamy iż nasz wniosek pt. "Ekologia a turystyka - wymiana wiedzy i rozpowszechnienie rezultatów działań na przykładzie Austrii" złożony w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w tegorocznym konkursie uzyskał wsparcie finansowe. Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizuje operację przy udziale trzech partnerów KSOW:

  1. Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.
  2. Przedsiębiorcy - właściciela niekomercyjnego inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach, Mirosława Krupy OLBUD z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.
  3. Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

  Głównym celem naszej operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji i sprzedaży produktów ekologicznych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów zwłaszcza "eko", a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat ekoturystyki.

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu z elementami spotkania podsumowującego organizowanym 11 października 2021 r. w godz. 10:00 - 16:00 w Moczarach (Inkubator Przetwórstwa Lokalnego).

  Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w szkoleniu do dnia 08.10.2021 do godz. 12.00, telefonicznie: 513 852 200 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (lgdzielonebieszczady@wp.pl).

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem LGD

  Więcej informacji:
  Zaproszenie  Dzieje się i będzie się dziać w naszej lgd...!

  Ostatnie tygodnie to czas bardzo intensywnej pracy, nigdy - jak na lokalną grupę działania przystało - nie nudzi nam się, ale zobaczcie sami w ile wydarzeń obfituje nasz kalendarz:

  18 wrzesień - Rodzinny Piknik Ekologiczny w Moczarach połączony z konkursem wiedzy o LGD, LSR i PROW;

  22-26 wrzesień - wizyta studyjna do Austrii i organizacja Dnia Promocji Podkarpacia w miejscowości Hermagor-Pressegger See we współpracy z Baunermarkt Hermagor (projekt "Ekologia a turystyka - wymiana wiedzy i rozpowszechnianie rezultatów działań na przykładzie Austrii", w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021);

  27.09 do 01.10 wyjazd szkoleniowo-integracyjny do Pstrągowej (Siedlisko Janczar) dla naszych uczestników modelu wsparcia pt. "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: "SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;

  28 wrzesień - Walne Zebranie Członków i spotkanie refleksyjne na temat oceny wdrażania lokalnej strategii rozwoju;

  29 wrzesień - zakup działki pod ogród i sad w ramach realizacji projektu pt. "Rozwój Bieszczadzkiego UL'a - Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego" w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020;

  30.09 i 01.10 - wizyta studyjna na obszarze naszej LGD przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego i liderów lokalnych - prezentacja naszej LGD i wizyta na terenie dwóch inwestycji przez nas wspartych - pracowni ginących zawodów w Mrzygłodzie oraz Inkubatora Przetwórstwa Lokalnego w Moczarach

  A w międzyczasie dwie kontrole...

  4-5.10.2021 Warszawa - udział w spotkaniu dla Grantobiorców projektu "Szansa - nowe możliwości dla dorosłych" . W programie wydarzenia m.in. relacje Grantobiorców z testowania modeli wsparcia, informacje na temat sprawozdawczości i raportu końcowego.

  Przed nami - już 6.10 bardzo ważne spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego na temat przyszłości podkarpackich LGD-ów - instrumentu: Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w formule bezpośredniej przy dodatkowym zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego w nowej perspektywie finansowej.

  Dziękujemy wszystkim którzy wsparli nas w tych działaniach!

  W kolejnych odsłonach przypomnimy najważniejsze z tych wydarzeń. Zachęcamy do współpracy i śledzenia naszej www i fb!  Wygraj w Tysiąca- młodzież w działaniu

  Szanowni Państwo,

  w imieniu Fundacji Fundusz Lokalny SMK, Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" oraz Fundacji Przestrzeń Lokalna, zapraszamy do składania wniosków na realizacje różnych Inicjatyw w ramach tzw. ścieżki III "Wygraj w Tysiąca- młodzież w działaniu" wdrażanej w ramach projektu pn. "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023".

  Udział w powyższym projekcie w ramach wskazanej ścieżki skierowany jest do grup nieformalnych składających się z młodych ludzi w wieku od 18 do 25 lat (istotny jest wiek na dzień złożenia wniosku). Wierzymy, że możliwość pozyskania przez młodych ludzi na realizację swoich inicjatyw dotacji w kwocie 1 000,00 zł., pozwoli im uwierzyć w to, że stanowią wartość dla swoich lokalnych społeczności. Udział w konkursie, który odbywa się w sposób ciągły do 15 października b.r. i pozyskanie w ten sposób dotacji, może przyczynić się do zachęcenia młodych osób do uczestnictwa w życiu społecznym właśnie poprzez działanie na rzecz swojej grupy wiekowej w ramach swojej społeczności lokalnej, w której na co dzień funkcjonują lub dzięki pozyskanej dotacji mogą zacząć funkcjonować a co za tym idzie, być inspiracją nie tylko dla swoich rówieśników ale również i dorosłych.

  Szczegółowe informacje zawiera Regulamin Konkursu zamieszczony na portalu:
  http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/
  Więcej informacji:
  Wygraj w Tysiąca  Rodzinny Piknik Ekologiczny w Moczarach
  w obiektywie Andrzeja Iskrzyckiego

  Zapraszamy do obejrzenia:
  FOTORELACJA  Zapraszamy do zgłaszania opinii na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady"

  W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej, tj. do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczna nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

  Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące w/w zagadnienia, które obędzie się 28.09.2021 r., w siedzibie LGD, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

  Naszym zdaniem dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań LGD "Zielone Bieszczady". Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowania partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem przyjętej przez LGD procedury monitoringu i ewaluacji, bowiem tylko jego efektywność może gwarantować osiągnięcie założonych celów.

  Więcej informacji:
  ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (do edycji)
  ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (.pdf)
  Zaproszenie i program spotkania refleksyjnego 28.09.2021 r.  Bony na cyfryzację dla MŚP

  Informujemy o organizowanym bezpłatnym webinarium o tematyce "Bony na cyfryzację dla MŚP" w dniu 30 września 2021 roku przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku.

  Webinarium odbędzie się 30 września 2021 r. od 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 29 września 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (30 września 2021 r.).

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

  Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw chcących wdrożyć nowe technologie cyfrowe w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnić odporność na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

  Program webinarium:
  1. Powitanie, program webinarium
  2. Cel działania
  3. Kto może otrzymać wsparcie?
  4. Przeznaczenie i wysokość wsparcia
  5. Termin naboru
  6. Kryteria oceny projektów
  7. Podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

  Po webinarium będzie możliwość zadawania pytań.

  Organizator webinarium:
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku
  ul. Rynek 18, 38-500 Sanok
  tel.: 798 771 215, 798 771 640
  e-mail lpi.sanok@podkarpackie.pl  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 28.09.2021 r. na godzinę 09.00 do siedziby LGD, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie  18.09.2021 Moczary - Rodzinny Piknik Ekologiczny tuż, tuż przygotowania trwają...

  Deszcz nam nie straszny.

  Przygotowania do jutrzejszego Rodzinnego Pikniku Ekologicznego trwają bez przerwy.

  Serdecznie zapraszamy, przewidziane atrakcje dla dużych i małych.... a bieszczadzka stodoła już czeka na Uczestników :) Do zobaczenia :)  FOTORELACJA


  Do pobrania:
  Regulamin grzybobrania


  Zapraszamy do współpracy:

  Dnia 18 września 2021 r. (sobota) organizujemy Rodzinny Piknik Ekologiczny "W spółce z naturą" w Moczarach (gmina Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki) - teren inkubatora przetwórstwa lokalnego.

  Zaplanowaliśmy także konkurs wiedzy o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Lokalnej Strategii Rozwoju i obszarze naszej LGD - czekają cenne nagrody!i

  Wszystko to łączy się z terminem tegorocznych obchodów Dni Otwartych Funduszy Europejskich, które organizowane są w dniach 17-19.09.2021. W związku z tym szczególnie zapraszamy naszych beneficjentów do prezentacji swoich przedsięwzięć wspartych z naszych środków w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

  W sprawie stoisk i prezentacji prosimy o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do 14.09 br. email: lgdzielonebieszczady@wp.pl, telefon - 513 852 200

  Dodatkowe fundusze na rozwój LGD w nowej perspektywie!

  Szanowni Państwo,

  Miło nam poinformować, że na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia br. Zarząd Województwa Podkarpackiego jednogłośnie podjął kierunkową decyzję o wdrożeniu w nowej perspektywie finansowej instrumentu Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w formule bezpośredniej przy dodatkowym zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Zarząd dostrzegł wielkie zaangażowanie Lokalnych Grup Działania w rozwój obszarów wiejskich, wpływający na ich zrównoważony rozwój pod względem poprawy jakości życia mieszkańców jak i wzrostu gospodarczego. Członkowie Zarządu Województwa Podkarpackiego mając na uwadze doświadczenie i potencjał LGD zadecydowali o rozwoju działalności Lokalnych Grup Działania w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego. Do tej pory RLKS zasilany był środkami z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Na Podkarpaciu pieniądze te były rozdysponowywane poprzez kolejne edycje Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). RLKS może mieć jednak inne źródła finansowania. I województwo postanowiło to wykorzystać.

  Przed Lokalnymi Grupami Działania z naszego Województwa duże wyzwanie, ale przy pełnym naszym wspólnym zaangażowaniu, odpowiedzialności i pracowitości temu wyzwaniu podołamy.

  Więcej informacji;
  https://www.podkarpackie.pl/index.php/start/aktualnosci/107-aktualnosci/8480-wiecej-pieniedzy-na-obszary-wiejskie


  Zaproszenie do udziału w projekcie!

  Szanowni Państwo,

  Przypominamy iż nasz wniosek pt. "Ekologia a turystyka - wymiana wiedzy i rozpowszechnienie rezultatów działań na przykładzie Austrii" złożony w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w tegorocznym konkursie uzyskał wsparcie finansowe.

  Projekt realizowany jest w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021.

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizuje operację przy udziale trzech partnerów KSOW:

  1. Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.
  2. Przedsiębiorcy - właściciela niekomercyjnego inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach) Mirosława Krupy OLBUD z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.
  3. Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

  Głównym celem naszej operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji i sprzedaży produktów ekologicznych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów zwłaszcza "eko", a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat ekoturystyki.

  W ramach projektu planuje się organizację:
  - wizyty studyjnej do Austrii w dniach 22-26.09.2021 dla 20 osób;
  - szkolenia z elementami spotkania podsumowującego w październiku 2021 dla 40 osób.

  Grupa docelowa:

  a) Wizyta studyjna - 20 osób (mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady", członkowie LGD, partnerzy projektu, jak również inne zainteresowane podmioty z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz przedstawiciele instytucji uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich).

  b) Szkolenia z elementami spotkania podsumowującego - 40 osób (uczestnicy wyjazdu studyjnego oraz mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady", członkowie LGD, partnerzy projektu, jak również inne zainteresowane podmioty z sektora społecznego, gospodarczego i publicznego realizujące inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, przedstawiciele instytucji uczestniczących w rozwoju obszarów wiejskich, m.in. inne LGD z Podkarpacia, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodka Doradztwa Rolniczego, placówki edukacyjne).

  Zapraszamy, szczególnie rolników i przedsiębiorców zainteresowanych tematyką projektu do udziału w inicjatywie.

  Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w wizycie studyjnej do dnia 17.09.2021 do godz. 12.00, telefonicznie: 513 852 200 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (lgdzielonebieszczady@wp.pl). Nabór uczestników prowadzą także Partnerzy.

  Decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku większej liczby chętnych brany będzie pod uwagę profil działalności firmy, instytucji czy organizacji i jej związek z tematyką wyjazdu oraz dotychczasowa współpraca z naszą LGD i Partnerami. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie podejmie komisja w składzie reprezentanta Lidera i Partnerów.

  Z uwagi na stan pandemii może dojść do odwołania zaplanowanych wydarzeń, o czym będziemy niezwłocznie Państwa informować. W przypadku wizyty studyjnej w przypadku powrotu proszę brać pod uwagę możliwy obowiązek odbycia kwarantanny. Z uwagi na przepisy obowiązujące w Austrii i samym Wiedniu w wizycie mogą brać udział tylko osoby w pełni zaszczepione, ozdrowieńcy oraz osoby które na własny koszt poddadzą się testowi przed i w trakcie wizyty oraz udokumentują swój status. Szczegóły w załączniku nr 2 do regulaminu.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.

  W załączeniu:
  - regulamin udziału w wizycie studyjnej
  - formularz rekrutacyjny
  - formularz rekrutacyjny - wersja edytowalna
  - Informacje związane z COVID
  - Program wizyty (uwaga: może ulec zmianie, obecnie trwają uzgodnienia w związku z odwołaniem festiwalu sera)  Zaproszenie na Rodzinny Piknik Ekologiczny

  Już dziś informujemy, że w sobotę 18 września bawimy się i uczymy w Moczarach.

  Pogoda zamówiona, atrakcje gwarantowane.
  Prosimy zabrać tylko dobry humor i mnóstwo pozytywnej energii....

  Grzybiarze - oczywiście olbrzymie koszyki  Uwaga NGO i grupy nieformalne - nowy konkurs na karpackie inicjatywy lokalne!


  Stowarzyszenie "Pro Carpathia" ogłasza konkurs na karpackie inicjatywy lokalne w ramach zadania pn. "Karpackie inicjatywy lokalne" sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

  Celem konkursu na karpackie inicjatywy lokalne jest zwiększenie zaangażowania młodych organizacji i grup nieformalnych w życie publiczne przez realizację lokalnych inicjatyw karpackich związanych z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej części regionu karpackiego (województwo śląskie, małopolskie, podkarpackie).

  Zakłada się przyznanie mikrodotacji na realizację min. 35 karpackich inicjatyw w ramach naboru.

  Maksymalna kwota dotacji to 10 000,00 PLN brutto. Możliwe jednak będzie przyznanie dotacji w mniejszej wysokości, nie mniej jednak niż 3000 PLN.

  TERMIN NABORU WNIOSKÓW O DOTACJĘ: do 14 września 2021 r. do godz. 15:00.

  Wszystkie informacje o konkursie są dostępne pod adresem:
  https://procarpathia.pl/aktualnosci/konkurs-na-karpackie-inicjatywy-lokalne


  Kolejna inwestycja wsparta przez naszą LGD otwarta!

  Tym razem 7 sierpnia w Jurowcach świętowaliśmy wspólnie z mieszkańcami oficjalne otwarcie nowej inwestycji. Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Pani Krystyna Magdziarczyk - Wiceprezes Zarządu, która podziękowała za współpracę Panu Pawłowi Wdowiakowi - Zastępcy Wójta Gminy Sanok i pracownikom gminy, którzy podjęli ciężar przygotowania wniosku złożonego do naszej LGD i jego realizacji. Uroczystego otwarcia WDK-u po remoncie dokonali Zastępca Wójta Gminy Sanok Paweł Wdowiak, Wiceprezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" Krystyna Magdziarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Sanok Tadeusz Wojtas oraz sołtys wsi Jurowce Daniel Stabryła. W ramach inwestycji wykonano niezbędne prace budowlane - modernizacyjne sali wielofunkcyjnej w budynku użyteczności publicznej jakim jest Wiejski Dom Kultury.

  Przypomnijmy, że infrastruktura powstała w ramach realizacji projektu pn. "Rozwój przestrzeni publicznej Gminy Sanok poprzez przywrócenie wartości użytkowej Wiejskiego Domu Kultury w Jurowcach" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

  Więcej informacji na temat wydarzenia:
  https://gminasanok.pl/sobotnie-popoludnie-na-pikniku-rodzinnym-w-jurowcach-bylo-rodzinnie-bylo-cudownie/?fbclid=IwAR1Z_QpUXjVpiXcm1WMS2_EDYV3e8g-fIXieY8W8cFMugQNpdr0gU3IRGqo  Otwarcie nowej inwestycji w Tyrawie Wołoskiej!

  1 sierpnia miało miejsce oficjalne otwarcie nowej infrastruktury powstałej w centrum Tyrawy Wołoskiej w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

  Ciężar przygotowania wniosku pt.: "Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w Tyrawie Wołoskiej" złożonego do naszej LGD i jego realizacji podjęło Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "U Podnóża Gór Słonnych". Zebranych powitała Pani Prezes Maria Jasińska, która podziękowania skierowała także na ręce Pani Wójt oraz pracowników Urzędu Gminny, którzy wsparciem merytorycznym oraz finansowym otoczyli Stowarzyszenie w tym zadaniu. Dzięki staraniom wielu osób i instytucji powstało atrakcyjne miejsce do wypoczynku dla osób w różnym wieku, od juniorów po seniorów. Okolicznościowe przemówienia wygłosiła również Pani Wójt Teresa Brzeżawska-Juszczak oraz Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady". Następnie nowy teren rekreacji dla mieszkańców i turystów został poświęcony przez księdza proboszcza. Po oficjalnej części zapewniono poczęstunek oraz darmowe atrakcje dla dzieci.

  Życzymy aby to miejsce służyło przez długie lata dla dobra wspólnego mieszkańców Gminy Tyrawa Wołoska oraz odwiedzającym ten region turystom.

  Więcej informacji na temat wydarzenia:
  https://www.facebook.com/gminatyrawawoloska/photos/pcb.629448151778178/629445581778435/?type=3&theater/
  Galera zdjęć

  Ogłoszenie naboru wniosków "PIL2021"

  Cztery organizacje z terenu województwa podkarpackiego: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Trygon - Rozwój i Innowacja" oraz Fundacja Przestrzeń Lokalna sięgnęły po środki w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu pn. "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023". Głównym celem projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności oraz promocja aktywnych postaw społecznych z zakresu realizacji oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw w woj. podkarpackim.

  W roku 2021 przewidziane zostały cztery ścieżki realizacji inicjatyw:
  I ścieżka - "Oddolne inicjatywy mieszkańców" - lokalne przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnej. Wysokość dotacji do 4000 zł
  II ścieżka - "Rozwój młodej organizacji". Wysokość dotacji do 9000 zł
  III ścieżka - "Wygraj w tysiąca" - lokalne przedsięwzięcia podejmowane przez młodzież w obszarze użyteczności publicznej. Wysokość dotacji do 1000 zł
  IV ścieżka - "Mikrodotacje branżowe" - przedsięwzięcia na rzecz społeczności, których tematem przewodnim będą: "Prawo dla obywatela", "Ścieżka ekologiczno-przyrodnicza", "Moje miejsce", "Ścieżka przeciwdziałaniu skutkom Covid-19". Wysokość dotacji do 6000 zł.

  Nabór do Konkursu w roku 2021 rozpoczyna się z dniem 14 lipca i trwać będzie w następujących terminach:
  - ścieżki "Oddolne inicjatywy mieszkańców", "Rozwój młodej organizacji" i "Mikrodotacje branżowe" - od 14 lipca 2021 r. do 04 sierpnia 2021 r. roku, godz. 16:00
  - ścieżka "Wygraj w Tysiąca - młodzież w działaniu" - w trybie ciągłym od 14 lipca 2021 r. do 15 października 2021 r., przy czym rozstrzygnięcia złożonych w danym okresie wniosków będą dokonywane raz w miesiącu.

  Realizacja nagrodzonych inicjatyw odbywać się będzie w terminie 1 września do 30 listopada.

  Obecnie trwają spotkania informacyjne.
  Więcej na:
  http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl/

  Osoba do kontaktu na nasze powiaty: sanocki, leski i bieszczadzki:
  Edyta Salnikow - koordynator; tel.: 667 048 313; e-mail: biuro@przestrzenlokalna.org.pl


  Uroczyste otwarcie inwestycji w Rabem wspartej przez naszą LGD

  W niedzielę 25 lipca odbyło się oficjalne otwarcie placu postojowego i miejsca wypoczynku w Rabem. Uroczystego przecięcia symbolicznej wstęgi dokonał Pan Andrzej Borukało Prezes OSP Rabe, Pan Bogusław Kochanowicz Wójt Gminy Czarna oraz Pani Iwona Woch Prezes Zarządu naszej LGD. Zadanie realizowała Ochotnicza Straż Pożarna w Rabem. Realizacja operacji objęła budowę placu postojowego dla 20 samochodów oraz po 2 stanowiska dla busów i pojazdów osób z niepełnosprawnością. Wybudowana została również altana drewniana wyposażona w stoły i ławki drewniane. Inwestycja znajduje się w bliskim sąsiedztwie zabytkowej cerkwi z 1861 r. pw. Św. Mikołaja w Rabem wpisanej w Szlak Architektury Drewnianej. Jest również punktem wyjścia na ścieżkę historyczno-przyrodniczą "Rabe", której gestorem jest Gmina Czarna.

  Przypomnijmy, że wspomniana infrastruktura powstała w ramach realizacji zadania pn. "Modernizacja ścieżki historyczno-przyrodniczej Rabe" w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego.

  Więcej informacji:
  Galeria


  Nowy program dla Podkarpacia "Prosto po Czyste Powietrze"

  19 lipca w Rzeszowie, w urzędzie marszałkowskim, został zainaugurowany program "Prosto po Czyste Powietrze". Będzie on realizowany przez spółkę PGNiG Obrót Detaliczny, a jego celem jest wsparcie mieszkańców Podkarpacia w wymianie starych pieców, tzw. kopciuchów. O szczegółach projektu mówili podczas konferencji jej uczestnicy: Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Arkadiusz Sekściński - wiceprezes ds. Rozwoju PGNiG, Henryk Mucha - prezes PGNiG Obrót Detaliczny, Bartłomiej Orzeł - pełnomocnik rządu ds. Programu Czyste Powietrze oraz Adam Skiba - prezes WFOŚiGW.

  Celem projektu realizowanego przez PGNiG we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska jest wsparcie mieszkańców Podkarpacia w wymianie kotłów, szczególnie tych starszych "kopciuchów" i przejście na ekologiczne ogrzewanie gazem ziemnym. Aby wziąć udział w programie, wystarczy zgłosić się do jednego ze stacjonarnych Biur Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny lub mobilnych Punktów Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny.

  Więcej informacji:
  https://www.podkarpackie.pl/index.php/start/aktualnosci/107-aktualnosci/8422-program-prosto-po-czyste-powietrze
  REGULAMIN PROGRAMU "Prosto po czyste powietrze"


  Spotkanie na temat potrzeb regionu w kontekście Funduszy Europejskich dla Podkarpacia

  Dnia 19 lipca w Lesku miało miejsce spotkanie, które zorganizowali Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pani Ewa Draus i Starosta Leski Pan Andrzej Olesiuk celem wypracowania i wskazania potrzeb branży turystycznej naszego obszaru w celu umiejscowienia ich w dokumentach nowej perspektywy finansowej UE. Uczestniczyli w nim przedsiębiorcy, przedstawiciele naszych samorządów oraz organizacji pozarządowych. W pierwszej części wystawienia Pani Agnieszka Czuchra - Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości oraz Pan Paweł Wais - Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego zaprezentowali obecny stan prac nad nowym RPOWP oraz Regionalną Strategią Innowacji na lata 2021-2030, po czym rozpoczęto dyskusję. W ramach nowego programu regionalnego realizowane będą inwestycje infrastrukturalne łagodzące zmiany klimatyczne, poprawiające dostępność komunikacyjną województwa, jak również projekty ukierunkowane na transformację w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Bardzo ważne będzie także wsparcie podkarpackich przedsiębiorstw w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości oraz wykorzystania technologii cyfrowych i rozwoju Gospodarki 4.0. Zaprezentowane limity środków wskazują, że w nowej perspektywie finansowej możemy spodziewać się relatywnie większej liczby projektów dotyczących zagadnień związanych z klimatem i środowiskiem, skupionych na czystej energii oraz projektów innowacyjnych ukierunkowanych m.in. na cyfryzację usług i nowe technologie. Zarówno nasza LGD "Zielone Bieszczady", jak i sąsiednia LGD "Nasze Bieszczady" wzięły aktywny udział w tym spotkaniu. Nieco wcześniej, 17 czerwca nasza LGD uczestniczyła w spotkaniu online w ramach Panelu Inteligentnej Specjalizacji Jakość życia – obszar Turystyka. Podczas panelu poruszony został temat identyfikacji obszarów, które obejmie Inteligentna Specjalizacja Jakość życia, a także kluczowych technologii, które odgrywać będą istotną rolę w perspektywie do 2030 roku. Dyskusja dotyczyła także właściwych dla branży turystycznej kodów PKD, co pozwoli na precyzyjne określenie tego obszaru specjalizacji.

  Zachęcamy do włączania się w proces konsultacji nowego programu dla naszego województwa, który zapowiedziano na jesień br. Zaś pierwszych naborów wniosków mamy spodziewać się w II połowie 2022 roku.

  Więcej informacji:
  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!  Zapraszamy na imprezy lokalne!

  W roku 2021 nasza Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" planuje współfinansowanie 7 lokalnych imprez w trakcie których funkcjonował będzie punkt konsultacyjny LGD na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Pierwsza impreza "Ludowizna" już 30.07 na Rynku w Ustrzykach Dolnych.

  Zapraszamy!
  Sukcesy naszych Beneficjentów i mieszkańców!

  W ostatni weekend czerwca odbyła się długo wyczekiwana impreza organizowana przez Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Miło nam poinformować o nagrodach jakie otrzymała Pani Bożena Wisła oraz Państwo Katarzyna i Mirosław Krupa podczas "Dni Otwartych Drzwi PODR Boguchwała i XXII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych". Pani Bożenka to mieszkanka miejscowości Bukowiec (gmina Solina), mistrzyni bieszczadzkiego serowarstwa podpuszczkowego, laureatka wielu nagród, prowadzi agroturystykę i zagrodę edukacyjną. Ser wędzony z orzechem włoskim Pani Bożenki doceniony został przez jury w kategorii najlepszy produkt podkarpacki. Zaś Pan Mirek to przedsiębiorca, który prowadzi min. inkubator przetwórstwa lokalnego w Moczarach (gmina Ustrzyki Dolne), który uzyskał wsparcie z naszej LGD w ramach wdrażania LSR. Stoisko Państwa Katarzyny i Mirosława Krupów podbiło serce komisji konkursowej, która przyznała im I miejsce w konkursie pn. "Najlepsze stoisko wystawiennicze w Miasteczku e-bazarkowym:.

  Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

  W tym roku liczba odwiedzających imprezę rolników, hodowców, specjalistów instytucji rolniczych oraz mieszkańców wsi i miast przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Trudno się, jednak dziwić, że zainteresowanie było aż tak wielkie, gdyż podczas wydarzenia każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Po raz pierwszy Dni Otwartych Drzwi połączone z XXII Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych odbyły się na tak rozległym terenie. Zwierzęta prezentowane były nie tylko wokół ośrodka, ale wykorzystano również rozległe ośmiohektarowe tereny, na które fantastyczny widok rozpościerał się z zabytkowych murów Pałacu Lubomirskich.

  Patronat honorowy nad wystawą sprawowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Grzegorz Puda, Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego - Władysław Ortyl, Prezes Podkarpackiej Izby Rolniczej - Stanisław Bartman, a patronat medialny: TVP 3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio VIA, Gazeta Codzienna Nowiny, Gazeta Rzeszowa i okolic oraz portale Nowiny24 i gospodarkaPodkarpacka.pl. W tym roku imprezę odwiedził Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Grzegorz Puda, który w swoim wystąpieniu wyraził szacunek dla pracy podkarpackich rolników ze szczególnym uwzględnieniem hodowców zwierząt.

  Więcej informacji:
  https://www.podrb.pl/ogolne-informacje/dni-otwartych-drzwi-podr-boguchwala-i-xxii-regionalna-wystawa-zwierzat-hodowlanych
  Fotorelacja


  Co słychać w modelu wsparcia pt. "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej"?

  Czas na bieżące podsumowanie realizacji model wsparcia pt. "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej"
  realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023
  przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu:
  "SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  ierwsze zajęcia edukacyjne oraz wsparcie dodatkowe rozpoczęliśmy od maja br. W projekcie uczestniczy 60 osób, które w 6 grupach, w budynku byłej szkoły w Orelcu realizują zaplanowane zajęcia edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych i społecznych. Nasi uczestnicy mają także okazję doskonalić swoje umiejętności artystyczne i taneczne. Cieszy ich to, bo zajęcia są także okazją do wyjścia z domu, co zwłaszcza w obecnym czasie, po wielu miesiącach izolacji społecznej odgrywa ogromną rolę. Niektórzy wspominają lata szkolne, bo przecież chodzili do tej szkoły, inni zwracają uwagę na fakt, że dzięki nabytym już umiejętnościom mogą w końcu samodzielnie kontaktować się z dziećmi i wnukami przebywającymi za granicą. Dla innych to pierwsze kroki w samodzielnym korzystaniu z Internetu, mediów społecznościowych, czy użyciu praktycznych i ułatwiających codzienne życie programów i aplikacji. Program zajęć z fotografii jest tak ułożony i prowadzony, by każdy, niezależnie od poziomu wiedzy i umiejętności, miał szansę zrobić dobre zdjęcia z których jest dumny, a okazją do tego są również plenery. Umiejętności nabyte podczas zajęć z fotografii oraz warsztatów artystycznych z filcu i decoupage, a w późniejszym czasie także z haftu karpackiego dają możliwość wykorzystania nabytych i/ lub rozwiniętych umiejętności w realizacji hobby, a także w promocji własnego rękodzieła oraz jego zarobkowej dystrybucji.

  Na wrzesień zaplanowano wyjazdowe zajęcia edukacyjne. Mamy nadzieję, że będzie to także okazja do integracji, cała grupa projektowa będzie miała w końcu okazję się poznać.

  Więcej informacji:
  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!


  Zaproszenie na warsztaty fotograficzne!

  Serdecznie zapraszamy na kolejne warsztaty, tym razem fotograficzne, które realizujemy na zlecenie Województwa Podkarpackiego w ramach projektu "„Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy".

  Celem warsztatów jest przeszkolenie animatorów turystyki w zakresie zasad tworzenia fotografii krajobrazowej i przyrodniczej stanowiącej ważny element każdej oferty.

  Pierwszy z tych warsztatów odbędzie się w dniach 29 lipca - 1 sierpnia 2021 r. w Polańczyku (ATRIUM). W wyniku warsztatów powstanie baza zdjęć z obszaru Jeziora Solińskiego.

  Warsztaty poprowadzi pani Katarzyna Warańska.

  Skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego należy przesłać na adres e-mail: m.rainer@podkarpackie.pl do dnia 16 lipca br. do godz. 14:00.

  Więcej informacji:
  https://ewt.podkarpackie.pl/index.php/programy-transgraniczne-2014-2020/projekty-pl-sk/karpackie-morza/905-nabor-uczestnikow-na-warsztaty-fotograficzne-z-zakresu-fotografii-krajobrazowej-i-przyrodniczej-na-obszarze-jeziora-solinskiego  Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż na podstawie umowy nr OW-VI.052.5.13.2021 realizuje operację pt. "Ekologia a turystyka - wymiana wiedzy i rozpowszechnienie rezultatów działań na przykładzie Austrii", której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji i sprzedaży produktów ekologicznych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów zwłaszcza "eko", a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat ekoturystyki.

  Termin realizacji operacji: 1.06.2021 do 20.10.2021.

  Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 87 284, 00 PLN

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizuje operację przy udziale trzech partnerów KSOW:

  1. Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.

  2. Przedsiębiorcy - właściciela niekomercyjnego inkubatora przetwórstwa lokalnego w Moczarach) Mirosława Krupy OLBUD z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

  3. Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

  Więcej informacji:
  Pełna treść informacji


  Fundacja Bieszczadzka zaprasza
  liderów i członków organizacji pozarządowych
  szkolenie realizowane w ramach projektu
  "Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO"

  Temat szkolenia: Fundraising i zdobywanie środków na działalność organizacji fundacji/stowarzyszenia

  Szkolenie odbędzie się w trybie online za pomocą komunikatora Zoom w dniu 21 czerwca 2021(poniedziałek) w godzinach 16.30-19.30

  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu proszę wysłać mailem na adres l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl lub telefonicznie na nr tel. 881 537 554

  Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo link do szkolenia.

  Podczas 4-godzinninnego intensywnego szkolenia zastanowimy się wspólnie nad tym czym jest fundraising pozagrantowy oraz rozprawimy się z najbardziej powszechnymi mitami na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych. Wspólnie odpowiemy na pytanie jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji i od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków. Przyjrzymy się przykładom dobrych kampanii fundraisingowych, zastanowimy się także nad wyborem technik fundraisingowych, które warto wdrażać w pierwszej kolejności oraz jak unikać fundraisingowych błędów.

  Zajęcia poprowadzi Andrzej Pietrucha – ekspert i stały współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO).Trener fundraisingu i marketingu dla NGO. Od dwudziestu lat związany z organizacjami pozarządowymi: Fundacja Wspólna Droga, Fundacja ITAKA, Stowarzyszenie BORIS. W latach 2010-2015 prezes korporacyjnej fundacji BOŚ. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.


  ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W BIURZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "ZIELONE BIESZCZADY"

  Szanowni Państwo,
  w związku z ogłoszonym naborem nr 1/2021 i stanem pandemii LGD "Zielone Bieszczady" wprowadza następujące zasady dotyczące udzielania doradztwa, obsługi bezpośredniej oraz składania wniosków:

  • 1. W trosce o bezpieczeństwo naszych interesantów oraz pracowników biura LGD "Zielone Bieszczady" w biurze LGD stosujemy organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem epidemii.

  • 2. Rekomendowane są usługi doradcze świadczone w formie telefonicznej pod numerem tel. : 513 852 200 lub za pośrednictwem poczty e-mailowej: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

  • 3. Doradztwo indywidualne prowadzone w związku z ogłoszonym naborem nr 1/2021 świadczone jest przez pracowników biura w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 w terminie od 25.06.2021 do 12.07.2021.

  • 4. Konsultacje bezpośrednio w biurze LGD będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę – pozwoli nam to uniknąć zbyt dużej liczby osób w biurze w tym samym czasie.

  • 5. Konsultacje indywidualne bez uprzedniego uzgodnienia daty i godziny konsultacji, będą możliwe jeśli nie będzie na terenie biura LGD w tym samym czasie innych interesantów.

  • 6. Pierwszeństwo w obsłudze bezpośredniej mają osoby składające wniosek o przyznanie pomocy. Osoby składające wnioski są zwolnione z wcześniejszego umawiania wizyty w biurze (dotyczy okresu trwania naboru).

  • 7. Jednocześnie w Biurze LGD może przebywać tylko jedna osoba składająca wniosek lub korzystająca z doradztwa.

  • 8. Od wejścia do budynku biura oraz podczas udzielania doradztwa lub składania wniosku Wnioskodawca zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innymi równoważnymi nakryciami), nie dotyczy to osób zaszczepionych i ozdrowieńców, którzy dobrowolnie przedstawią stosowny dokument.

  • 9. Przed rozpoczęciem doradztwa Wnioskodawca zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.

  • 10. W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie uchylał się od obowiązku wskazanego w pkt. 8 lub 9 pracownik biura LGD może odmówić udzielenia doradztwa w formie bezpośredniej lub skrócić usługę.

  • 11. Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania w Biurze LGD osób towarzyszących Wnioskodawcy, jeżeli nie jest to niezbędne do właściwego skorzystania z doradztwa lub składania wniosku.

  • 12. W Biurze LGD obowiązuje nakaz zachowania minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m.

  • 13. W Biurze LGD prowadzona jest ewidencja osób korzystających w danym dniu z konsultacji bezpośrednich oraz składających wnioski.

  • 14. Osoby w złym stanie zdrowia z występującymi wyraźnymi objawami chorobowymi tj. kaszlem, katarem, dusznościami i gorączką nie będą obsługiwane.

  • 15. Osoby zarażone Covid-19 lub przebywające na kwarantannie lub w miejscach, które są ogniskami proszone są o powiadomienie o tym fakcie pracownika LGD oraz bezwzględne powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Biurze LGD.

  • 16. Prosimy o informowanie Biura LGD o fakcie przebywania na kwarantannie lub zarażeniu koronawirusem, jeśli mogło dość do niego w czasie zbieżnym do wizyty w Biurze LGD.

  • 17. Prosimy mieć na uwadze, że musimy zachować szczególną ostrożność i reżim sanitarny, szczególnie w okresie naboru wniosków.

  • 18. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń.

  Liczymy na Państwa zrozumienie w trosce o zdrowie nas wszystkich!


  Zaproszenie na ostatnie spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne online - nabór 1/2021!

  Szanowni Państwo !
  w odpowiedzi na prośby potencjalnych Wnioskodawców, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w spotkaniu w dniu 15.06.2021 r., Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska), Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, serdecznie zaprasza do udziału w ostatnim spotkaniu szkoleniowo-aktywizacyjnym dotyczącym zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej.

  Program spotkania online:

  • Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.
  • Podejmowanie działalności gospodarczej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu).
  • Odpowiedzi na pytania.

  Termin: 23 czerwca 2021 godz. 10.00 - 12.00

  Przypominamy, iż zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji udział w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych organizowanych przez LGD jest punktowany na etapie oceny wniosku przez Radę - organ decyzyjny LGD.

  Do udziału w spotkaniu wymagany jest program ZOOM, do pobrania:
  https://zoom.us/download

  Dane do logowania:
  https://us02web.zoom.us/j/84715131397?pwd=OVVnaThTVzYxQVhZdU96K1RidnlzUT09

  Meeting ID: 847 1513 1397
  Hasło: 616282

  Dołączając do spotkania wyrażają Państwo zgodę na jego rejestrację w zakresie fonii i wizji w celu archiwizacji. Przed dołączeniem do spotkania prosimy o wpisanie Imienia i Nazwiska, zgodnie z Państwa danymi osobowymi. Osoby, które nie przedstawią się w tej formie nie zostaną dopuszczone do udziału w spotkaniu. Prosimy o to, aby w spotkaniu nie brali udziału uczestniczy spotkania online z dnia 15.06 br. (program spotkania będzie ten sam), a materiały są już dostępne na naszej www.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl


  Konsultacje społeczne!
  (Data publikacji: 16.06.2021 r.)

  Zarząd LGD "Zielone Bieszczady" ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

  W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Zarząd LGD "Zielone Bieszczady" podjął decyzję o ubieganiu się o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach realizacji LSR.

  Wartość dodatkowych środków finansowych, o które może ubiegać się LGD „Zielone Bieszczady” wynosi: 455 000 EURO (tj. 1 820 000 PLN - przy kursie 4,00 zł/euro), przy czym warunkiem koniecznym jest przeznaczenie co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

  Proponowany projekt podziału dodatkowych środków:

  1) W ramach celu szczegółowego 1.1 Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz działań związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu na obszarze LSR dotyczącego wsparcia w zakresie:

  • przedsięwzięcia 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej, proponujemy zwiększyć środki na premie o kwotę 159 250 EURO.

  2) W ramach celu szczegółowego 2.1 - Rozwój i promocja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, proponujemy zwiększenie budżetu:
  • w przedsięwzięciu 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej o kwotę 253 500 EURO.

  3) W ramach celu szczegółowego 2.2 - Rozwój obiektów publicznych i społeczno – kulturowych oraz promowanie zasobów naturalnych i kulturowych na obszarze, proponujemy zwiększenie budżetu:
  • w przedsięwzięciu 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych o kwotę 42 250 EURO.

  W ramach prowadzonych konsultacji społecznych udostępniamy w biurze oraz na stronie www i fb LSR ze zmianami oraz Formularz uwag/zmian do LSR (załączniki poniżej).

  Wypełniony formularz można dostarczyć w terminie do 23 czerwca 2021 r. w następujący sposób:
  • odesłać na adres e-mailowy LGD: lgdzielonebieszczady@wp.pl,
  • odesłać pocztą tradycyjną na adres biura: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne,
  • doręczyć osobiście na adres biura wskazany powyżej, w godzinach pracy biura 8.00-16.00.

  Po zakończeniu konsultacji i weryfikacji uwag i propozycji wniesionych z Państwa strony zostanie opracowana końcowa wersja propozycji zmian w LSR, która zostanie przekazana pod obrady Zarządu LGD "Zielone Bieszczady".

  Załączniki:
  1. Formularz uwag/ zmian do LSR.
  2. LSR - propozycja zmian.

  Aktualizacja LSR odbywa się zgodnie z przyjętą procedurą, str. 77 Strategii (LSR).


  Kolejna umowa na realizację operacji w ramach KSOW uroczyście podpisana, nasz wniosek z najwyższą oceną!

  Dnia 8 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale wicemarszałek Pan Piotr Pilch złożył podpisy pod piętnastoma umowami o dofinansowanie w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW). Wśród nich była także nasza umowa na realizację operacji pt. "Ekologia a turystyka - wymiana wiedzy i rozpowszechnienie rezultatów działań na przykładzie Austrii" z dofinansowaniem na kwotę 87 284 zł w ramach działania 6: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.

  Pełna lista operacji: Załącznik do Uchwały nr 5/2021 Grupy Roboczej ds. funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podkarpackim z dnia 20 maja 2021 r. - http://podkarpackie.ksow.pl/aktualnosc/lista-ocenionych-operacji-w-ramach-konkursu-5-2021-dla-partnerow-sieci

  Wszystkich wybranych do realizacji projektów jest aż dwadzieścia dziewięć. Do konkursu wpłynęło 37 wniosków o wartości przekraczającej dwa miliony złotych. Biorąc pod uwagę dostępną kwotę - w wysokości prawie półtora miliona złotych - trzeba przyznać, że konkurencja była spora. Tym bardziej cieszy nas najwyższa ocena naszego wniosku.

  Głównym celem naszej operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji i sprzedaży produktów ekologicznych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów zwłaszcza „eko”, a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat ekoturystyki.

  Przypominamy, iż w ubiegłym roku także realizowaliśmy operację w ramach konkursu dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

  Więcej informacji o tym wydarzeniu oraz galera zdjęć z uroczystego podpisaniu umów:
  https://www.podkarpackie.pl/index.php/rolnictwo/8323-sa-pieniadze-dla-podkarpackich-obszarow-wiejskich

  Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie w zakresie planowanej na jesień operacji dotyczącej organizacji wizyty studyjnej i szkolenia.


  Szanowni Państwo!

  w dniu 15.06.2021 r. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przeprowadziła spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne online dot. naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: podejmowanie działalności gospodarczej – nabór 1/2021.

  Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Więcej informacji:
  Prezentacja
  Wzór wypełnionego wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej WoPP_19.2_P_3z
  Wzór wypełnionego częściowo biznesplanu
  Wzór wypełniania - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de_minimis
  Identyfikatory gmin woj. podkarpackiego
  wzór - Umowa najmu lokalu
  wzór - Umowa użyczenia budynku mieszkalnego i gospodarczego
  wzór - Umowa użyczenia lokalu
  wzór - Umowa użyczenia samochodu
  wzór - Umowa użyczenia sprzętu

  Zamieszczone powyżej dokumenty stanowią jedynie wzór i mogą ułatwić Państwu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.


  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku
  zaprasza na bezpłatne webinarium
  "Podnieś swoje kwalifikacje z Funduszami Europejskimi".

  Webinarium odbędzie się 24 czerwca 2021 r. od 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 23 czerwca 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (24 czerwca 2021 r.).  Więcej informacji:
  Pełna treść ogłoszenia


  Informacja - Nabór 1/2021!

  Szanowni Państwo !
  przed przystąpieniem do opracowania wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu zachęcamy Państwa do przeanalizowania wymogów wynikających z dokumentacji konkursowej załączonej do ogłoszenia o naborze oraz przeanalizowania samych wniosków, wymaganych załączników, instrukcji do wniosku i biznesplanu, wzoru umowy, która będzie podpisywana. Nabór ma charakter konkursowy czyli dofinansowanie otrzymają wnioski, które uzyskają najwięcej punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru i zmieszczą się w limicie środków.

  Uwaga ! W przypadku, gdy dwie lub więcej operacji uzyskało w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. Gdy nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności operacji, wyższe miejsce na liście zajmuje operacja, która uzyskała kolejno większą liczbę punktów w następujących kryteriach zawartych w dokumencie Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, i tak:

  - w przypadku II typu operacji, tj. Podejmowanie działalności gospodarczej:
  1) kryterium podstawowe nr 6 - Zasadność, efektywność i spójność planowanych działań oraz kosztów operacji - prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów

  gdy nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności pod uwagę brane jest:
  2) kryterium premiujące nr 1 - Priorytetowe grupy docelowe

  W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności operacji, decyduje data i godzina wpływu wniosku.


  Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne online - nabór 1/2021!

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska), Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: podejmowanie działalności gospodarczej;
  do udziału w spotkaniu szkoleniowo-aktywizacyjnym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

  Program spotkania online:

  • Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.
  • Podejmowanie działalności gospodarczej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu).
  • Odpowiedzi na pytania.

  Termin: 15 czerwiec 2021 godz. 10.00 - 12.00

  Przypominamy, iż zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji udział w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych organizowanych przez LGD jest punktowany na etapie oceny wniosku przez Radę - organ decyzyjny LGD.

  Do udziału w spotkaniu wymagany jest program ZOOM, do pobrania:
  https://zoom.us/download

  Dane do logowania:
  https://us02web.zoom.us.....

  Meeting ID: 847 1513 1397
  Hasło: 616282

  Dołączając do spotkania wyrażają Państwo zgodę na jego rejestrację w zakresie fonii i wizji w celu archiwizacji. Przed dołączeniem do spotkania prosimy o wpisanie Imienia i Nazwiska, zgodnie z Państwa danymi osobowymi. Osoby, które nie przedstawią się w tej formie nie zostaną dopuszczone do udziału w spotkaniu.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl


  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2021

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska) i Tyrawa Wołoska.

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Więcej informacji:
  http://lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html


  "Bitwa Regionów"

  Serdecznie zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie "Bitwa Regionów".  Więcej informacji na stronie:
  https://bitwaregionow.pl/


  Zaproszenie na warsztat z zakresu tworzenia oferty turystycznej obszaru Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy!

  Z przyjemnością informujemy, iż na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w ramach projektu "Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy" realizować będziemy trzy warsztaty, które odbędą się w Polsce i na Słowacji.

  Pierwszy z nich, który odbędzie się w dniach 11-13 czerwca 2021 r. w Polańczyku jest poświęcony tworzeniu oferty turystycznej obszaru Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy.
  Warsztaty prowadzić będzie p. Michał Basiński, manager projektów Synergia Sp. z o.o.

  Już dziś zapraszamy do rekrutacji:
  Link do ogłoszenia o rekrutacji uczestników

  Planowany nabór wniosków - Podejmowanie działalności gospodarczej - premia 50 000 zł!

  Szanowni Państwo,

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że planuje przeprowadzenie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w następującym terminie i zakresie:  Planowany termin ogłoszenia: 8 czerwca 2021 r.

  Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej:
  http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html


  Obowiązki NGO wobec różnych urzędów, współpraca NGO z administracją publiczną.

  Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowych na szkolenie realizowane w ramach projektu "Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO"

  Szkolenie poprowadzi pani Ewa Sudoł, specjalista w zakresie finansów, rachunkowości oraz prawa finansowego, podatkowego i administracyjnego. Właściciel Biura Rachunkowego ZYSK w Ustrzykach Dolnych.

  Szkolenie odbędzie się w dwóch poniższych terminach

  Termin I
  17.05.2021 ( poniedziałek) w godzinach 15.00- 19.00 sala w LGD Nasze Bieszczady Lesko, ul, 1000-lecia 1 ( dla organizacji z powiatu leskiego i sanockiego)

  Termin II
  20.05.2021 (czwartek ) w godzinach 15.00- 19.00 sala Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, ul. Fabryczna 12
  (dla organizacji z powiatu bieszczadzkiego i przemyskiego)

  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu proszę wysłać mailem na adres l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl lub telefonicznie na nr tel. 881 537 554  Fundacja Bieszczadzka zaprasza
  liderów i członków organizacji pozarządowych na szkolenie
  realizowane w ramach projektu
  "Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO"

  Temat szkolenia: "Działalność gospodarcza organizacji pozarządowej i odpłatna działalność pożytku publicznego."

  Szkolenie poprowadzi pani Ewa Sudoł, specjalista w zakresie finansów, rachunkowości oraz prawa finansowego, podatkowego i administracyjnego. Właściciel Biura Rachunkowego ZYSK w Ustrzykach Dolnych.

  Szkolenie odbędzie się w dwóch poniższych terminach

  Termin I
  05.05.2021 (środa ) w godzinach 15.00- 19.00 sala Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, ul. Fabryczna 12
  ( dla organizacji z powiatu bieszczadzkiego i przemyskiego)

  Termin II
  10.05.2021 ( poniedziałek) w godzinach 15.00- 19.00 sala w LGD Nasze Bieszczady Lesko, ul, 1000-lecia 1 ( dla organizacji z powiatu leskiego i sanockiego)

  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu proszę wysłać mailem na adres l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl lub telefonicznie na nr tel. 881 537 554

  Załączniki:
  Zaproszenie
  Polecamy kolejne szkolenie dla ngo!

  Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowych na szkolenie realizowane w ramach projektu "Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO"

  Temat szkolenia: Budowanie wizerunku organizacji

  Prowadzący: Dorota Setniewska, specjalistka ds. komunikacji i promocji w Stowarzyszeniu KLON/JAWOR, publicystka portalu ngo.pl

  Szkolenie odbędzie się w trybie online za pomocą komunikatora Zoom, w dwóch poniższych terminach ( proszę wybrać ten termin, który pasuje Państwu bardziej)

  Termin I
  26.04.2021 (poniedziałek) w godzinach 16.30- 19.45

  Termin II
  28.04.2021 ( sroda) w godzinach 16.30- 19.45

  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu proszę wysłać mailem na adres l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl lub telefonicznie na nr tel. 881 537 554

  Po przesłaniu zgłoszenia na konkretny termin otrzymają Państwo link do szkolenia.


  Konsultacje społeczne!
  (Data publikacji: 16.04.2021 r.)

  Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady" oraz lokalnych kryteriów wyboru.

  Szanowni Państwo,
  Jesteśmy już na końcowym etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Od grudnia 2016 r. przeprowadziliśmy 14 naborów wniosków w zakresie:

  • Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej);
  • Podejmowanie działalności gospodarczej;
  • Rozwijanie działalności gospodarczej;
  • Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego;
  • Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych oraz
  • Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
  powyższe oznacza, że nasza Strategia (LSR) została zrealizowana w ponad 70%.
  Większość z założonych w niej wskaźników produktu w ramach poszczególnych przedsięwzięć zostało osiągniętych na zaplanowanym poziomie.

  Konsultacje społeczne w zakresie aktualizacji LSR dotyczą następujących obszarów:
  • przeliczenia wartości budżetu LSR na walutę euro,
  • aktualizacji kwot i wskaźników w ramach Planu działania, przesunięcia oszczędności z naborów, w tym wynikających z różnic kursowych na:
   • Przedsięwzięcie 1.1.1 Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy oraz
   • Przedsięwzięcie 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących
  • aktualizacji wskaźników w ramach poszczególnych przedsięwzięć,
  • aktualizacji planu działania wskazującego harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu i rezultatu,
  • aktualizacji planu komunikacji, wprowadzenie możliwości przeprowadzania spotkań informacyjnych dla potencjalnych Beneficjentów w formie on-line,

  ponadto w wyniku zmiany Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 oraz Wytycznych nr 7/1/2020 (w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) zaistniała konieczność dostosowania Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz lokalnych kryteriów wyboru w zakresie:
  Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej); Rozwijanie działalności gospodarczej; Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

  Pozostałe zmiany w LSR mają charakter porządkujący i dotyczą aktualizacji LSR do obecnego stanu.
  Wszystkie zmiany, których treść podajemy do konsultacji zostały oznaczone kolorem czerwonym.

  W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o:
  • wskazanie w jakim zakresie moglibyśmy te środki zagospodarować i na jakie ważne z Waszego punktu widzenia przedsięwzięcia przeznaczyć.
  • zgłaszania uwag i propozycji zmian do kryteriów wyboru operacji w ramach PROW 2014-2020 w zakresie Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej); Rozwijanie działalności gospodarczej; Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

  W ramach prowadzonych konsultacji społecznych udostępniamy w biurze oraz na stronie www i fb dokumenty ze zmianami (LSR oraz Lokalne kryteria wyboru) oraz Formularze uwag/zmian do LSR/Lokalnych kryteriów wyboru (załączniki poniżej).

  Wypełniony formularz można dostarczyć w terminie do 23 kwietnia 2021 r. w następujący sposób:
  • odesłać na adres e-mailowy LGD : lgdzielonebieszczady@wp.pl,
  • odesłać pocztą tradycyjną na adres biura: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne,
  • doręczyć osobiście na adres biura wskazany powyżej, w godzinach pracy biura 8.00-16.00.

  Załączniki:
  1. LSR - propozycja zmian.
  2. Formularz uwag/ zmian do LSR.
  3. Lokalne kryteria wyboru - propozycja zmian.
  4. Formularz uwag/ zmian do Lokalnych kryteriów wyboru.

  Zmiany lokalnych kryteriów odbywają się zgodnie z procedurą zmiany lokalnych kryteriów, str. 31 dokumentu.
  Aktualizacja LSR odbywa się zgodnie z przyjętą procedurą, str. 77 Strategii (LSR).


  Trwa nabór wniosków do konkursu Działaj Lokalnie-2021

  Fundacja Bieszczadzka we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach programu "Działaj Lokalnie" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

  W XII edycji Programu "Działaj Lokalnie -2021" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. Program kierujemy do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

  Wnioski do DL XII-2021 mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne,Tyrawa Wołoska i Solina.

  Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000 zł. Wnioskodawcy wnoszą wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii. ( szczegóły w regulaminie konkursu)

  Więcej informacji:
  Działaj lokalnie


  Badanie potrzeb edukacyjnych z zakresu Rolnictwa, Bioasekuracji i Weterynarii

  Szanowni Państwo,

  w imieniu firmy IWK oraz Stowarzyszenia Rozwoju Orawy zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach w tematyce potrzeb edukacyjnych z zakresu Rolnictwa, Bioasekuracji i Weterynarii poprzez wypełnienie ankiety, która znajduje się pod linkiem:
  https://forms.gle/KuDTusHTHtastf7WA

  Ankieta jest anonimowa i dobrowolna, a jej wyniki wesprą wyznaczenie kierunków rozwoju regionu.

  W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z organizatorem badania:
  Izabela Wikar Konsulting
  tel.: 698-045-843 (Menadżer Projektów), mail: iwkonsulting@gmail.com


  Konkurs dla KGW o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP  Więcej informacji:
  Regulamin
  Karta zgłoszeniowa


  "Postaw na własny biznes - wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia".

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku zaprasza na bezpłatne webinarium "Postaw na własny biznes-wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia".

  Webinarium odbędzie się 10 marca 2021 r. od 11:00 do 11.50 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 09 marca 2021 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (10 marca 2021 r.).

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.
  Pełna treść informacji o wydarzeniu w załączeniu:
  Postaw na własny biznes - wsparcie dla osób powyżej 30 roku życia


  Szanowni Państwo,

  wznawiamy działania zaplanowane w modelu "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej", który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: "SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020.

  Rekrutacja została wznowiona i potrwa do 3 marca czekamy jeszcze na chętnych!

  Przypominamy założenia modelu wsparcia:

  Grupa docelowa:
  Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25* roku życia:

  - z obszaru województwa podkarpackiego: powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska, tj. obszar ujęty w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowym programie o charakterze terytorialnym – Program dla Bieszczad;

  - z niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi i społecznymi, w zakresie rozumowania matematycznego).

  * Preferowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej.

  Zaplanowane wsparcie: 

  W ramach projektu 60 Uczestników otrzyma wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych, społecznych i w zakresie rozumowania matematycznego, realizowane w formie grupowej.

   Ponadto, przewidziane jest udzielnie dodatkowego wsparcia dla Uczestników w postaci dowozu na diagnozę oraz na działania z zakresu wsparcia edukacyjnego. W ramach dodatkowego wsparcia zaplanowaliśmy cykl działań motywujących takich jak: kurs tańca, stałe wsparcie opiekuna edukacyjnego, wyjazdowe zajęcia edukacyjne.

  Celem modelu wsparcia jest podniesienie przez min. 75% osób uczestniczących w jego testowaniu umiejętności cyfrowych o min. 1 poziom w stosunku do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego oraz podniesienie kompetencji społecznych również przez min. 75% osób uczestniczących w jego testowaniu o min. 10% w stosunku do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego.

  Formuła modelu wsparcia edukacyjnego ma charakter innowacyjny i polega na zaangażowaniu osób młodych (wnuków Uczestników Projektu, ale i też innych wolontariuszy) w utrwalanie wiedzy, poprzez dodatkowe zadania praktyczne. Wartość dodana w przypadku takiej formuły jest bardzo duża gdyż pozwala na integrację międzypokoleniową, wymienianie się rolami. Osoby młode pełnią rolę "mistrza" dla osób starszych w zakresach związanych z kompetencjami cyfrowymi, a z kolei w zakresach związanych z kompetencjami społecznymi oraz w tematyce kultury regionu/ rękodzieła czy zwyczajów wchodzą w rolę "ucznia", podnosząc równocześnie motywację Uczestników Projektu do dalszej aktywności np. poprzez wytwarzanie i sprzedaż wyrobów artystycznych z wykorzystaniem kanałów cyfrowych.

  Zapraszamy do kontaktu:
    Adres Biura Partnera Projektu:
  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu 35,  38-623 Uherce Mineralne
  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00
  tel. 513 852 200
  e-mail: szansa.lgdzielonebieszczady@gmail.com
  strona www projektu: szansa.lgd-zielonebieszczady.pl


  Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO

  Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowych szkolenie realizowane w ramach projektu "Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO"

  Temat szkolenia: Fundraising i zdobywanie środków na działalność organizacji fundacji/stowarzyszenia

  Szkolenie odbędzie się w trybie online za pomocą komunikatora Zoom w dniu 1 marca 2021(poniedziałek) w godzinach 16.30-20.00

  Zgłoszenie do udziału w szkoleniu proszę wysłać mailem na adres l.sobanska@fundacja.bieszczady.pl lub telefonicznie na nr tel. 881 537 554

  Po przesłaniu zgłoszenia otrzymają Państwo link do szkolenia.

  Podczas 4-godzinninnego intensywnego szkolenia zastanowimy się wspólnie nad tym czym jest fundraising pozagrantowy oraz rozprawimy się z najbardziej powszechnymi mitami na temat pozyskiwania funduszy dla organizacji pozarządowych.
  Wspólnie odpowiemy na pytanie jak zacząć fundraising pozagrantowy w organizacji i od czego zależy sukces w pozyskiwaniu środków.
  Przyjrzymy się przykładom dobrych kampanii fundraisingowych, zastanowimy się także nad wyborem technik fundraisingowych, które warto wdrażać w pierwszej kolejności oraz jak unikać fundraisingowych błędów.

  Zajęcia poprowadzi Andrzej Pietrucha – ekspert i stały współpracownik Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich (FAOO).Trener fundraisingu i marketingu dla NGO. Od dwudziestu lat związany z organizacjami pozarządowymi: Fundacja Wspólna Droga, Fundacja ITAKA, Stowarzyszenie BORIS. W latach 2010-2015 prezes korporacyjnej fundacji BOŚ. Absolwent historii na Uniwersytecie Warszawskim, Charity Marketing and Fundraising (MSc) w Cass Business School/City University w Londynie oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.


  Szanowni Państwo,

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku informuje o organizowanym bezpłatnym webinarium o tematyce "Wsparcie szkoleniowe dla przedsiębiorców z branży turystycznej". Webinarium odbędzie się 26 lutego 2021 roku.

  Pełna treść informacji o wydarzeniu w załączeniu:
  Webinarium 26 luty 2021


  UWAGA NGO!

  Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie w roku 2021 zadań własnych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Głównym celem konkursu jest wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych Województwa Podkarpackiego. Ponadto konkurs stwarza możliwość uzyskania przez organizacje pozarządowe środków finansowych na "wkład własny", włączenie podmiotów III sektora w rozwiązywanie problemów społecznych i zwiększenie ich potencjału oraz wsparcie projektów adresowanych do mieszkańców województwa podkarpackiego.

  Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej:
  Biuletyn Informacji Publicznej


  Szkolenie - księgowość NGO

  W imieniu Fundacji Bieszczadzkiej zapraszamy liderów i członków organizacji pozarządowych do udziału w szkoleniu pt. "Podstawowe informacje na temat zasad prowadzenia rachunkowości w organizacji pozarządowej: - polityka rachunkowości w NGO, - plan kont w NGO - pełna księgowość a uproszczona ewidencja przychodów i kosztów" Szkolenie realizowane w ramach projektu "Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO".

  Szczegóły w załączeniu:
  Informacje o szkoleniu


  Na prośbę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach zamieszczamy informację o prowadzonej przez OSP
  zbiórce na remont silnika w posiadanym przez nich samochodzie bojowym.

  Link do zbiórki: https://pomagam.pl/bieszczadzkaosp

  link do filmiku promującego: https://youtu.be/4lxs2N8e0EY

  link do profilu i posta o zbiórce na FB OSP: https://www.facebook.com/OSPLutowiska


  Poprzyj LGD w staraniach o zwiększenie budżetu
  Programu LEADER po 2023 r.

  Szanowni Państwo,

  członkowie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", beneficjenci naszych działań i mieszkańcy obszaru gmin członkowskich - nadszedł czas aby zawalczyć o środki dla naszych obszarów w kolejnej perspektywie finansowej.

  Zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale Plan finansowy projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na działanie LEADER w nowym okresie programowania zostanie przeznaczonych tylko 5% alokacji wymaganej rozporządzeniem o Planie Strategicznym.

  Jest to kwota znacznie mniejsza od dotychczas dostępnej (po przeliczeniu to niespełna 30% obecnych budżetów LGD).

  Według danych z sierpnia 2020 r., na obszarach wiejskich zostało utworzonych przez Przedsiębiorców 8 526 miejsc pracy – było to możliwe, dzięki otrzymanemu wsparciu od Lokalnych Grup Działania w ramach PROW 2014-2020. Do sierpnia ubiegłego roku przy wsparciu Lokalnych Grup Działania powstało 4328 nowych firm. Należy mieć na uwadze, że te liczby wciąż rosną, a lokalni przedsiębiorcy z obszarów wiejskich, dzięki wsparciu z LGD mają szansę na założenie własnej działalności gospodarczej, bądź rozwinięcie już działającej działalności, co bezpośrednio wpływa na rozwój gminy. Leader to także infrastruktura turystyczna i rekreacyjna i inne działania wzmacniające więzi społeczne mieszkańców wsi, kultywujące dziedzictwo historyczno-kulturowe, wspierające ngo, w tym koła gospodyń wiejskich licznie rejestrowane w ostatnim czasie w ARiMR.

  Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w aktualnościach strony www.pslgd.pl, gdzie jest dostępny post zachęcający do poparcia LGD w staraniach o zwiększenie alokacji na LEADER-a po roku 2023.

  Do 15 lutego br. można brać udział w konsultacjach
  Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej:

  https://www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr?fbclid=IwAR07K4ii0m0u1trjsZkSznir9VdiyDn9roAkXMGF0sbP5rRH0NKQQCjzRzs

  Prosimy o wsparcie wspólnej dla nas sprawy!


  Bezpłatne webinarium "Fundusze europejskie na podnoszenie kompetencji cyfrowych"

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku informuje o organizowanym bezpłatnym webinarium o tematyce "Fundusze Europejskie na podnoszenie kompetencji cyfrowych". Webinarium odbędzie się 10 lutego 2021 roku.

  Szczegóły w załączeniu:
  Bezpłatne webinarium


  Bezpłatne webinarium
  "Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia - aktualne nabory"

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku informuje o organizowanym bezpłatnym webinarium o tematyce "Fundusze Europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia - aktualne nabory" w dniu 18 stycznia 2021 roku.

  Szczegóły w załączeniu:
  Bezpłatne webinarium


  Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO

  Szanowni Państwo, Fundacja Bieszczadzka zaprasza liderów i członków organizacji pozarządowych na pierwsze szkolenie realizowane w ramach projektu "Zdejmujemy koronę i wspieramy bieszczadzkie NGO"

  Szczegóły w załączeniu:
  Ogłoszenie o szkoleniu
  Projekt


  Nowy projekt realizowany w partnerstwie!

  Z przyjemnością informujemy, iż projekt pt. Rozwój Bieszczadzkiego UL'a - Bieszczadzkiego Uniwersytetu Ludowego złożony do Narodowego Instytutu Wolności otrzymał wsparcie w kwocie 825 006,00 zł.

  Projekt realizuje Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy (Lider zadania) w partnerstwie z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" (Partner zadania) w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030, edycja 2020. To pierwszy w Polsce program, którego głównym celem jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  * umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,

  * wpływających na rozwój społeczności lokalnych,

  * oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego  Więcej informacji w załączeniu:
  Lista rankingowa
  Informacja


  Uwaga NGO - trwa nabór wniosków nr 1/2021/G!

  Szanowni Państwo,

  przypominamy o trwającym naborze wniosków

  Instytucja organizująca nabór:
  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

  Termin i miejsce składania wniosków:
  Od 31 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w miejscowości Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

  Zakres tematyczny projektu grantowego:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego (limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 144 751,00 zł.).

  W ramach Projektu Grantowego planowane są jedynie zadania dotyczące przygotowania i wydania materiałów promujących obszar LSR (katalog otwarty, np. albumy, strony www, itp)

  Więcej informacji:
  http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

  Prosimy zapoznać się z zasadami obsługi interesantów:
  ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W BIURZE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "ZIELONE BIESZCZADY"


  Uwaga - ważny komunikat dotyczący możliwości aneksowania umów o przyznaniu pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej!

  Komunikat Samorządu Województwa Podkarpackiego

  WAŻNE!!! Możliwość zmiany umowy o przyznaniu pomocy na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Więcej informacji w załączeniu:
  Oferta zmiany umowy


  ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW W BIURZE
  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "ZIELONE BIESZCZADY"

  Szanowni Państwo,

  w związku z ogłoszonym naborem nr 1/2021/G i stanem pandemii LGD "Zielone Bieszczady" wprowadza następujące zasady dotyczące udzielania doradztwa, obsługi bezpośredniej oraz składania wniosków:

  1. W trosce o bezpieczeństwo naszych interesantów oraz pracowników biura LGD "Zielone Bieszczady" w biurze LGD stosujemy organizację bezpośredniej obsługi interesantów dostosowaną do aktualnych ograniczeń, nakazów i zakazów obowiązujących w związku z wystąpieniem epidemii.

  2. Rekomendowane są usługi doradcze świadczone w formie telefonicznej pod numerem tel. : 513 852 200 lub za pośrednictwem poczty e-mailowej: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

  3. Doradztwo indywidualne prowadzone w związku z ogłoszonym naborem nr 1/2021/G świadczone jest przez pracowników biura w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00 w terminie od 31.12.2020 do 18.01.2021.

  4. Konsultacje bezpośrednio w biurze LGD będą możliwe wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznie lub mailowo na konkretny dzień i godzinę - pozwoli nam to uniknąć zbyt dużej liczby osób w biurze w tym samym czasie.

  5. Konsultacje indywidualne bez uprzedniego uzgodnienia daty i godziny konsultacji, będą możliwe jeśli nie będzie na terenie biura LGD w tym samym czasie innych interesantów.

  6. Pierwszeństwo w obsłudze bezpośredniej mają osoby składające wniosek o powierzenie grantów. Osoby składające wnioski są zwolnione z wcześniejszego umawiania wizyty w biurze (dotyczy okresu trwania naboru).

  7. Jednocześnie w Biurze LGD może przebywać tylko jedna osoba składająca wniosek lub korzystająca z doradztwa.

  8. Od wejścia do budynku biura oraz podczas udzielania doradztwa lub składania wniosku Wnioskodawca oraz pracownik Biura LGD zobowiązany jest do zasłaniania ust i nosa (maseczką, przyłbicą lub innymi równoważnymi nakryciami).

  9. Przed rozpoczęciem doradztwa Wnioskodawca zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.

  10. W przypadku, gdy Wnioskodawca będzie uchylał się od obowiązku wskazanego w pkt. 8 lub 9 pracownik biura LGD może odmówić udzielenia doradztwa w formie bezpośredniej lub skrócić usługę.

  11. Wprowadza się bezwzględny zakaz przebywania w Biurze LGD osób towarzyszących Wnioskodawcy, jeżeli nie jest to niezbędne do właściwego skorzystania z doradztwa lub składania wniosku.

  12. W Biurze LGD obowiązuje nakaz zachowania minimalnej bezpiecznej odległości 1,5 m.

  13. W Biurze LGD prowadzona jest ewidencja osób korzystających w danym dniu z konsultacji bezpośrednich oraz składających wnioski.

  14. Osoby w złym stanie zdrowia z występującymi wyraźnymi objawami chorobowymi tj. kaszlem, katarem, dusznościami i gorączką nie będą obsługiwane.

  15. Osoby zarażone Covid-19 lub przebywające na kwarantannie lub w miejscach, które są ogniskami proszone są o powiadomienie o tym fakcie pracownika LGD oraz bezwzględne powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Biurze LGD.

  16. Prosimy o informowanie Biura LGD o fakcie przebywania na kwarantannie lub zarażeniu koronawirusem, jeśli mogło dojść do niego w czasie zbieżnym do wizyty w Biurze LGD.

  17. Prosimy mieć na uwadze, że musimy zachować szczególną ostrożność i reżim sanitarny, szczególnie w okresie naboru wniosków.

  18. Prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń.

  Liczymy na Państwa zrozumienie w trosce o zdrowie nas wszystkich!  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
  zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naboru wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:
  - zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania - projekt grantowy).

  W spotkaniach wzięło udział ponad 20 przedstawicieli NGO. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Szkolenia odbyły się w następujących miejscach i terminach:  Poniżej zamieszczamy prezentowany podczas spotkań materiał oraz zdjęcia:
  Prezentacja
  Galeria


  Baza Danych Wiejskich Organizacji Obywatelskich

  Szanowni Państwo,

  Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach projektu "Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi", finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, tworzy Bazę Danych Wiejskich Organizacji Obywatelskich. Baza ta oraz publikacja, która zostanie wydana w ramach ww. projektu, będzie dobrą okazją do promowania inicjatyw realizowanych przez Państwa. Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety oraz rozpowszechnienie informacji o BDWOO wśród organizacji pozarządowych działających na Państwa terenie.

  Więcej informacji:
  Pismo z FAOW


  II konkurs na projekty tematyczne. Zachęcamy do udziału!

  Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Stocznia i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w drugim konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
  Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat II konkursu na projekty tematyczne.

  O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR.

  Kwoty alokacji na poszczególne obszary wsparcia:
  Obszar 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne: kwota 4 500 000 EUR powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
  Obszar 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie: kwota 2 985 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu,
  Obszar 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie: 2 970 000 EUR, powiększona o niewykorzystane środki z pierwszego konkursu.

  W konkursie można składać wnioski na małe i duże dotacje.

  Małe dotacje:

  * minimalna kwota dotacji: 5 000 EUR,
  * maksymalna kwota dotacji: 25 000 EUR,
  * czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy,
  * wkład własny: nieobowiązkowy

  Duże dotacje:

  * minimalna kwota dotacji: 25 001 EUR,
  * maksymalna kwota dotacji: 62 500 EUR,
  * czas realizacji: od 8 do 24 miesięcy
  * wkład własny: nieobowiązkowy

  Wnioski składa się w Internetowym Systemie Wniosków
  https://wnioski.aktywniobywatele.org.pl

  Dokumenty do pobrania
  https://aktywniobywatele.org.pl/II-konkurs-na-projekty-tematyczne

  Terminy składania wniosków:
  wnioski wstępne: od 7 grudnia 2020 od godz. 9.00 do 11 stycznia 2021 do godziny 12.00 w południe,

  wnioski pełne: od 8 marca 2021 od godz. 12.00 w południe do 19 kwietnia 2021 do godziny 12.00 w południe.


  Dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - trwają nabory!
  Zachęcamy do korzystania z tych środków.

  I. Przedłużony nabór wniosków! Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi - nabór wniosków przedłużony do 31.12.2020!

  Przypominamy: ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą założyć firmę na wsi i uzyskać na ten cel "Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej" finansowaną z PROW na lata 2014-2020. Wnioski o taką pomoc można składać od 29 października, a pierwotny termin zakończenia naboru wyznaczony na 30 listopada został wydłużony do 31 grudnia 2020.

  O premię może ubiegać się rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który m.in. podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. O dofinansowanie mogą starać się osoby, które chciałyby rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej po raz pierwszy, jak również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

  Wysokość premii uzależniona jest od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje utworzyć w swojej firmie, i wynosi: w przypadku jednego miejsca pracy - 150 tys. zł. Przy dwóch premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł.

  Więcej informacji:
  https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/nawet-250-tys-zl-na-zalozenie-biznesu-na-wsi-nabor-wnioskow-przedluzony.html  II. Pieniądze na zakup komputera dla dziecka z rodziny rolniczej:

  Do 30 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptopa) wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz myszą, klawiaturą i ładowarką.

  Wysokość pomocy wynosi 1500 zł na rodzinę.

  Więcej informacji:
  https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-zakupu-komputera-dla-dziecka-z-rodziny-rolniczej.html


  III. Inwestycje na obszarach Natura 2000:

  Pomoc na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w gospodarstwie, którego jest posiadaczem, łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych na obszarze Natura 2000 wynosi co najmniej 1 ha. Pomoc ma ułatwić prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach.

  Wsparcie przyznaje się na inwestycje, które m.in. przyczynią się do utrzymania i użytkowania w gospodarstwie trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, nie będą negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie są sprzeczne z działaniami ochronnymi obligatoryjnymi ustalonymi dla obszaru Natura 2000, na którym jest położone gospodarstwo, w planach zadań ochronnych lub w planach ochrony (jeśli plany takie zostały ustanowione).

  Refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (w przypadku młodego rolnika - 60 proc.). Limit pomocy przypadający na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo wynosi 500 tys. zł. Wysokość wsparcia zależy od rodzaju realizowanej inwestycji. W przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich lub adaptacji innych budynków na budynki inwentarskie można otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Natomiast w przypadku realizacji pozostałych inwestycji, np. zakupu maszyn do utrzymania trwałych użytków zielonych, urządzeń do pojenia zwierząt czy przechowywania pasz można ubiegać się o wsparcie do 200 tys. zł.

  Więcej informacji:
  https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/inwestycje-na-obszarach-natura-2000-trwa-nabor-wnioskow.html


  IV. Pieniądze na rozwój usług rolniczych

  Na ten cel mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości nawet pół miliona złotych. Pieniądze można przeznaczyć na zakup m.in. ciągników, kombajnów zbożowych, siewników, przyczep rolniczych.

  O dofinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z - Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z - Działalność usługowa następująca po zbiorach.

  Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na jednego beneficjenta.

  Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych, jak również kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT.

  Więcej informacji:
  https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/pieniadze-na-rozwoj-uslug-rolniczych-mozesz-zlozyc-wniosek.html


  UWAGA - Konkurs 5/2021 Krajowej Sieć Obszarów Wiejskich!

  Szanowni Państwo,

  w dniu 4 grudnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - ogłosił konkurs nr 5/2021 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2021 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2020-2021.

  Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną wywołaną SARS COV-2 nie odbędzie się szkolenie w siedzibie Urzędu ale możliwe są indywidualne konsultacje. Mogą się one odbyć telefonicznie lub osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, po wcześniejszym umówieniu spotkania.

  Kontakt : email: b.adamska@podkarpackie.pl
  tel. 17/ 747 69 15 lub 723 700 711.

  Poniżej kilka ogólnych informacji na temat konkursu.

  Termin składania wniosków o wybór operacji.

  Wnioski o wybór operacji należy składać w dniach od 4 do 22 stycznia 2021 r.

  Miejsce składania wniosków o wybór operacji.

  Wnioski o wybór operacji należy składać do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Sposób składania wniosków o wybór operacji.

  Wnioski o wybór operacji należy składać osobiście, za pośrednictwem innej osoby, w tym pełnomocnika, albo za pomocą przesyłki pocztowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041). W przypadku złożenia wniosku o wybór operacji przesyłką rejestrowaną albo inną przesyłką pocztową, której datę nadania można ustalić, nadaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym nadano tę przesyłkę.

  W ramach Konkursu 5/2021 realizowane będą działania takie jak w konkursie 4/2020.

  Szczegóły dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
  http://podkarpackie.ksow.pl/konkurs-52021.html#c8839


  Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok (gmina wiejska), Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie:

  - zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres wed.ug Rozporz.dzenia ws. Wdrażania*- projekt grantowy); limit .rodkow 144 751,00 PLN.

  Zapraszamy do udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

  W ramach Projektu Grantowego planowane są zadania dotyczące przygotowania i wydania materiałów promujących obszar LSR.

  Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami do dnia 27.12.2020 r. w spotkaniach może uczestniczyć maksymalne 5 osób, dlatego też bardzo prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową.

  Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl; m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl. Osoby, wcześniej niezgłoszone nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu
  .

  Informujemy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy organizować dodatkowe spotkania grupowe lub indywidualne.

  Więcej informacji:
  Ogłoszenie


  Zapowiedź konkursu dla organizacji
  z zakresu: Zachowanie dziedzictwa lokalnego, Przedsięwzięcie: przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR.

  Zgodnie z obowiązującym harmonogramem naborów wniosków Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Olszanica, Solina, Sanok (obszar wiejski), Tyrawa Wołoska informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Instytucja organizująca nabór:
  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

  Termin i miejsce składania wniosków:
  Od 31 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" znajdującej się w miejscowości Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

  Zakres tematyczny projektu grantowego:
  Zachowanie dziedzictwa lokalnego (limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 144 751,00 zł.).

  W ramach Projektu Grantowego planowane są jedynie zadania dotyczące przygotowania i wydania materiałów promujących obszar LSR (katalog otwarty, np. albumy, strony www, itp).
  Pełny tekst ogłoszenia o naborze wniosków dostępny będzie od 11.12.2020 na stronie http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/ w zakładce "Nabory" oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".
  Wkrótce ukaże się także zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe w poszczególnych gminach członkowskich. Zgodnie z obowiązującymi obostrzeniami do dnia 27.12.2020 r. w spotkaniach może uczestniczyć maksymalne 5 osób, dlatego też bardzo prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Informujemy, że w przypadku dużej liczby zgłoszeń będziemy organizować dodatkowe spotkania grupowe lub indywidualne.

  Szczegółowych informacji udziela biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, tel. 513 852 200, email: lgdzielonebieszczady@wp.pl).


  WIOSKA TEMATYCZNA - WIEŚ Z MOTYWEM PRZEWODNIM INNOWACYJNY SPOSÓB NA OŻYWIENIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ!

  Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, działający przy Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych, zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach on-line pt.

  WIOSKA TEMATYCZNA - WIEŚ Z MOTYWEM PRZEWODNIM INNOWACYJNY SPOSÓB NA OŻYWIENIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ

  Warsztaty skierowane są do mieszkańców powiatu bieszczadzkiego, liderów wiejskich, sołtysów, rad sołeckich, gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, wiejskich organizacji pozarządowych działających na rzecz odnowy wsi (np. Koła Gospodyń Wiejskich), przedsiębiorców z branży turystycznej, pracowników Gmin i Powiatów, Lokalnych Grup Działania, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  W ramach warsztatów:

  1) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące zasad funkcjonowania i promocji wsi tematycznej (on-line lub stacjonarnie) - 3 godz.

  2) odbędą się zajęcia z mieszkańcami dotyczące wypracowania zasad działania wioski tematycznej, określenia specjalizacji dla miejscowości, ustalenia kierunków jej rozwoju, utworzenia oferty pobytowej oraz sposobów promocji wsi - 4 spotkania po 5 godz. (on-line lub stacjonarnie).

  Harmonogram warsztatów zostanie określony po zebraniu się grupy warsztatowej 10-15 osób. Przewidywany okres realizacji zajęć warsztatowych to I-III 2021 r

  Warsztaty poprowadzi: Krzysztof Szustka - animator wiosek tematycznych, moderator odnowy wsi, specjalista z zakresu promocji i rozwoju obszarów wiejskich, wiosek tematycznych i ekomuzeów. Od 2000 roku związany z tworzeniem ofert pobytowych na terenach wiejskich w całej Polsce.

  Zgłoszenie chęci udziału w warsztatach prosimy dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:
  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3IGGSv0OVNjjcISC6efX4RLqZ8J5XZx-yKvTtb8VOckAUkA/viewform?gxids=7757


  Polecamy szkolenie on line pt.: "Jak rozliczyć się przez rezultat" oraz "RODO w mojej organizacji"!

  Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego wspólnie z Urzędem Marszałkowskim serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na szkolenie pt.; "Jak rozliczyć się przez rezultat" oraz "RODO w mojej organizacji". Szkolenie odbędzie się 5 grudnia 2020 r., o godzinie 10.00 w formie zdalnej. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie swojego udziału na adres mailowy: rdpp@podkarpackie.pl

  Osobą do kontaktu jest Mirosława Frączek - Kancelaria Zarządu Urzędu Marszałkowskiego
  tel. 17 747 63 14

  Szczegółowe informację oraz program szkolenia znajdują się w dołączonym zaproszeniu.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie


  Bezpłatne webinarium "Bony na innowacje dla MŚP - etap I usługowy i II inwestycyjny POIR 2014-2020"

  Webinarium odbędzie się 02 grudnia 2020 r. od 11:00 do 11.45 za pośrednictwem platformy ClickMeeting. Warunkiem uczestnictwa w webinarium jest przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko, numer telefonu i adres e-mailowy oraz tytuł spotkania) na adres: lpi.sanok@podkarpackie.pl i otrzymanie potwierdzenia mailowego od organizatora.

  Zgłoszenia przyjmowane są do 01 grudnia 2020 r. do 15.30. Link do webinarium zostanie wysłany w osobnej wiadomości najpóźniej w dniu wydarzenia (02 grudnia 2020 r.).

  W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę webinarium.

  Webinarium skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach Poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w szczególności prowadzących działalność na terenie w województwa podkarpackiego.

  Więcej informacji:
  Bony na innowacje


  Na Wołoskim Szlaku - zapraszamy na podsumowanie projektu!

  Powoli dobiega koniec realizacji projektu "Na Wołoskim Szlaku", realizowanego przez Fundację Instytut Regionalny z Rzeszowa ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, w którym jako Partner inicjatywy uczestniczyliśmy. Przypominamy, iż przedsięwzięcie "Razem znaczy więcej dla Karpat i dla nas" obejmowało przygotowanie oraz organizację 19.09.2020 w Orelcu prelekcji na temat Szlaku Kultury Wołoskiej oraz warsztatów artystycznych z zakresu kultury karpackiej. W związku z tym chcieliśmy Państwa zaprosić na spotkanie on line, które będzie podsumowaniem realizacji przedsięwzięcia. W czasie spotkania zaplanowane zostały również krótkie prelekcje na temat dziedzictwa kulturowego, aktywności organizacji w sferze szeroko rozumianej kultury oraz turystyki kulturowej. Prezentowane będą również wybrane inicjatywy.

  Spotkanie odbędzie się w 27 listopada br. (w piątek) od godz. 14.00 za pośrednictwem platformy Teams:

  Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

  Link do spotkania

  (nie trzeba pobierać programu, można wybrać opcję "korzystaj z Teams w przeglądarce")

  Więcej informacji:
  Program konferencji


  Nagroda dotarła!

  Z radością informujemy, że w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy paczkę ze statuetką, voucherem na kwotę 5000 zł i listem gratulacyjnym od Pana Marszałka Władysława Ortyla. Przypominamy, iż decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego nasze stowarzyszenie zostało laureatem tegorocznej edycji konkursu "NGO Wysokich Lotów" w kategorii Gospodarka, rynek pracy. Szkoda tylko, że z uwagi na stan epidemii nie mogliśmy nagrody odebrać osobiście.)

  Raz jeszcze dziękujemy za tak ogromne wyróżnienie. Słowa podziękowania kierujemy na ręce wszystkich osób i podmiotów wspierających nas w codziennej pracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  https://podkarpackie.pl/index.php/ngo-organizacje-pozarzadowe/7929-najlepsze-organizacje-pozarzadowe-nagrodzone


  Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego - "NGO Wysokich Lotów"

  Szanowni Państwo,

  Miło nam poinformować, iż decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego nasze stowarzyszenie zostało laureatem tegorocznej edycji konkursu "NGO Wysokich Lotów" w kategorii Gospodarka, rynek pracy.

  Dotychczas nagrody i wyróżnienia wręczane były podczas Podkarpackiego Forum Obywatelskiego, jednak w tym roku ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną tegoroczne V Podkarpackie Forum Obywatelskie, które miało odbyć się w dniu 24 października 2020 r., zostało przełożone.

  Serdecznie dziękujemy za tak ogromne wyróżnienie Zarządowi Województwa Podkarpackiego. Nagroda ta mobilizuje do dalszej wytrwałej pracy na rzecz dobra wspólnego.

  Słowa podziękowania kierujemy przy tej okazji także na ręce współpracowników, członków naszej lokalnej grupy działania i parterów, którzy na co dzień wspierają nas w działalności.

  Szczegóły na temat wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych organizacji pozarządowych w załączeniu.

  Więcej informacji:
  Załącznik


  Konsultacje społeczne!
  (Data publikacji: 13.11.2020 r.)

  Konsultacje społeczne zmian do Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady".

  Szanowni Państwo,

  W związku z przyjętymi zmianami do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (http://prow.podkarpackie.pl/images/legislacja_krajowa/DU_2020_1274.pdf) przystępujemy do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

  Zmiana ta daje możliwość Lokalnej Grupie Działania przeznaczenia aż 10 % budżetu poddziałania 19.2. (Realizacja LSR) na wdrażanie projektów współpracy przez lokalną grupę działania (10% z 6 990 000,00 PLN). Obecnie wartość projektów współpracy wynosi 315 000,00 zł (5% budżetu LSR). W wyniku zwiększonego w roku 2019 budżetu LSR z kwoty 6 300 000,00 do 6 990 000,00 (otrzymany bonus w kwocie 690 000,00 za sprawną realizację LSR) nowa wartość projektów współpracy wynosić będzie 699 000,00.

  Przeprowadzone zostały już konsultacje z poszczególnymi gminami członkowskimi i ich wyniki zostały uwzględnione w treści LSR. W konsekwencji zmiany zostały wprowadzone w częściach dotyczących budżetu i planu działania.

  Dodatkowo konsultacjom poddajemy propozycję zmiany w ostatnim planowanym w obecnym harmonogramie naboru konkursie w ramach projektu grantowego w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Proponujemy ograniczyć go do jednego przedsięwzięcia związanego z przygotowaniem i wydaniem materiałów promujących obszar LSR.   Sytuacja epidemiologiczna staje się poważnym problemem dla Beneficjentów w realizacji przedsięwzięć, wprowadzono zakaz organizacji imprez i innych wydarzeń z udziałem większej liczby osób, nie wiadomo jak długo taka sytuacja potrwa. Niestety niesie to za sobą poważne konsekwencje w realizacji zadań w ramach projektu grantowego, czego doświadczyliśmy przy realizacji ostatniego projektu grantowego. Mianowicie przekładanie lub całkowite odwołanie imprezy automatycznie uniemożliwia zrealizowanie zadania w określonym terminie, co może postawić realizację projektu pod znakiem zapytania. W tej sytuacji bezpiecznym i rozsądnym rozwiązaniem jest przeniesienie zaplanowanych środków finansowych w kwocie 104 751,00 z przedsięwzięcia 2.2.2 Organizacja i udział w imprezach do przedsięwzięcia na 2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR, w którym obecnie pula środków wynosi 40 000,00 zł.
  Proponujemy aby w ramach projektu grantowego w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego ogłosić nabór w ramach przedsięwzięcia 2.2.3  Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR - pula środków 144 751,00 PLN i podnieść wskaźnik produktu o 5 szt.
  - Liczba nośników informacyjnych (strony internetowe, albumy, itp.).
  Za zmianą przemawia również to, że organizacje pozarządowe z naszego obszaru często zgłaszają nam, iż na naszym terenie, nie ma konkursu aby móc wydać publikację związaną z zachowaniem dziedzictwa, np. kulinarnego, natomiast co roku są konkursy w ramach dotacji, czy to z powiatu czy gminy w ramach których można składać wnioski na organizację imprez. Zatem proponowana zmiana jest także odpowiedzią na zgłaszane potrzeby środowiska społecznego.

  Ponadto konsultacjom poddajemy propozycję zmiany Planu komunikacji. Głównym powodem wprowadzenia zmian jest wystąpienie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 powodującej chorobę zakaźną COVID-19 na całym świecie. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce kalendarz planowanych wydarzeń zmienił się drastycznie, większość z nich została odwołana lub przeniesiona na kolejny rok. Zatem zmiany planu komunikacji dotyczą zmiany zakładanego terminu przeprowadzenia działań dla zadania nr 3, 5, 6, 9, 13 i 14 oraz wskaźnika dla zadania 3 - w związku ze zwiększoną liczbą naborów w stosunku do tych planowanych na etapie przygotowywania strategii. Kolejnym powodem jest fakt opóźnienia we wdrażaniu LSR w stosunku do czasu planowanego na etapie przygotowywania LSR, wynikły z różnych przyczyn, m.in. z powodu rezygnacji niektórych wnioskodawców i beneficjentów z realizacji przedsięwzięć, długim okresem rozpatrywania wniosków w Urzędzie Marszałkowskim, zwłaszcza w przypadku pierwszych naborów. Tym samym brak jest sensu wydawania w tym czasie publikacji podsumowującej wdrażanie LSR czy organizacji konkursów, które bezpośrednio wiążą się z operacjami realizowanymi w ramach LSR.

  Pozostałe zmiany w LSR mają charakter porządkujący i dotyczą aktualizacji LSR do obecnego stanu.

  Wobec powyższego, rozpoczynamy zatem konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru przedstawicielami sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, Grupą Roboczą ds. LSR, organami LGD i jej pracownikami, którzy mają możliwość składania wniosków, uwag do propozycji zmian LSR.

  Wszystkie zmiany, których treść podajemy do konsultacji zostały oznaczone kolorem czerwonym.

  W ramach prowadzonych konsultacji społecznych udostępniamy w biurze oraz na stronie www i fb LSR ze zmianami oraz Formularz uwag/ zmian do LSR (załączniki poniżej). Wypełniony formularz można dostarczyć w terminie do 20 listopada 2020 r. w następujący sposób:
  - odesłać na adres e-mailowy LGD : lgdzielonebieszczady@wp.pl,
  - odesłać pocztą tradycyjną na adres biura: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne,
  - doręczyć osobiście na adres biura wskazany powyżej, w godzinach pracy biura 8.00-16.00


  Załączniki:
  1. LSR - propozycja zmian.
  2. Formularz uwag/ zmian do LSR.


  Szanowni Państwo,

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku informuje o organizowanym bezpłatnym webinarium o tematyce "Platformy startowe dla nowych pomysłów" w dniu 20 listopada 2020 roku .

  Więcej informacji:
  Ogłoszenie


  Szanowni Państwo,

  w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 (2019-CoV) wszystkie zaplanowane działania w modelu "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej" zostały przesunięte (wstrzymane).

  Wszelkie informacje związane ze wznowieniem działań w ramach modelu "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej" będą publikowane na bieżąco.

  W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.:

  Telefon kontaktowy: 513 852 200

  Adresy e-mail:szansa.lgdzielonebieszczady@gmail.com oraz m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl .  Szanowni Państwo,

  Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji, działający przy Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach on-line w zakresie: Ekologia w praktyce i Przedsiębiorczość w praktyce.

  Zapisy elektroniczne znajdują się pod poniższym adresem internetowym:

  1. Ekologia w praktyce:
  Zapisy

  2. Przedsiębiorczość w praktyce:
  Zapisy

  Więcej informacji na plakatach:

  Plakaty:
  1. Ekologia w praktyce - plakat
  2. Przedsiębiorczość w praktyce - plakat


  Gmina Ustrzyki Dolne zaprasza na warsztaty pn.
  "Organizacja i Zarządzanie"

  Konsultacje społeczne!
  (Data publikacji: 30.10.2020 r.)

  Konsultacje społeczne dotyczące: zmiany kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.

  W dniu 22.10.2020 r. do biura LGD "Zielone Bieszczady" zgodnie z procedurą wpłynął wniosek Zarządu LGD w sprawie zmiany kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego i promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  Zmiana dotyczy Kryterium premiującego nr 3 i polega na ujednoliceniu zapisów w stosunku do zmian w kryteriach wyboru operacji, wprowadzonych w lipcu ubiegłego roku tj. usunięcia w opisie wskazania iż doradztwo może być świadczone również w biurze terenowym. Z uwagi na likwidację biura terenowego od 1.01.2019 r. zapis ten jest nieaktualny. Tym samym korygujemy zapis celem dostosowania do faktycznego stanu oraz podziału kryterium tj. punkt 3 dotyczy doradztwa indywidualnego a pkt. 4 spotkań celem ujednolicenia zapisów w stosunku do zapisów we wspominanych kryteriach wyboru operacji. Intencja i punktacja nie ulega zmianie.

  W związku z powyższym przystępujemy do działań związanych ze zmianą kryteriów wyboru grantobiorców. Rozpoczynamy zatem konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru przedstawicielami sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, Grupą Roboczą ds. LSR, organami LGD i jej pracownikami, którzy mają możliwość składania wniosków, uwag do propozycji zmian kryteriów wyboru grantobiorców.

  W ramach prowadzonych konsultacji społecznych udostępniamy w biurze oraz na stronie www i fb Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany - propozycja zmian oraz Formularz uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (załączniki poniżej).
  Wypełniony formularz można dostarczyć w terminie do 05 listopada 2020 r. w następujący sposób:
  - odesłać na adres e-mailowy LGD : lgdzielonebieszczady@wp.pl,
  - odesłać pocztą tradycyjną na adres biura: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne,
  - doręczyć osobiście na adres biura wskazany powyżej, w godzinach pracy biura 8.00-16.00.

  Załączniki:
  1. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany - propozycja zmian
  2. Formularz uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.


  Zmiany przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że 10 września br. weszły w życie przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020, poz. 1555).
  W praktyce oznacza to wprowadzenie uproszczeń w podejściu do realizowanych w ramach tego poddziałania operacji. Wśród najważniejszych wymienić należy:
  Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

  1. W odniesieniu do operacji zakładających podjęcie działalności gospodarczej:

  • skrócenie wymaganego okresu w którym wnioskodawca nie wykonywał działalności gospodarczej przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy z dwóch lat do trzech miesięcy;
  • rezygnacja z obowiązku wykonywania działalności gospodarczej w okresie dwóch lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Aktualnie działalność gospodarczą należy wykonywać łącznie przez co najmniej dwa lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają dwa lata licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej;
  • w ten sam sposób zostały sformułowane warunki w zakresie podlegania ubezpieczeniom oraz utrzymania utworzonego miejsca pracy aktualnie obowiązek ten obejmuje okres co najmniej dwóch lat od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają dwa lata licząc od dnia wypłaty płatności ostatecznej;
  • zrezygnowano z obowiązku podjęcia działalności gospodarczej jako warunku wypłaty pierwszej transzy pomocy, obecnie wymagane jest złożenie wniosku o wpis do CEIDG oraz dokonanie na jego podstawie wpisu, przy czym data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej nie musi być równoznaczna z datą wpisu do CEIDG (może być późniejsza);
  • zmianie uległy również warunki wypłaty drugiej transzy pomocy. Obecnie aby wypłata była możliwa konieczne jest m.in. aby:
   a. operacja została zrealizowana zgodnie z biznesplanem stanowiącym załącznik do umowy o przyznaniu pomocy,
   b. beneficjent podjął we własnym imieniu działalność gospodarczą,
   c. beneficjent zgłosił się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej (istotne jest, iż w przypadku zbiegu tytułu do ubezpieczeń społecznych z powodu objęcia beneficjenta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zasiłku macierzyńskiego istnieje obowiązek dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wykonywania działalności gospodarczej),
   d. alternatywnie do sytuacji opisanej w pkt c) beneficjent może utworzyć co najmniej jedno miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i zatrudnić osobę (dla której zostało utworzone to miejsce pracy) na podstawie umowy o pracę lub zgłosić się do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych z tytułu wykonywania działalności gospodarczej i podlegać tym ubezpieczeniom.

  2. W odniesieniu do operacji, które zakładają rozwój działalności gospodarczej:
  • rezygnacja z obowiązku utrzymania miejsc pracy (w tym miejsc pracy utworzonych w ramach realizowanej operacji) do momentu, w którym upłyną trzy lata od dnia wypłaty płatności ostatecznej;
  • wprowadzenie zobowiązania w zakresie utrzymania co najmniej jednego miejsca pracy do momentu, w którym upłyną trzy lata od dnia wypłaty płatności ostatecznej.

  3. Zmiany ogólne
  • umożliwienie dołączania dokumentów w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy,
  • dołączanie biznesplanu na informatycznym nośniku danych (CD lub DVD),
  • uchylenie przepisu dotyczącego konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy,
  • umożliwienie podpisywanie umów w trybie korespondencyjnym,
  • zwolnienie beneficjentów należących wyłącznie do sektora finansów publicznych z obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
  Uwzględniając powyższe informujemy, że aktualnie Agencja Płatnicza (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) przygotowuje projekt umowy uwzględniający obowiązujący stan prawny. Po zatwierdzeniu formularza umowy zawierane po jego przekazaniu samorządom województw do stosowania, będą zawierane według obowiązujących aktualnie przepisów. Umowy podpisane przed dniem zatwierdzenia nowych formularzy będą mogły zostać zmienione w drodze aneksowania w celu dostosowania postanowień do nowych przepisów wykonawczych.

  O takiej możliwości poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej:
  http://prow.podkarpackie.pl/index.php/aktualnosci

  Z tekstem Rozporządzenia z dnia 2 września 2020 r. można zapoznać się tutaj:
  https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1555

  Z uwzględnieniem opisanych zmian będą weryfikowane wnioski o przyznanie pomocy, które zostały złożone w naborach, których bieg rozpoczął się i nie zakończył przed dniem wejścia w życie tych zmian tj. przed 10 września 2020 r.
  Weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zgodnie ze wskazanymi zmianami będzie miała oczywiście zastosowanie również w odniesieniu do wniosków, które zostały złożone w naborach, które rozpoczęły się 10 września 2020 r. i później.
  Wnioski, które zostały złożone w naborach, których bieg zakończył się najpóźniej 9 września 2020 r. będą weryfikowane bez uwzględniania przedstawionych zmian. Umowa o przyznaniu pomocy będzie zawarta zgodnie z dotychczas obowiązującym wzorem. Dopiero po jej podpisaniu będzie możliwe dokonanie jej zmiany, w celu dostosowania treści do nowych przepisów.

  Źródło:
  http://www.prow.podkarpackie.pl/index.php/8-aktualnosci/205-uproszczenia-w-leaderze


  Małe przetwórstwo i RHD - ruszył nabór wniosków w ARiMR!

  26 października 2020 r. ruszył nabór wniosków w ramach "Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", czyli na tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny.

  Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą elektroniczną lub rejestrowaną przesyłką pocztową. Na złożenie dokumentów rolnicy mają czas do 24 listopada 2020 r.

  Oferta pomocy, finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020, skierowana jest do dwóch grup beneficjentów.

  Pierwszą stanowią rolnicy, domownicy bądź małżonkowie rolników, którzy zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych. Rejestracja działalności musi nastąpić przed złożeniem wniosku o płatność. Ta grupa wnioskodawców może ubiegać się o wsparcie do 500 tys. zł.

  Druga grupa obejmuje rolników lub ich małżonków prowadzących lub podejmujących prowadzenie działalności przetwórczej i sprzedaży produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). W tym przypadku nie jest wymagane prowadzenie działalności gospodarczej, a maksymalna kwota dofinansowania wynosi 100 tys. zł

  Pomoc na "małe przetwórstwo i RHD" przyznawana jest w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji służących: przetwórstwu m.in. mleka, mięsa, owoców i warzyw, zbóż czy ziemniaków, przetwarzaniu produktów rolnych na cele energetyczne czy zamrażaniu lub przechowywaniu produktów rolnych.

  Więcej informacji:
  https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/male-przetworstwo-i-rhd-od-dzis-mozesz-zlozyc-wniosek.html/


  Przypomnienie - program SZANSA

  Przypominamy, iż dobiega końca rekrutacja w ramach projektu pt. "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej" realizowanego na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023 przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca) w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu (Partner), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: "SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  Przypominamy: W ramach projektu 60 Uczestników otrzyma wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych i społecznych realizowane w formie grupowej - max. 10 os.. Ponadto, przewidziane jest udzielnie dodatkowego wsparcia dla Uczestników w postaci dowozu na diagnozę zarówno na etapie procesu rekrutacji, jaki i na etapie realizacji wsparcia edukacyjnego. W ramach dodatkowego wsparcia zaplanowaliśmy cykl działań motywujących takich jak: kurs tańca, stałe wsparcie opiekuna edukacyjnego, wyjazdowe zajęcia edukacyjne. Zajęcia odbywać się będą w Orelcu, zapewniamy dowóz

  Mamy jeszcze miejsca. Wystarczy zgłoszenie telefoniczne osoby zainteresowanej - Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25* roku życia:

  - z obszaru województwa podkarpackiego: powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska, tj. obszar ujęty w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowym programie o charakterze terytorialnym - Program dla Bieszczad;

  - z niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi i społecznymi).

  * Preferowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej.

  Więcej informacji o projekcie:
  http://szansa.lgd-zielonebieszczady.pl/


  KOMUNIKAT DOTYCZĄCY TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 - 2020

  Szanowni Beneficjenci,

  W związku z licznymi pytaniami informujemy, iż w dniu 18.04.2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 695) zmieniająca m.in. Ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300). Zgodnie z art. 53 pkt 5 ww. ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. z dniem jej wejścia w życie (18.04.2020 r.) uchylone zostały przepisy dotyczące obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dla działań/poddziałań i pomocy technicznej realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  Tym samym we wszystkich działaniach/poddziałaniach PROW na lata 2014-2020 gdzie dotychczas obowiązywał konkurencyjny tryb wyboru wykonawców przestaje on obowiązywać z dniem 18.04.2020 r.

  PEŁNY TEKST KOMUNIKATU DOTYCZĄCEGO TRYBU KONKURENCYJNEGO W RAMACH PROW 2014 - 2020:
  https://www.arimr.gov.pl/bip/portal-ogloszen-arimr.html


  Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Jaśle

  ogłasza, z dniem 17 października 2020 roku, nabór do projektu dla:

  - Grup Inicjatywnych, zamierzających utworzyć nowe przedsiębiorstwo społeczne,

  - istniejących Przedsiębiorstw Społecznych, zamierzających utworzyć nowe miejsca pracy.

  1. Grupy Inicjatywne (GI) złożone z osób fizycznych składają następujące dokumenty:

  a. Każda osoba fizyczna wchodząca w skład GI składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
  b. Osoba wchodząca w skład GI, która ma być zatrudniona na dofinansowanym miejscu pracy, dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
  c. GI jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Grup Inicjatywnych (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

  2. Grupy Inicjatywne złożone z osób prawnych składają następujące dokumenty:

  a. Osoby prawne, tworzące GI składają każda osobno Formularz Rekrutacyjny dla osoby prawnej (Załącznik Nr 2 do Regulaminu),
  b. Każda osoba fizyczna wchodząca w skład GI składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu),
  c. Osoba wchodząca w skład GI, która ma być zatrudniona na dofinansowanym miejscu pracy, dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
  d. GI jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Grup Inicjatywnych (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

  3. Przedsiębiorstwa Społeczne, zamierzające utworzyć nowe miejsca pracy, składają następujące dokumenty:

  a. PS składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby prawnej (Załącznik Nr 2 do Regulaminu), b. Każda osoba fizyczna reprezentująca PS (zgodnie z KRS), wymieniona w Załączniku Nr 2, składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu).
  c. Każda osoba fizyczna planowana do zatrudnienia na dofinansowanym miejscu pracy, wymieniona w Załączniku Nr 2, składa Formularz Rekrutacyjny dla osoby fizycznej (Załącznik Nr 1 do Regulaminu) oraz dodatkowo wypełnia Załącznik do FR dla osób fizycznych (Załącznik Nr 1a do Regulaminu),
  d. PS jako całość składa opis planowanego przedsięwzięcia dla Przedsiębiorstw Społecznych (Załącznik Nr 4 do Regulaminu).

  Szczegółowe informacje na temat oceny formalnej i merytorycznej dokumentów rekrutacyjnych znajdują się w Regulaminie Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

  Karta oceny formalnej i merytorycznej dla Grup Inicjatywnych stanowi Załącznik nr 5 do ww. Regulaminu.

  Karta oceny formalnej i merytorycznej dla Przedsiębiorstw Społecznych stanowi Załącznik nr 6 do ww. Regulaminu.

  Dokumenty, o których mowa powyżej, są dostępne do pobrania:
  http://www.pakd.pl/owes2/dokumenty-do-pobrania/regulamin-swiadczenia-uslug-powes-2

  Nabór będzie trwał od dnia 17 października do dnia 26 października 2020 roku do godz. 15.00

  Dokumenty rekrutacyjne można składać:
  * osobiście w Biurze Projektu, 38-200 Jasło, ul. Kadyiego 12, oraz w lokalnych Biurach w Sanoku, 38-500 Sanok, ul Lwowska 18 i Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 16, w godzinach pracy biur,
  * pocztą tradycyjną na adres Biura Projektu lub lokalnych Biur w Sanoku i Ustrzykach Dolnych,
  * drogą elektroniczną (poczta e-mail), na adres powes@pakd.pl,
  * Kandydaci do udzielenia wsparcia oraz podmioty, które nie mają możliwości samodzielnego wydrukowania dokumentów rekrutacyjnych, mogą je odebrać w biurach w Jaśle, Sanoku, Ustrzykach Dolnych,
  * w przypadku osób z niepełnosprawnościami dopuszcza się możliwość dostarczenia/odbioru dokumentów rekrutacyjnych przez personel projektu w miejscu zamieszkania takiej osoby.

  Dokumenty w wersji papierowej powinny być podpisane przez osoby uprawnione. Dokumenty złożone przez Kandydatów do Projektu nie podlegają zwrotowi.

  Dokumenty w wersji elektronicznej powinny być podpisane przez osoby uprawnione profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W przypadku, gdy osoby zgłaszające się do udziału w projekcie nie posiadają profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, po złożeniu dokumentów w wersji elektronicznej ich podpisane oryginały należy dostarczyć do Biura Projektu w terminie wskazanym przez personel Projektu.

  UWAGA:
  Osoby fizyczne i prawne, zamierzające wziąć udział w naborze do projektu, powinny zapoznać się z następującymi dokumentami, zamieszczonymi na stronie projektu:
  1. Regulaminem Świadczenia Usług Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,
  2. Minimalnym zakresem Regulaminu Wsparcia Finansowego obowiązującym OWES z województwa podkarpackiego

  Wszelkich informacji związanych z rekrutacją udziela:
  Robert Radwan, koordynator merytoryczny,
  tel. 508 030 626, e-mail: r.radwan@pakd.pl,
  w godzinach 08.00 - 15.00


  Gmina Ustrzyki Dolne zaprasza na bezpłatne warsztaty pn. "Organizacja i Zarządzanie".

  Warsztaty odbędą się dniach 15-16 października 2020r. w budynku Świetlicy Wiejskiej w Ustjanowej Dolnej o godzinie 10:00

  W świecie dynamicznych zmian otoczenia organizacje zmuszone są dostosowywać modele zarządzania, by zwiększyć odporność na kryzysy, zapewnić sobie trwałość działań, efektywność i równowagę.

  Po warsztatach każdy uczestnik będzie potrafił:

  - dopasować styl zarządzania organizacją do zmieniających się warunków i charakteru jednostki
  - rozpoznać profile osobowościowe pracowników i umiejętnie dostosować komunikację, zbudować zaufanie zespołu
  - zarządzać kompetencjami pracowników
  - umiejętnie wykorzystać tajniki przywództwa, komunikacji i partycypacyjnego zarządzania w swojej jednostce.

  Jacek Kwiatkowski - trener, coach, ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego i zarządzania organizacją publiczną poprowadzi warsztaty, które wprowadzą Państwa w tajniki nowatorskiego podejścia do zarządzania jednostką budżetową.

  Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod nr tel. 13 460 80 29
  lub na adres email: projekty@ustrzyki-dolne.pl


  Podsumowanie realizacji projektu!

  Realizacja operacji pt. "Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Słowacji i Austrii" złożonego w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich dobiegła końca. Za nami wizyta studyjna do Austrii i Słowacji zorganizowana w dniach 24-27.09 br. Uczestnicy wyjazdu poprzez zapoznanie się z dobrymi praktykami, polityką rozwoju obszarów wiejskich, możliwością wsparcia finansowego w postaci funduszy europejskich i innowacyjnymi rozwiązaniami, będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną na swoim terenie. Odwiedziliśmy ciekawe miejsca i poznaliśmy wspaniałych ludzi na szlaku Slow Food Travel. Uczestnicy spotkań zaproponowali rozwinięcie działań na terenie naszej LGD, które pozwolą na wzmocnienie współpracy, a tym samym rozwój obszaru w oparciu o rolnictwo, przetwórstwo, turystykę i inne zasoby lokalne. Jednym z przewidzianych kroków byłby udział i promocja produktów bieszczadzkich podczas targów sera (Kase Fest) w 2021 roku w Karyntii, na które grupa została zaproszona przez głównego organizatora. Podejmujemy wyzwanie, będziemy szukać dofinansowania na ten cel, już dziś zapraszamy do współpracy w tym zakresie.

  Zaś 2.10 przeprowadzono szkolenie z elementami spotkania podsumowującego, które zorganizowano w Moczarach koło Ustrzyk Dolnych w budynku nowopowstałego inkubatora przetwórstwa lokalnego, który uzyskał dofinansowanie w ramach wdrażania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uczestnicy po części merytorycznej mieli możliwość obejrzeć poszczególne pomieszczenia inkubatora i dowiedzieć się o możliwych formach współpracy bezpośrednio od jego właściciela - Pana Mirosława Krupy. Pierwszą część dotyczącą podsumowania wyjazdu studyjnego i prezentację dobrych praktyk na przykładzie Słowacji i Austrii poprowadziła Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady". Na temat przetwórstwa produktów wytworzonych w gospodarstwie rolnym i ich sprzedaży na małą skalę oraz zasad i wymogów sprzedaży produktów spożywczych mówił Pan Michał Przepióra - technolog żywności. Wsparcia w tej tematyce udzielał lekarz weterynarii Pan Przemysław Łoś. Zasady opodatkowania w gospodarstwach rolnych i agroturystyce przybliżyła zebranym Pani Jadwiga Stadnik - pracownica Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych. Zaś Pan Roman Glapiak - Prezes Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych oraz właściciel gospodarstwa agroturystycznego "U Flika" w Dźwiniaczu Dolnym - przedstawił przepisy prawne i zasady kategoryzacji agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce i kilku innych krajach UE. Ideę inkubatora przetwórstwa rolnego i jego rolę w rozwoju lokalnym przedstawiła Iwona Woch, która podkreśliła że LGD zależy na tym aby potencjał produktów lokalnych i inkubatora był realnie wykorzystywany przez społeczność, zachęciła też do kontaktów w tym zakresie z naszą LGD. Moderatorem spotkania był Pan Krzysztof Zieliński - ekspert w zakresie turystyki kulinarnej, członek-założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia", członek Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej, członek wspierający Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych "Karpaty" oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Dziennikarz periodyków "Karpacki Przegląd Gospodarczy", "Biznes i Etos", redaktor naczelny czasopisma "Skarby Podkarpackie". Administrator stron internetowych (podkarpackiesmaki.pl, szlakpodkarpackiesmaki.pl, skarbypodkarpackie.pl) oraz kilkunastu specjalistycznych profili na Facebooku.

  Głównym celem operacji było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów, a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej. Zarówno organizacja wizyty studyjnej, jak i szkolenia przyczyniła się do realizacji tego celu i jesteśmy przekonani, iż wpłynie pozytywnie na podejmowane w przyszłości inicjatywy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

  Pomimo stanu pandemii, większość zaproszonych gości i instytucji nie odmówiła i wsparła organizatorów w tym zadaniu. Podziękowania kierujemy na ręce Pana Marka Andrucha - Starosty Bieszczadzkiego, Pani Anny Hałas - Wójta Gminy Sanok, Pani Teresy Brzeżawskiej - Juszczak - Wójta Gminy Tyrawa Wołoska i Pana Pawła Wdowiaka - Zastępcy Wójta Gminy Sanok. Dziękujemy także Panu Przemysławowi Łoś - Lekarzowi Weterynarii (Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ustrzykach Dolnych), Pani Danucie Bassara - Kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Ustrzykach Dolnych i pracownikom Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Panu Krzysztofowi Królickiemu - Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w Ustrzykach Dolnych oraz Panu Pawłowi Germańskiemu - Dyrektorowi Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych.

  Za zaangażowanie i pomoc dziękujemy partnerom projektu: Zarządowi i członkom Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku, Panu Jackowi Skórce prowadzącemu gospodarstwo rolne i Bacówkę - Caryńskie oraz Prezesowi i pracownikom Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych. Podziękowania kierujemy także na ręce prelegentów oraz uczestników zarówno wizyty, jak i szkolenia, którzy wykazywali zaangażowanie i włączali się w dyskusję, liczymy na dalszą owocną współpracę. Realizacja tych wydarzeń nie byłaby możliwa gdyby nie współpraca z Oddziałem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, informacji i promocji na czele z Panią Kierownik Beatą Adamską.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii z wizyty studyjnej oraz szkolenia, a zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami.

  Więcej informacji :
  Fotogaleria wizyta studyjna
  Fotogaleria szkolenie
  Prezentacje i materiały ze szkolenia
  Podsumowanie


  Startuje nabór wniosków w Programie Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030!

  Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchamia nabór wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030

  Wnioski można składać od 29 września 2020 r. od godz. 12.30 do 20 października 2020 r. do godz. 12.30 przez System Obsługi Dotacji.

  Więcej informacji :
  https://niw.gov.pl/startuje-nabor-wnioskow-w-programie-wspierania-rozwoju-uniwersytetow-ludowych-na-lata-2020-2030/


  Zostań twarzą PROW 2014-2020 - ARiMR ogłosiła konkurs

  Zostań twarzą PROW 2014-2020 - konkurs pod patronatem Tomasza Nowakowskiego Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

  Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu (od 3 do 5 min.) obrazującego wykorzystanie przez Uczestnika otrzymanej z PROW 2014 - 2020 pomocy finansowej i opowiedzeniu o wpływie otrzymanych dotacji na rozwój gospodarstwa. Nagrodą jest nieodpłatny udział w spocie reklamowym oraz nagroda rzeczowa.

  Prace wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załącznikami należy przesłać do 11 października na adres konkursARiMR@arimr.gov.pl.

  Zapraszamy wszystkich do udziału w zabawie!

  Więcej informacji :
  https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/zostan-twarza-prow-2014-2020.html


  Polecamy - seminarium "Storytelling w promocji produktów turystycznych"

  Kiedy? 5.10.2020, start godz. 14 .00 r

  Gdzie? świetlica wiejska w Ustjanowej D.

  Forma?: stacjonarna oraz online

  Więcej informacji na plakacie:
  https://www.ustrzyki-dolne.pl/aktualnosc-5162-storytellig_w_turystyce_seminarium_5.html  Zaproszenie!  Program


  Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, iż w na terenie woj. podkarpackiego dostępne są niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej oraz tworzenie stanowisk pracy w ramach Programu "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II". W ramach programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koordynowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pożyczek udziela Lubelska Fundacja Rozwoju.

  Osobami uprawnionymi do ubiegania się o pożyczkę w Programie są niezatrudnieni oraz niewykonujący innej pracy zarobkowej studenci ostatniego roku studiów, poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni, osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy, poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,03 % w skali roku a aktualna wysokość pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej to ponad 100 tys. zł.
  W przypadku działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, a także pożyczki dla poszukujących pracy opiekunów osób niepełnosprawnych oprocentowanie to wynosi jedynie 0,01 %.

  Wysokość możliwej do uzyskania pożyczki na utworzenie miejsca pracy to aktualnie ponad 30 tys. zł.

  W załączeniu przekazujemy materiał informacyjny o ofercie Programu, który dla osób bezrobotnych może być atrakcyjnym - alternatywnym źródłem finansowania wydatków związanych z rozpoczęciem działalności a dla przedsiębiorstw, wyposażania stanowisk pracy.

  Powyższa pożyczka może stanowić uzupełnienie Państwa oferty. Będziemy wdzięczni za przekazywanie informacji o programie osobom zainteresowanym z obszaru działania Państwa Grupy.

  W załączaniu przesyłamy informację do ewentualnego zamieszczenia na Państwa stronie internetowej.

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci nawiązania współpracy w zakresie pozyskiwania pożyczkobiorców proszę o kontakt telefoniczny na numery wskazane w stopce maila lub z Panem Michałem Pękalskim - Kierownikiem oddziału LFR w Rzeszowie (tel. 500 062 150)

  Szczegółowe informacje:
  "Pierwszy Biznes - Wsparcie w Starcie II"
  Bank Gospodarstwa Krajowego
  http://www.wsparciewstarcie.bgk.pl
  Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Rzeszowie
  Al. Krzyżanowskiego 6a lok. 8, 35-329 Rzeszów
  tel. 17 853 59 17
  http://www.lfr.lublin.pl  Pogoda dopisała, grzyby nie bardzo...,
  za to grzybiarze i partnerzy - jak zwykle nie zawiedli!

  W sobotę 19 września grupa nieformalna pn. "Miłośnicy Darów Ziemi" pod patronatem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" zrealizowała inicjatywę Święto grzybobrania "Połączą nas dary ziemi - edycja II" na terenie Sołectwa Orelec w gminie Olszanica. Zadanie to polegało na organizacj dniowej jesiennej imprezy plenerowej dla mieszkańców, rodzin, turystów z całej Polski oraz wszystkich zainteresowanych grzybami osób. Celem Inicjatywy była integracji wielopokoleniowa uczestników poprzez zabawę i edukację, promocja walorów przyrodniczych, kształtowanie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu w rodzinnej atmosferze. W ramach wydarzenia zorganizowano wspólne grzybobranie pod okiem doświadczonych leśników i przedstawicieli organizatora. Po grzybobraniu nastąpiło uroczyste powitanie grzybiarzy oraz poczęstunek. Po oficjalnym otwarciu imprezy przez Prezes Iwonę Woch, komisja dokonała pomiarów uwzględniając ilość grzybów wg wagi w przypadku rydzów oraz wagę grzyba wyrażoną w gramach i średnicę kapelusza wyrażoną w milimetrach w przypadku zebranych tzw. grzybów szlachetnych. Po dokonanej weryfikacji wręczono nagrody dla laureatów w konkursach "Zbieracza Rydzów 2020" oraz "Grzybiarza roku 2020". W ramach grzybobrania został nagrodzony również Najmłodszy grzybiarz biorący udział w konkursie. Wszystkie osoby nagrodzone w ramach powyższych konkursów otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Były także nagrody pocieszenia. Sprawdzeniem grzybów zajęły się Panie klasyfikatorki z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych. Jak zwykle nie zawiedli uczestnicy oraz partnerzy akcji, którym serdecznie dziękujemy: Nadleśnictwu Ustrzyki Dolne Lasy Państwowe, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych, Gminie Olszanica, KGW Orelec, OSP Orelec oraz Bieszczadzkiemu Elektrykowi, który zadbał o oprawę medialną i pomoc techniczną. Przypominamy, iż środki finansowe na to wydarzenie uzyskano z programu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020".

  Po grzybobraniu przeprowadzone zostały warsztaty artystyczne. Przypominamy, iż inicjatywa obejmowała przygotowanie oraz organizację prelekcji na temat Szlaku Kultury Wołoskiej oraz warsztatów artystycznych z zakresu kultury karpackiej w ramach projektu "Razem znaczy więcej dla Karpat i dla nas", gdzie nasza LGD jest parterem. Jak widać po efektach było bardzo pracowicie. Zadanie "Na Wołoskim Szlaku" realizowane przez Fundację Instytut Regionalny finansowane jest przez Narodowy Instytut Wolności - CRSO ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

  Galeria grzybobranie
  Filmik grzybobranie
  Galeria warsztaty
  Filmik warsztaty  V Wielki Piknik Rodzinny Nad Sanem
  Zaproszenie na warsztaty

  Informujemy, iż wniosek pt. "Razem znaczy więcej dla Karpat i dla nas" złożony w partnerstwie do konkursu "Na wołoskim szlaku..." został wybrany do realizacji! Inicjatywa obejmuje przygotowanie oraz organizację prelekcji na temat Szlaku Kultury Wołoskiej oraz warsztatów artystycznych z zakresu kultury karpackiej w miejscowości Orelec dla uczestników imprezy: Święto grzybobrania "Połączą nas dary ziemi - edycja II" 19 września 2020 r

  Więcej inf. o projekcie
  Zaproszenie na warsztaty  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż projekt pt. "Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej" uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: "SZANSA - nowe możliwości dla dorosłych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt jest realizowany przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie lidera projektu w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" z siedzibą w Orelcu.

  Czas trwania: od 01.09.2020 do 30.09.2021

  Wartość projektu : 691 928,16 PLN. Projekt dofinansowany jest ze środków europejskich: 94,29% oraz ze środków dotacji celowej: 5,71 %

  Adres Biura Lidera Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

  Adres Biura Partnera Projektu: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

  Grupa docelowa:

  Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25*roku życia: powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska, tj. obszar ujęty w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowym programie o charakterze terytorialnym - Program dla Bieszczad;

  60 Uczestników otrzyma wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych i społecznych realizowane w formie grupowej. Zapewniamy dowóz na diagnozę oraz zajęcia do Orelca. Dodatkowe korzyści: kurs tańca, stały kontakt z opiekunem edukacyjnym, wyjazdowe zajęcia edukacyjne.

  Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż na podstawie umowy nr OW-VI.052.5.13.2020 realizuje operację pt. "Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Słowacji i Austrii", której celem jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów, a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej.

  Termin realizacji operacji: 2.05.2020 do 15.10.2020.

  Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 51 823,07 PLN

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" realizuje operację przy udziale trzech partnerów KSOW:

  1. Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.
  2. Pana Jacka Skórki prowadzącego gospodarstwo rolne i Bacówkę - Caryńskie.
  3. Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych.

  W ramach projektu zaplanowano organizację:
  - wizyty studyjnej do Austrii i Słowacji po dobre praktyki w zakresie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich (planowana jest na IX.2020);
  - szkolenia z elementami spotkania podsumowującego (planowane jest na X.2020).

  Więcej informacji:
  Więcej informacji o operacji
  Zaproszenie do udziału w projekcie
  Program wizyty
  Formularz zgłoszeniowy
  Regulamin wizyty studyjnej  PODSUMOWANIE PROJEKTU
  "Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary ziemi"

  Informujemy, iż inicjatywa grupy nieformalnej Wędkarze i spółka pt.: "Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary ziemi" realizowana pod patronatem naszej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", dobiegła końca. Przypominamy, iż uzyskała ona wsparcie finansowe w kwocie 3000 PLN w ramach programu PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE PIL 2020.

  Więcej informacji:
  Podsumowanie projektu
  Galeria  Wizyta studyjna przedstawicieli obszaru Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za nami !!!

  Lokalni liderzy LGD "Zielone Bieszczady" w dniach 20-21.08.2020 r. wzięli udział w dwudniowej wizycie studyjnej w okolicach Rzeszowa, odwiedzili obszar LGD Doliny Strugu oraz Stowarzyszenia "Region Sanu i Trzebośnicy".
  Celem wizyty było poznanie zasad funkcjonowania inkubatorów przetwórstwa lokalnego w Błażowej i Nowej Sarzynie oraz wymiana doświadczeń na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju naszych LGD-ów.

  Więcej informacji:
  Więcej informacji o przebiegu wizyty
  Galeria  Święto grzybobrania "Połączą nas dary ziemi - edycja II"  Regulaminy uczestnictwa w grzybobraniu i konkursach organizowanych w ramach imprezy


  Szanowni Państwo,

  Przekazujemy 4 Nr/2020 r. Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Centrum Doradztwa Rolniczego - HORYZONT CDR.

  Życzymy przyjemnej lektury.

  Więcej informacji:
  HORYZONT CDR NR 4-2020.pdf  Dotacje dla KGW!

  Tylko do końca września koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność. W tym roku na wsparcie tych organizacji przewidziano 40 mln zł.

  Wysokość pomocy uzależniona jest od liczby członków koła. I wynosi: 3 tys. zł - dla koła liczącego nie więcej niż 30 członków, 4 tys. zł - jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł - w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

  Więcej informacji:
  https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/na-dofinansowanie-kgw-zostalo-ponad-11-mln-zl.html  Trwają zapisy na bezpłatne 5-dniowe szkolenie "Fundraiserzy - liderzy NGO"

  Chcesz poznać zasady fundraisingu i zacząć zbierać więcej pieniędzy? Chcesz, aby Twoja organizacja była zamożna i nie martwiła się z czego opłacić wynagrodzenia i faktury? Świetnie, to szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

  Celem projektu Fundacja Polski Instytut Filantropii jest podniesienie kompetencji 24 liderów organizacji obywatelskich poprzez udzielenie im BEZPŁATNEGO wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie pozyskiwania funduszy. Stworzymy koalicję liderów, którzy będą wspólnie zdobywać wiedzę i pieniądze dla swoich organizacji.

  Gdzie i kiedy będą odbywać się szkolenia?
  30.09 - 2.10.2020 r. - I sesja szkoleniowa - Warszawa
  27-28.10.2020 r. - II sesja szkoleniowa - Warszawa

  Kto może wziąć udział?
  Uczestnikami będą 2-osobowe reprezentacje organizacji lub inicjatyw lokalnych. Grupa będzie składać się z 24 liderów, którzy mają potencjał wystarczający do przyjęcia i wdrożenia wiedzy z zakresu fundraisingu.

  Jakie są zasady uczestnictwa?
  Kryterium uczestnictwa w szkoleniu jest wzięcie udziału w konkursie na najlepszy plan wdrożenia wiedzy fundraisingowej. Przed zakwalifikowaniem plany będą oceniane pod kątem wykonalności, wpływu na rozwój społeczności lokalnej, zaangażowanie wolontariatu i budowanie partnerstw z biznesem i samorządem. Plan należy przesłać do 7 dni po rejestracji uczestnictwa. Szablon planu wdrożeniowego ułatwi zawarcie najważniejszych elementów.

  Rekrutacja na szkolenie trwa do 14.09.2020 r.


  Wszystkie szczegółowe informacje wraz z ankietą zgłoszeniową znajdziecie Państwo na stronie: https://fio.fundraising.org.pl/

  Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.  Dobre praktyki - czas na projekt grantowy cz. 2

  W ramach cyklu prezentacji dofinansowanych przedsięwzięć tym razem przybliżymy inicjatywę Klubu Sportowego "VERTICAL". Przypominamy, iż projekt grantowy pt. "Działania promujące obszar LGD Zielone Bieszczady" realizowany był przez 7 Grantobiorców w 2019 i 2020 roku.

  W ramach zadania grantowego zorganizowano dwa wydarzenia sportowo-rekreacyjne, których celem była promocja walorów przyrodniczo – historycznych wsi Ropienka, w tym obszaru LSR. Trasy wydarzeń przebiegały przez najbardziej atrakcyjne i widokowe miejsca okolicy oraz tereny kopalni ropy i gazu w Ropience. Dziś możemy oglądać tu liczne pozostałości i pamiątki związane z przemysłem naftowym.

  Więcej informacji:
  Opis inicjatywy Klubu Sportowego "VERTICAL"
  Galeria  Dobre praktyki - czas na projekt grantowy cz. 1

  W ramach cyklu prezentacji dofinansowanych przedsięwzięć prezentujemy inicjatywę Fundacji Na Fali. Przypominamy, iż projekt grantowy pt. "Działania promujące obszar LGD Zielone Bieszczady" realizowany był przez 7 Grantobiorców w 2019 i 2020 roku.

  Przedmiotem projektu było promowanie obszaru objętego LSR poprzez działania związane z wydaniem nośników informacyjnych (wydanie publikacji i stworzenie podstrony www), organizację 9 wydarzeń promocyjnych o charakterze kulturowym, edukacyjnym, sportowo-rekreacyjnym, a także utworzeniem Centrum Rozwoju i Promocji Bieszczadzkich Produktów Lokalnych. Podstawowym źródłem dochodów mieszkańców LSR jest turystyka, dlatego też działania ukierunkowane były na rozwój i promocję infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, tworzenie charakterystycznych produktów lokalnych oraz wspieranie lokalnych wytwórców w kreowaniu towarów/produktów/usług dając mieszkańcom i potencjalnym turystom możliwość skorzystania z ofert jednocześnie włączając uczestników w bezpośredni proces promocji obszaru LSR.

  Więcej informacji:
  Opis inicjatywy Fundacji Na Fali
  Galeria  Zaproszenie do udziału w wizycie studyjnej

  Zapraszamy do udziału w wizycie studyjnej, która odbędzie się w dniach 20-21.08.2020 r. na obszar Lokalnej Grupy Działania - Lider Dolina Strugu oraz LGD Stowarzyszenie "Region Sanu i Trzebośnicy",
  a dotyczyć będzie funkcjonowania inkubatora przetwórstwa lokalnego w Błażowej i Nowej Sarzynie oraz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju naszych grup.

  Jak Państwo wiedzą na obszarze naszej LGD powstaje inkubator w miejscowości Moczary i jest na ostatnim etapie realizacji, dlatego bardzo nam zależy na tym aby wypromować to miejsce, które ma służyć społeczności lokalnej i pokazać dobre praktyki u innych. Przypomnę, iż inkubator to rodzaj przetwórni otwartej na społeczność, to podmiot działający w celu udostępnienia lokalnym producentom rolnym lub małym przetwórcom, infrastruktury (pomieszczeń wyposażonych w urządzenia i maszyny niezbędne do przetwarzania produktów spożywczych i przygotowania do sprzedaży) spełniającej wymagania weterynaryjne, sanitarne i ochrony środowiska.

  Uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 17.08.2020 do godz. 12.00 telefonicznie (513 852 200) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (lgdzielonebieszczady@wp.pl)

  Szczegółowy program wizyty zostanie przesłany uczestnikom najpóźniej 18.08.

  Wizyta realizowana jest zgodnie z planem komunikacji, planuje się udział 15 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń, w przypadku większej liczby chętnych brany będzie pod uwagę profil działalności firmy, instytucji czy organizacji i jej związek z produktami lokalnymi oraz dotychczasowa współpraca z naszą LGD. Organizator pokrywa koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia oraz realizacji programu merytorycznego.

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem LGD.  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na Najpiękniejszy Bukiet z Ziół i Kwiatów, naprawdę warto!

  Konkurs jest elementem realizacji inicjatywy pt. "Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary ziemi" grupy nieformalnej Wędkarze i spółka pod patronatem naszej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady". Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2020" dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Regionalnymi Operatorami Projektu są: Fundacja Fundusz Lokalny SMK, LGD Stowarzyszanie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej", Stowarzyszanie LGD "TRYGON-Rozwój i Innowacja", Fundacja Przestrzeń Lokalna.

  Więcej informacji:
  Regulamin konkursu  Uwaga przedsiębiorcy
  od 12.08.2020 startuje nabór w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

  W nawiązaniu do wcześniej udostępnianych informacji przypominamy, że startuje nabór wniosków w ramach projektu "Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw - wsparcie grantowe".

  Kwota przeznaczona na wsparcie w formie grantów - 39 425 606,54 zł w tym:
  - dla działalności gospodarczych w branży turystycznej i okołoturystycznej - 11 827 681,96 zł;
  - dla działalności gospodarczych w pozostałych branżach - 27 597 924,58 zł.

  Wnioski o pomoc w formie grantu przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej złożonej przy użyciu platformy internetowej gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego od 12.08.2020 r. od godz. 00:00 do 30.09.2020 r. do godz. 16:00

  Wnioski o pomoc w formie grantu przyjmowane będą wyłącznie w wersji elektronicznej złożonej przy użyciu platformy internetowej gov.pl z wykorzystaniem podpisu zaufanego od 12.08.2020 r. od godz. 00:00 do 30.09.2020 r. do godz. 16:00

  Więcej informacji:
  http://rarr.rzeszow.pl/projekty/dotacje-na-kapital-obrotowy/  Szanowni Państwo,

  Powiat Bieszczadzki planuje utworzyć lokalny ośrodek wiedzy i edukacji w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych ramach projektu współfinansowanego z europejskiego funduszu społecznego. W ramach tej inicjatywy mieszkańcy naszego regionu będą mogli bezpłatnie podnosić swoje umiejętności i kompetencje. Na prośbę Pana Pawła Germańskiego - Dyrektora Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych udostępniamy kwestionariusz, który jest anonimowy a jego wyniki posłużą do sporządzenia diagnozy potrzeb szkoleniowych mieszkańców naszej społeczności i opracowania oferty ośrodka.

  Link do ankiety:
  https://www.survio.com/survey/d/A4Q4C4A7P9Y3V3X1G  Szanowni Państwo,

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego realizuje kampanię informacyjną pod nazwą "Cudze chwalicie, swoje poznajcie", która promuje polskiebazarek.pl. Polskiebazarek.pl jest odpowiedzią na utrudnienia występujące w dobie koronawirusa z tradycyjnym sposobem sprzedaży produktów - pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności z konsumentami.

  Można na nim bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia o sprzedaży swoich produktów a konsument płaci dokładnie tyle, ile proponuje rolnik - nie ma marży pobieranej przez pośredników.


  Więcej informacji:
  prośba Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o włączenie się do kampanii  Dni otwarte funduszy europejskich - jakich jeszcze nie było!

  Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wznowiło przygotowania do wydarzenia Dni Otwarte Funduszy Europejskich w formule online. Tegoroczne wydarzenie rozpocznie się już w sierpniu, poprzez uruchomienie strony internetowej dniotwarte.eu, a momentem kulminacyjnym będzie weekend 25-27 września 2020 r.

  Na utworzonej stronie pojawią się wirtualne spacery, szkolenia online, webinaria, a podczas kulminacyjnego weekendu będzie możliwość wejścia na żywo lub puszczenia gotowego nagrania.

  Zaplanowano dwa konkursy z nagrodami dla beneficjentów i ogółu społeczeństwa. W obu przypadkach należy nagrać krótki, amatorski film, promujący projekt (beneficjenci) lub pokazujący zmiany jakie zaszły w najbliższym otoczeniu dzięki funduszom europejskim (dla ogółu społeczeństwa).

  Gotowe materiały video beneficjentów, proszę przesłać na adres: b.adamska@podkarpackie.pl do 9 sierpnia 2020 r.

  W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z Sekretariatem Regionalnym KSOW pod numerem telefonu: 17 747 69 15 lub 17 /747 69 03.  Święto Ziół i Kwiatów - połączą nas dary ziemi


  Wkrótce dotacje na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z terenu woj. podkarpackiego!

  Niebawem ruszy nabór wniosków o pomoc w formie grantu na kapitał obrotowy skierowany do mikro (w tym samozatrudnionych) i małych firm z terenu województwa podkarpackiego, które będą mogły otrzymać bezzwrotną pomoc na zaspokojenie bieżących, pilnych potrzeb przedsiębiorstwa, związanych z zachowaniem płynności finansowej. Pieniądze na wsparcie dla firm pochodzą ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

  Nabór będzie prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., która przygotowuje obecnie procedury naboru, w tym: regulamin naboru, kryteria naboru i oceny, wzór wniosku, tryb i harmonogram naboru wniosków o przyznanie grantów. Opublikowanie pełnej dokumentacji naboru planowane jest w drugiej połowie lipca br. a uruchomienie naboru w sierpniu. Wniosek dla przedsiębiorców, starających się o pomoc, ma być prosty i łatwy do złożenia. 

  Nabór prowadzony będzie tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej przez platformę epuap, podpisany przez Profil Zaufany, w trybie ciągłym. O przyznaniu grantu decydować będzie kolejność złożenia wniosku.

  Do rozdysponowania będzie 40 mln zł, z czego 30% środków zostanie skierowane do branży turystycznej i okołoturystycznej, która będzie identyfikowana za pomocą określonych kodów PKD.

  Wsparcie będzie udzielane mikro i małym przedsiębiorcom, a więc zatrudniającym poniżej 50 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów euro, którzy prowadzili działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r., nie znajdowali się w trudnej sytuacji i znaleźli się po tym dniu w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

  Przedsiębiorcy wnioskujący o wsparcie będą musieli wykazać spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

  Wysokość wsparcia będzie uzależniona od liczby zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) i stanowić będzie iloczyn stawki jednostkowej w wysokości 7 845,11 zł, pierwiastka drugiego stopnia z liczby pełnych etatów w przedsiębiorstwie (FTE) oraz liczby miesięcy na okres, których przedsiębiorca ubiega się o wsparcie (maksymalnie 3).

  Wysokość wsparcia = (7 845,11 zł) x ?FTE x liczba miesięcy (max 3).

  Nawet 23 tys. zł bezzwrotnego wsparcia może otrzymać osoba, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

  Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A: www.rarr.rzeszow.pl

  Źródło:
  www.tarcza.podkarpackie.pl


  Szanowni Państwo,

  Zapraszamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami z najnowszego Elektronicznego Biuletynu Informacyjnego Centrum Doradztwa Rolniczego - HORYZONT CDR. Szczególnie polecamy informacje na temat planowanych naborów wniosków przeprowadzanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - część trzecia biuletynu "Informacje WPR".

  Życzymy przyjemnej lektury!
  HORYZONT CDR NR 3-2020.pdf


  Uwaga ngo - nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych!

  Zachęcamy organizacje pozarządowe do zapoznania się z ofertą Powiatowych Urzędów Pracy, które uruchomiły nabory dla organizacji pozarządowych na pokrycie kosztów bieżących z związku z COVID-19.

  1. O pożyczkę może się ubiegać organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które prowadziły działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.; (Działalność nie może być zawieszona na dzień 29.02.2020 r. lub 31.03.2020 r. oraz od dnia złożenia wniosku) a ich przychód w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł.

  2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodu wnioskodawcy w poprzednim roku bilansowym. 

  3. Wnioski składa się do PUP według siedziby ngo.

  4. Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że wskazana organizacja lub podmiot będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

  Więcej informacji:
  PUP Ustrzyki Dolne
  PUP Lesko
  PUP Sanok


  "Dzieci tańca - festiwal dla roztańczonych" - podsumowanie projektu grantowego

  4 lipca w Ustrzyckim Domu Kultury odbył się festiwal pt. "Dzieci tańca - festiwal dla roztańczonych", który stanowił podsumowanie projektu realizowanego przez Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury.

  Niestety impreza w związku z wystąpieniem stanu epidemii SARS-CoV-2 musiała odbyć się w nieco innej formie. Udział szerszej publiczności był możliwy dzięki przekazowi on-line.

  Imprezę otworzył pokaz baletu Absolwentek Studia Baletowego Opery Krakowskiej. Następnie głos zabrała Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" i Pan Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych. Pani Prezes podziękowania złożyła zarówno na ręce Zarządu USK (Grantobiorcy), dyrektora i pracowników Ustrzyckiego Domu Kultury, Pana Burmistrza, Pani Kierownik i pracowników wydziału projektów Gminy Ustrzyki Dolne, ale także instruktorom, rodzicom i opiekunom oraz głównym bohaterom - dzieciom uczestniczącym w warsztatach. Przypomniała cel projektu i zachęciła do udziału w kolejnych naborach wniosków organizowanych przez naszą LGD w ramach Realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju i innych programów. Pan Burmistrz zaś zwrócił szczególną uwagę na to jak ważna jest aktywność ngo na polu współpracy trójsektorowej. Powiedział też o skateparku powstającym w Dębach, tj. kolejnej inwestycji realizowanej przez to samo stowarzyszenie (UDK), które wsparcie także otrzymało z naszej LGD w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Następnie kolejni soliści i zespoły dzieci i młodzież pod czujnym okiem instruktorów zaprezentowały swoje osiągnięcia taneczne.

  W ramach projektu dzieci razem z rodzicami wzięły udział w cyklu warsztatów z tańca klasycznego oraz współczesnego na potrzeby których Stowarzyszenie zakupiło dla uczestników profesjonalne buty do tańca, piłki do utrzymywania równowagi, medale i poczęstunek na imprezę podsumowującą.

  Tym samym impreza zakończyła realizację naszego projektu grantowego w zakresie: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, w którym uczestniczyło łącznie 7 organizacji pozarządowych z naszego obszar działania.

  Więcej informacji:
  Galeria
  Relacja na Facebooku Ustrzyckiego Domu kultury


  Raport z przeprowadzonych badań

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" dziękuje organizacjom pozarządowym z obszarów wiejskich Podkarpacia za udziału w ankiecie pt. "Badanie potrzeb NGO z Podkarpacia". Poniżej prezentujemy wyniki badania.

  Raport


  Dzieci tańca - festiwal dla roztańczonych

  Ustrzyckie Stowarzyszenie Kultury 4 lipca o godz. 14:00 organizuje festiwal pt. "Dzieci tańca - festiwal dla roztańczonych" jest to już ostania impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady"


  Drodzy Mieszkańcy
  informujemy o naborze wniosków w ramach programu "Moja woda".

  Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury.

  Terminy i sposób składania wniosków
  Od 1.07.2020 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) prowadzić będą nabór w trybie ciągłym.

  Formy dofinansowania
  dotacja, lecz nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

  Beneficjenci
  osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu Moja Woda.

  więcej informacji na stronie
  http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/moja-woda/


  III Familijny Rajd Rowerowy


  FOTORELACJA


  Jakiej przyszłości chcesz dla obszarów wiejskich? - badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich

  Szanowni Państwo,

  ELARD - europejska sieć Lokalnych Grup Działania - przeprowadza badania dotyczące przyszłości rozwoju obszarów wiejskich.

  Zachęcamy do jej wypełnienia, rozpowszechnienia na profilach społecznościowych, stronach Internetowych. Ankieta przygotowana jest w języku polskim i dostępna na stronie Internetowej:

  http://www.redr.es/recursos/encuestaLEADER/index_pol.html


  Rusza kolejny nabór do projektu "Twoja Szansa na nowe Kwalifikacje Zawodowe"

  W poniedziałek 15 czerwca rusza kolejny nabór do projektu "Twoja Szansa na nowe Kwalifikacje Zawodowe".  Więcej informacji
  Plakat


  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 19.06.2020 r. na godzinę 12.00 do Restauracji Huculska w Ustjanowej.

  Więcej informacji
  Zaproszenie


  II Familijny Rajd Rowerowy za nami.
  Już dziś zapraszamy 13 czerwca do Lutowisk.
  Więcej informacji
  Mapa
  Zapisy
  Fotorelacja II Familijny Rajd Rowerowy


  Dobre praktyki


  Kontynuujemy serię artykułów na temat przedsięwzięć wspartych przez naszą LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

  Czas na "Bies Czadowy Zakątek" - przedsięwzięcie zrealizowane w Równi przez Panią Jolantę Kopacz w ramach podejmowania działalności gospodarczej.

  Bies Czadowy Zakątek to wyjątkowe miejsce służące jako baza wypadowa do wypraw w góry, nad Solinę, czy miejsce odpoczynku po intensywnym dniu na stoku narciarskim, ale też miejsce pozwalające rozkoszować się przepięknymi i relaksującymi widokami naturalnego piękna  okolicy. Domek rekreacji indywidualnej wybudowany w 2019 roku zaaranżowany został w klimatycznym stylu nawiązującym bezpośrednio do architektury drewnianej. Wnioskodawczyni stale upiększa teren aby jeszcze lepiej dostosować się do potrzeb klientów.

  Gratulujemy pomysłu i wykonania, rzeczywiście obiekt wyróżnia się na tle podobnych obiektów turystycznych w Bieszczadach.

  Serdecznie polecamy!

  Więcej informacji o przedsięwzięciu oraz galeria zdjęć:
  https://www.facebook.com/Bies-Czadowy-Zak%C4%85tek-114406999912232/
  TYTUŁ OPERACJI: "Bies Czadowy Zakątek"

  NAZWA BENEFICJENTA: Jolanta Kopacz

  Lokalizacja operacji: Równia 68a, 38-700 Ustrzyki Dolne, powiat bieszczadzki

  WARTOŚĆ DOFNANSOWANIA: 50 000,00 zł (PREMIA)

  OPIS: "Bies Czadowy Zakątek" to całoroczny domek wypoczynkowy zlokalizowany w urokliwej wsi Równia niedaleko Ustrzyk Dolnych usytuowany zaledwie 5 km od wyciągu narciarskiego Gromadzyń i 9 km od wyciągu Laworta. Jest to miejsce idealne dla wszystkich którzy wyjazdy turystyczne traktują jako okazję do wypoczynku i oderwania się od rutyny codziennych obowiązków lub dla tych, którzy preferują spontaniczny wyjazd do nietuzinkowego i nieznanego miejsca. Równia to miejscowość idealna jako baza wypadowa w Wysokie Bieszczady lub nad Jezioro Solińskie. Co więcej przez miejscowość przebiegają szlaki turystyczne, Nordic Walking oraz rowerowe, które pozwalają na długie wycieczki.

  Obiekt położony jest na terenie dużej posesji, pomiędzy dwoma malowniczymi pasmami górskimi Żuków i Gromadzyń. Bezpośrednio przy domku znajdują się dwa stawy, ogród i łąka. Na parterze znajduje się obszerny salon, łazienka z prysznicem oraz aneks kuchenny. Piętro domku zostało zaaranżowane jako dwie sypialnie z trzema łóżkami w każdej z nich. Na piętrze do dyspozycji gości jest również balkon. Uwagę zwraca piękny, zadaszony taras, pozwalający na podziwianie widoków, gdzie w sezonie można skorzystać z grilla oraz mebli ogrodowych. Na terenie posesji znajduje się również miejsce na ognisko. W domku może komfortowo nocować od dwóch do ośmiu osób, co pozwala na wynajem go dla całej rodziny lub grupy przyjaciół. Wyjątkowe ciepło i przytulność wnętrze domku zawdzięcza kamiennemu kominkowi opalanemu drewnem. Goście przebywający tutaj mogą się całkowicie odprężyć ogrzewając się w miłym i przyjemnym blasku prawdziwego ognia.


  Serdecznie zapraszamy do g. Czarna na II Familijny Rajd Rowerowy,

  jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady", start godz. 12:00

  Więcej informacji
  Plakat
  Mapa
  Zapisy


  Ankieta!

  Szanowni Państwo,

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza organizacje pozarządowe z obszarów wiejskich Podkarpacia do udziału w ankiecie pt. "Badanie potrzeb NGO z Podkarpacia".

  Przygotowaliśmy 10 pytań, a ich wyniki w formie raportu zostaną upublicznione na naszej stronie internetowej oraz na naszym profilu na portalu społecznościowym Facebook. Wyniki zostaną wykorzystane w przygotowywanych przez nas wnioskach o dofinansowanie stanowiących odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby.

  Prosimy o rozpowszechnienie ankiety wśród znajomych organizacji, która jest dostępna online i całkowicie anonimowa.

  Link do ankiety dostępny do 12.06.2020 do godz. 16.00

  Dziękujemy za poświęcony czas!

  Link do ankiety:
  http://forms.gle/mXqeeVT996vQGFxD8  Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW

  Z przyjemnością informujemy, iż nasz wniosek pt. "Skuteczne sposoby dywersyfikacji działalności rolniczej na przykładzie Słowacji i Austrii" złożony w naborze dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w tegorocznym konkursie uzyskał wsparcie w wysokości 51 825 zł. W dniu 12 maja 2020 r. lista wybranych operacji została przyjęta przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (http://podkarpackie.ksow.pl/news/entry/15458-lista-operacji-partnerow-ksow-zatwierdzona-prze.html).

  W związku z podpisaną umową o dofinansowanie Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" rozpoczyna realizację operacji przy udziale trzech partnerów KSOW:
  1. Fundacji Brama Karpat z siedzibą w Sanoku.
  2. Pana Jacka Skórki prowadzącego gospodarstwo rolne i Bacówkę - Caryńskie.
  3. Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów z siedzibą w Ustrzykach Dolnych

  Głównym celem operacji jest zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, tj. działań w zakresie budowania i wdrażania promocji produktów lokalnych, wspierania przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży produktów, a także upowszechnianie i wzmacnianie świadomości społeczeństwa na temat agroturystyki i turystyki wiejskiej.

  Więcej informacji
  Informacja o operacji realizowanej w ramach KSOW


  Uwaga beneficjenci - zmiany w księdze wizualizacji PROW!

  Informujemy, iż od dnia 1 czerwca 2020 r. będzie obowiązywać zmieniona Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

  Nowa księga wizualizacji:
  https://www.gov.pl/attachment/ecd747d2-1921-4adf-b72b-0ee54800d4a4


  Dobre praktyki


  Rozpoczynamy serię artykułów na temat przedsięwzięć wspartych przez naszą LGD w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zaczynamy od gminy Sanok. Dzięki naszemu wsparciu Mrzygłód wraca do tradycji garncarstwa, w budynku znajdującym się przy zabytkowym Rynku powstała pracownia ginących zawodów


  TYTUŁ OPERACJI: "Modernizacja i wyposażenie budynku na potrzeby utworzenia pracowni ginących zawodów"

  NAZWA BENEFICJENTA: Lokalna Grupa Działania Dolina Sanu

  Lokalizacja operacji: Mrzygłód 820, 38-500 Sanok, powiat sanocki

  WARTOŚĆ DOFNANSOWANIA: 199 964,00 zł.

  Operacja polegała na zagospodarowaniu budynku użyteczności publicznej w Mrzygłodzie, zlokalizowanym bezpośrednio przy zabytkowym Rynku na pracownię ginących zawodów, w tym przede wszystkim garncarstwa, ceramiki i wikliniarstwa. Budynek użyteczności publicznej (o powierzchni użytkowej 63m2, parterowy ze strychem), położonego na działce nr 820 w Mrzygłodzie, będący własnością Gminy Sanok, a użyczony Lokalnej Grupie Działania Dolina Sanu na podstawie umowy użyczenia był w złym stanie technicznym - nieogrzewany, bez dostępu do bieżącej wody i kanalizacji i bez dostępu do elektryczności. Atrakcyjna lokalizacja, dotąd nieużytkowanego budynku przy zabytkowym Rynku w Mrzygłodzie-miejscowości do lat 50 XX wieku słynącej z wyrobu przedmiotów glinianych i wikliny stanowiły potencjał do utworzenia pracowni ginących zawodów. Wielowiekowa tradycja garncarska Mrzygłodu została ocalona od zupełnego zapomnienia, a obszar zdegradowany społecznie (starzenie społeczności, mała aktywność zawodowa) dostał szansę rozwoju. Dzieci i młodzież mogą zapoznać się z dziedzictwem kulturowym, zainspirować nim, a w przyszłości kultywować te cenne tradycje.

  Celem nadania funkcji kulturalnych i turystycznych obiektowi zaplanowano zakup wyposażenia: 2 koła garncarskie, piec do wypalania ceramiki i gliny elektryczny, stół, ławy i regały. Zakupione meble oddają charakter dawnego wyposażenia pracowni garncarskich.

  Zgodnie z zamysłem Wnioskodawcy w pracowni odbywać się będą pokazy ginących zawodów m.in. sztuki wyrabiania garnków, kursy, i inne warsztaty. Już postarał się oto, aby obok prac inwestycyjnych wdrożyć działania miękkie. W budynku prowadzone są zajęcia w ramach nowego projektu dofinansowanego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego pt. "Historie gliną malowane".

  Oprócz warsztatów garncarskich, jednym z zadań zaplanowanych w ramach projektu było przygotowanie i nieodpłatne udostępnienie osobom zainteresowanym wartościowych materiałów o charakterze edukacyjnym. Bazą e-publikacji są informacje ściśle związane z Mrzygłodem, dlatego jest ona także doskonałą promocją tradycji i kultury regionu. Młode pokolenie dnia dzisiejszego, często nazywane pokoleniem cyfrowym, niejako wymusza w procesie nauki stosowanie nowoczesnych technologii edukacyjnych. Komputeryzacja, multimedia i technologie sieciowe, tworząc wirtualną przestrzeń, spełniają coraz ważniejszą rolę w życiu człowieka. Dlatego też, tak ważne jest aby umiejętnie i rozważnie łączyć technikę z tradycją pamiętając jednak, że technologiczne rozwiązania nie zastąpią osobistego doświadczania i eksploracji świata.
  Informujemy o naborze w ramach programu "Mój Prąd".

  Drodzy Mieszkańcy , informujemy o naborze w ramach programu "Mój Prąd".

  W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych - o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

  Wnioski należy składać w terminie od 13.01.2020 r. - 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

  Beneficjenci: osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

  Forma dofinansowania: dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji wchodzącej w skład przedsięwzięcia nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

  Więcej szczegółów na stronie:
  https://mojprad.gov.pl/informacje-szczeg%C3%B3%C5%82owe-o-programie-m%C3%B3j-pr%C4%85d/


  Ruszył nabór w ramach programu "Czyste Powietrze" 2.0.

  Drodzy Mieszkańcy! 15 maja 2020 r. ruszył nabór w ramach programu "Czyste Powietrze" 2.0.

  W nowej odsłonie programu "Czyste Powietrze" dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. W ramach odbiurokratyzowania programu sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załączników.

  Szczegóły najważniejszych zmian w programie "Czyste Powietrze" obejmują:

  1. Uproszczenie zasad przyznawania dotacji.

  2. Włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego.

  3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków.

  4. Uproszczenie wniosku o dotację.

  5. Możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl.

  6. Włączenie w program sektora bankowego, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty).

  7. Integracja z programem "Mój Prąd".

  8. Powiązanie poziomu dotacji z efektem ekologicznym - bonus za niskoemisyjność i odnawialność.

  9. Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła.

  10. Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

  Więcej szczegółów na stronie:
  http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1582,rusza-program-czyste-powietrze-2-0.html


  Uwaga - organizacje pozarządowe ruszył Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19!

  To pomoc finansowa dla organizacji, które zostały poszkodowane w wyniku epidemii koronawirusa.

  Celem Programu jest doraźne wsparcie instytucjonalne dla organizacji i pomoc przy inicjowaniu lokalnych działań, które mają służyć walce ze skutkami epidemii. Dotacje będą przyznane w ramach dwóch priorytetów.

  Środki finansowe można przeznaczyć na:

  Działania wspierające (Priorytet 1):
  Uzupełnianie zadań administracji publicznej, których celem jest przeciwdziałanie COVID-19 w społecznościach lokalnych;

  Bezpieczeństwo NGO (Priorytet 2):
  Realizację działań, które musiały zostać wstrzymane przez epidemię (Nie dotyczy zadań publicznych/projektów realizowanych ramach Programów: PROO, FIO, ROHiS, Korpus Solidarności);

  Realizację działań, które umożliwią dalsze funkcjonowanie organizacji;
  Zakup sprzętu i materiałów, które są niezbędne do realizacji powyższych działań;
  Wynajem siedziby lub lokalu do realizacji działań.

  Maksymalna kwota dotacji w Priorytecie 1 wynosi 50 tys. zł , a Priorytecie 2 - 40 tys. zł .

  Więcej informacji:
  www.niw.gov.pl


  Komunikat

  Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przywilejów przysługujących Beneficjentom PROW 2014-2020 W piśmie zawarte są szczegółowe wyjaśnienia dotyczące stosowania zmienionych przepisów oraz rozwiązań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) wprowadzonych ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695)

  Wyjaśnienia dotyczą poniższych zagadnień: -Zobowiązanie do realizacji operacji w określonym terminie -Zobowiązanie do podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu jak i przy zatrudnianiu pracowników w ramach 19.2 -Zobowiązanie do wykonywania działalności gospodarczej -Zobowiązanie do osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług -Zobowiązanie dotyczące utrzymania zadeklarowanej liczby pracowników w ramach operacji -Zobowiązanie do poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji -Zobowiązanie do realizacji zadań w ramach projektu grantowego -Zobowiązanie do zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej -Zobowiązanie do zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednio dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4 -Zmiana profilu działalności gospodarczej

  W załączeniu pismo:
  Zobowiązanie 19.2 i 19.4


  Przewodnik po tzw. Specustawie funduszowej

  Na prośbę Biura Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępniamy Przewodnik, który ma przybliżyć zagadnienia tzw. Specustawy funduszowej, mającej ułatwić beneficjentom Funduszy Europejskich prowadzenie i rozliczanie w nowej rzeczywistości związanej z zawirowaniami wywołanymi pandemią koronawirusa przedsięwzięć dofinansowanych przez UE.

  Link do Przewodnika:
  http://fundusze.podkarpackie.pl/attachments/article/1820/Specustawa%20funduszowa%20-%20Przewodnik.pdf?fbclid=IwAR3XM0myvyShrDyJmRcMCCVp2gOu7XmnvYlUTo0z0PGy6pD9DMk905GS7eg/


  Fundacja Bieszczadzka ogłosiła konkurs "Działaj Lokalnie XI"

  Fundacja Bieszczadzka - Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłasza kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie. Wnioski do Działaj Lokalnie XI-2020 należy składać wyłącznie poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.dzialajlokalnie.pl i www.fundacjabieszczadzka.org

  W XI edycji Programu "Działaj Lokalnie -2020" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Uprawnione do wnioskowania będą organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne, w imieniu których wniosek złoży organizacja. Wnioski mogą być składane przez Wnioskodawców działających na terenie 9 gmin: Baligród, Bircza, Czarna, Komańcza, Lesko, Olszanica, Ustrzyki Dolne, Tyrawa Wołoska i Lutowiska. Będzie można ubiegać się o dotację do 6.000zł. Wkład własny – 25% wartości wnioskowanej dotacji w tym: 5% wkład finansowy (środki realizatora na pokrycie kosztów projektu) oraz 20 % wkład niefinansowy (np. praca wolontariacka na rzecz projektu, użyczenie sali, przekazane rzeczy). Dotowane projekty będzie można realizować od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku. Różnice w zakresie wkładu własnego oraz czasu realizacji dotyczyć będą wyłącznie projektów, zawierających działania wpływające na zmniejszenie skutków epidemii ( szczegóły w regulaminie konkursu).

  Termin naboru wniosków: 14.04.2020r - 15.05.2020r.

  Więcej informacji:
  http://fundacjabieszczadzka.org/konkurs-dzialaj-lokalnie-xi-2020-ogloszony/


  Ważna informacja dla Beneficjentów PROW w związku z koronawirusem!

  Szanowni Państwo Wnioskodawcy i Beneficjenci poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 zachęcamy do śledzenia informacji na temat proponowanych zmian do ustawy o wspieraniu obszarów wiejskich, a dotyczących m.in warunków realizacji umów w związku z sytuacją epidemiologiczną.

  Informacje dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego, Departamentu PROW:
  www.prow.podkarpackie.pl


  Badanie - Moja sytuacja w czasie koronawirusa

  Szanowni Państwo!.

  Przekazujemy prośbę dr hab. Sławomira Kalinowskiego, profesora IRWiR PAN, o udział w badaniu na temat Moja sytuacja w czasie koronawirusa oraz rozpowszechnienie informacji o badaniu

  Na skutek pandemii wszyscy znaleźliśmy się w wyjątkowej sytuacji. W różny sposób wpłynęła ona na nasze życie: rodzinne, zawodowe, społeczne. Ponadto nikt z nas nie wie, jaka będzie jego sytuacja za tydzień, dwa, miesiąc. Również my, naukowcy z Polskiej Akademii Nauk, mamy ograniczone możliwości poznania sytuacji ludzi, ich niepokojów i materialnych problemów. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w badaniu i podzielenie się z nami informacjami o tym, jak pandemia wpłynęła na Wasze życie.

  Formularz do badania, które koordynuje dr hab. Sławomir Kalinowski, profesor IRWiR PAN, znajdą Państwo po kliknięciu w poniższy link:
  https://docs.google.com/forms/d/1zCdEInCjUs637GppkHwNGDHszTr7ZtRhqjmH-2ZuK8Y/edit?fbclid=IwAR3w6rI02dJsFkoh7qaAQ7EGrl-aUJb62ZJ8zNFYH7DTE_3Z6AAwzE-qh2U

  Zachęcamy również do udostępniania informacji o badaniu, by dotrzeć do innych osób i poznać odpowiedzi jak najbardziej zróżnicowanej grupy, zarówno pod względem demograficznym, jak i miejsca zamieszkania, a także sytuacji społecznej i ekonomicznej. Wszelka pomoc w tym czasie jest niezwykle ważna.  Szyjemy maseczki dla bieszczadzkiej służby zdrowia i pacjentów!

  Szanowni mieszkańcy i miłośnicy Bieszczad,

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z Centrum Integracji Społecznej w Stefkowej zdecydowali by włączyć się w akcję szycia maseczek. Są one potrzebne medykom naszych szpitali oraz pracownikom pogotowia ratunkowego i ich pacjentom.

  A teraz my prosimy Was - przyłączcie się z nami!

  Wiemy, jak ważna to inicjatywa w obecnym czasie. W tym momencie każde podejmowane działanie, które zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 jest niezwykle istotne. Musimy budować świadomość i działać wspólnie. Najbliższe dni, a może nawet tygodnie musimy spędzić w domach, aby uchronić się przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

  Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców i miłośników Bieszczad do wykorzystania tego czasu w sposób produktywny i przyłączenia się do akcji.

  Przyłącz się z nami do szycia maseczek - przekaż środki finansowe.

  Wpłaty prosimy kierować na poniższe konto z dopiskiem: "darowizna - koronawirus"

  Pekao S.A I. O. w Ustrzykach Dolnych, numer: 84 1240 2366 1111 0010 9024 0617

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
  Orelec 35
  38-623 Uherce Mineralne
  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 513 852 200 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

  Wspólne działanie ma moc!  Pomoc na "Restrukturyzację małych gospodarstw" - bezzwrotna premia 60 tys. zł dla rolników!

  ARiMR uruchomi 31 marca 2020 r. nabór wniosków na "Restrukturyzację małych gospodarstw" finansowaną z budżetu PROW 2014-2020. Wnioski będzie można przekazywać do oddziałów regionalnych Agencji do 29 maja 2020 r. O wsparcie finansowe może starać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. Wniosek może złożyć osoba zarówno ubezpieczona w KRUS, jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadzenia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Pod jednym warunkiem - dochód lub przychód z działalności rolniczej musi stanowić co najmniej 25 proc. całości dochodów lub przychodów. O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym wypłacono pomoc finansową z następujących programów wsparcia: "Ułatwianie startu młodym rolnikom", "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętych PROW 2007-2013, a także "Modernizacja gospodarstw rolnych"; "Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej", "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020. Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego gospodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: 80 proc. (48 tys. zł) po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu pomocy, a 20 proc. (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznesplanu.

  Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80 proc. otrzymanej premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe. Ich katalog jest szeroki. Obejmuje m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli, zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Premię można zainwestować w zakup gruntów, zakup stada podstawowego zwierząt, czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich gatunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat. Premia może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 2014-2020. W przypadku małżonków pomoc może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne, czy odrębne gospodarstwa.

  Więcej informacji:
  https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/60-tys-zl-premii-na-rozwoj-malego-gospodarstwa.html


  Szanowni Państwo!

  Rośnie liczba przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce, w związku z tym podjęliśmy decyzję, że biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" od dnia 16-03-2020 r. nie będzie świadczyć doradztwa bezpośredniego w biurze.
  Można natomiast skontaktować się z nami telefonicznie i za pomocą pocztą e-mail.

  Telefon kontaktowy: 513 852 200
  Adres e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl


  Kolejne dotacje na start!

  Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.03.00-IP.01-18-023/19 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VII Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości).

  Osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej zachęcamy do kontaktu z poniższymi instytucjami.


    Lp.
    

    Nazwa wnioskodawcy
    

    Nazwa projektu
    

    1
    

    CDG PRO Sp. z o. o.
    

    Najlepsze wsparcie na starcie - program tworzenia własnej firmy
    

    2
    

    Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego "NIL"
    

    Wystartuj w biznesie - wspieranie przedsiębiorczości w powiecie kolbuszowskim i ropczycko-sędziszowskim
    

    3
    

    Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji Rafał Kata
    

    Pomoc w założeniu własnego biznesu - dotacje dla Twojej firmy
    

    4
    

    Stawil Sp. z o. o.
    

    Gotowi na własną firmę
    

    5
    

    Towarzystwo Altum, Programy Społeczno-Gospodarcze
    

    Wsparcie na starcie - dotacja na własny biznes
    

    6
    

    INNOVO" INNOWACJE WBIZNESIE SP. Z O.O.
    

    Mój szef - to ja
    

    7
    

    Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A.
    

    Pakiet na start
    

    8
    

    Centrum Szkoleniowo Konsultingowe dla Biznesu Jerzy Gałuszka
    

    Podkarpacka Kuźnia Przedsiębiorczości!
    

    9
    

    ASP PROJECT CONSULTING Anna Pawlos
    

    Siła Przedsiębiorczości
    

    10
    

    AMD GROUP Michał Drymajło
    

    PRZYSTANEK: WŁASNA FIRMA
    

    11
    

    Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
    

    Od pomysłu do sukcesu z własną firmą
    

    12
    

    LOOTUS Joanna Jędrzejowska
    

    Lepsze jutro z własną firmą
    

    13
    

    Podkarpacka Izba Gospodarcza
    

    DOTACJE NA START
    

    14
    

    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia
    

    Zatrudnij siebie!
    

    15
    

    Centrum Promocji Biznesu Paweł Zając
    

    Nowa droga - II edycja
    

    16
    

    Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.
    

    Przedsiębiorczość Twoją Szansą
    

  Źródło: https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/wyniki-naborow-wnioskow/2406-7-3-wsparcie-rozwoju-przedsiebiorczosci-konkurs-nr-rppk-07-03-00-ip-01-18-023-19


  Drodzy liderzy bieszczadzkich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych!!!

  Przekazujemy informację o spotkaniach organizacyjnych związanych z konkursem grantowym w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2020.
  Przyjdźcie na spotkanie informacyjne, do wyboru:
  Ustrzyki Dolne ( poniedziałek 02.03.2020r.) i Baligród ( wtorek 03.03.2020r.)

  Więcej informacji:
  Spotkanie - Ustrzyki Dolne
  Spotkanie - Baligród


  Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

  Dnia 7  lutego 2020 r. w Orelcu odbył się warsztat refleksyjny jako element ewaluacji wewnętrznej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. W warsztacie uczestniczyli członkowie Rady, Zarządu, Członkowie Stowarzyszenia oraz pracownicy biura. Spotkanie miało na celu podsumowanie stanu wdrażania naszej strategii za 2019 rok.

  Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:
  - realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
  - jakości wybieranych projektów,
  - adekwatności kryteriów,
  - zmian społeczno - gospodarczych,
  - przydatności wskaźników,
  - naborów dla beneficjentów.

  W trakcie warsztatu zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2019 roku oraz została przeprowadzona dyskusja wraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

  Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.

  Więcej informacji:
  FOTORELACJA


  Polecamy
  Spotkanie dotyczące Krajowego Funduszu Szkoleniowego

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości skorzystania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2020.

  Do udziału w spotkaniu zapraszamy pracodawców oraz ich przedstawicieli. Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) daje możliwość finansowania nawet do 100% kosztów szkoleń, kursów, studiów podyplomowych, egzaminów, badań lekarskich oraz ubezpieczeń NNW związanych z podjętym kształceniem. O środki na kształcenie ustawiczne z KFS mogą się ubiegać pracodawcy zarówno dla siebie, jak i swoich pracowników. Spotkanie odbędzie się 20 lutego 2020 r. w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego (SEGMENT B) przy ul. Bełskiej 22 , 38-700 Ustrzyki Dolne.

  Początek spotkania o godz. 10.00.
  Prosimy o telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie przybycia do 19 lutego 2020r. do godz.14.00
  pod nr tel. 13 460 89 00 lub 13 460 8912,
  e-mail: afundanicz@ustrzykidolne.praca

  Osoba do kontaktu:
  Anna Fundanicz - Specjalista ds. rozwoju zawodowego  Trwają konsultacje programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania uwag i wyrażania opinii!

  Dnia 24 stycznia br. wzięliśmy udział w spotkaniu konsultacyjnym w Rzeszowie organizowanym przez Zespół Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

  To program przeznaczony dla organizacji społecznych, finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider konsorcjum) wraz z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacją Edukacja dla Demokracji  zostały wybrane na operatora programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny.

  Zachęcamy do wypełnienia ankiety on-line, dostępnej do 3 lutego na stronie:

  https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

  Przypominamy jednocześnie, że w ramach III edycji fundusz na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w wysokości 53 mln euro został podzielony na dwie części: program ogólnopolski i regionalny.

  Operatorem programu ogólnopolskiego zostało konsorcjum organizacji złożone z Fundacji im. Stefana Batorego (lidera),  Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" i Fundacji Akademia Organizacji Obywatelskich. Aktualne informacje na temat programu Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy  dostępne są pod adresem:
  http://aktywniobywatele.org.pl/ A pierwsze konkursy już w lutym.  Zapraszamy do zgłaszania opinii na temat realizacji
  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady"

  W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej, tj. do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczna nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

  Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące w/w zagadnienia, które obędzie się 07.02.2020 r., w miejscowości Orelec, w budynku świetlicy wiejskiej.

  Naszym zdaniem dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań LGD "Zielone Bieszczady". Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowania partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem przyjętej przez LGD procedury monitoringu i ewaluacji, bowiem tylko jego efektywność może gwarantować osiągnięcie założonych celów.

  Do pobrania:
  ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (do edycji)
  ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (.pdf)
  Zaproszenie i program spotkania refleksyjnego 07.02.2020
  Materiały dotyczące realizacji LSR


  Nowe nabory wniosków w ramach funduszy norweskich!

  Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), zwane potocznie Funduszami EOG i norweskimi to dwa instrumenty finansowe ustanowione przez Państwa Darczyńców (tj. Norwegię, Islandię i Liechtenstein) w zamian za dostęp do wspólnego rynku UE.

  12 września 2019 r. w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyła się konferencja inaugurująca III edycję Funduszy EOG i norweskich w Polsce. W obecnej turze wsparcie dotyczy innowacji w rolnictwie oraz poprawy współpracy podmiotów lokalnych działających na rzecz wsparcia obszarów wiejskich. Środki są przeznaczone na działania zmierzające do poprawy sytuacji osób wykluczonych społecznie. Fundusze obejmują także wsparcie edukacyjne dla młodzieży z mniejszych miejscowości oraz dotyczą współpracy transgranicznej. Ważną częścią obszaru wsparcia jest także ekologia i kultura ludowa.

  Przedsiębiorcom polecamy stronę Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która ogłosiła nabory wniosków na rozwój przedsiębiorczości i innowacje w firmach, gdzie specjalne granty dedykowane zostały przedsiębiorczym kobietom. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 7 stycznia do 31 marca 2020 r. Więcej informacji: www.parp.gov.pl/funduszenorweskie.

  Organizacjom pozarządowym dedykowany jest nowy program dotacyjny, którego celem jest wzmocnienie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego i aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. Program o budżecie 30 milionów euro ze środków pomocowych z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu uroczyście zainaugurowany został 8 stycznia br. konferencją w Warszawie z udziałem przedstawicieli MSZ i Ambasady Norwegii, organizacji społecznych z Polski i krajów darczyńców. Fundusz wspierać będzie organizacje społeczne, w tym stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich prowadzące działania na rzecz zwiększania udziału obywateli i obywatelek w życiu publicznym, ochrony prawa człowieka i równego traktowania, ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatycznym, wzmacniania grup narażonych na wykluczenie. Realizatorem programu jest konsorcjum trzech organizacji: Fundacja im. Stefana Batorego (lider), Fundacja Pracowania Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia" oraz Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Więcej informacji: www.ngo.pl

  Więcej informacji oraz aktualny harmonogram naborów ze wskazaniem operatorów poszczególnych programów dostępny jest pod adresem: https://www.eog.gov.pl  UWAGA WNIOSKODAWCY!
  ważna informacja na temat naborów nr 1,2 i 3/2020

  Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące ogłoszonych naborów nr 1, 2 i 3 z zakresu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zwraca uwagę potencjalnych wnioskodawców na niekomercyjny i ogólnodostępny charakter infrastruktury tworzonej w zakresie tych naborów.

  Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawił się dokument dotyczący najczęściej zadawanych pytań (link do dokumentu poniżej). Z dużego zbioru pytań i odpowiedzi prosimy o szczególne zapoznanie się z pytaniami dotyczącymi rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, które LGD zebrała w osobny dokument (zał. 1). Przed przystąpieniem do opracowania wniosku zalecamy zapoznanie się z materiałami ze spotkań szkoleniowo-informacyjnych organizowanych w każdej gminie członkowskiej w zakresie ogłoszonych naborów wniosków (zał. 2).

  Do pobrania:
  https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/najczesciej-zadawane-pytania.html
  Załącznik nr 1
  Załącznik nr 2


  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

  W spotkaniach wzięło udział ponad 20 uczestników. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Szkolenia odbyły się w następujących miejscach i terminach:  Więcej informacji
  Prezentacja
  Fotorelacja


  WSPÓLNE SPOTKANIE SIECI PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ
  Z WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

  12 grudnia br. w Rzeszowie odbyło się spotkanie przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie podkarpackim. Nasza LGD była reprezentowana przez Panią Iwonę Woch - Prezes Zarządu.

  Spotkanie otworzyła Pani Anna Huk - Członek Zarządu woj. podkarpackiego oraz Pan Jerzy Jęczmienionka - Dyrektor ROPS w Rzeszowie, którzy w swych wystąpieniach dziękowali wszystkim zebranym za ich ciężką codzienną pracę.

  Podczas pierwszej części spotkania Pani Alina Kręt (ROPS w Rzeszowie) przedstawiła informacje na temat kolejnej edycji projektu "Koordynacja sektora ekonomii społecznej na lata 2020-2022" w zakresie wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprezentowali możliwości dodatkowego wsparcia jeszcze w obecnej oraz nowej perspektywie finansowej. Była także mowa o ofercie dla podmiotów ekonomii społecznej w projektach OWES na lata 2020-2023. Tę część wystąpień zakończyła prezentacja działalności Klastra Podkarpackie Smaki dokonana przez Panią Agnieszkę Pieniążek - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia". Podczas drugiej części spotkania przedstawicielki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - Pani Anita Parszewska oraz Pani Dominika Marszałek - Rojek dokonały prezentacji projektu "Inkubator dostępności - Zostań społecznym innowatorem".

  Wydarzenie to było doskonałą okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń, podsumowania dotychczasowej działalności oraz wspólnego świętowania osiągniętych w 2019 roku sukcesów. Spotkanie uprzyjemnił pyszny poczęstunek przygotowany przez  Spółdzielnię Socjalną Dębnianka.

  Więcej informacji
  Fotogaleria


  "Wieczór z projektami Interreg"

  Dnia 10.12 br. w godzinach wieczornych w Hotelu Rzeszów w ramach realizacji zlecenia na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego współorganizowaliśmy "Wieczór z projektami Interreg" podczas X Posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. W tak niekonwencjonalny sposób zaprezentowano efekty trzech projektów wspartych finansowo w ramach tego właśnie programu. Spotkanie dla gości z Polski i Słowacji prowadził wybitny aktor i miłośnik gór Pan Stanisław Jaskułka. Na wstępie zebranych powitała Pani Ewa Draus - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pan Rafał Baliński – Dyrektor Departamentu Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Prezentację na temat "Szlaku Historycznych Receptur" wygłosiła Pani Monika Maślanka-Preneta z Regionalnego Punktu Kontaktowego Województwa Podkarpackiego, a "Szlaku Kultury Wołoskiej" zaprezentowała Pani Agnieszka Pieniążek - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia".

  Zgodnie z umową zapewniliśmy degustację produktów pasterskich oraz występ zespołu muzycznego – Kapeli Watra (Pan Piotr Hołubowski - gitara, wokal i Pan Piotr Błaszczak - akordeon, wokal) - w ramach promocji "Szlaku Kultury Wołoskiej". Prezentację swojej winnicy oraz degustację wina dokonali dla nas Państwo Elżbieta i Dariusz Rosół z Winnicy Przeworskiej w ramach promocji "Szlaku Historycznych Receptur". Zorganizowaliśmy także wystawę prac malarskich obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim, które udostępnił nam Zamawiający. W ramach degustacji goście mogli popróbować pysznych i wielokrotnie nagradzanych serów od Pani Bożeny Wisły z Bukowca (różne rodzaje bundzu) oraz oscypków i bryndzy od Pana Jacka Skórki z Bacówki Caryńskie. Nie brakło też prawdziwie bieszczadzkich dodatków: proziaków, masła z czosnkiem niedźwiedzim oraz pysznego dżemu z jagód leśnych produkcji Pana Arkadiusza Kuca.

  Wydarzenie było kolejną okazją do budowania potencjału naszego przedsiębiorstwa społecznego przy zaangażowaniu partnerów współpracujących z naszą LGD, za co serdecznie dziękujemy!

  Więcej informacji
  Fotogaleria


  Zaproszenie do IV edycji Sieci Doradców Lokalnych Fimango

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Sieci Doradców Lokalnych Fimango, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Fimango jest programem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, w ramach którego szkolimy specjalistów z zarządzania finansami w NGO. Szczegóły związane z rekrutacją do najbliższej edycji SDL, znajdują się w załączonym zaproszeniu. Ponadto: frso.pl Więcej o programie Fimango. frso.pl Gdzie się zapisać do Sieci Doradców Lokalnych. Zobacz www.youtube.com film , w którym nasi absolwenci opowiadają o tym dlaczego warto dołączyć do Sieci Doradców Lokalnych. Zgłoszenia do 13.01.2020 r. Osoba do kontaktu: Agnieszka Senk fimango@frso.pl 22 616 33 16

  Więcej informacji
  Zaproszenie
  https://frso.pl/sdl-4-edycja/


  Zaproszenie na szkolenie i konsultacje KSOW

  Szanowni Państwo, Partnerzy Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,

  Jednostka Regionalna KSOW Województwa Podkarpackiego zaprasza na szkolenie wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w konkursie 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2020 r.

  Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w Sali Audytoryjnej, II piętro, al. Łukasza Cieplińskiego 4., w dniu 20 grudnia 2019 r. w godzinach 11.00-15.00.

  W celu wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o zgłoszenie na adres email:
  b.adamska@podkarpackie.pl
  lub pod nr. telefonu 17/747 69 15 lub 17/ 747 69 03 do dnia 17 grudnia br.

  Można zgłaszać dwóch przedstawicieli z organizacji/instytucji.

  Ponadto informujemy, że istnieje możliwość umówienia się na indywidualne konsultacje w dniach 2 - 16 stycznia 2020 r. w godzinach od 9.00 do 15.00. po n. telefonu 17/747 69 15 lub 17/ 747 69 03.  Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych Wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - 1 630 278,00 PLN:
  • 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 877 378,00 zł
  • 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich -567 900,00 zł
  • 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych - 185 000,00 zł

  do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

  Uprawnieni wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, ngo.

  Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 6 Rozporządzenia MRiRW tj. r>ozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej) jest przyznawana, jeżeli operacja służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej.

  Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem e-mailowym:
  lgdzielonebieszczady@wp.pl
  m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl.

  Program spotkania:
  • Rejestracja uczestników
  • Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej)
  • Konsultacje indywidualne

  Miejsca i termin spotkań:


  I nagroda na Ekogali za zakwas buraczany w konkursie na najlepszy produkt ekologiczny

  W dniach 6-7 grudnia br. odbyły się już po raz XIII Międzynarodowe Targi Produktów i Żywności Wysokiej Jakości - Ekogala na terenie G2A - Arena Centrum Wystawienniczo – Kongresowym Województwa Podkarpackiego w Jasionce k. Rzeszowa.

  Ekogala to jedna z największych imprez w regionie. Miejsce, gdzie każdy może skosztować oraz zaopatrzyć się w dobrej jakości żywność. To również okazja do poszerzania swojej wiedzy na temat zdrowego trybu życia i ochrony środowiska. W tym roku w ramach targów zaplanowano konferencje, degustacje, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz pokaz gotowania i tradycji kulinarnych związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

  Nasza LGD przygotowała dwa stoiska promocyjne, w tym jedno na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Aranżacja powierzchni wystawienniczej dotyczyła tematyki "Szlaku kultury Wołoskiej", stąd też degustacja serów, proziaków, obecność Wojewody Wołoskiego. Ponadto zorganizowaliśmy warsztat z rękodzieła – sianowie, wystawę zdjęć i sprzętów o tematyce kultury wołoskiej. Odwiedzający targi mieli także okazję podziwiać wystawę prac malarskich, które powstały w ramach projektu „Szlakiem obiektów UNESCO” oraz skosztować wielu produktów ekologicznych. Do przygotowania stoisk zaangażowaliśmy podmioty zarówno z obszaru naszej LGD, jaki i ościennych. Zakwas buraczany zgłoszony przez nas do konkursu na najlepszy produkt ekologiczny otrzymał I miejsce. Nagrodę z rąk Pana Piotra Pilcha Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego odebrali Monika i Piotr Sztukowscy właściciele gospodarstwa ekologicznego i Chaty nad Wisłokiem, producenci min. tego pysznego i zdrowego zakwasu buraczanego.

  Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania wszystkim,  którzy przyczynili się do przygotowania naszych pięknych stoisk.

  Więcej informacji
  Galeria zdjęć


  Podsumowanie współpracy z gminą Samborzec w 2019 roku

  W bieżącym roku w ramach współpracy nawiązanej z gminą Samborzec mięliśmy przyjemności czterokrotnie gościć na obszarze naszej LGD przedstawicieli kół gospodyń wiejskich i seniorów z ziemi sandomierskiej na czele z włodarzami tej gminy. W okresie od wiosny do jesieni odwiedziło nas KGW w Janowicach, KGW Gorzyczanki w Gorzyczanach, KGW Zajeziorzanki w Zajeziorzu oraz Klub Seniora działający przy Stowarzyszeniu "Nasze Skotniki".

  Tematem tych wizyt była działalność organizacji wiejskich, przede wszystkim kgw i klubów seniora. Za każdym razem grupa odwiedzała inne organizacje na naszym terenie, były to: Stowarzyszenie na rzecz holistycznego rozwoju człowieka "Homo Homini" w Brzegach Dolnych, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Stańkowej, Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Połoniny” w Bereżnicy Wyżnej oraz KGW w Hołuczkowie "Złoty Dąb",  KGW  w Wujskiem, KGW w  Orelcu i KGW "Paszowianki" w Paszowej. A program przygotowany dla seniorów obejmował spotkanie z  dwoma  Klubami Seniora w Lutowiskach oraz Czarnej,  a także z  opiekunem i przedstawicielkami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ustrzykach Dolnych. Pobyt tej właśnie grupy przypadał na organizację I Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Olszanica i był okazją do rozmów o podobieństwach i różnicach obu gmin na gruncie współpracy na rzecz organizacji pozarządowych.

  Odwiedziny były również okazją do prezentacji naszych atrakcji turystycznych.

  Ponieważ Gmina Samborzec to zagłębie sadownicze w ramach naszej rewizyty w dniach 11-12 października w programie nie mogło zabraknąć zbioru jabłek i wizyty w przetwórni owoców (Tłoczni soków SAM- RAY Pana Macieja Osowskiego), gdzie uczestnicy zapoznali się z  linią do produkcji soku. Program naszej wizyty w gminie Samborzec rozpoczynał się spotkaniem z Włodarzami Gminy w osobie Pana Witolda Surowca (Wójta) oraz Pani Ewy Drzazgi (Zastępcy Wójta/Sekretarza Gminy), zwiedzaniem budynku, otoczenia oraz biblioteki gminnej. Następnie Uczestnicy odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej w Śmiechowicach gdzie mogli zapoznać się ze specyfiką tego Ośrodka, zapoznali się z planem dnia podopiecznych, a przede wszystkim zachwycali pracami przez nich wykonanymi. W programie wizyty studyjnej uwzględniono odwiedzenie szlaku winiarskiego - Winnicę nad Jarem. Zwiedzanie winnicy wraz z jej właścicielką Panią Sylwią Paciurą było pełne wiedzy merytorycznej winiarskiej i zakończone degustacją win. Ponadto wizyta obfitowała we wzajemną integrację poprzez spotkania z  KGW w Janowicach, KGW Gorzyczanki w Gorzyczanach oraz KGW Zajeziorzanki w Zajeziorzu, które to przygotowały ucztę kulinarną opartą na produktach regionalnych i warsztatach „wyciskaj zdrowie” na bazie lokalnych owoców i warzyw. Uczestnicy naszej wizyty przebywając w Gminie Samborzec nie mogli nie odwiedzić stolicy powiatu – Sandomierza. Sobotnie zwiedzanie Sandomierza z lokalnym przewodnikiem obfitowało w wędrówkę szlakami Ojca Mateusza uwzględniając najważniejsze zabytki.

  Wizyty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w obszarze działania organizacji pozarządowych. Liczymy na to, iż  zaowocują kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

  Więcej informacji
  Galeria zdjęć - wizyty w Bieszczadach
  Galeria zdjęć - wizyta na ziemi sandomierskiej  IV Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

  Szanowni Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych,

  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych zaprasza:
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • przedstawicieli grup nieformalnych,
  • pracowników gmin i powiatów, którzy współpracują z NGO,
  • mieszkańców i turystów,
  do czynnego udziału w IV Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych.

  Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą Fundusze Europejskie – IV BFOP "Wspólnie o Funduszach Europejskich".

  IV BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Forum pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym.

  Wszystkie organizacje chętne do uczestniczenia w IV BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz odesłanie jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres k.lenard@ustrzyki-dolne.pl bądź dostarczenia w wersji papierowej do koordynatora ds. współpracy z NGO w Gminie Ustrzyki Dolne, Urząd Miejski, ul. Kopernika 1, pok. 16 w terminie do dnia 23.10.2019 r.

  Więcej informacji
  Program
  Karta zgłoszeniowa  Ponadczasowe Spotkania Kulturowe

  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych Zapraszamy do Ustrzyk Górnych 11 października na "Ponadczasowe Spotkania Kulturowe ukojeniem kulinarnym i duchowym - rekreacja po Bieszczadzku drogą do promocji lokalnych wyrobów" jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady", start godz. 15:00
  Familijny Rajd Rowerowy

  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych Zapraszamy do Dźwiniacza Dolnego 12 października na I Familijny Rajd Rowerowy jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady"
  VI Bieg Ekologiczny

  Zapraszamy na VI Bieg Ekologiczny, który odbędzie się 12 października br. w Dźwiniaczu Dolnym
  Zaproszenie do udziału w IV BIESZCZADZKIM FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH i konkursach na WOLONTARIUSZA 2019 ROKU i na INICJATYWĘ 2019 ROKU

  Szanowni Liderzy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Bircza, Olszanica, Lesko, Solina, Baligród, Cisna, Zagórz, Tyrawa Wołoska i Komańcza!!!

  Przed nami kolejne, IV już BIESZCZADZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Forum odbędzie się 27 października 2019r w Ustrzykach Dolnych. Już dziś serdecznie zapraszam na nie wszystkie bieszczadzkie NGO i grupy nieformalne.

  Wzorem lat ubiegłych , również w tym roku ogłaszamy dwa konkursy:
  na WOLONTARIUSZA 2019 ROKU i na INICJATYWĘ 2019 ROKU. Ten pierwszy może być okazją do wskazania osoby z Waszej organizacji, która w sposób szczególny pracuje na rzecz swojej organizacji i lokalnej społeczności. Już samo zgłoszenie do konkursu będzie wyrazem Waszej wdzięczności i podziękowania tej osobie za wolontarystyczną pracę, za zaangażowanie i czas poświęcony społecznym działaniom.
  Konkurs na INICJATYWĘ ROKU 2019 będzie okazją do pokazania szerszej społeczności co robicie w swoich organizacjach, jakie ciekawe projekty realizujecie na rzecz Waszych miejscowości.

  Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w powyższych konkursach!


  Więcej informacji:
  formularz zgłoszeniowy kandydatury do konkursu "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2019"
  formularz zgłoszeniowy kandydatury do konkursu "Wolontariusz Roku 2019"
  Regulamin Konkursu "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2019"
  Regulamin Konkursu "Wolontariusz Roku 2019"


  Nasz projekt "Zagroda Bieszczadzkie Ziółko" zyskał pozytywną opinię Podkarpackiej Rady Innowacyjności

  Z przyjemnością informujemy, iż 26.09.2019 r. nasz projekt pt: "Zagroda Bieszczadzkie Ziółko" uzyskał pozytywną opinię Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI), co było warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP - nr naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19. Etapem wcześniejszym był nasz udział w tzw. procesie przedsiębiorczego odkrywania, który to rozpoczął się jesienią 2017 roku. Liderem projektu jest nasza LGD, która nie tylko uczestniczyła w spotkaniach inicjowanych przez Urząd Marszałkowski, ale także organizowała spotkania dla przedsiębiorców i zachęcała do współpracy nad projektem sieciującym.


  Więcej informacji:
  Więcej o projekcie
  Uchwała PRI


  Połączą nas dary ziemi!

  Przypominamy, już w najbliższą sobotę 5 października Wielkie Grzybobranie w Orelcu oraz Rajd Rodzinny Nordic Walking i nie tylko.....
  Serdecznie zapraszamy!

  Poniżej program imprezy i regulaminy konkursów:
  Więcej informacji:
  Regulaminy uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach imprezy "Połączą nas dary ziemi", Regulamin zawodów o miano "Zbieracza Rydzów 2019", Regulamin zawodów o miano "Grzybiarza roku 2019" oraz Regulamin rajdu rodzinnego Nordic Walking.  Uwaga: Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach!

  Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020.

  Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.

  Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. I tak otrzyma on:
  • 150 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
  • 200 tys. zł - jeżeli w biznesplanie zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
  • 250 tys. zł - jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

  Więcej informacji:
  https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-na-nowych-korzystnych-zasadach.html  Bieszczaduj z FE - dotacje na rozwój bieszczadzkich firm!

  Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dotyczy MŚP prowadzących działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie jednej z 12 gmin (Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

  Termin składania wniosków o dofinansowanie: 1 - 24.10. 2019 r.

  Na co można otrzymać dofinansowanie? - Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

  Finanse:
  • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych.
  • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
   Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.
   Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.
    Kwota przeznaczona na konkurs: 15 000 000 PLN.

   Więcej informacji o konkursie: 
   https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2289-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-nr-naboru-rppk-01-04-01-iz-00-18-006-19

   Zachęcamy do udziału  w spotkaniach informacyjnych. Ponadto mobilny punkt FE odwiedzi wszystkie 12 gmin.

   Więcej informacji:
   Informacje o spotkaniach

   Zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne
   do wspólnego opracowania ofert i stworzenia bazy danych przedsiębiorstw społecznych

   Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej zaprasza do współpracy w ramach realizacji inicjatywy: "Razem możemy więcej" organizowanej w ramach realizacji grantu w projekcie "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej".

   Więcej informacji:
   Zaproszenie


   Zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne
   do wspólnego przygotowania stoisk 5.10.2019

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza do współorganizacji imprezy w ramach realizacji inicjatywy: "Połączą nas dary ziemi" organizowanej dnia 05.10.2019 r. w Orelcu w ramach realizacji grantu w projekcie "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej".

   Więcej informacji:
   Zaproszenie


   Promowanie obszaru objętego LSR,
   w tym produktów lub usług lokalnych

   Zapraszamy do Ropienki 14 września na "Bieg Górnika – Ropienka 2019" jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady"

   Konkurs - Moja SMART Wieś!

   Szanowni Państwo,

   Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Moja SMART Wieś organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Konkurs realizowany jest w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września br.   Więcej informacji:
   Regulamin konkursu
   Formularz zgłoszenia


   Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

   Zapraszamy do Ropienki 14 września na Bieg Górnika - Ropienka 2019 - jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczdy"

   Uwaga: rozpoczyna się termin składania wniosków na założenie własnej firmy

   Przypominamy, iż nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej został ogłoszony 5 sierpnia br.

   Termin składania wniosków: od 20.08.2019 r. do 06.09.2019 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

   W menu Leader PROW 2014-2020 w zakładce nabory dostępna jest dokumentacja dotycząca naboru nr 8/2019:
   http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

   Przypominamy, iż w aktualnościach udostępniliśmy materiały ze szkoleń wraz z wzorami dokumentów. Tytuł komunikatu: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: podejmowanie działalności gospodarczej.

   W spotkaniach wzięło udział blisko 100 osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

   Spotkania odbyły się w następujących miejscach i terminach:


   Więcej informacji:
   Prezentacja
   Fotorelacja
   Wzór wypełnionego wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej WoPP_19.2_P_3z
   Wzór wypełnionego BP w części finansowej
   Wzór BP_premie_3z część finansowa
   Wzór wypełniania - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de_minis
   Identyfikatory gmin woj. podkarpackiego
   wzór - Umowa najmu lokalu
   wzór - Umowa użyczenia budynku mieszkalnego i gospodarczego
   wzór - Umowa użyczenia lokalu
   wzór - Umowa użyczenia samochodu
   wzór - Umowa użyczenia sprzętu

   Zamieszczone powyżej dokumenty stanowią jedynie wzór i mogą ułatwić Państwu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

   Festiwal Filmów Karpackich - startujemy w ten weekend!

   Już tylko kilka dni dzieli nas od początku 3. edycji Festiwalu Filmów Karpackich. 23-25 sierpnia azymut na Bieszczady obiorą miłośnicy filmu i gór. W Polańczyku, Majdanie i Myczkowie czekają na nich m.in. kino plenerowe, spotkania z twórcami prezentowanych produkcji, warsztaty filmowe, seanse w wagonikach Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, pokazy i niepowtarzalna atmosfera.
   Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

   Więcej informacji:
   Informacja prasowa   Informacja o realizowanej operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

   Szanowni Państwo,

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady rozpoczęło realizację operacji pn. "Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania", Operacja realizowana jest w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem LGD "Zielone Bieszczady" - Orelec, Stowarzyszeniem LGD Nowa Galicja - Kolbuszowa, Stowarzyszeniem LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" - Lubaczów, Stowarzyszeniem LGD "Region Sanu i Trzebośnicy" - Leżajsk, Stowarzyszeniem LGD "Siedlisko" - Kolbuszowa, Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" - Nowa Dęba.

   Celem operacji jest "Zbudowanie platformy współpracy - partnerstwa w obszarze działań Lokalnych Grup Działania z wykorzystaniem zasobów lokalnych poprzez nawiązanie współpracy międzyterytorialnej pomiędzy partnerami i wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich".

   Więcej informacji:
   Informacja o realizowanej operacji
   Rekrutacja uczestników - Formularz zgłoszeniowy wyjazd Kazimierz
   Regulamin wyjazdu
   Ulotka   Zapraszamy, my również tam będziemy

   Spotkania Paneli Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego "Jakość życia"

   Przedstawiciele naszej LGD wzięli udział w Panelach Inteligentnych Specjalizacji (PIS) Województwa Podkarpackiego "Jakość życia"– w dniach 30 i 31 lipca 2019 r. w Świlczy.

   Były to niezwykle twórcze spotkania, które w tych dniach zorganizowano w zakresie "Jakość życia". Pierwszego dnia hasłem przewodnim była "Zdrowa żywność", zaś drugiego dnia była to "Turystyka kulinarna".

   Pierwszą cześć spotkania obejmującą tematykę "Jak stworzyć i wypromować ofertę produktów żywnościowych opartych o ekologię i tradycję, którą pokochają konsumenci" poprowadziła Pani Maria Hirowska, która jest ekspertem z zakresu produktów ekologicznych i tradycyjnych w Polsce. Od ponad 10 lat związana jest zawodowo z rynkiem produktów ekologicznych i tradycyjnych. Od 6 lat pracuje jako product manager w firmie Folwark Wąsowo (https://folwarkwasowo.pl). Autorka artykułów z zakresu żywienia oraz współautorka dwóch książek z zakresu edukacji żywieniowej.  Wieloletni moderator kampanii społecznej Zdrowy Przedszkolak.org dotyczącej naturalnego żywienia dzieci oraz członek Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego.

   Drugiego dnia zaproszonym ekspertem był Pan Hubert Gonera – członek Rady Programowej Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne działającego przy Polskiej Organizacji Turystycznej, twórca szlaków i wydarzeń kulinarnych w Polsce, który szczegółowo omówił tematykę dziedzictwa, tradycji i ekologii w branży gastronomicznej – czyli czego szuka współczesny turysta kulinarny.

   Spotkanie było także okazją do prezentacji ciekawego projektu realizowanego przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach I Osi priorytetowej "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu". Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych. W ramach przedsięwzięcia został zaprojektowany system dystrybucji dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług prorozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców usług zsieciowanych za pomocą Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (PPWB), funkcjonującej jako portal internetowy. Więcej informacji o inicjatywie: https://www.ppwb.pl/

   Program spotkania powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z Rzeszowa. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele branży gastronomicznej i horeca: restauratorzy, właściciele obiektów gastronomicznych oraz szefowie kuchni. Udział przedstawicieli naszego Stowarzyszenia związany był bezpośrednio z pracą nad wnioskiem w zakresie sieciowania MŚP w ramach RPOWP.

   Zapraszamy na XIII Kermesz Karpackich Smaków do Mrzygłodu - 11 sierpnia

   Rodzinny Piknik Żeglarski

   Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

   Zapraszamy do Polańczyka 10 sierpnia na Rodzinny Piknik Żeglarski - jest to druga impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" .   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne

   informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

   Termin składania wniosków: Od 20.08.2019 r. do 06.09.2019 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

   Więcej informacji:
   Ogłoszenie   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych

   Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: podejmowanie działalności gospodarczej.

   W spotkaniach wzięło udział blisko 100 osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

   Spotkania odbyły się w następujących miejscach i terminach:


   Więcej informacji:
   Prezentacja
   Fotorelacja   Szanowni Państwo !

   Od 1 września 2019 r. rozpoczyna się kolejny rok w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka w Studium jest bezpłatna i trwa dwa lata.

   Kształcenie prowadzone jest w zawodach:

   • Animator fotografii
   • Animator tańca
   • Animator działań teatralnych
   • Animator kultury regionalnej - nowość!

   Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku:
   Załącznik   Zapraszamy na Święto Chleba do Muzeum Młynarstwa i Wsi do Ustrzyk Dolnych w dniach 3-4 sierpień.

   Zapraszamy na V Bieszczadzki Festiwal Sztuk 3 sierpnia do Czarnej

   Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania:

   • podejmowanie działalności gospodarczej

   do udziału w spotkaniu szkoleniowo-aktywizacyjnym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

   Program spotkania:

   • Rejestracja uczestników.
   • Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.
   • Podejmowanie działalności gospodarczej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu).
   • Przerwa kawowa.
   • Konsultacje indywidualne.

   Przypominamy, iż zgodnie z kryteriami wyboru operacji udział w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych organizowanych przez LGD jest punktowany na etapie oceny wniosku przez Radę - organ decyzyjny LGD.

   Miejsca i terminy spotkań:

   Zaproszenie   Umowy o powierzenie grantu podpisane!

   Z przyjemnością informujemy, że 12 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszanicy zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację zadań grantowych. Uroczystość otworzyła Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" - Pani Iwona Woch. Nasza LGD podpisała w dniu 5 lipca 2019 roku z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00869-6935-UM0921409/19 na realizację projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" na łączną wartość 135 124,00 zł. Środki te trafią do 7 ngo z obszaru działa LGD "Zielone Bieszczady".

   Projekt Grantowy pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych".

   Celem projektu grantowego jest promowanie obszaru LGD "Zielone Bieszczady" poprzez działania związane z wydaniem 2 nośników informacyjnych, organizacją 9 wydarzeń promocyjnych, a także utworzeniem 1 Centrum Rozwoju i Promocji Bieszczadzkich Produktów Lokalnych.

   W ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach zostanie zorganizowanych 5 zadań. W efekcie zaplanowanych zadań przewiduje się organizację 9 działań promocyjnych o charakterze edukacyjnym, kulturowym i sportowo-rekreacyjnym.

   W ramach przedsięwzięcia 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR, zostanie zrealizowane 1 zadanie, dotyczące wydania publikacji albumowej, której celem jest promocja wsi, w tym atrakcji, produktów i usług lokalnych oraz stworzenie podstrony www celem promocji działań projektowych oraz wydanej publikacji – zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej.

   W ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych, zostanie zrealizowane 1 zadanie. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Centrum Rozwoju i Promocji Bieszczadzkich Produktów Lokalnych (CRiPBPL), na które złożą się: 1) wielofunkcyjna sala szkoleniowo-warsztatowa - miejsce to będzie pełnić funkcję multimedialnego punktu promocyjnego i informacyjnego nt. bieszczadzkich produktów lokalnych i usług turystycznych. Organizowane tu będą szkolenia, warsztaty, pokazy, spotkania, projekcje itp. W pomieszczeniu zorganizowane będzie miejsce dla biblioteki ze zbiorami multimedialnymi i filmoteką edukacyjną włącznie; 2) studio fotografii projektowej – dostępne dla wszystkich, którzy będą chcieli wykonać fotografie swoich produktów z użyciem profesjonalnego sprzętu studyjnego.

   Zapowiada się więc wiele ciekawych wydarzeń i inwestycji - zapraszamy do śledzenia naszej www i fb.
   Naszym Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji swoich zadań!   Zapraszamy na Dzień Drwala 21 lipca do Bukowca

   Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

   Zapraszamy do Ustrzyk Górnych w sobotę 6 lipca na pierwszą imprezę w ramach projektu grantowego

   Dodatkowe środki na przedsiębiorczość - uroczyste podpisanie aneksu do umowy ramowej

   Sześć Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego na 26 otrzymało dodatkowe środki finansowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Dnia 27 czerwca z przedstawicielami tych grup spotkał się wicemarszałek Pan Piotr Pilch. Fundusze dla LGD pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każda grupa, która wykazała się bardzo dobrą realizacją umowy ramowej otrzymała dodatkowe wsparcie w wysokości 11% budżetu, w naszym przypadku jest to kwota 690 000 zł, zostanie ona przeznaczona na dotacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

   Już dziś osoby zainteresowane założeniem firmy zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych planowanych w okresie wakacji. Informujemy, iż planowany termin naboru to sierpień/wrzesień 2019. Zaś limit dostępnych środków w ramach planowanego naboru wyniesie: 1 850 000,00 zł (premie po 50 000 zł).

   Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.


   Konsultacje społeczne!
   (Data publikacji: 03.07.2019 r.)

   Konsultacje społeczne dotyczące: zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany:

   W dniu 28.06.2019 r. do biura LGD "Zielone Bieszczady" zgodnie z procedurą wpłynął wniosek Zarządu LGD w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie: Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej); Podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwijanie działalności gospodarczej Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7 Zarządu LGD z dnia 28.12.2015 r.- Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany: Zarząd LGD rozpatruje wnioski dotyczące zmiany kryteriów oraz przeprowadza konsultacje społeczne. Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, Grupa Robocza ds. LSR, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag do propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji.

   Mając na uwadze złożoność procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na Formularzu uwag/ zmian do kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady" do dnia 08.07.2019 r. Formularz proponowanych zmian można przesłać na adres emailowy: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie LGD, tj. Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne w godzinach pracy biura.

   Załączniki:
   1. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany - propozycja zmian
   2. Formularz uwag/zmian do kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady".

   Więcej informacji:
   Program   Foodtrack wystartował!

   Dnia 19 czerwca wystartował foodtrack naszego Przedsiębiorstwa Społecznego (Bieszczadzkiej Szkoły Aktywności Społecznej) na stacji Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych w Uhercach Mineralnych http://drezynyrowerowe.pl/. Oferuje m.in. pyszne gofry, orzeźwiające lemoniady (na bazie naturalnych syropów z mięty, melisy, kwiatu lipy, kwiatu bzu oraz lawendy), słynne bieszczadzkie proziaki oraz lokalne przetwory, bieszczadzkie herbatki ziołowe i wyroby rękodzielnicze. Specjalnie dla naszych gości przygotowaliśmy wygodne miejsce do wypoczynku.
   Uwaga ngo i grupy nieformalne - program grantowy POWES!

   Przypominamy, dnia 26 czerwca upływa termin składania wniosków do programu grantowego. 29 maja br Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłosił III nabór dla PES i grup nieformalnych do programu grantowego.

   Przy tej okazji serdecznie dziękujemy Panie Iwonie Gratkowskiej i Pani Monice Buchtalarz, które zechciały wesprzeć fachowym doradztwem ngo i grupy nieformalne z terenu gminy Tyrawa Wołoska 19 czerwca. Mamy nadzieję, iż poświęcony czas przełoży się na ciekawe pomysły promujące ekonomię społeczną.


   Więcej informacji o konkursie:
   http://www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp/konkurs-grantowy-   Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD
   (Data publikacji: 21.06.2019r.)

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 28.06.2019 r. na godzinę 13.00 do świetlicy wiejskiej w Orelcu. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

   1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

   2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

   3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

   4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

   5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2018 rok.

   6. Podjęcie Uchwał w sprawie:

   a) zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2018 rok,

   b) zmiany statutu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady",

   c) zmiany regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady",

   d) zmiany w składzie Zarządu,

   7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura.

   8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".   LGD "Zielone Bieszczady" na III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

   Dnia 15 czerwca odbyło się w Iwoniczu Zdroju III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Naszą LGD reprezentowała Pani Lucyna Sobańska – członkini Rady oraz Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu, która wzięła udział w dyskusji panelowej na temat: "Czy Lokalne Grupy Działania mogą być lokalnymi liderami NGO?" Celem imprezy była wymiana doświadczeń, integracja środowiska i poszerzenie wiedzy o pozyskiwaniu środków, o współpracy z samorządami, Lokalnymi Grupami Działania oraz o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Rozmawiano o sposobach finansowania szczególnie mniejszych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Gościem honorowym Forum był wicepremier Piotr Gliński, który pełni też funkcje przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego. Program Forum zawierał również prezentację i degustację regionalnych, tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu krośnieńskiego, jasielskiego i sanockiego oraz koncerty zespołów wokalno-tanecznych.
   Dyżur Rzecznika Funduszy Europejskich woj. podkarpackiego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku

   W dniu 24 czerwca 2019 r., zapraszamy Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich organizowanym w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku w godz. 9.00 do 11.00.

   Zachęcamy Państwa do przedstawienia Rzecznikowi Funduszy Europejskich swoich propozycji uproszczeń, a także sygnalizowania obostrzeń związanych z pozyskaniem środków europejskich oraz z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP).

   Rolą Rzecznika jest dbanie o interesy korzystających ze środków unijnych oraz reprezentowanie ich interesów w stosunku do Instytucji Zarządzającej. Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WP, analizuje i udziela wyjaśnień na tego typu zgłoszenia.

   Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem RPO WP.

   Zachęcamy również do odwiedzenia strony Rzecznika Funduszy Europejskich województwa podkarpackiego: "https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/rzecznik-funduszy-europejskich

   Miejsce dyżuru:
   Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku ul. Rynek 18   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" uczestniczyła w powołaniu Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej

   Dnia 16 maja 2019 roku w Muszynie miało miejsce spotkanie podkarpackich ngo, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie podjęły uchwałę o powołaniu Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej na rzecz rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Strony porozumienia uznały współpracę międzysektorową za skuteczny sposób rozwiązywania problemów społeczno - gospodarczych i pobudzania rozwoju lokalnego, stawiając sobie za cel dążenie do podejmowania działań partnerskich dla dobra społeczności lokalnej, jak i dla dobra uczestników niniejszego porozumienia. Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej powstał jako rezultat spotkań sieciujących inicjowanych przez Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle. W imieniu naszej LGD udział w spotkaniu wzięła Prezes Zarządu Iwona Woch, która jednocześnie została wybrana na członka Rady Programowej powstającej fundacji. Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej powołany zostanie jako fundacja osób prawnych, dzięki czemu jako organizacja pozarządowa będzie mógł aplikować o środki zewnętrzne i jako partner realizować projekty dla swoich członków i zaprzyjaźnionych podmiotów.
   Konsultacje społeczne - aktualizacja LSR
   data publikacji: 31.05.2019

   Szanowni Państwo,

   informujemy, iż na podstawie zakończonego procesu oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa) LGD "Zielone Bieszczady" za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogła ubiegać się o dodatkową kwotę środków finansowych (690 000 zł.) na wsparcie realizacji operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o czym informowaliśmy Państwa niedawno, dla przypomnienia tematu podajemy tytuł informacji zamieszonej na naszej stronie www i fb - Dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszar LGD "Zielone Bieszczady".

   Wniosek o dodatkowe środki złożony przez LGD w dniu 20 maja 2019 r. otrzymał akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 23.05.2019 r. Zn UM09-6933-UM091025/15 OW-VII.433.11.1.25.2015.

   W związku z powyższym przystępujemy do działań związanych z aktualizacją LSR na obszarze objętym Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 -2020. Rozpoczynamy zatem konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru w celu wspólnego zdiagnozowania obszaru i wskazania potrzeb związanych z rozwojem naszego terenu. W ramach prowadzonej diagnozy udostępniamy w biurze oraz na stronie www i fb formularz aktualizacji LSR (załącznik poniżej).

   Formularz aktualizacji LSR (edytowalny .doc)

   Wypełniony formularz można dostarczyć w terminie do 10 czerwca 2019 r. w następujący sposób:
   - odesłać na adres e-mailowy LGD : lgdzielonebieszczady@wp.pl
   - odesłać pocztą tradycyjną na adres biura: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne
   - doręczyć osobiście na adres biura wskazany powyżej.

   Zmiany LSR dotyczą, jak już wyżej wspomniano, otrzymania przez LGD dodatkowych środków na rozwój przedsiębiorczości, obserwowanych i zgłaszanych potrzeb aktualizacji LSR oraz koniecznych przesunięć środków w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych już naborów:

   - 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
   Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy

   - 3/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej.
   Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój podmiotów generujących miejsca pracy

   - 4/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

   - 5/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, NordicWalking oraz tras narciarskich

   - 6/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych

   - 2/2018/GPromowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
   Przedsięwzięcia:
   2.1.2 Organizacja i udział w imprezach
   2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych.


   Propozycję aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo w załączniku poniżej (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

   Do pobrania:
   Lokalna strategia rozwoju - propozycja zmian
   Formularz aktualizacji LSR (edytowalny .doc)

   Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w pracach związanych z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.   POLECAMY: Projekt na szkolenia zawodowe!

   Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu pn.: "TWOJA SZANSA NA KWALIFIKACJE ZAWODOWE"

   Pierwszy nabór do projektu rozpoczyna się 30 maja od godziny 12.00 i potrwa do 5 czerwca 2019 r. do godz.17.00

   Grupę docelową stanowi 1800 osób dorosłych (w tym 918 K, co stanowi 51%), które ukończyły 18 rok życia, mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski (woj. podkarpackie, lub spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski( woj. podkarpackie) oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego oraz które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej, (specyficzne kryterium nr 8), tj. 1080zł/os., zgodnie z szacowaną strukturą płci – 918 Kobiet, 25% Uczestników projektu stanowią osoby niepracujące.

   UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

   FORMY WSPARCIA: Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, w którym Uczestnik Projektu decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) lub spoza BUR, sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:
   a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,
   b) kursy umiejętności zawodowych,
   c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

   Kwota dofinansowania jednego kursu/szkolenia w danym naborze wynosi maksymalnie 3535,00 zł. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości najmniej 12,81 % jeżeli uczestnikiem jest osoba pracująca lub co najmniej 5,69% dla osób bezrobotnych.

   Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:
   www.pakd.pl   Warsztaty dla miłośników roślin i poszukiwania dzikiego smaku - podsumowanie udziału

   Województwo Podkarpackie w osobach pracowników Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach realizowanego projektu pt. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w dniach 17-19 maj br. w Daliowej zorganizowało warsztaty zielarskie. Na miejsce szkolenia wybrano malownicze Siedlisko Zakucie położone w Beskidzie. Pod okiem doświadczonego zielarza - fitoterapeuty - Pani Joanny Sadowskiej-Wrzecionko reprezentantka naszej LGD - Pani Iwona Woch z pozostałymi uczestnikami poznawała tajniki zbioru, przechowywania i wykorzystania karpackiej roślinności m.in. w kuchni, domowej apteczce i kosmetykach. Podczas zajęć gromadzony był materiał audiowizualny do późniejszego wykorzystania w programowej działalności powstającego Polsko-Ukraińskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA w Bystrem k. Baligrodu i na stronie internetowej projektu. Dołączając do miłośników rośli i poszukiwania dzikiego smaku wiedzę zdobytą podczas warsztatów wykorzystamy min. w planowanym przedsięwzięciu w ramach sieciowania.
   Podsumowanie udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich
   "Podkarpackie z tradycjami - Polska różnorodna dzięki Funduszom Europejskim"

   11 maja 2019 r. odbyło się Święto Funduszy Europejskich na Stalowowolskich Błoniach. Tradycyjnie już, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprosiła do wspólnego przygotowania stoiska. Na co odpowiedziały gospodarstwa agroturystyczne, rękodzielnicy oraz przedsiębiorstwa społeczne. Pan Roman Glapiak z gospodarstwa agroturystycznego "U Flika", prowadzący jednocześnie zagrodę edukacyjną, zapewnił odwiedzającym "ucztę smakową" poprzez możliwość degustacji swojskiego chleba, pieczonego w tradycyjnym piecu chlebowym, ze smalcem i ogórkiem - jak za dawnych lat. Produkty do degustacji przekazali również właściciele gospodarstwa agroturystycznego "Na Zamłyniu". LGD prezentowała materiały promocyjne swojej działalności oraz innych podmiotów oferujących usługi na naszym obszarze (noclegi, jadło oraz atrakcje turystyczne), wspierając tym samym rozwój aktywności w naszym regionie. Bieszczadzka Szkoła Aktywności Społecznej oraz inni rękodzielnicy zaprezentowali swoje wyroby wykonane w większości z naturalnych surowców (odpady z drewna, szkło, kamienie, glina). Przedsiębiorstwo społeczne Brama Karpat przedstawiło bogatą ofertę herbat ziołowych. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Jak na Dni Funduszy Europejskich przystało promowaliśmy przedsięwzięcia wsparte ze środków UE, w tym naszych beneficjentów.

   Dziękujemy współtwórcom stoiska za pomoc w jego realizacji oraz zaangażowanie w obsłudze. Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych inicjatywach.

   Zapraszamy do obejrzenia galerii.

   Więcej informacji:
   Fotorelacja   Dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszar LGD "Zielone Bieszczady"

   Nadszedł czas na podsumowanie I kamienia milowego (lata 2016-2018) realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego zakończył proces oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa). Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" znalazła się wśród 6-ciu Lokalnych Grup z Województwa Podkarpackiego, które mogą ubiegać się o zwiększenie środków finansowych (tzw. bonus) na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w wysokości do 11% wysokości budżetu 19.2.

   Zgodnie z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zwiększenie środków dotyczy wsparcia realizacji operacji w ramach LSR jedynie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.

   W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" ubiega się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej. Kwota o jaką wnioskujemy wynosi 690 000,00 zł. W najbliższym czasie zostanie złożony w tej sprawie wniosek do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

   Dziękujemy wszystkim osobom i  instytucjom, które wspierały nas na etapie wdrażania LSR oraz bezpośrednio były zaangażowane w jej realizację, szczególne podziękowania składamy mieszkańcom, przedsiębiorcom (zwłaszcza tym którzy korzystając ze wsparcia za pośrednictwem LGD założyli działalność gospodarczą), organizacjom pozarządowym, w tym Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na obszarze LSR, przedstawicielom Gmin Członkowskich, członkom Rady, Zarządu oraz Stowarzyszenia LGD "Zielone Bieszczady". Za dotychczasową współpracę dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego, Pani Magdalenie Sobina Dyrektorowi Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pracownikom Departamentu.


   Poniżej do wglądu załączamy:
   informację przekazaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego o stanie realizacji przez LGD "Zielone Bieszczady" zobowiązań dotyczących realizacji I kamienia milowego wynikających z zapisów umowy ramowej nr 00025-6933-UM0910025/15 z dnia 23.05.2016 r.
   oraz
   skan pisma MRiRW dotyczący zasad przyznawania bonusów dla LGD.   Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich "Podkarpackie z tradycjami - Polska różnorodna dzięki Funduszom Europejskim" 11 maja 2019 do Stalowej Woli

   W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, Samorządu Miasta Stalowej Woli, wójta Gminy Zaleszany Pana Pawła Gardego i swoim własnym, w odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2019 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy beneficjentów, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

   Podmioty zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej, osobiście, bądź telefonicznie w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2019 r. do godz. 12.00 (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 513 852 200).


   Więcej informacji o wydarzeniu:
   https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/podkarpackie-z-tradycjami-polska-roznorodna-dzieki-funduszom-europejskim   Akcja Eko za nami!

   16 kwietnia br. w Orelcu odbyła się akcja społeczna na rzecz poprawy środowiska naturalnego, która miała na celu aktywizację kapitału ludzkiego obszaru LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym.

   Akcja realizowana była w ramach przedsięwzięcia LSR nr 3.2.3. Prowadzenie akcji społecznych na rzecz poprawy środowiska naturalnego; Celu ogólnego: III. Aktywizacja kapitału ludzkiego obszaru LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym; Celu szczegółowego: III. 2 Podnoszenie wiedzy osób z obszaru LSR związanej z zakładaniem działalności gospodarczej i rozwojem przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym.

   W ramach akcji został zorganizowany piknik EKO, na który zaprosiliśmy naszych beneficjentów, uczestników naszych wizyt studyjnych, przedsiębiorstwa społeczne, członków LGD oraz mieszkańców.

   Wspólnie wykonaliśmy prace porządkowe terenu (m.in. posprzątanie strumyka, koszenie, pozbieranie zalegających śmieci) zostały także wykonane nasadzenia nowych drzewek, krzewów oraz kwiatów.

   Pyszny poczęstunek dla wszystkich uczestników przygotowali pracownicy Bieszczadzkiej Szkoły Aktywności Społecznej we współpracy z pracownikami Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica, za co serdecznie dziękujemy.

   Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej akcji. Za wsparcie merytoryczno-techniczne Panu Stanisławowi Gruzie i Gminie Olszanica oraz Pani Ewie Dudka i Gminie Tyrawa Wołoska oraz Panu Romkowi Glapiakowi za pyszności z pieca chlebowego i już dziś zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach.

   Pamiętajmy, że zbierając odpady, sprzątając otaczający nas teren, oszczędzając wodę, energie, papier i sadząc nowe rośliny dbamy o środowisko w którym żyjemy.


   Więcej informacji:
   fotorelacja   Wizyta studyjna przedstawicieli obszaru Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za nami !!!

   Lokalni liderzy LGD "Zielone Bieszczady" w dniach 10-12.04.2019 r. wzięli udział w trzydniowej wizycie studyjnej w okolicach Kazimierza Dolnego i Nałęczowa - obszar LGD "Zielony Pierścień". Celem wizyty było poznanie skutecznych i interesujących sposobów działania zmierzających do lepszej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady", a także prezentacja działalności podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, działań wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej, tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów na przykładzie Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego "Dom Nasutów", Fundacji "Przyroda – Tradycja – Ludzie" w Kośminie i LGD "Zielony Pierścień" w Kośminie.

   Więcej informacji:
   Wizyta studyjna
   fotorelacja   Fundacja Brama Karpat
   Serdecznie Zaprasza 27 kwietnia na
   REDYK KARPACKI- NA PASTERSKIM SZLAKU!

   Tradycyjny spęd owiec, koncerty z muzyką pogranicza, tradycyjne "mieszanie" owiec oraz poświęcenie wody, drewna, zapalenie watry i degustacja lokalnych produktów serowarskich czekają na wszystkich, którzy w ostatni weekend kwietnia odwiedzą Ustrzyki Górne.
   W programie :
   - uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Ustrzykach Górnych,
   - tradycyjne mieszanie owiec,
   - pokazy łucznictwa tradycyjnego,
   - kiermasz produktów lokalnych i degustacja serów,
   - atrakcje dla najmłodszych,
   - warsztaty: pędzenia wełny owczej, zielarskie, muzyczne,
   - występy zespołów folkowych CARPATHIA, OREADA, TRĄBICI, KAPELA Z PRZYPADKU, ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA.   Polecamy pożyczki dla firm istniejących
   II Regionalna Konferencja Pszczelarska w Ustrzykach Dolnych

   Uwaga - preferencyjne pożyczki
   na założenie działalności gospodarczej

   Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

   W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w dniu 26 lutego 2019 r. w Orelcu przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

   Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

   • realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
   • jakości wybieranych projektów,
   • adekwatności kryteriów,
   • zmian społeczno – gospodarczych,
   • przydatności wskaźników,
   • naborów dla beneficjentów.

   W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku oraz została przeprowadzona dyskusja wraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

   Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali także beneficjenci, którzy zakończyli realizację swoich przedsięwzięć wspartych ze środków naszego lgd. Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.
   Uwaga przedsiębiorcy - 100 milionów złotych
   z Programu Polska Wschodnia na tworzenie produktów sieciowych!

   Przedsiębiorcy z Bieszczad i Mazur otrzymują kolejną szansę na dofinansowanie inwestycji. Czeka na nich aż 100 mln zł w ogłoszonym naborze projektów na "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP". Tworzenie produktów sieciowych, czyli oferowanie produktów i usług pod jedną marką nie dotyczy już tylko konsorcjów. Możliwość pozyskania dotacji, obok konsorcjum MŚP, otrzyma teraz także pojedynczy przedsiębiorca. Będzie mógł on sfinansować z dotacji swój produkt lub usługę, które wejdą w skład już istniejącego lub właśnie tworzonego produktu sieciowego, nawet jeżeli pozostałe jego elementy nie są objęte wsparciem.

   Więcej informacji:
   www.polskawschodnia.gov.pl
   podkarpackie.pl   Zapraszamy do zgłaszania opinii na temat realizacji
   Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady"

   W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej, tj. do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczna nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.>

   Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące w/w zagadnienia, które obędzie się 26.02.2019 r., w miejscowości Orelec, w budynku świetlicy wiejskiej.

   Naszym zdaniem dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań LGD "Zielone Bieszczady". Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowania partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem przyjętej przez LGD procedury monitoringu i ewaluacji, bowiem tylko jego efektywność może gwarantować osiągnięcie założonych celów.

   Do pobrania:
   ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (do edycji)
   ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (.pdf)
   Zaproszenie i program spotkania refleksyjnego 26.02.2019
   Materiały dotyczące realizacji LSR   Uwaga ngo!
   nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji
   Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

   Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO - Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego - edycja 2019.

   Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursie, w tym KGW i OSP.

   Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

   Najważniejsze informacje:

   • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
   • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
   • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
   • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
   • nie jest wymagany wkład własny.

   Więcej informacji:
   informacje o konkursie
   regulamin
   generator wniosków

   Pytania:
   proo@niw.gov.pl
   telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 - 15.00)   Informacja o otwartych konkursach ofert - 2019r.

   Szanowni Państwo, informujemy o ogłoszonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego otwartych konkursach ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu:

   1.
   POMOCY SPOŁECZNEJ
   /UCHWAŁA Nr 21/489/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023/.

   Termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
   http://www.rops.rzeszow.pl/s-26-konkursy-ofert

   2.
   WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH
   I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
   /Uchwała Zarządu Nr 21/494/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020/

   Termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
   http://www.rops.rzeszow.pl/konkurs-ofert

   3.
   PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
   /UCHWAŁA Nr 21/493/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020"/.

   Termin składania ofert mija 8 marca 2019 r.

   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
   http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert

   4.
   PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
   /UCHWAŁA Nr 21/491/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020"/.

   Termin składania ofert mija 8 marca 2019 r.

   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
   http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1

   5.
   SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
   PRZEMOCY W RODZINIE
   /UCHWAŁA Nr 21 / 492 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie/.

   Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
   http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1

   6.
   PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
   /UCHWAŁA Nr 21 / 490 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020"/

   Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

   Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
   http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1-2-3

   Źródło: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.   Podsumowanie udziału w III Targach Wschodnich

   Odbywające się w dniach 24-25 stycznia 2019 r. XII Forum Europa - Ukraina oraz towarzyszące im III Targi Wschodnie pomimo zimowej aury przyciągnęły wielu uczestników i wystawców.

   Stoisko LGD zrealizowane zgodnie z założeniami planu komunikacji na 2019 rok cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Wspólnie z kilkoma przedsiębiorstwami społecznymi m. in. "Dobra Praca" z Ustrzyk Dolnych Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów prezentowaliśmy ofertę informacyjną oraz wspierającą aktywność w regionie. Wyroby rękodzielnicze zaprezentowane przez naszą Bieszczadzką Szkołę Aktywności Społecznej z Orelca były magnesem przyciągającym uwagę na równi z ręcznie wykonaną scenografią stoiska. Fundacja Brama Karpat zaprezentowała bogatą ofertę zestawów ziół i herbat ziołowych. Na nasze zaproszenie do wspólnego przygotowania stoiska odpowiedzieli również reprezentanci przedsiębiorców i rolników z terenu działania naszego LGD. Swoje materiały promocyjne dotyczące produktu lokalnego oraz regionalne elementy wystroju zaprezentowali "Zajazd pod Caryńską" z Ustrzyk Górnych oraz Bacówka Caryńskie usytuowana pod stokami bieszczadzkich połonin z ofertą tradycyjnego serowarstwa. Targi były także okazją do spotkania partnerów ze Słowacji i Ukrainy oraz do nawiązania nowych kontaktów. Odwiedzający stoisko mogli także uzyskać informacje o możliwości współpracy organizacji pozarządowych w ramach trwającego międzynarodowego projektu Karpackiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego. 

   Dziękujemy współtwórcom stoiska za pomoc w jego realizacji oraz zaangażowanie w obsłudze. Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych inicjatywach.

   Więcej informacji:
   Fotorelacja   KOMUNIKAT

   W dniu 30 stycznia 2019 r. biuro LGD czynne jest do godz. 12:00 z powodu udziału pracowników w uroczystości pogrzebowej.   Zaproszenie na warsztaty
   RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

   W dniach 28-29 stycznia 2019 r. Fundacja Brama Karpat we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza na warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat, które:
   - pracują nad rozwojem społeczności, świadczą usługi w sferze społecznej (dla osób żyjących w ubóstwie, wykluczonych społecznie,etc.) rozwoju obszarów wiejskich, na rzecz wzmocnienia stosunków transgranicznych;
   - chcą współpracować z innymi lokalnymi organizacjami, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami - są gotowe do uczenia się od stabilnej bardziej doświadczonej organizacji;
   - aspirują do współpracy z organizacjami zagranicznymi zarówno w celu rozwoju własnego potencjału, jak i potencjału regionu;
   - mają pomysły na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

   Więcej informacji:
   Informacja
   Program warsztatów   Trwa rekrutacja wychowanków do świetlicy - polecamy!   Więcej informacji:
   Działalność świetlicy   Nowe kwalifikacje w branży informatycznej

   Uwaga - rekrutacja do projektu "Nowe kwalifikacje w branży informatycznej" trwać będzie do dnia 24 stycznia 2019. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i skierowany do osób powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem. Po zebraniu grupy uczestników zajęcia odbywać się będą w Ustrzykach Dolnych w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego.   Więcej informacji:
   Regulamin
   Oświadczenie o kwalifikowalności
   Umowa uczestnika projektua   Uwaga: konkursy ofert w dziedzinie kultury na 2019

   Szanowni Państwo,

   Informujemy o ogłoszonych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie konkursach ofert w dziedzinie kultury na 2019 r.

   Więcej informacji:
   http://www.kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/mecenat-kulturalny/mecenat
   Informacja   III Targi Wschodnie

   Zapraszamy do udziału w III Targach Wschodnich, które są najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym XII Forum Europa - Ukraina

   W odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2019 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców zajmujących się branżami: informatyka i nowe technologie; finanse; ubezpieczenia; budownictwo; motoryzacja i lotnictwo; FMCG; HR, a także turystyka i sport do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w III Targach Wschodnich 24-25 stycznia 2019 r.

   Podmioty zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2019 r. do godz.12.00
   (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 513 852 200).

   Więcej informacji:
   https://www.forum-ekonomiczne.pl/category/wydarzenia/forum-europa-ukraina/   Szanowni Państwo,

   Informujemy, iż z dniem 01.01.2019 r. rezygnujemy z prowadzenia biura terenowego - punktu informacyjno-konsultacyjnego w Sanoku z uwagi na siedzibę obecnego biura głównego, które od maja 2018 mieści się w miejscowości Orelec 35, w centrum obszaru LGD.   Szanowni Państwo,

   Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia i radości na Boże Narodzenie i cały Rok 2019.

   Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

   życzy Zarząd i Pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"


   Nowe kwalifikacje w branży informatycznej

   Uwaga - trwa rekrutacja do projektu "Nowe kwalifikacje w branży informatycznej”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i skierowany do osób powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem. Po zebraniu grupy uczestników zajęcia odbywać się będą w Ustrzykach Dolnych. Zapraszamy do kontaktu i udziału w spotkaniu informacyjnym w czwartek 27.12.2018. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych (ul. M.Kopernika 4).   Więcej informacji:
   Fiszka informacyjna
   Regulamin
   Oświadczenie o kwalifikowalności
   Umowa uczestnika projektua   Komunikat! 

   Informujemy, że biuro LGD będzie czynne 24.12.2018 oraz 31.12.2018 do godziny 12.00.   Podsumowanie udziału w Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA w Jasionce 7 - 8 grudnia 2018 

   Na nasze zaproszenie do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w Ekogali odpowiedziały zarówno gospodarstwa agroturystyczne, jak i przedsiębiorstwa. Gospodarstwa Agroturystyczne z Dźwiniacza Dolnego i jednocześnie zagrody edukacyjne: Państwa Beaty i Marka Kołodziejów oraz Pana Romana Glapiaka. Produkty do degustacji i elementy dekoracji przekazali również przedsiębiorcy: Arkadiusz Kuc (Restauracja Niedźwiadek z Ustrzyk Dolnych) oraz Katarzyna i Mirosław Krupa (Gościniec Pod Małym Królem z Ustrzyk Dolnych). Podczas tegorocznych targów wystawcami były także podmioty zajmujące się ziołolecznictwem i propagowaniem wiedzy na temat ziół i ich wpływu na zdrowie człowieka. Swoje herbaty ziołowe i zestawy świąteczne na naszym stoisku zaprezentowało przedsiębiorstwo społeczne Brama Karpat, zaś ozdoby świąteczne wykorzystujące m.in. odpady z drewna - nasze przedsiębiorstwo społeczne - Bieszczadzka Szkoła Aktywności Społecznej z Orelca.

   Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

   Zapraszamy do obejrzenia galerii.

   Więcej informacji:
   Fotorelacja   Podsumowanie szkolenia na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych

   W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, z roku na rok rośnie zainteresowanie produktami lokalnymi, regionalnymi i tradycyjnymi. To odpowiedź konsumentów na pogarszającą się jakość żywności wytwarzanej masowo. Wielu kupujących wybiera wyroby lokalne czy regionalne produkowane w sposób tradycyjny, charakteryzujące się wysoką jakością i doskonałym, niepowtarzalnym smakiem. Rosnące zainteresowanie konsumentów decyduje o rozwoju rynku takich produktów, które coraz częściej dostępne są nie tylko na targach, festynach czy jarmarkach, lecz także na specjalnych stoiskach w centrach handlowych, a nawet niedużych sklepach osiedlowych.

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" była organizatorem szkolenia na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych, które odbyło się w dniach 23 - 25 październik 2018 r. w Stanicy Kresowej Chreptiów w Lutowiskach.

   Więcej informacji:
   Fotorelacja
   Podsumowanie
   Otwarte konkursy ofert na rok 2019 oraz nabór członków do GRDPP w Ustrzykach Dolnych

   Szanowni Państwo, organizacje pozarządowe z terenu Gminy Ustrzyki Dolne

   - informujemy, że zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019. Wszelkie informacje dot. składania wniosków znajdują się pod adresem
   http://ustrzyki-dolne.pl/aktualnosc-3549-otwarte_konkursy_ofert_na_rok_2019.html

   - jednocześnie przypominamy, że trwa nabór członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych. Więcej informacji pod adresem
   http://ustrzyki-dolne.pl/strona-2439-nabor_na_czlonkow_gminnej_rady.html


   harmonogram


   Spotkanie podsumowujące realizację projektu "SI SENIOR!"

   Perspektywa wzrostu liczby osób starszych w strukturze społecznej i konsekwencje wynikające z tego faktu będą w najbliższym czasie priorytetowymi zagadnieniami państwa, województw, gmin. Proces starzejącego się społeczeństwa nazywany jest obecnie "srebrnym tsunami". Co istotne Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw UE, które ma największy przyrost osób w wieku senioralnym w stosunku do całej populacji.

   18.11.2018 r. w ramach projektu "SI SENIOR!" odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczas podjęte działania. Projekt poza szeregiem zadań adresowanych do osób starszych inicjuje także proces budowania szerszych i skutecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów m.in. poprzez powołanie "Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów".

   Do udziału w spotkaniu oprócz odbiorców projektu wraz z rodzinami zaproszono także przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, podmioty ekonomii społecznej.

   Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.


   Uwaga konkurs dla ngo!

   Informujemy organizacje pozarządowe z obszaru naszego działania o ogłoszonym naborze wniosków nr 2/2018/G. Dotacje w kwocie od 5 000 zł do 20 000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i kontaktu z biurem lgd.

   Więcej informacji:
   http://lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html   Informacja o odstąpieniu od konkursu o naborze wniosków nr 1/2018/G !
   (data publikacji 06 11 2018)

   Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 2) Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców. Wskaźniki określone w złożonych przez Grantobiorców wnioskach w przedmiotowym naborze nie pozwalają na osiągnięcie zaplanowywanych wskaźników realizacji projektu grantowego.   Bieszczadzkie spotkanie z ekonomią społeczną - podsumowanie projektu

   28.10.2018 r. w ramach projektu "Ekonomia społeczna w praktyce" przeprowadzona została otwarta konferencja połączona z imprezą, promującą ideę ekonomii społecznej. Projekt był realizowany pod patronatem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" przez grupę inicjatywną korzystającą ze wsparcia ośrodka POWES prowadzonego przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo - Doradczą Sp. z o.o. w Jaśle.

   Celem konferencji zorganizowanej pod hasłem "Bieszczadzkie spotkania z Ekonomią Społeczną" było rozbudzenie świadomości konsumenckiej odnośnie produktów lokalnych oraz podniesienie świadomości wśród obecnych i potencjalnych przedsiębiorców społecznych na temat znaczenia i wartości lokalnej marki. Przystępna forma miała na celu przybliżenie szerszemu gronu odbiorców przedsiębiorstwa społeczne w tym te funkcjonujące na obszarze realizacji projektu.

   Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej. Podczas imprezy zaprezentowane zostały także wybrane usługi i produkty regionalne w tym usługi/produkty ekonomii społecznej.


   Więcej informacji:
   Fotorelacja   SI SENIOR! - dużymi krokami zbliża się zakończenie realizacji projektu

   W ramach projektu "Si Senior!" dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przygotowała i realizuje specjalną ofertę spotkań dla seniorów.

   Nie od dziś wiadomo, że osoba aktywna to osoba zdrowsza. Dlatego też w ramach projektu prowadzono zajęcia sportowo - rekreacyjne (nording walking) oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne (fitness). Zaplanowane zadania miały na celu promocję zdrowego stylu życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów - mieszkańców powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

   Seniorzy biorący udział w projekcie mogą jednocześnie poszerzać swoją wiedzę, gdyż w ofercie programowej znalazły się także kursy informacyjne (fizjoterapeutka, dietetyczka), spotkania tematyczne (kosmetyczka, wizażystka, fryzjerka) oraz zajęcia komputerowe/obsługa urządzeń elektronicznych.

   Końcowym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie zawiązanie Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. Zakładamy, że powołane partnerstwo umożliwi zainicjowanie trwałych, pozytywnych zmian w środowisku seniorów jak i otoczenia osób starszych.


   EKOGALA!

   Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA!

   W odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2018 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w: Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 7 - 8 grudnia 2018r.

   Podmioty zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2018 r. do godz.12.00
   (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl , tel. 513 852 200 ).
   Więcej informacji:
   https://ekogala.eu/   Ekonomia społeczna w praktyce

   Grupa inicjatywna Centrum Aktywności Społeczno - Gospodarczej w ramach projektu "Ekonomia społeczna w praktyce" pod patronatem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", pragnie serdecznie zaprosić do udziału w seminariach tematycznych. Seminaria są prowadzone pod hasłem "Bieszczadzkie spotkania z ekonomią społeczną".

   Zakres tematyczny spotkań:

   • dobre praktyki w ekonomii społecznej, lokalne przykłady przedsięwzięć ekonomii społecznej w tym w szczególności w obszarze turystyki,
   • możliwe modele i doświadczenia współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz sektora ekonomii społecznej, klauzule społeczne,
   • formy prawne podmiotów ekonomii społecznej,
   • przykłady funkcjonujących z sukcesem wiosek tematycznych, analiza SWOT obszaru pod kątem tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych,
   • turystyka społeczna.

   Seminaria odbędą się w:
   • Świetlicy w Brzegach Dolnych, 38-700 Brzegi Dolne w dniu 22.10.2018 r. o godz. 16.00,
   • Świetlicy wiejskiej w Orelcu, 38-326 Uherce Mineralne w dniu 24.10.2018 r. o godz. 16.00,
   • Gminnym Domu Kultury w Czarnej, Czarna Górna 113, 38-710 Czarna w dniu 25.10.2018 r. o godz. 16.00,
   • Urzędzie Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 w dniu 26.10.2018 r. o godz. 16.00 (sala narad).

   Do udziału w seminariach zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli samorządu, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej - wszystkich zainteresowanych tematem ekonomii społecznej.   III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

   Za nami III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 14.10.2018 r. na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania była ekonomia społeczna rozumiana jako działalność gospodarcza, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa również określana jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.

   Więcej informacji o III BFOP:

   Forum w założeniu jest miejscem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości.

   W tym roku stoiska informacyjno - promocyjne przygotowało dwadzieścia sześć organizacji pozarządowych aktywnie działających w regionie, a w samym forum wzięło udział blisko 80 reprezentantów sektora pozarządowego oraz zaproszeni goście i mieszkańcy.

   Zajęcia warsztatowe w grupach poprowadzili: Pan Mariusz Tywoniuk na temat "Aspekty prawne funkcjonowania organów władz podmiotów ekonomii społecznej". "Obowiązki płacowo kadrowe w podmiotach ekonomii społecznej" przedstawiła Pani Agnieszka Tywoniuk, zaś Pani Iwona Gratkowska mówiła na temat "RODO w podmiotach ekonomii społecznej".

   Wykład inauguracyjny "Jak z ekonomią społeczną zmieniać jakość życia, odpowiedzialnie dążyć do osiągania zysków i służyć celom społecznym" wygłosił Pan Mariusz Andrukiewicz - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna.

   W panelu dyskusyjnym pod hasłem "Ekonomia społeczna szansą na rozwój" udział wzięli:

   • Mariusz Andrukiewicz - Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" (moderator)
   • Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych
   • Robert Petka - Zastępca Wójta Gminy Olszanica
   • Robert Radwan - Kierownik Projektu "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej", Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza z Jasła,
   • Bogusław Pyzocha - Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej
   • Marcin Marcinkowski - Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica

   Program forum oprócz wykładów, warsztatów oraz panelu dyskusyjnego, umożliwiał zainteresowanym skorzystanie z profesjonalnych, nieodpłatnych porad w zakresie prawa oraz księgowości i kadr, których udzielali: Pani Agnieszka Tywoniuk i Pan Mariusz Tywoniuk.

   Wyjątkowo atrakcyjnym elementem spotkania były występy: Smyków ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej z Ustrzyk Dolnych oraz zespołu "Karczmarze" z Rzeszowa.

   Podczas forum przyznana została także coroczna nagroda Burmistrza Ustrzyk Dolnych dla szczególnie wyróżniającej się organizacji. W tym roku nagrodę odebrało nasze stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", której w tym roku minęło 10-lecie działalności. Nagrodę z rąk Pana Bartosza Romowicza - Burmistrza Ustrzyk Dolnych odebrała Pani Iwona Woch Prezes Zarządu.

   Podczas forum wręczono nagrody w trzech konkursach na wolontariusza, inicjatywę i stoisko.

   Celem konkursu "Wolontariusz Roku 2018" było m.in. propagowanie aktywności społecznej pokazującej potrzebę pomagania innym. Kandydaci do nagrody byli zgłaszani w jednej lub kilku kategoriach konkursowych: kultura i sztuka, sport, pomoc społeczna i ochrona zdrowia, edukacja, ochrona przyrody i opieka nad zwierzętami.

   Tegoroczni laureaci to: Pani Ryszarda Grządziel, Pani Edyta Kmiecik, Pan Krzysztof Paszkowski, Pan Grzegorz Karabanowski oraz Pan Maciej Feculak.

   W ramach konkursu "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018" nagrodzono 7 podmiotów:

   I miejsce:  "Bieszczad-ski- rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica" - Gmina Olszanica.

   II miejsce: "Wieczory klubowe w kawiarni z pasją" - Stowarzyszenie na rzecz holistycznego rozwoju człowieka "Homi Homini".

   III  miejsce : "Uczymy się Ratować - Let’s learn to save" - Fundacja Rozwoju Podkarpacia dla Młodych "Orzeł" i Rodzinny piknik charytatywny na rzecz podopiecznych "Promyka Nadziei"- Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "PROMYK NADZIEI".

   Trzy równorzędne wyróżnienia: "Usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych" -  Ochotnicza Straż Pożarna w  Stańkowej oraz "Mój biznes, mój region, moja przyszłość" -  Stowarzyszenie Copernicus w Ustrzykach Dolnych oraz  "Usprawnianie przez pływanie" - Stowarzyszenie "Pozytywka".

   Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu na "Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu":

   I miejsce: Stowarzyszenie KGW "Uherczanie" z Uherzec Mineralnych
   II miejsce: Stowarzyszenie "Bieszczadzkie Trasy Narciarskie" z Mucznego
   III miejsce: Stowarzyszenie "Pozytywna" z Ustrzyk Dolnych

   Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, dyrekcji i pracownikom Ustrzyckiego Dom Kultury oraz Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych, prelegentom, doradcom, szkoleniowcom i wszystkim zaangażowanym osobom, w tym wolontariuszom za profesjonalizm i współpracę podczas organizacji III Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

   Więcej informacji:
   Fotorelacja - Andrzej Górski


   Zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej "Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów".

   Szkolenie odbędzie się w dniach 23 - 25 październik 2018 r. w Stanicy Kresowej Chreptiów w Lutowiskach.
   Zakres tematyczny programu będzie obejmował:

   • Uwarunkowania prawne certyfikacji produktów lokalnych;
   • Proces certyfikacji i promocji produktów lokalnych
   • Wymogi prawne przy wprowadzaniu do obrotu żywności lokalnej, tradycyjnej i regionalnej w zakresie przepisów weterynaryjno-sanitarnych (sprzedaż bezpośrednia)
   • Znaczenie żywności lokalnej dla rozwoju obszarów wiejskich
   • Dobre przykłady promocji produktów lokalnych w Polsce i za granicą
   • Mapy produktów lokalnych, przykłady imprez związanych z produktami, potrawami lokalnymi i regionalnymi, sklepiki produktów lokalnych i półki regionalne.

   Uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” w terminie do dnia 17.10.2018 do godz. 16. Adres pocztowy: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, adres e-mail: a.sroka.zielonebieszczady@wp.pl

   Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednakże pierwszeństwo będą miały osoby, które w Formularzu Zgłoszeniowym wskażą przynależność do grup defaworyzowanych na obszarze poszczególnych LGD.

   Więcej informacji:
   Regulamin
   Formularz zgłoszeniowy
   Klauzula informacyjna
   Plakat

   Program


   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"  zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działań:

   - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania - projekt grantowy) ogłoszony nabór wniosków;

   - zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania - projekt grantowy).

   W spotkaniach wzięło udział ponad 35 uczestników w tym przedstawicieli NGO. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

   Szkolenia odbyły się w następujących miejscach i terminach:

   Gmina

   Termin

   spotkania

   Miejsce

   Lutowiska

   02.10.2018,

   godz. 9.00-11.00

   Urząd Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14, 38-713

   Czarna

   02.10.2018,

   godz. 13.00-15.00

   Gminny Dom Kultury w Czarnej, Czarna Górna 113, 38-710 Czarna

   Olszanica

   03.10.2018,

   godz. 9.00-11.00

   Urząd Gminy w Olszanicy, Olszanica 81, 38-722

   Solina

   03.10.2018,

   godz. 13.00-15.00

   Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk

   Tyrawa

   Wołoska

   04.10.2018,

   godz. 9.00-11.00

   Gminny Ośrodek Kultury, Tyrawa Wołoska 191, 38-535

   Sanok

   04.10.2018,

   godz. 13.00-15.00

   Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

   Ustrzyki Dolne

   05.10.2018,

   godz. 9.00-11.00

   Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. M. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne   Więcej informacji:
   Prezentacja
   Fotorelacja   Uwaga !!!

   Wszystkich zainteresowanych udziałem w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, przedstawiciele grup nieformalnych, pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo, mieszkańców i turystów) pragniemy poinformować, że termin przesyłania kart zgłoszeniowych został wydłużony do piątku 05.10.2018 r. (godz. 16.00)

   Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w III BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne).

   Termin: 14.10.2018 r.
   Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

   Do pobrania:
   Karta zgłoszeniowa
   Zaporoszenie

   Podczas III BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:
   "Wolontariusz Roku 2018"

   Regulamin
   Formularz zgłoszeniowy

   "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018"
   Regulamin
   Formularz zgłoszeniowy

   "Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu"
   Regulamin
   Zał. do regulaminu - oświadczenie   Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działań:

   • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania* - projekt grantowy);
   • zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania*- projekt grantowy)

   do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej; w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem emailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl; m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl .

   Więcej informacji:
   Zaproszenie i program spotkania   PIENIĄDZE Z RPO WP 2014-2020 DLA BIESZCZAD

   Zarząd województwa podkarpackiego podjął decyzję o przeznaczeniu 8 mln złotych na dofinansowanie projektów, które zostaną zgłoszone przez przedsiębiorców działających w sektorze usług turystycznych.

   Wsparcie będzie obejmowało projekty promujące rozwój MŚP przez inwestycje wspierające nowe lub ulepszone produkty albo usługi realizowane na terenie Bieszczad, czyli w gminach Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.

   Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie:
   https://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/6349-video-pieniadze-z-rpo-wp-2014-2020-dla-bieszczad   Przedsiębiorcze Bieszczady - szanse dla MŚP

   Serdecznie zapraszamy na spotkanie "Przedsiębiorcze Bieszczady - szanse dla MŚP" które odbędzie się 21 września 2018 r. godz. 11.00-13.30, w Olszanicy

   Więcej informacji:
   Rejestracja
   Agenda   III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w Orelcu wraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

   • organizacje pozarządowe,
   • przedsiębiorstwa społeczne,
   • przedstawicieli grup nieformalnych,
   • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
   • mieszkańców i turystów,
   do czynnego udziału w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (III BFOP) w Ustrzykach Dolnych.
   Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie Ekonomia społeczna - jako szansa na zatrudnienie i reintegrację zawodową w oparciu o ścisłą współpracę środowiska lokalnego na przykładzie powstałych w tym roku pierwszych Przedsiębiorstw Społecznych.

   Ponadto, III BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

   Termin: 14.10.2018 r.
   Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

   Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w III BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne) w terminie do dnia 28.09.2018 r.

   Do pobrania:
   Karta zgłoszeniowa
   Zaporoszenie

   Podczas III BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:
   "Wolontariusz Roku 2018"

   Regulamin
   Formularz zgłoszeniowy

   "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018"
   Regulamin
   Formularz zgłoszeniowy

   "Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu"
   Regulamin
   Zał. do regulaminu - oświadczenie   Spotkanie integracyjne w Koszycach

   Fundacja Brama Karpat serdecznie zaprasza do zgłaszania chęci udziału w wyjeździe organizowanym w ramach projektu Platforma Społeczeństwa Karpackiego.

   Jest to kontynuacja prac rozpoczętych na lokalnych warsztatach przygotowujących do stworzenia platformy współpracy karpackich organizacji pozarządowych jak i dla nowych podmiotów.

   Fundacja Brama Karpat organizuje wyjazd na spotkanie międzyregionalne w Koszycach w dniach 2-3 października 2018 r. gdzie przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze Słowacji, Ukrainy, Polski i Węgier mogą się spotkać, porozmawiać o wynikach lokalnych warsztatów, mogą zmapować możliwości międzynarodowej współpracy i stworzyć ramy przyszłej współpracy.

   Zapraszamy do udziału w wyjeździe wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Polskich Karpat, liczba miejsc ograniczona.

   Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do udziału oraz wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona.

   Zgłoszenia proszę kierować na adres mail: fundacja@bramakarpat.pl osoba do kontaktu: Jacek Skórka 609620565

   Więcej informacji:
   Inter-Regional Meeting
   Szczegółowy plan   Karpacki HUB

   Fundacja Brama Karpat zaprasza na dwudniowe spotkanie przygotowujące do stworzenia platformy współpracy karpackich organizacji pozarządowych.

   Warsztaty będą dobrym spotkaniem do wymiany poglądów oraz ofert produktów czy kierunków rozwoju ku wspólnej sprzedaży produktów oraz usług indywidualnie przez nas produkowanych

   W ramach projektu tworzenia nowego Karpackiego HUB'u zapewniamy:

   -warsztat rozwojowy mający na celu nawiązania i zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami z terenu Karpat,

   -nocleg i wyżywienie,

   -spotkanie z inspirującą kulturą karpacką,

   -wieczorny koncert zespołu folkowego.

   . Spotkanie odbędzie się 16-17.09.2018 w Zajeździe pod Caryńska w Ustrzykach Górnych.

   Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do udziału oraz wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona.

   Zgłoszenia proszę kierować na adres mail: fundacja@bramakarpat.pl
   osoba do kontaktu: Jacek Skórka 609620565

   Więcej informacji:
   Szczegółowy program spotkania   SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ - NA OBSZARZE LGD KRAJNA ZŁOTOWSKA

   realizowanej w ramach operacji pt. "Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

   Podmiot organizujący wizytę (Lider) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, we współpracy z partnerami projektu:
   1. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

   Więcej informacji:
   Sprawozdanie
   Fotorelacja   Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym na Węgry

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w wyjeździe studyjnym połączonym z konferencją międzynarodową. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej "Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów".

   Wizyta studyjna odbędzie się na Węgrzech (obszar Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye) w dniach 13 - 17 września 2018r.

   Uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do siedziby Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w terminie do dnia 04.09.2018 do godz. 16 (liczy się data otrzymania pisma przez LGD).
   Adres pocztowy:
   Orelec 35,
   38-623 Uherce Mineralne,
   adres e-mail:
   a.sroka.zielonebieszczady@wp.pl

   Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednakże pierwszeństwo będą miały osoby, które w Formularzu Zgłoszeniowym wskażą przynależność do grup defaworyzowanych na obszarze poszczególnych LGD.

   Więcej informacji:
   Regulamin wyjazdu studyjnego na Węgry organizowanego w ramach projektu współpracy międzynarodowej
   Formularz zgłoszeniowy
   Klauzula informacyjna   Dożynki Gminne Lutowiska 2018

   II Festiwal Filmów Karpackich

   24-26 sierpnia 2018 r.
   Majdan k. Cisnej (teren Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej)

   Więcej informacji:
   Program   Bieszczadzkie Święto Chmielu w Chmielu   Więcej informacji:
   Program   Szanowni Mieszkańcy,

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w warsztatach kulinarnych połączonych z degustacją. Warsztaty realizowane są w ramach projektu współpracy międzynarodowej "Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów".

   Warsztaty odbędą się w Karczmie "We młynie" przy Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych 17 sierpnia 2018r. o godz. 16:30.

   Bardzo prosimy o potwierdzenie chęci udziału do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 9:00 telefonicznie na numer 513 852 200 lub na adres e-mail: a.sroka.zielonebieszczady@wp.pl

   Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

   Zachęcamy do udziału   NASZ KOŚCIÓŁEK

   Dzień Żubra Lutowiska 2018

   Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów

   Wynik naboru na stanowisko: Asystenta/ki Kierownika Biura LGD

   Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 18.07.2018 r. Komisja powołana Uchwałą nr 1 Zarządu LGD z dnia 02.07.2018 r w składzie:

   1. Małgorzata Gądela - Przewodniczący Komisji Konkursowej

   2. Marlena Błyskal - Członek Komisji Konkursowej

   3. Agnieszka Ciepluch - Członek Komisji Konkursowej

   w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD:
   Panią Adriannę Sroka.   Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym na teren powiatu złotowskiego

   Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska wraz z Partnerami: Stowarzyszeniem LGD Krasnystaw PLUS, LGD Partnerstwo Kaczawskie, LGD "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, który zaplanowany jest w dniach 22-24 sierpnia 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu "Cztery podejścia jeden cel - wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

   Program wizyty przewiduje między innymi prezentację terenu, dobrych praktyk oraz planowanych projektów w zakresie produktu lokalnego, wizytę w lokalnym browarze, w Gospodarstwie Agroturystycznym Hawaje, warsztaty rękodzielnicze a także degustacja potraw tradycyjnych dla Krajny Złotowskiej. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli Partnerów, reprezentujących trzy sektory, członków Zarządu, przedstawicieli Rad Programowych, Liderów lokalnych, młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

   Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie pod numerem:
   513 852 200.
   XVIII Święto Chleba

   SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ - W KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW

   Sprawozdanie z wizyty studyjnej realizowanej w ramach operacji pt. "Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

   Podmiot organizujący wizytę (Lider) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, we współpracy z partnerami projektu:
   1. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
   2. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

   Więcej informacji:
   Sprawozdanie
   Fotorelacja   SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ - KRASNYSTAW

   Sprawozdanie z wizyty studyjnej realizowanej w ramach operacji pt. "Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

   Podmiot organizujący wizytę (Lider) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, we współpracy z partnerami projektu:
   1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw Plus"
   2. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

   Więcej informacji:
   Sprawozdanie
   Fotorelacja   X KIERMASZ BOJKOWSKI

   Bieszczadzki Festiwal Sztuk w Czarnej

   Zapraszamy na III Bieszczadzkie Święto Pszczoły   Więcej informacji:
   Program
   Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody w Dwerniku
   Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
   w związku z wykonywaniem zadań przez
   Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady"

   W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

   Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one poinformowanie zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów.

   Dlatego wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1) - dalej jako: RODO uprzejmie informujemy, że:

   1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" , Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, NIP:689-122-32-06, REGON: 180378523, KRS: 0000314427 , e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

   2) Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych:

   We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z  Biurem LGD - e-mail:  lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 513 852 200.

   3) Jak weszliśmy w posiadanie Pani/Pana danych osobowych?

   Dane uzyskaliśmy w związku z członkostwem osób fizycznych w stowarzyszeniu LGD "Zielone Bieszczady", realizacją projektów, wdrażaniem LSR, czy też doradztwa, które świadczyliśmy dla osób fizycznych, jak również w związku z udziałem w spotkaniach i szkoleniach, wizytach studyjnych, które realizowaliśmy. W określonych sytuacjach mogła to być również korespondencja kierowana od osób fizycznych, która w związku określonymi czynnościami skutkowała przysporzeniem danych osobowych administratorowi.

   Więcej informacji:
   Informacja RODO   Szanowni Mieszkańcy!

   Miło jest nam poinformować, że wszystkie złożone przez nas wnioski w I półroczu 2018 roku uzyskały pozytywną opinię komisji konkursowych i będą sukcesywnie realizowane. Poniżej przedstawiamy krótką informację o projektach, które wspierają realizację zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady".

   Więcej informacji:
   Nowe projekty   Konkurs na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD

   (Data publikacji: 4.07.2018r.)

   Konkurs na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD

   Miejsce pracy:
   Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
   Orelec 35,
   38-623 Uherce Mineralne

   Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
   Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze LGD, w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD „Zielone Bieszczady” na podany adres: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
   Orelec 35
   38-623 Uherce Mineralne

   w terminie do dnia 12 lipca 2018 roku do godziny 15.00.

   Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
   Informacje o zakwalifikowaniu się Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane do zainteresowanych telefonicznie oraz elektronicznie w ciągu dwóch dni od zakończenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, czyli po weryfikacji dokumentów złożonych przez Kandydatów.

   Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" (www.lgd-zielonebieszczady.pl)

   Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 513 852 200

   Więcej informacji:
   Konkurs na stanowisko asystenta   Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym
   na teren powiatu jaworskiego i złotoryjskiego - Kraina Wygasłych Wulkanów

   (Data publikacji: 3.07.2018r.)

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z Partnerami (Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS, LGD Partnerstwo Kaczawskie, LGD Krajna Złotowska) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", który zaplanowany jest w dniach 10-12 lipca 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu "Cztery podejścia jeden cel - wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

   Program wizyty przewiduje między innymi prezentację terenu, dobrych praktyk oraz planowanych projektów w zakresie produktu lokalnego, wizytę w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie oraz warsztaty z przedstawicielami LGD - Plusy i minusy partnerstwa lokalnego, Animacja lokalna i narzędzia wykorzystane w procesie aktywizacji mieszkańców. Oprócz tego zaplanowano również m.in. wizytę w Ziołowej Zagrodzie Edukacyjnej w Rzeszówku oraz w wiosce tematycznej "Wioska piasku i kamienia" w Czaplach.

   Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli Partnerów, reprezentujących trzy sektory, członków Zarządu, przedstawicieli Rad Programowych, Liderów lokalnych, młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

   Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie pod numerem:
   513 852 200.


   Więcej informacji:
   Zaproszenie


   Zapraszamy na XVII Powojenne Targi Końskie w Lutowiskach
   Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2

   Zachęcamy osoby w wieku od 15 do 29 r.ż. do udziału w projekcie pt. "Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2"

   Więcej informacji:
   Plakat
   Ulotka   Informacja o realizowanej operacji
   (data publikacji: 20.06.2018 r.)

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska rozpoczęło realizację operacji pn. "Cztery podejścia jeden cel - wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

   Operacja jest realizowana na obszarze 4 województw (w tym województwo wielkopolskie - obszar Partnera KSOW) w partnerstwie ze:

   • Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" - województwo lubelskie,
   • Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" - województwo dolnośląskie,
   • Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" - województwo podkarpackie.


   Więcej informacji:
   Cztery podejścia jeden cel   Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym na teren powiatu krasnostawskiego
   (data publikacji: 18.06.2018 r.)

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z Partnerami (Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS, LGD Partnerstwo Kaczawskie, LGD Krajna Złotowska) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, który zaplanowany jest w dniach 26-28 czerwca 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu "Cztery podejścia jeden cel - wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

   Program wizyty przewiduje między innymi prezentację terenu, dobrych praktyk oraz planowanych projektów w zakresie produktu lokalnego, wizytę w lokalnej serowni oraz warsztaty serowarskie, warsztaty kulinarne - pieczenie cebularzy lubelskich, warsztaty z mieszanek ziołowych, a także warsztaty pt. Qest jako forma odkrywania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Oprócz tego zaplanowano również wizytę w stadninie koni czystej krwi arabskiej.

   Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie pod numerem:
   513 852 200.


   Więcej informacji:
   Zaproszenie   Komunikat!

   Uprzejmie informujemy, że dnia 01 czerwca 2018 r. (piątek) biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne.   Szanowni Mieszkańcy

   Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizuje projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu. W ramach realizacji ww. projektu będą realizowane spotkania informacyjno-instruktażowe w trakcie, których zostanie przedstawiona koncepcja funkcjonowania Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu w zakresie wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w zakupie usług rozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców świadczących proinnowacyjne usługi doradcze.

   Więcej informacji:
   Szczegóły   Komunikat: zmiana siedziby głównej

   Informujemy, iż z dniem 1 maja 2018 roku zmianie uległ adres siedziby Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", nowy adres to Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne oraz telefon kontaktowy do siedziby głównej lgd: 513 852 200.   Polecamy szkolenie pt.
   "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa"

   W załączeniu przesyłam Państwu zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla m.in. stowarzyszeń, klubów i fundacji z terenu województwa podkarpackiego dotyczące udziału tych organizacji w procesie stanowienia prawa. Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizuje na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt pt. "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Są to działania skierowane do organizacji wiejskich i z małych miast współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

   Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

   Więcej informacji:
   Strona internetowa
   Zaproszenie   KOMUNIKAT

   Szanowni Państwo,

   W związku z przeprowadzką biura Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z Ustrzyk Dolnych do Orelca (gmina Olszanica, powiat leski) biuro główne i terenowe nie będzie dostępne dla petentów w dniach 01.05 do 04.05.2018.
   W sprawach pilnych proszę o kontakt pod numerem telefonu: 693846731.

   Nowy adres siedziby głównej: to budynek byłej szkoły w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.   Zapraszamy na Targi Ogrodnicze "Wiosna w ogrodzie"
   Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców) z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania:

   * tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

   do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

   Więcej informacji:
   Zaproszenie   KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X - 2018
   Trwa nabór wniosków!!!

   Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłosiła kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie.

   W X edycji Programu "Działaj Lokalnie -2018" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

   Więcej informacji:
   KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X - 2018   UWAGA!
   Spotkanie informacyjne "Wsparcie finansowe dla sektora MŚP"

   W dniu 12 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22odbędzie się spotkanie dotyczące rozwoju regionu Bieszczad.

   Podczas spotkania działać będzie punkt informacyjny w ramach, którego udzielane będą szczegółowe informacje na temat pożyczek:

   STANDARDOWEJ - do 300 000,00 dla wszystkich MŚP z woj. podkarpackiego.

   NA ROZWÓJ TURYSTYKI w ramach projektu "PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA - TURYSTYKA" - dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej.

   Więcej informacji:
   http://www.bieszczadzki.pl/aktualnosc-2584-wsparcie_finansowe_dla_sektora_msp.html   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

   w zakresie: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
   Przedsięwzięcie: 1.2.1 Tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących współpracę podmiotów lokalnych (limit środków - 500 000,00 zł).   Dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej,

   przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, poniżej zamieszczamy informację na temat aktualnych naborów prowadzonych w ramach realizowanych projektów. Zebrane dane dotyczą zarówno osób młodych, jak i osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa podkarpackiego. Zestawienia dodatkowo wskazują możliwy, maksymalny poziom dofinansowania.

   W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się w sposób bezpośredni, telefoniczny bądź e-mailowy z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

   Więcej informacji:
   Plik 1
   Plik 2   Zachęcamy osoby z branży turystycznej

   Serdecznie zapraszamy mieszkańców pogranicza PL-SK, w tym przewodników turystycznych, pracowników informacji turystycznejdo skorzystania z bezpłatnych,terenowych warsztatów szkoleniowych. Podczas warsztatów lokalnym liderom turystyki, zostanie zaprezentowany nowy transgraniczny produkt turystyczny.

   Przedsięwzięcie realizowane w ramach mikroprojektu pt. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim"w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 przez Województwo Podkarpackie.

   Zachęcamy do lektury załączonych materiałów.

   Więcej informacji:
   https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pl-sk/unesco/5894-zaproszenie-do-udzialu-w-terenowych-warsztatach-szkoleniowych-w-dniach-13-15-kwietnia-2018   Uwaga wnioskodawcy - zmiana zasad konkurencyjnego trybu wyboru ofert!

   Zmiana Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 - podniesienie progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro

   W dniu 6 lutego 2018 r. pod poz. 311 w Dzienniku Ustaw została opublikowana USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

   Ustawa ta w Art. 3 zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Zmiany te dotyczą między innymi podniesienia progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro.

   USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 311) wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania, tj. 21 lutego 2018 r.

   Zachęcamy do lektury załączonych materiałów.

   Więcej informacji:
   Prezentacja
   (źródło: http://ksow.pl/news/entry/13131-viii-posiedzenie-grupy-tematycznej-do-spraw- pode.html)
   Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie płatności
   Rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawcy
   Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń
   Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień
   Wniosek o nadanie/reset uprawnień   Zaproszenie na szkolenie RODO w NGO!

   Zapraszamy 4 kwietnia 2018 do Ustrzyk Dolnych na szkolenie z ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych - RODO w NGO!

   Więcej informacji:
   Zaproszenie
   Formularz zgłoszeniowy (.pdf)
   Formularz zgłoszeniowy (.docx)   "Środowiskowa profilaktyka uzależnień"

   Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu pn. "Środowiskowa profilaktyka uzależnień" w dniach 23-25 kwietnia 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

   Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień, pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, a szczególnie z osobami mającymi trudności w przystosowaniu społecznym. Pracownicy placówek wsparcia dziennego, psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, realizatorzy szkolnych programów profilaktycznych.

   Program "Środowiskowa profilaktyka uzależnień" jest rekomendowanym, autorskim programem Ireneusza Siudema, Anny Siudem, powstałym bazie koncepcji działań Towarzystwa Kuźnia, udoskonalanym od 1987 roku. Podstawowym celem programu jest ograniczenie u dzieci w wieku końca szkoły podstawowej, gimnazjum i początkowych klas szkół średnich, zagrożonych patologiami społecznymi, rozwoju patologicznych postaw i zachowań aspołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem używania środków psychoaktywnych.

   Więcej informacji:
   Program szkolenia
   Formularz zgłoszeniowy
   http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/srodowiskowa-profilaktyka-uzaleznien,21   UWAGA WNIOSKODAWCY! - ważna informacja na temat naborów nr 4,5 i 6/2018

   Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące ogłoszonych naborów nr 4,5i 6 z zakresu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zwraca uwagę potencjalnych wnioskodawców na niekomercyjny i ogólnodostępny charakter infrastruktury tworzonej w zakresie tych naborów.

   Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawił się dokument dotyczący najczęściej zadawanych pytań. Z dużego zbioru pytań i odpowiedzi prosimy o szczególne zapoznanie się z pytaniami dotyczącymi rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, które LGD zebrała w osobny dokument (zał. 1). Przed przystąpieniem do opracowania wniosku zalecamy zapoznanie się z materiałami ze spotkań szkoleniowo-informacyjnych organizowanych w każdej gminie członkowskiej w zakresie ogłoszonych naborów wniosków (zał. 2 i 3).

   Do pobrania:
   pytaniai odpowiedzi ze strony ARiMR dotyczące przedmiotowego naboru
   (źródło: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/najczesciej-zadawane-pytania.html);


   "Kobiety na start!"

   Szanowni Państwo!

   Stowarzyszenie Park Inicjatyw oraz firma AMD GROUP Michał Drymajło rozpoczęła realizację projektu pn. "Kobiety na start!".

   W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:
   * są w wieku powyżej 29 lat (mają ukończony 30 r.ż.);
   * zamieszkują województwo podkarpackie w jednym z powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, niżański, przemyski ziemski, przeworski, strzyżowski, leski (w rozumieniu przepisów KC);
   * posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
   * posiadają niskie i wyższe kwalifikacje.

   Uczestnikom projektu zapewniamy:
   * 5 - miesięczne staże zawodowe - stypendium stażowe w wysokości 1280,66 zł brutto/mc,
   * szkolenia zawodowe i komputerowe ze stypendium szkoleniowym,
   * zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
   * zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi,
   * materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć,
   * indywidualne konsultacje z trenerem rozwoju kariery,
   * indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
   * warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
   * wsparcie pośrednika pracy.

   W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
   * telefoniczny: 882 870 003,
   * mailowy: a.kalandyk@amd-group.pl,
   * bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00:

   Biuro projektu "Kobiety na start!"
   AMD Group Michał Drymajło

   ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro) 35-001 Rzeszów

   Więcej informacji:
   Plakat   Zachęcamy organizacje do składania wniosków
   w ramach ogłoszonego konkursu

   Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

   Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:

   1. Priorytet Małe inicjatywy;
   2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
   3. Priorytet Aktywni obywatele;
   4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

   Wysokość wnioskowanej dotacji:

   w Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł

   w Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł

   Czas realizacji zadania:
   * w przypadku Priorytetów 2-4:

   od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy),
   * w przypadku Priorytetu 1:

   od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). W ramach Priorytetu 1 istnieje jedynie możliwość realizacji zadań dwuletnich.

   Więcej informacji:
   http://fio.niw.gov.pl/   "Przełam barierę - zbuduj swoją karierę!"

   Firma HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik

   zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Przełam barierę - zbuduj swoją karierę!".

   Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. - 31.05.2019r.   Więcej informacji:
   Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik   PREFERENCYJNE POŻYCZKI NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI!

   Szanowni Państwo,

   W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi aktualnych możliwości dofinansowania rozwoju działalności gospodarczej poniżej informujemy o możliwości skorzystania z oferty Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. 

   Informacje na temat projektów i ich zasad udziela:
   Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. w Mielcu - Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim.
   ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
   Zespół Funduszu Pożyczkowego:
   Tel.:
   17/ 788 18 59
   17/ 788 18 62
   17/ 788 18 65
   17/ 788 18 61

   Więcej informacji:
   pożyczki
   http://www.marr.com.pl/   Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

   W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", w dniu 16 lutego 2018r. w Orelcu przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

   Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

   - realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
   - jakości wybieranych projektów,
   - adekwatności kryteriów,
   - zmianspołeczno - gospodarczych,
   - przydatności wskaźników,
   - naborów dla beneficjentów.

   W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2017 roku oraz została przeprowadzona dyskusjawraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

   Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.

   Więcej informacji:
   Fotorelacja
   Materiały dotyczące realizacji LSR   Ogłoszenia o naborach 4, 5 i 6/2018!

   Data publikacji 23.II.2018 r.

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018
   w zakresie:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (limit środków - 810 000,00 zł).

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018
   w zakresie:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich (limit środków - 30 000,00 zł).

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018
   w zakresie:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
   Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych (limit środków - 560 000,00 zł).

   Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się:
   http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

   Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD.   Zachęcamy organizacje do składania wniosków
   w ramach ogłoszonych konkursów
   Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

   Szanowni Mieszkańcy,

   dnia 13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu:

   - przeciwdziałania narkomanii (Uchwała Nr 397 / 8371 / 18 z dnia 13 lutego 2018r.).

   oraz

   - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Uchwała Nr 397 / 8372 / 18 z dnia 13 lutego 2018r.)


   Termin składania wniosków przez podmioty uprawnione w ramach ww. otwartych konkursów ofert upływa dnia 12 marca 2018 r.

   Bliższych informacji udziela Pan

   Łukasz Kosiba

   Kierownik

   Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

   Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

   tel. 017 747 06 13

   email: l.kosiba@rops.rzeszow.pl   Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

   Szanowni Członkowie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" zapraszamy na Walne Zebranie Członków dnia 16.02.2018 na godz. 9.00 do świetlicy wiejskiej w Orelcu (gm. Olszanica).

   Szczegóły w załączeniui:
   Zaproszenie na Walne Zebranie Członków   Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne dla organizacji pozarządowych w gminie Solina

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza wszystkie ngo zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach działania: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (projekt grantowy).

   Wkrótce informacje na temat spotkań w pozostałych gminach członkowskich.

   Więcej informacji:
   Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne   Zachęcamy organizacje do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

   Szanowni Mieszkańcy,

   Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

   Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych na terenie województwa podkarpackiego, wynikających z zapisów Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

   Adresatem konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t.j.).

   O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

   Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2018 r.

   Adresy dla przedkładających oferty:

   Listownie:

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
   ul. Hetmańska 9
   35-045 Rzeszów

   Osobiście:

   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
   ul. Hetmańska 9
   35-045 Rzeszów

   Sekretariat - pok. nr 301 /III piętro/ poniedziałek - piątek w godz. 7.30

   Więcej informacji:
   http://rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert
   Źródło:
   http://rops.rzeszow.pl/   Zapraszamy do zgłaszania opinii na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady"

   W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej, tj. do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczna nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.)zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

   Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące w/w zagadnienia, które obędzie się 16.02.2018 r., w miejscowości Orelec, w budynku świetlicy wiejskiej.

   Naszym zdaniem dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań LGD "Zielone Bieszczady". Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowania partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem przyjętej przez LGD procedury monitoringu i ewaluacji, bowiem tylko jego efektywność może gwarantować osiągnięcie założonych celów.

   Do pobrania
   ANKIETA - Ewaluacja wewnętrzna LSR (*.pdf)
   ANKIETA - Ewaluacja wewnętrzna LSR (*.docx)
   Zaproszenie i program spotkania refleksyjnego 16.02.2018
   Materiały dotyczące realizacji LSR   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
   serdecznie zaprasza na
   robocze spotkanie
   wszystkich przedsiębiorców działających w branży zielarskiej.

   Spotkanie jest organizowane z uwagi na intensywne prace prowadzone przez LGD "Zielone Bieszczady" nad projektem przedkładanym w ramach działania pn. "Sieciowanie przedsiębiorstw" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

   Program przewiduje m.in. dyskusję nad możliwymi oraz oczekiwanymi formami wsparcia przedsiębiorców branży zielarskiej.

   Termin, godzina: 29.01.2018 r. (poniedziałek) godzina 10:00
   Miejsce: Biuro LGD "Zielone Bieszczady".


   Więcej informacji:
   Zaproszenie i program   Porozumienie na rzecz grup defaworyzowanych podpisane uroczyście.

   16 stycznia br. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych odbyło się szkolenie dla grup defaworyzowanych, którego jednym z elementów było uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz grup defaworyzowanych w szczególności ze względu na dostęp do rynku pracy i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przypomnijmy, iż początki działań LGD "Zielone Bieszczady" na rzecz tych grup sięgają 2015 roku, czyli etapu opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

   Więcej informacji:
   Więcej informacji
   Fotorelacja   Spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

   Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje i pożyczki na start firmy.

   Spotkanie odbędzie się:

   Ustrzyki Dolne - 24 stycznia 2018 r., godz. 10:00 - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1, sala konferencyjna

   Więcej informacji:
   http://ustrzyki-dolne.pl/aktualnosc-2899-spotkanie_informacyjne_fundusze.html   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
   serdecznie zaprasza na:
   Szkolenie dla grup defaworyzowanych

   Termin: 16.01.2018 r.
   Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1.

   Więcej informacji:
   Ramowy program szkolenia   Uwaga!
   Prawie 350 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Ustrzyki Dolne.

   Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2018 w następujących siedmiu obszarach wynikających z Programu współpracy gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi.
   Do rozdysponowania jest prawie 350 tysięcy złotych!

   Obszary zadań publicznych:
   1. Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie
   2. Upowszechnianie kultury
   3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
   4. Kultura fizyczna i sport
   5. Turystyka
   6. Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym
   7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

   Termin realizacji wyżej wymienionych zadań obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

   Termin składania ofert ustala się na okres od 5 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.

   Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, sekretariat) lub przesłać na wskazany adres korespondencyjny (liczy data wpływu do Urzędu Miejskiego) z dopiskiem "OTWARTY KONKURS OFERT". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.   Komunikat

   Uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie czynne do godz. 12:00.

   Jednocześnie informujemy, iż dnia 02 stycznia 2018 r. (wtorek) biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne.   Data: 18.12.2017 r.
   Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

   Przedkładamy do konsultacji społecznych aktualizację zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

   Korekta niektórych treści LSR jest związana:
   - z wejściem w życie Wytycznej Nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020,
   - z interpretacją ARiMR (w uzgodnieniu z MRiRW) informującą, że LGD które miały zarezerwowane środki dla poddziałania 19.3 w wysokości 2% powinny zaktualizować LSR do wysokości 5% środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2.,
   - ze zmianą zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
   - z wnioskami z pracy Grupy Roboczej ds. LSR,
   - z wnioskami ze spotkania z przedstawicielami gmin członkowskich (14.11.2017),
   - z wnioskami ze spotkania partnerów w sprawie realizacji wspólnego projektu współpracy (24.11.2017),
   - a także z wnioskami z przeprowadzonych w październiku br. konsultacji społecznych.

   Ponadto w treści LSR dokonano korekt oczywistych omyłek pisarskich, nie ingerując w zasadniczy zakres merytoryczny dokumentu.

   Zgodnie z "Procedurą aktualizacji LSR" możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy członkowie LGD, jej organy, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego jak również mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na "Formularzu aktualizacji LSR" w terminie do dnia 27.12.2017 r.  Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowaną przez Zarząd LGD znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

   Lokalna strategia rozwoju - propozycja zmian
   Formularz aktualizacji LSR   DOTACJE NA START!

   Szanowni Państwo,

   W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kolejnych konkursów na podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwój już istniejących firm przypominamy, iż Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" nie planuje kolejnych naborów tym zakresie. Takie konkursy były przeprowadzone na przełomie 2016 i 2017 roku. Wnioski, które zostały wybrane do dofinansowania przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji i podpisania umów, proces ich weryfikacji w Departamencie PROW rozpoczął się niedawno. Kolejnych naborów w tym zakresie nie mamy w planie, tj. harmonogramie naborów wniosków. W przypadku wystąpienia rezerw będziemy Państwa informować o ewentualnym kolejnym konkursie, nastąpi to jednak najszybciej końcem 2018 roku lub początkiem 2019 i będą to tylko nabory z "oszczędności".

   Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie www i fb.

   Poniżej informacje o innych konkurach dotacyjnych, które z pewnością zainteresują kandydatów na przedsiębiorców.

   Więcej informacji::
   Dotacje na start
   Otwarcie Klubu z Pasją

   LW ostatnią sobotę 9.12.2017 miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu z Pasją. Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych we współpracy z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" tym wydarzeniem zakończyły realizację inicjatywy w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017". Efektem czego było powstałe w piwnicach świetlicy wiejskiej na Brzegach Dolnych klub, który niewątpliwie jest miejscem integracji i rozwijania zainteresowań mieszańców Brzegów Dolnych i sympatyków.

   Pozytywnie Zakręconym Mieszkańcom Brzegów Dolnych życzymy dalszych pomysłów i sił w dążeniu do ich realizacji.

   Więcej informacji::
   Fotorelacja

   "Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej ze środków konkursu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017", który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie", Lokalną Grupę Działania "TRYGON- Rozwój i Innowacja""   Zaproszenie
   na konferencję Open Space
   "Od indywidualności do społeczności"


   Zaproszenie   Zapraszam do Ustrzyk Dolnych 17 grudnia na
   Jarmark Bożonarodzeniowy
   Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działań:

   - zachowanie dziedzictwa lokalnego (projekt grantowy),
   - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (projekt konkursowy),

   do udziału w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej; w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

   Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 13 471 1820 lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

   Więcej informacji::
   Program spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych   Polecamy projekt pt. "Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"

   Projekt jest realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

   Obszar realizacji Projektu to: miasto Krosno, powiat jasielski, krośnieński, sanocki, brzozowski, leski i bieszczadzki. Dopuszcza się możliwość udziału do 20% uczestników/czek projektu (osób fizycznych i osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.

   W ramach projektu, do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

   Więcej informacji::
   Plakat
   http://www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp   Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Gmin Członkowskich - podsumowanie.

   14 listopada br miało miejsce spotkanie szkoleniowo-informacyjne zorganizowane przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dla Gmin Członkowskich, w którym udział wzięli gospodarze samorządów wraz z pracownikami działów projektów oraz inwestycji. Głównym tematem było przedstawienie zmian w przepisach dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 mających wpływ na planowane nabory wniosków.

   Więcej informacji::
   Podsumowanie
   http://www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp
   Fotorelacja   II Podkarpackie Forum Obywatelskie - podsumowane!

   W dniu 18 listopada 2017 r. przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uczestniczyły w II Podkarpackim Forum Obywatelskim organizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Reprezentowały zarówno naszą LGD poprzez stoisko informacyjno-promocyjne, a także Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych, której LGD od lutego 2016 roku przewodniczy. Wzięły udział w szkoleniu pn.: "Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w świetle nowych przepisów", przysłuchiwały się wystąpieniom i dyskusji podczas panelu pt. "Współpraca międzysektorowa - jaka jest a jaka powinna być?". Myślą przewodnią spotkania była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz wzmocnienie motywacji do dalszych wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów.

   Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym podsumowaniem spotkania oraz fotorelacją::
   Źródło: www.podkarpackie.pl
   Fotorelacja   Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża" przetarta!

   W ostatnich dniach odbyło się uroczyste przejście ścieżką przyrodniczą "U Źródeł Strwiąża". Nadmienić trzeba, iż utworzenie ścieżki to jedna z 14 związanych z edukacją przyrodniczą inicjatyw w Bieszczadach, które składają się na projekt pt. Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju" (nazywanego popularnie programem "Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie"), a realizowany przez Fundację Bieszczadzką.

   Więcej informacji:
   Podsumowanie
   Fotorelacja   Zaproszenie na szkolenie pt. "Rozliczanie projektów" dla bieszczadzkich ngo i grup nieformalnych

   Grupa Inicjatywna na rzecz bieszczadzkich NGO wraz z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie pt. "Rozliczenie projektów". Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków grup nieformalnych i bieszczadzkich organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych. Celem spotkania jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie rozliczania dotacji.

   Miejsce spotkania: Hala sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19 a, 38-700 Ustrzyki Dolne)

   Data spotkania: 28.11.2017 r.

   Godziny szkolenia: 9.00 - 17.00

   Ze względu na ograniczaną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu do dnia 27.11.2017 r. do godz. 12.00 pod numerem telefonu 13-471-18-20  lub  e-mailowo: lgdzielonebieszczady@wp.pl

   Ponadto przypominamy, iż w ramach projektu prowadzimy porady w zakresie doradztwa księgowego, prawnego, coachingu  oraz porady w zakresie współpracy. Osoby chętne proszone są o wcześniejsze umówienie się na dokładny termin pod numerem telefonu 13-471-18-20.   II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami!

   "Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym" (Ghandi) - tymi słowami Pani Iwona Woch - Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych rozpoczęła II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych 29.10.2017 r. na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych.

   Forum w założeniu jest miejscem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości. W tym roku stoiska informacyjno - promocyjne przygotowało ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych aktywnie działających w regionie, a w samym forum wzięło udział blisko 40 podmiotów. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania był wolontariat.

   Więcej informacji:
   Podsumowanie
   Fotorelacja   Jesień w Bieszczadach przyciąga gości - wizyty lokalnych grup działania na naszym obszarze.

   Na przełomie września i października 2017 r. gościliśmy na obszarze LGD "Zielone Bieszczady" przedstawicieli LGD z trzech województw: Lokalną Grupę Działania Sandry Brdy z Chojnic (woj. pomorskie), Lokalną Grupę Działania "Z tradycją w nowoczesność" z Jarosławia (woj. podkarpackie), Lokalną Grupę Działania "Morawskie Wrota" z Gorzyc (woj. podkarpackie) oraz Lokalną Grupę Działania "Razem na Piaskowcu" z miejscowości Mirzec Stary (woj. świętokrzyskie).

   Tematyka tych wizyt studyjnych była bardzo różnorodna, jednak celem przewodnim było wzmocnienie współpracy, wymiana doświadczeń, poznanie dobrych praktyk z zakresu realizowanych projektów przy wsparciu środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych źródeł zewnętrznych.

   Więcej informacji:
   Wspólne wizyty
   Fotorelacja

   Program szczegółowy


   Wizyta studyjna dla rolników i przedsiębiorców za nami!

   Mnóstwo nowych doświadczeń i setki przejechanych kilometrów. Tak jednym zdaniem można podsumować wizytę studyjną, która miała miejsce 19-20 października br. Celem wizyty było poznanie skutecznych i interesujących sposobów działania na obszarze LGD Bialskopodlaskiej oraz LGD "Krasnystaw PLUS" zmierzających do lepszej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady".

   W wyjeździe na Lubelszczyznę udział wzięli nasi rolnicy i przedsiębiorcy, w tym właściciele obiektów noclegowych i gastronomicznych z terenu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady". Uczestnicy mieli okazję odwiedzić:

   - Manufakturę Cieleśnica (www.cielesnica.com, Cieleśnica, Gmina Rokitno, właścicielem jest Pani Barbara Chwesiuk - Laureatka XVII edycji Konkursu Sposób na Sukces) - zapoznanie się z procesem tworzenia przetworów domowych (soki, syropy, herbaty, suszone mieszanki ziołowe). Poznanie strategii marketingowej oraz historii Manufaktury Cieleśnica.

   - Gospodarstwo Ekologiczne Państwa Doroty i Jerzego Moń (Krupe Gmina Krasnystaw, Gospodarstwo zostało wyróżnione w XVII edycji Konkursu Sposób na Sukces. Właściciele zajmują się głównie produkcją wysokiej jakości serów podpuszczkowych, które posiadają certyfikat zgodności PLEKO-07-04210) - degustacja serów, prezentacja procesu powstawania oraz dojrzewania serów, prelekcja na temat obowiązujących przepisów prawa.

   - Warsztaty z mieszanek ziołowych prowadzone przez "Tymiankowy Smak Fajsławic" - http://www.tymiankowysmak.pl/strona-glowna/ - zapoznanie się z procesem tworzenia mieszanek ziołowych, prezentacja metod uprawy ziół - wizyta w ogrodzie zielarskim, poznanie zalet rejestracji produktów regionalnych.

   Pomimo trudu podróży uczestnicy wizyty wykazali niezwykłe zainteresowanie prezentowaną tematyką, chłonęli wiedzę, ale także dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Mamy nadzieję, że zaobserwowane rozwiązania i dobre praktyki przynajmniej w części zostaną wprowadzone w życie na naszym terenie.

   Więcej informacji:
   Fotorelacja   Uwaga !!!

   Wszystkich zainteresowanych udziałem
   w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach
   pragniemy poinformować, że termin przesyłania kart zgłoszeniowych
   został wydłużony do wtorku 24.10.2017 r. (godz. 16.00)

   Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) . Do udziału szczególnie zapraszamy:

   - organizacje pozarządowe,
   - przedstawicieli grup nieformalnych,
   - pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
   - mieszkańców i turystów, .

   Do wtorku 24.10.2017 r. (godz. 16.00) przyjmowane są także zgłoszenia do konkursów:

   "Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017"
   "Najlepsza Inicjatywa Roku 2017"


   Więcej informacji:
   II BFOP   Przypominamy i zapraszamy na II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych do Ustrzyk Dolnych!

   Zgłoszenia tylko do 20.10.2017!

   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

   • organizacje pozarządowe,
   • przedstawicieli grup nieformalnych,
   • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
   • mieszkańców i turystów,

   do czynnego udziału w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych.

   II BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

   Termin: 29.10.2017 r.
   Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

   Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) w terminie do dnia 20.10.2017r.

   Karta zgłoszeniowa

   Podczas II BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:

   "Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017"

   Regulamin
   Formularz zgłoszeniowy

   "Najlepsza Inicjatywa Roku 2017"

   Regulamin
   Formularz zgłoszeniowy   EKOGALA - 8-9.12.2017 - Jasionka, k. Rzeszowa

   W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego zapraszamy do udziału w Ekogali - międzynarodowych targach produktów i żywności wysokiej jakości. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród potencjalnych wystawców i odwiedzających.

   Więcej informacji:
   EKOGALA   Za nami już wielkie grzybobranie w Ustrzykach Dolnych, w tym roku nie tylko rydze dopisały.

   O miano "Zbieracza Rydzów 2017", pod czujnym okiem przewodników-leśników oraz przedstawicieli organizatorów imprezy i konkursu, w niedzielę 8 października walczyło 30 osób, które wzięły udział we wspólnym grzybobraniu. I miejsce w tym konkursie za zbiór rydzów na poziomie 17,70 kg zajęła Pani Sylwia Janczak, II miejsce z wynikiem 11,36 kg zajął Pan Wiesław Zieliński, zaś III miejsce przypadło Pani Elżbiecie Turoń - 10,04 kg. Najmłodszym grzybiarzem został Mikołaj Prasoł z Ustjanowej.

   Tytuł "Grzybiarza roku 2017" otrzymał Pan Łukasz Belter - turysta z okolic Łańcuta, za prawdziwka, którego kapelusz mierzył 24,5 cm, zaś cały grzyb ważył 780 g.

   Potrawy z grzybów do konkursu gastronomicznego przygotowali właściciele 5 bieszczadzkich obiektów. Kosztowała je nie tylko komisja, która oceniała walory smakowe, estetyczne i sposób podania, ale także uczestnicy imprezy. Laureatem konkursu został Gościniec Pod Małym Królem w Ustrzykach Dolnych, II miejsce przypadło Gościńcowi Dębowa Gazdówka z Łodyny, III miejsce zajęła Karczyna Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, zaś wyróżnienia powędrowały do Restauracji Piwniczka z Ustrzyk Dolnych oraz Szałasu w Solinie.

   Podczas IV edycji imprezy nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i dobrej muzyki, uczestnicy imprezy mieli także okazję podziwiać diaporamę autorstwa Mariusza Strusiewicza. Zaś Pani Lucyna Sobańska z Fundacji Bieszczadzkiej zaprezentowała nową inicjatywną - ścieżkę przyrodniczą "U Źródeł Strwiąża", która powstała w ramach projektu "Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju" - realizowanego przez Fundację Bieszczadzką finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju".

   Dziękujemy partnerom i sponsorom za współpracę przy organizacji imprezy.

   Więcej informacji:
   Fotorelacja   Zaproszenie dla rolników i przedsiębiorców do udziału w wizycie studyjnej 19-20.10.2017!

   W ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2017 Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza przedsiębiorców i rolników działających aktywnie na terenie naszej LGD do udziału w wizycie studyjnej.

   Więcej informacji:
   Zaproszenie   Konsultacje społeczne

   Konsultacje społeczne dotyczące:

   1) zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany:

   a) Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej);
   b) Podejmowanie działalności gospodarczej;
   c) Rozwijanie działalności gospodarczej;
   d) Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

   2) aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)


   Więcej informacji:
   Więcej informacji (3.10.2017)   Lepszy rydz niż nic!

   Stowarzyszenie Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne oraz partnerzy zapraszają 8 października do Ustrzyk Dolnych na imprezę pt. "Lepszy rydz niż nic!"

   Wśród licznych atrakcji organizatorzy przewidują:

   - zawody o miano "Zbieracza Rydzów 2017 i Grzybiarza roku 2017",

   - występy zespołów muzycznych: Robert Handermander i przyjaciele oraz Freeborn Brothers,

   - degustację potraw z grzybów,

   - diaporamę przyrodniczą autorstwa Mariusza Strusiewicza,

   - prezentację ścieżki przyrodniczej "U źródeł Strwiąża",

   - konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

   Konkurs "Zbieracz Rydzów 2017"
   Regulamin

   Konkurs "Grzybiarz roku 2017"
   Regulamin

   Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z grzybów
   Regulamin
   Karta zgłoszeniowa

   Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są:

   * osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,

   * drogą pocztową na adres Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady "ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne,

   * drogą poczty elektronicznej na adres Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady":
   lgdzielonebieszczady@wp.pl,

   * telefonicznie pod numerem 13-471-18-20.

   Organizatorzy zapewniają transport do miejsca grzybobrania jedynie dla osób które zgłoszą chęć skorzystania z transportu do dnia 06.10.2017. W przypadku gdy dana osoba nie dokona zgłoszenia będzie zmuszona dotrzeć do miejsca grzybobrania własnym transportem !

   Więcej informacji:
   Plakat   Szanowni Państwo,

   Do 9 października br. Podkarpacka Iza Gospodarcza prowadzi nabór na dofinansowane szkolenia komputerowe ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu "Akademia umiejętności TIK".

   Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby w wieku 50+. Osoby te bez względu na posiadany poziom wykształcenia mogą zgłaszać się na kursy. Natomiast osoby w wieku od 25 do 49 roku życia, aby wziąć udział w projekcie muszą mieć maksymalnie średnie wykształcenie.

   SZCZEGÓŁY WSPARCIA:

   GRUPA DOCELOWA: osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji komputerowych, które spełniają poniższe kryteria: - są w wieku 25 lat i więcej,

   - posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat) lub posiadają wyższe wykształcenie (dotyczy osób w wieku 50+),

   - uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

   SZKOLENIA KOMPUTEROWE DO WYBORU:

   I. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (130H):

   1. Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów - ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) - 20 godz.

   2. Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) - 20 godz.

   3. Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) - 20 godz.

   4. Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) - 20 godz.

   5. Moduł V-ECDL IT Security (S3) - 20 godz.

   6. Moduł VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) - 20 godz.

   II. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 20 (130H):

   1. Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów - ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) - 15 godz.,

   2. ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) - 15 godz.,

   3. ECDL IT Security (S3) - 15 godz.,

   4. ECDL CAD (S8) - 60 godz.,

   5. ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) - 15 godz.

   Dodatkowo w ramach każdego kursu przewidziano 10 godzin ćwiczeń.

   Udział w kursie umożliwia zdobycie międzynarodowego CERTYFIKATU ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

   Szkolenia w ramach I edycji będą się odbywać od października 2017 r. do stycznia 2018r. Zorganizowane zostaną w dogodnych dla uczestników godzinach i miejscu.

   W najbliższym czasie planowane są kolejne nabory do projektu. Dokumenty rekrutacyjne oraz niezbędne informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl.

   Więcej informacji:
   Formularz rekrutacyjny
   Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
   Plakat   Ponawiamy zaproszenie na jesienne grzybobranie do Ustrzyk Dolnych - już w niedzielę 08.10.2017 r. "Lepszy rydz niż nic..."
   UWAGA - DOTACJE NA START

   Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3. WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

   Wyłonione instytucje będą realizowały projekty związane z uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

   Lista projektów   Zaproszenie na II BFOP

   Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

   • organizacje pozarządowe,
   • przedstawicieli grup nieformalnych,
   • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
   • mieszkańców i turystów,

   do czynnego udziału w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych.

   II BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

   Termin: 29.10.2017 r.
   Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

   Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) w terminie do dnia 20.10.2017r.

   Karta zgłoszeniowa

   Podczas II BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:

   "Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017"

   Regulamin
   Formularz zgłoszeniowy

   "Najlepsza Inicjatywa Roku 2017"

   Regulamin
   Formularz zgłoszeniowy   500 tys. zł na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"

   Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach działania "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" . Jest to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych jest na obszarze Natura 2000 i wynosi co najmniej 1 ha.

   Więcej informacji:
   http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000-wnioski-mozna-skladac-od-28-w.html   Komunikat

   Uprzejmie informujemy, że dnia 29 września 2017 r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne. Powodem zamknięcia biura jest udział wszystkich pracowników w szkoleniach.   Seminarium w zakresie ekonomii społecznej - polecamy.

   Szanowni Państwo,

   Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

   zaprasza do udziału w seminarium animacyjno-informacyjnym dotyczącym oferty Ośrodka, Spotkanie odbędzie się odbędzie się 27 września 2017 r. o godzinie 12.00 w Ustrzykach Dolnych, Hala Sportowa przy ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 19A, I piętro.

   Seminarium adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością społeczną. W ramach projektu, do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

   W załączeniu informacja o ofercie Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii społecznej oraz formularz zgłoszeniowy

   Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na formularzu zgłoszeniowym do dnia 26 września 2017 r. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy i.gratkowska@fundacjatarnowskiego.pl

   Dodatkowe informacje:
   Biuro projektu Ustrzyki Dolne
   ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
   Informacji udziela: Iwona Gratkowska, tel. 514 273 130

   Więcej informacji:
   Formularz zgłoszeniowy
   Oferta   "Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku"

   Dwudniowa impreza "Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku" już za nami. Spotkaniom towarzyszył kiermasz regionalnych produktów przetwórstwa lokalnego, w tym produktów serowarskich i rękodzieła oraz dodatkowe atrakcje, w tym między innymi tradycyjne obwołanie nowego Wojewody Wołoskiego, warsztaty wokalno-muzyczne, kącik i spacer zielarski, wystawa sprzętów pasterskich. Na szczęście nastrój wśród uczestników nie był uzależniony od pogody.
   Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

   Fotorelacja - dzień 1
   Fotorelacja - dzień 2

   Przedsięwzięcie było realizowane na zlecenie Województwa Podkarpackiego w ramach projektu pn. "Szlak Kultury Wołoskiej", Program INTERREG V-A PL-SK. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom za profesjonalizm i współpracę podczas organizacji tego wydarzenia.   Zapraszamy na II edycję Letniego Bieszczadzkiego Biegu i Marszu Lotników - 24.09.2017 r. do Ustjanowej Górnej
   "WOŁOSKA KOLIBA - FOLKOWE SPOTKANIA NA PASTERSKIM SZLAKU"

   Jeśli jesteś miłośnikiem ziołolecznictwa, zielarzem lub po prostu chcesz się więcej dowiedzieć na temat ziół ich właściwości oraz możliwości wykorzystania.

   Zapraszamy Cię do zwiedzenia kącika zielarstwa i ziołolecznictwa 17.09.2017 r. tj. drugiego dnia imprezy *"Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku"* w miejscowości Daliowa. W tajniki tematu zainteresowanych wprowadzać będą Bartosz Jemioła autor książki "Terenowa apteczka ziołowa" a także Joanna Wrzecionko, Ewa Mirowska oraz Jolanta Harna dzięki, którym dowiemy się między innymi w jaki sposób, jakie zioła wykorzystywać w kuchni, domowym leczeniu i kosmetyce.

   Zaprasza Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" - wykonawca zadania wspólnie z organizatorami i partnerami.

   Więcej informacji:
   Plakat
   Program   DOFINANSOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL

   DOFINANSOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD - NABÓR OD 11 DO 28 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

   Od 11 września do 28 września br. prowadzony będzie I nabór na dofinansowane SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu "Akademia umiejętności TIK".

   Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl.

   Grupę docelową projektu stanowi 150 osób (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz spełniają poniższe kryteria:

   - są w wieku 25 lat i więcej,
   - posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat),
   - uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

   Więcej informacji:
   Informacja
   Plakat   Polecamy "Festiwal Filmów Karpackich" - 21 i 23 września 2017 -
   Bieszczadzka Kolejka Leśna (Majdan k. Cisnej)

   Uprzejmie informujemy, że w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Województwo Podkarpackie realizuje projekt pn. Szlak Kultury Wołoskiej, który zakłada utworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju tj. z poszanowaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych. Przywrócenie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez zakładane w projekcie działania (inwentaryzację zasobów kulturowych, szkolenia i warsztaty kulturowe, publikacje na temat kultury wołoskiej, "eventy wołoskie" bazujące na cyklu pasterskim i wypasie owiec) pozwolą odkryć na nowo i przypomnieć to popadające w niepamięć dziedzictwo.

   W ramach zadania Uniwersytet Karpacki w dniach 21-23 września 2017 roku na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej (Majdan k. Cisnej) odbędzie się "Festiwal Filmów Karpackich", na który serdecznie zapraszamy.

   Więcej informacji:
   Program
   Plakat   Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady", zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową dla MŚP

   DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA FIRM - NABÓR OD 5 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

   Od 5 września br. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzić będzie I nabór na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu "Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych - subregion "SK" 

   Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

   Rekrutacja do projektu potrwa do 25 września 2017r.

   Więcej informacji:
   Informacja
   Plakat   Biznes inicjator

   Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna rekrutację do IV edycji projektu "Biznes inicjator".

   Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

   Jednocześnie Uczestnik Projektu obligatoryjnie musi spełniać następujące kryterium - posiadać co najmniej troje dzieci do 18 roku życia.

   Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 19 września do 2 października 2017 r.

   Projekt obejmuje całe Województwo Podkarpackie.

   W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość otworzenie własnej działalności gospodarczej:

   - Wsparcie szkoleniowo-doradcze;

   - Dotacja inwestycyjna w wysokości do 23 300 zł;

   - Wsparcie pomostowe w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

   UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

   Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

   Więcej informacji:
   Plakat   "WOŁOSKA KOLIBA - FOLKOWE SPOTKANIA NA PASTERSKIM SZLAKU"

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" jako wykonawca zadania wspólnie z organizatorami i partnerami pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystości "Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku". Impreza odbędzie się w dniach 16 - 17.09.2017 r. w miejscowościach Osławica oraz Daliowa. W programie występy muzyczne, warsztaty, pokazy, gry, zabawy oraz dużo, dużo więcej.

   Więcej informacji:
   Plakat
   Program   "Tu mieszkam, tu zmieniam"

   Uprzejmie informujemy, że Fundacja BZWBK ogłosiła nabór wniosków do konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam"

   Wnioski przyjmowane są w terminie: 15.07 - 30.09.2017 r.

   Jest to III edycja konkursu grantowego i daje szanse zdobycia jednego ze 100 grantów.
   W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

   Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie:
   http://fundacja.bzwbk.pl/2017/07/10/nabor-wnioskow-do-konkursu-tu-mieszkam-tu-zmieniam-15-07-30-09-2017-r/

   Więcej informacji:
   https://dotacje.fundacjabgk.pl/
   Źródło:
   http://fundacja.bzwbk.pl/   Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych

   Uprzejmie informujemy, że Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, realizuje projekt pt. "Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

   Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

   Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

   - jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym), lub
   - jest osobą w wieku 50 lat i więcej, • jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),
   - jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych,
   - nie posiada umiejętności obsługi komputera na poziomie A lub B ani certyfikatu ECDL PROFILE.

   Zachęcamy do udziału w projekcie!

   Więcej informacji:
   Plakat   10. EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI BGK "NA DOBRY POCZĄTEK!"

   Uprzejmie informujemy, że Fundacja BGK po raz 10. organizuje nabór wniosków w konkursie grantowym "Na dobry początek!". Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. O dotacje mogą ubiegać się organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-9 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym "Na dobry początek !" powinny złożyć wniosek do 12 września 2017 r. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/.

   Więcej informacji:
   https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/
   Źródło:
   https://www.fundacja.bgk.pl/   Serdecznie zapraszamy na VII Bieszczadzkie Święto Chmielu - plac festynowy w Chmielu 15 sierpnia 2017 r.   Program


   Komunikat

   Uprzejmie informujemy, że w związku z zaplanowanym spotkaniem w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych dot. współpracy nad złożeniem wniosku do programu "Niepodległa",

   dnia 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) biuro LGD będzie czynne do godziny 12.30.

   Jednocześnie informujemy, iż dnia 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) biuro LGD będzie nieczynne.   Serdecznie zapraszamy na XI Kermesz Karpackich Smaków - Mrzygłód 20 sierpnia 2017 r.   Konsultacje społeczne - zmiana kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany:

   W dniu 5 czerwca 2017 r. do biura LGD "Zielone Bieszczady" wpłynął wniosek Zarządu LGD w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: "Kryteriów wyboru grantobiorców".

   Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 8 Zarządu LGD z dnia 28.12.2015 r. - Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany: Zarząd LGD rozpatruje wnioski dotyczące zmiany kryteriów oraz przeprowadza konsultacje społeczne.

   Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, Grupa Robocza ds. LSR, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag do propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru.

   Mając na uwadze złożoność procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na Formularzu uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady" do dnia 16.08.2017 r.

   Formularz proponowanych zmian można przesłać na adres e-mailowy: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie głównej LGD, tj. ul. Rynek 27/28 w Ustrzykach Dolnych lub biurze terenowym w Sanoku ul. Kościuszki 23 (V piętro, pokój 511).

   --------------------------
   Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany z dnia 28.12.2015 r.

   Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany - propozycja zmian

   Formularz uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady"

   Formularz uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady" (wersja edytowalna *.docx)   Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017

   Szanowni Mieszkańcy!

   Trzy grupy nieformalne (Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych, Grupa Inicjatywna na rzecz bieszczadzkich NGO oraz Aktywne kobitki z Łodyny) we współpracy z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" złożyły wnioski w ramach naboru "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017".

   Miło jest nam poinformować, że dwa z nich otrzymały dofinansowanie i w związku z tym w dniu 20 lipca 2017 r. wspólnie podpisaliśmy umowy na realizację inicjatyw pn.:
   - "Klub z pasją miejscem integracji i rozwijania zainteresowań" ,
   - "Aktywne Bieszczadzkie NGO II".

   Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl odnośnie realizacji powyższych inicjatyw.   W imieniu Koordynatora - Subregionu Południowego programu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017" zapraszamy na spotkanie informacyjne do Ustrzyk Dolnych 4.08.2017 r.

   Więcej informacji:
   Szczegóły   Zapraszamy serdecznie do Lutowisk 12 sierpnia 2017 r. na XI Dzień Żubra!   Program


   I nagroda na Agrobieszczadach 2017

   W dniach 29 - 30 lipca br. w Lesku odbyły się XXII Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa - AGROBIESZCZADY 2017. Po raz pierwszy nasza Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wzięła udział w tej imprezie. Wspólnie z Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady z Leska przy wsparciu bieszczadzkich twórców, rolników i przedsiębiorców przygotowaliśmy stoisko, które zachwyciło komisję konkursową i dało nam I miejsce w konkursie pn. "Najciekawsze stoisko wystawowe". Organizatorom dziękujemy za zaproszenie. Jednak szczególne podziękowania kierujemy na ręce tych osób bez których zaangażowania ten sukces nie byłby możliwy:

   Z obszaru LGD "Zielone Bieszczady":
   Pani Renata Młynarczyk-Gładysz z Ustrzyk Dolnych (wykonanie dekoracji stoiska i przeprowadzenie warsztatów artystycznych - wykonywanie kartek pocztowych z motywami bieszczadzkimi oraz korali i aniołków)
   Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe - Państwo Magdalena i Janusz Demkowicz z Orelca Gościniec Pod Małym Królem - Państwo Katarzyna i Mirosław Krupa z Ustrzyk Dolnych (płody rolne, domowe przetwory)
   Gospodarstwo Rolne - Państwo Małgorzata i Stanisław Łysyganicz z Polany (bieszczadzkie sery)
   Gminne Koło Pszczelarzy z Lutowisk - Pani Agata Hodur (degustacja miodów oraz pokaz wytapiania wosku i figurek woskowych)

   Z obszaru LGD Nasze Bieszczady:
   Pani Joanna Podstawska - Niepubliczne Przedszkole WESOŁY LUDEK z Leska (malowane twarzy)
   Pan Rafał Owsiany - Agencja usługowo artystyczna "Rufio"(animacja, tatuaże, malowanie twarzy, bańki mydlane)
   Pan Andriy Kyrychenko (witraże, biżuteria)
   Pani Anna Rzeszutko Wymaluj swoje życie (malowanie rękoma)
   Pani Janina Biega (quilling, origami)
   Pan Biega (prezentacja ekologicznego produktu lokalnego - mąka z gryki i orkiszu)

   A także pracownicy LGD Nasze Bieszczady oraz LGD "Zielone Bieszczady".

   Więcej informacji:
   Fotorelacja   Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej 20.08.2017 na Festiwal Twórczości Ludowej!   Zapraszamy na Święto Chleba do Ustrzyk Dolnych 5-6.08.2017!   Uwaga, zmiana miejsca szkolenia dla przedsiębiorców!

   Szkolenie dla przedsiębiorców zaplanowane na piątek 28.07.2017 odbędzie się w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach Dolnych od godz. 10.00

   Informacja o szkoleniu znajduje się również na stronie:
   http://www.bieszczadzki.pl/aktualnosc-2435-zaproszenie_na_szkolenie.html   Zapraszamy na Bieszczadzki Festiwal Sztuk do Czarnej- 05.08.2017 r.   Zapraszamy do Gminy Ustrzyki Dolne na Karpacki Jarmark Turystyczny 24-30.07.2017.   Szkolenie

   Na prośbę Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie - 28 lipca 2017 r. na godz. 10.00 do budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

   Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza na szkolenie "Możliwości inwestycji rozwojowych wspartych z Funduszy Europejskich". Podczas spotkania, w którym będą uczestniczyć eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego/ Operatora Bazy Usług Rozwojowych zostaną przedstawione aktualne działania skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tereny makroregionu Polski Wschodniej. Będzie także możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz zostaną przedstawione praktyczne aspekty aplikowania po wsparcie unijne.

   Więcej informacji:
   http://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/1533-szkolenia-przedsiebiorcy

   Zapraszamy do Leska na Agrobieszczady 2017 29 - 30 lipca 2017.

   Uroczysta gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" w Belwederze

   Jak już informowaliśmy Państwa w 2016 roku nasza LGD zgłosiła przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe" dofinansowane przez nas z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 do ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Pan Janusz Demkowicz otrzymał II nagrodę w kategorii indywidualnej. Dnia 4 lipca 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym. Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Krzysztof Jurgiel. Poza nagrodą rzeczową i listem gratulacyjnym od Pana Prezydenta odebranym z rąk Pani Barbary Fedyszak-Radziejowskiej - doradcy Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa Pan Janusz otrzymał także dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wis, który wręczył Pan Jacek Bogucki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz gratulacje od Pana Dariusza Golec - Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pisemne wyrazy uznania dotarły od Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego i Pana Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego. Podczas gali dyplom Powiatu Leskiego wręczył Pan Andrzej Olesiuk - Starosta Leski, a nagrodę rzeczową Gminy Olszanica Pan Robert Petka - Zastępca Wójta.

   Przedsięwzięcia wyłonione w XVII edycji konkursu stanowią znakomity przykład efektywnego wykorzystywania środków finansowych pozyskiwanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi i integrują mieszkańców małych miejscowości.

   Więcej informacji:
   Fotorelacja
   Więcej o Bieszczadzkich Drezynach Rowerowych
   Więcej informacja o gali   "Agrobieszczady 2017" - Impreza targowo - promocyjna - już dziś zapraszamy!

   W odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2017 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy wszystkich Wnioskodawców, w szczególności przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do udziału w dwudniowych targach współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lesku, Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady w Lesku oraz naszą Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady".

   Planowany termin imprezy to 29-30.07.2017 r. Udział w niniejszej inicjatywie stanowi doskonałą formę atrakcyjnej promocji przedsięwzięć.

   Osoby i instytucje zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie w Biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 12.00
   (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 13 471 18 20).   Zapraszamy na imprezy promocyjne w Gminach Członkowskich !

   Gmina: Data: Miejsce: Impreza:
   Solina 23.07.2017 Bukowiec Dzień Drwala
   Lutowiska 30.07.2017 Pszczeliny II Bieszczadzkie Święto Pszczoły w Pszczelinach
   Czarna 05.08.2017 Czarna Górna III Bieszczadzki Festiwal Sztuk
   Ustrzyki Dolne 5-6.08.2017 Ustrzyki Dolne Święto Chleba "Od ziarenka do bochenka"
   Tyrawa Wołoska 20.08.2017 Tyrawa Wołoska Festiwal Twórczości Ludowej
   Sanok 20.08.2017 Mrzygłód XI Kermesz Karpackich Smaków
   Olszanica 18.11.2017 Uherce Mineralne Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olszanica

   Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków!

   Szanowni Mieszkańcy !

   Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

   Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

   Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 17 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku.

   Więcej informacji:
   Szczegóły dot. naboru oraz wykaz dokumentów
   Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie   PROWadzimy na starcie!

   Dnia 25 czerwca 2017 r. TVP Rzeszów realizowała na naszym obszarze nagrania filmowe będące częścią produkcji pn. "PROWadzimy na starcie!". Materiał realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i ma w założeniu prezentować aktywności Lokalnych Grup Działania z Podkarpacia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   Więcej informacji:
   Informacje
   Fotorelacja   Komunikat

   Informujemy, iż dnia 16 czerwca 2017 biuro LGD będzie nieczynne.   Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża"
   zaproszenie do współpracy!

   Dnia 12.05.2017 r. w Gościńcu Pod Małym Królem u Państwa Katarzyny i Mirosława Krupa odbyło się spotkanie dotyczące projektu "Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju" - realizowanego przez Fundację Bieszczadzką finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"

   Więcej informacji:
   Strona projektu
   Informacje o inicjatywie
   Fotorelacja ze spotkania   TVP w LGD! - zaproszenie do współpracy

   Dnia 25 czerwca br. planowana jest realizacja nagrań przez TVP Rzeszów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przedstawiających Państwa aktywność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

   W nawiązaniu do powyższego serdecznie zapraszamy wszystkich Wnioskodawców, w szczególności tych których przedsięwzięcia zostały wybrane przez LGD do dofinansowania w ramach naborów 1, 2 i 3/2017 do zgłaszania woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie.

   Z uwagi na to, iż program będzie emitowany na antenie ogólnopolskiej będzie jednocześnie stanowić nieodpłatną formę atrakcyjnej promocji Państwa przedsięwzięć.

   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z biurem LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2017 r. do godz. 14.00 (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 13 471 18 20).   Przedsiębiorcą być!

   Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych organizuje bezpłatne szkolenie "Przedsiębiorcą być!" 3.07.2017 - polecamy!

   Więcej informacji:
   Plakat
   http://ustrzykidolne.praca.gov.pl/-/4816659-przedsiebiorca-byc-   Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady",

   Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

   Więcej informacji:
   Szczegóły   Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady"

   Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu
   http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
   "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość".

   Szczegóły pod linkiem:
   http://ksow.pl/news/entry/12325-konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlo.html   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
   serdecznie zaprasza na:

   Szkolenie dla grup defaworyzowanych.

   Celem spotkania jest zapoznanie Uczestników spotkania z tematyką i zakresem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działalnością LGD oraz sposobami i możliwościami pozyskania środków.

   Więcej informacji:
   Zaproszenie   Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 14.06.2017 r. na godzinę 13.00.

   Więcej informacji:
   Zaproszenie   Informacja dla wnioskodawców w ramach naboru nr 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przypomina przyszłym przedsiębiorcom by nie podejmowali działalności gospodarczej przed podpisaniem umów z Urzędem Marszałkowskim. Z istoty zakresu, jakim jest podejmowanie działalności gospodarczej wynika, iż podjęcie działalności gospodarczej powinno nastąpić po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, bowiem w wyniku przyznania pomocy nastąpi utworzenie nowego podmiotu podejmującego działalność gospodarczą. Dopuszczanie innej możliwości oznaczałoby w praktyce, że pomoc zostanie przyznana nie na podjęcie działalności gospodarczej, lecz na rozwój już istniejącego podmiotu.

   Poniżej prezentujemy pełne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej kwestii.
   ROW. wrt.510.120.2017
   ROW.540.10.2016   Komunikat!

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" pragnie uczulić przyszłych Beneficjentów by przed podpisaniem umów o dofinansowanie zapoznali się z zasadą konkurencyjności.

   Przypominamy, iż każdy zakup opiewający na kwotę 20 000 zł netto lub większą powinien zostać umieszczony na portalu
   https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

   Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w załączonych dokumentach oraz prezentacji.

   Dokumenty:
   Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

   Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020

   Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

   ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

   USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

   WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA   Na rzecz Strwiąża 2017!

   10 maja odbyła się kolejna akcja sprzątania brzegów i koryta rzeki Strwiąż organizowana przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" wspólnie z Bieszczadzkim Zespołem Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych. Posprzątano odcinek od ul. Korczaka w górę rzeki do starego basenu pływackiego. Tradycyjnie już od 2009 r. prowadzimy taką akcję, z radością informujemy, iż znajdywanych śmieci z roku na rok ubywa. Oby w przyszłości nie było konieczne organizowanie podobnych akcji, a mieszkańcy sami dbali o czystość jedynej rzeki płynącej przez nasze miasto. Zachęcamy do włączenia się w akcję organizowaną 20 maja br. przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji.

   Więcej informacji:
   Galeria zdjęć   Kolejny sukces "Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych"

   W 2016 roku nasza LGD zgłosiła przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe" dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 do ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". W pierwszym etapie oceniane były nadesłane karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami. Na tej podstawie wybrano 24 nominowane inicjatywy, które następnie odwiedziła 3-os. komisja.

   Znamy już ostateczne wyniki: Rada Programowa Konkursu "Sposób na Sukces" wybrała laureatów i wyróżnionych w XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie za najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.

   Z radością informujemy, iż jednym z laureatów konkursu został nasz beneficjent i członek stowarzyszenia - Pan Janusz Demkowicz. Jego przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe" zostały uznane drugim najlepszym pomysłem w kategorii indywidualnej w skali kraju. Pragniemy pogratulować Panu Januszowi i życzymy kolejnych sukcesów. Podziękowania kierujemy także na ręce gospodarzy Gminy Olszanica - Pana Krzysztofa Zapały (Wójta) oraz Pana Roberta Petki (Zastępca Wójta pełniący również obowiązki Sekretarza Gminy), którzy to od samego początku wspierali przedsiębiorcze działania Pana Janusza jakże istotne dla rozwoju bieszczadzkiej gminy.


   Więcej informacji:
   Więcej o Bieszczadzkich Drezynach Rowerowych
   Pełna lista laureatów konkursu   Czysty Strwiąż 2017

   Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ustrzyk Dolnych na sprzątanie brzegów i koryta rzeki Strwiąż. Z uwagi na warunki pogodowe akcja planowana na 19 kwietnia została przeniesiona na 10 maja (środa). Szczegóły w załączeniu!.

   Więcej informacji:
   Plakat   Zaproszenie

   Serdecznie zapraszamy mieszkańców ul. Strwiążyk i miłośników przyrody na spotkanie w sprawie realizacji inicjatywy - Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża"

   Termin: 12.05.2017 (piątek) godz. 18.00,

     Miejsce: Gościniec Pod Małym Królem, Mirosław Krupa, ul. Strwiążyk 35, 38-700 Ustrzyki Dolne

   Program spotkania: 

   - prezentacja projektu  "Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju" - Bogusław Pyzocha i Lucyna Sobańska -  Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej

   - prezentacja inicjatywy Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża" - Iwona Woch - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

   - dyskusja.

   Planowany czas trwania spotkania ok. 1 godz.

   Zaproszenie:
   Zaproszenie   Konkurs "Fartuszek jakiego jeszcze nie było"

   Szanowne Panie!

   Redakcja kwartalnika "moja Wieś" oraz portalu "mojeKGW.pl" ogłosiła konkurs dla wszystkich miłośniczek szycia!

   Konkurs "Fartuszek jakiego jeszcze nie było", ma za zadanie zainspirować kobiety do stworzenia wyjątkowego fartuszka dla gospodyni, w którym poczuję się naprawdę wyjątkowo!

   Zgłoszenia mogą nadsyłać uczestniczki z całej Polski. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy uszyć ręcznie lub na maszynie wyjątkowy fartuszek dla gospodyni. Tak przygotowane zgłoszenie należy przesłać na adres Redakcji.

   Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali specjalne nagrody związane z tematyką szycia. Twórcy najoryginalniejszego fartuszka otrzymają nagrodę główną w postaci maszyny do szycia JUKI oraz skorzystają z profesjonalnych warsztatów z szycia. Dodatkowo 5 wyróżnionych laureatów będzie mogło wziąć udział w tych wyjątkowych szkoleniach.

   Więcej informacji:
   http://mojekgw.pl/artykuly/pokaz/pochwalcie-sie-swoim-talentem,4252   Pomoc dla przetwórców, młodych rolników, gospodarzy, którzy chcą restrukturyzować swoje gospodarstwa, wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

   Pani Maria Fajger zastępca prezesa ARiMR mówi o pomocy na inwestycje, którą można otrzymać za pośrednictwem Agencji z PROW 2014 - 2020. Kto może starać się o wsparcie? Na co? Ile pieniędzy jest do wzięcia? - zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu "Biznes na wsi".
   Więcej informacji:
   http://www.arimr.gov.pl/okno-multimedialne/artykuly/pomoc-dla-przetworcow-mlodych-rolnikow-gospodarzy-ktorzy-chca-restrukturyzowac-swoje-gospo.html   Komunikat!

   Dnia 2 maja 2017 biuro LGD będzie nieczynne.   Pomoc dla przetwórców, młodych rolników, gospodarzy, którzy chcą restrukturyzować swoje gospodarstwa, wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

   Pani Maria Fajger zastępca prezesa ARiMR mówi o pomocy na inwestycje, którą można otrzymać za pośrednictwem Agencji z PROW 2014 - 2020. Kto może starać się o wsparcie? Na co? Ile pieniędzy jest do wzięcia? - zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu "Biznes na wsi".
   Więcej informacji:
   http://www.arimr.gov.pl/okno-multimedialne/artykuly/pomoc-dla-przetworcow-mlodych-rolnikow-gospodarzy-ktorzy-chca-restrukturyzowac-swoje-gospo.html   KOMUNIKAT "Czysty Strwiąż 2017"

   Z uwagi na warunki pogodowe, akcja oczyszczania rzeki STRWIĄŻ jest przełożona.
   O nowym terminie poinformujemy.   "Czysty Strwiąż 2017"

   Zapraszamy mieszkańców Ustrzyk Dolnych do włączenia się w kolejną już akcję oczyszczania brzegów i koryta rzeki Strwiąż pt. "Czysty Strwiąż 2017" dnia 19.04.2017 r.

   Więcej informacji:
   Plakat   Podsumowanie szkoleń z dnia 7 kwietnia 2017 r.

   Dnia 07.04.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ustrzyki Dolne odbyło się spotkanie na temat wdrażania LSR, planowanych na ten rok naborach wniosków organizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" oraz o możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017".

   Spotkanie było adresowane w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

   Materiały szkoleniowe:   Zaproszenie Agrotravel!

   W imieniu Powiatu Bieszczadzkiego zapraszamy lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników, właścicieli agroturystyk do udziału w:

   X Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej I Agroturystyki - Agrotravel oraz

   II Międzynarodowych Targach Zdrowia I Urody - Health&Beauty.

   AGROTRAVEL to jedyna w swoim rodzaju, wyspecjalizowana pod kątem produktu turystyki wiejskiej impreza wystawiennicza. Wydarzenie, co roku jest platformą do spotkań nowych przedsiębiorców z potencjalnymi, biznesowymi partnerami. Tutaj, co roku nawiązywane są biznesowe relacje, których wynikiem jest rozwój markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Impreza co roku przyciąga blisko 20 000 zwiedzających.

   Dodatkowe informacje pod adresami:

   http://www.targikielce.pl/pl/agrotravel.htm

   http://phavi.targikielce.pl/at/attachments/2017/0328/095806-agrotravel-2017-program-targow.pdf

   Powiat Bieszczadzki organizuje jednodniowy wyjazd na targi turystyki wiejskiej do Kielc w piątek 07.04.2017 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Pawłem Germańskim (Wydział Organizacyjny i Kadr, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. +48 13 471 25 11, e-mail:
   pgermanski@bieszczadzki.pl   Warsztaty "Ekoturystyka" po angielsku!

   W imieniu Stowarzyszenie Ekopsychologia oraz Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" zapraszamy  do uczestnictwa w warsztatach "Ekoturystyka", organizowanych w ramach projektu Karpacka Turystyka, finansowanego z Funduszu Wyszechradzkiego. Organizatorem warsztatów jest Association for Tourism in the Tisza Plain.

   Gdzie? Zagroda Magija (Orelec 6a, 38-623 Uherce Mineralne).

   Kiedy? 11 – 13 maja 2017 roku

   Dla kogo? 

   1. Rękodzielników, twórców ludowych; 
   2. Biura podróży, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów; 
   3. Organizacje pozarządowe zajmujące się promocją turystyki w Karpatach; 
   4. Samorządy lokalne. 

   Ramowy program:

   Warsztat rozpocznie się w czwartek po południu modułem edukacyjnym dotyczącym tendencji turystycznych, prowadzonym przez eksperta z agencji turystycznej Dynamic Tours.
   Piątkowe sesje umożliwią podniesienie umiejętności marketingowych i będą prowadzone przez eksperta ds. marketingu i eksperta z zakresu social media.

   Warsztat zakończy się w sobotę sesjami, dającymi uczestnikom możliwość kontynuowania pracy z naszymi ekspertami.

   Warunki uczestnictwa:

   1. Znajomość języka angielskiego;
     2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 17 kwietnia 2017
    https://goo.gl/forms/HkqK8Vep55S6aqMo1

   Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia. 

   Więcej informacji:
   Ecotourism Workshop   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
   serdecznie zaprasza na:

   • szkolenie nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla mieszkańców, liderów lokalnych oraz wnioskodawców,

   • spotkanie dotyczące konkursu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017".

   Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat wdrażania LSR, planowanych na ten rok naborach wniosków organizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady oraz o możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017"

   Ramowy program spotkania - 07.04.2017 (piątek):

   13.45 - 14.00 rejestracja uczestników

   14.00 - 15.00 przywitanie uczestników, przedstawienie bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR - Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

   15.00 - 16.00 informacje na temat konkursu na mikrodotacje "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017" - przedstawiciel Fundacji Fundusz Lokalny SMK - Edyta Salnikow - koordynator lokalny

   16:00 - 16:30 konsultacje indywidualne

   16:30 - zakończenie spotkania

   Miejsce spotkania - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych,
   ul. Kopernika 1

   Na spotkanie zapraszamy w szczególności organizacje pozarządowe i grupy nieformalne!

   Więcej informacji:
   Zaproszenie
   Konkurs na mikrodotację "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017"   Apel do mieszkańców Ustrzyk Dolnych!

   Ciągle brakuje miejsc noclegowych dla młodych osób - uczestników XXIII Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Ustrzykach Dolnych (7-9.04.2017)

   W tej sprawie prosimy o kontakt z księdzem Witoldem tel. 533886565.

   Więcej informacji:
   Program spotkania   "Sposób na Sukces"

   Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć zgłoszonych do XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Na stronie www Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ukazała się Lista nominatów XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sposób na Sukces

   Rada Programowa konkursu, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłoniła grupę nominatów, którzy zostaną poddani ocenie przez członków Rady Programowej konkursu podczas wizytacji terenowych. Trzymamy kciuki za Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe zgłoszone przez naszą LGD do konkursu.   Komunikat!

   Informuję, że 23.03.2017 o godz. 9.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia protestów.   Spotkania informacyjne

   W imieniu Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

   Więcej informacji:
   Spotkania informacyjne   Komunikat - stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

   Informujemy, że beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków na realizację zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym realizowanych operacji. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru ofert na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U rok 2017, poz. 106 z 17 stycznia 2017 r.).

   Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy beneficjentów pomocy oraz pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

   • beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

   • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

   W celu zapewnienia beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje portal, na którym beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

   Portal zostanie udostępniony od 18 marca 2017. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

   Więcej informacji:
   Rozporządzenie - zasada konkurencyjności   Preferencyjne pożyczki na inwestycje.

   Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka". Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Należy podkreślić, że dodatkowo preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status MPR Green Velo. Wsparcie dla przedsiębiorców powinno zostać uruchomione we września 2017 r.

   Więcej informacji:
   www.turystyka.wrotapodkarpackie.pl/   Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie "Biznes inicjator".

   Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo z terenu Województwa Podkarpackiego zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

   Więcej informacji:
   Zaproszenie   Projekt "Aktywne Bieszczadzkie NGO" dobiegł końca!

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych z radością informuje, iż projekt realizowany w ramach IX edycji Działaj Lokalnie dobiegł końca. Dzięki kilkumiesięcznej pracy udało się sprawić, że zorganizowane I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych odniosło duży sukces. Forum zgromadziło na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych ponad 40 różnych organizacji pozarządowych z ponad setką przedstawicieli którzy mieli okazję do przedstawienia swoich organizacji, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocowało kolejnym krokiem w integracji środowiska.

   Kolejnym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie szkoleń dla istniejących organizacji NGO, przedstawicieli JST oraz przedstawicieli grup nieformalnych mających w planie rejestrację działalności w KRS. Spotkania warsztatowe odbyły w dwóch panelach tematycznych:

   • w zakresie: zmian w przepisach obowiązujących organizacje pozarządowe i koniecznego dostosowania dokumentów i działań własnych, w tym w stosunku do Ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 25 września 2015 r. (zmiany od 20.05.2016 r. oraz od 2017 r.)
   • w zakresie: procedury powołania ngo, zapoznania się z koniecznymi dokumentami i ich wypełnienie, prawa i obowiązki organizacji – w kontekście aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rejestracji organizacji nieformalnych zgłoszonych w starostwie.

   Dzięki zrealizowaniu powyższych zadań wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte:

   • Aktywizacja i integracja środowiska organizacji pozarządowych z terenu Bieszczad;
   • Promocja aktywności obywatelskiej i dobrych praktyk organizacji poprzez organizację I Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych;
   • Podnoszenie wiedzy zarówno po stronie ngo, jak i pracowników gmin i powiatów, w których kompetencjach leży współpraca z organizacjami pozarządowymi.

   Fotorelacja

   Materiały szkoleniowe autorstwa Pani Agnieszki Krzemień dla istniejących organizacji NGO, przedstawicieli JST oraz przedstawicieli grup nieformalnych

   Stowarzyszenia zwykłe
   Stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe   Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej

   Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

   Na spotkaniu omówione zostaną także inne aktualne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców m.in. dotacja na OZE, prace B+R czy szkolenia dla pracowników.

   Więcej informacji:
   Zaproszenie   DOTACJE NA START!

   PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE

   OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU "WSPARCIE W STARCIE"

   TERMIN NABORU: 20.01.2017 - 03.02.2017 r.

   Więcej informacji:
   Informacje szczegółowe
   Plakat   Komunikat!

   Informujemy, iż dnia 9 i 10 stycznia 2017 roku nie umawiamy już na doradztwo specjalistyczne, wynika to z bardzo dużej liczby osób zainteresowanych dotacjami. .

   Wyjątek stanowią osoby (potencjalni wnioskodawcy), które wcześniej się umówiły. Jest to zgodne z informacjami podanymi podczas szkoleń oraz upublicznionymi w materiałach podsumowujących spotkania informacyjno-szkoleniowe.   Wesołych Świąt!

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pragnie złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.   Komunikat dla Wnioskodawców!

   Ze względu na wpływające pytania dotyczące zorganizowania dodatkowego spotkania informacyjnego dotyczącego naborów, Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że nie są planowane dodatkowe szkolenia w tej tematyce.

   Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami ze spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych.

   Ze względu na zgłaszane problemy z generatorem wniosków przygotowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosimy o wypełnianie wszystkich dokumentów w wersji Exel/Word. Nie ma obowiązku korzystania z Generatora.

   Formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
   www.arimr.gov.pl

   Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy:
   delegowane@arimr.gov.pl .
   Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
   zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Szkolenia odbyły się w następujących miejscach i terminach:


   W cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych wzięło udział  łącznie 166 osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie na:

   Podejmowanie działalności gospodarczej,
   Rozwijanie działalności gospodarczej,
   Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

   Materiały szkoleniowe:
   Wstęp
   Inkubator
   Rozwijanie działalności
   Podejmowanie działalności
   Biznesplan
   Fotorelacja   Informacja dla Wnioskodawców

   Najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrażania LSR

   ARiMR udostępniła dokument zawierający najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

   Więcej informacji:
   Odnośnik do dokumentu ze strony ARiMR


   dotyczący poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020

   UWAGA: NGO, GRUPY NIEFORMALNE, PRACOWNICY GMIN I POWIATÓW!

   Przypominamy o trwających szkoleniach, pozostał jeszcze jeden termin:

   Sanok - 7.12.2016 (Urząd Gminy, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok)

   Więcej informacji:
   Zaproszenie + program szczegółowy   Ogłoszenie o naborach

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

   Ogłoszenia (data publikacji 2.XII.2016):

   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 -
   w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej


   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 -
   w zakresie: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego


   Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 -
   w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej   Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się:
   http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

   Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD.

   Przypominamy o trwający spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych, przed nami jeszcze:
   Tyrawa Wołoska, 6.12.2016
   Ustrzyki Dolne, 8.12.2016
   Polańczyk, 9.12.2016
   (program- zaproszenie)   Komunikat!

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że biuro LGD w dniu 29.11.2016 r. będzie nieczynne ze względu na prowadzone w tym terminie szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z terenu gminy Sanok   Zaproszenie!

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działając w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz pracowników gmin i powiatów, którym nie obca jest współpraca z NGO do udziału w szkoleniach.

   Więcej informacji:
   Zaproszenie + program szczegółowy   Komunikat!

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że biuro LGD w dniach 1-2.12.2016 będzie nieczynne ze względu na udział pracowników w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na prowadzone w tym terminie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z terenu gminy Czarna i Lutowiska.


   Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

   Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych organizowane w dniu 20.11.2016 r. w Hali Sportowej w Ustrzykach.

   Przypominamy organizacjom pozarządowym o konieczności zgłoszenia chęci udziału w imprezie (stoisko i/lub prezentacja na scenie).

   Termin upływa 15.11.2016.

   Więcej informacji:
   Program szczegółowy
   Karta zgłoszeniowa   Zaproszenie

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza do udziału w pierwszej edycji Kongresu 590, który jest unikatowym wydarzeniem promującym polskie produkty i przedsiębiorców. Kongres organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorom wydarzenia przyświeca hasło: "Uwalniamy polski potencjał"

   Kongres 590 odbędzie się 17-18 listopada 2016 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym (CWK) w Rzeszowie. Wydarzenie skupi wokół siebie właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, założycieli start - upów oraz innowatorów.

   Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:
   www.kongres590.pl   Informacja o planowanym terminie naboru wniosków

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie informuje, że 7 listopada 2016 wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z pismem w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

   Więcej informacji:
   Informacja o naborach   Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działań:

   • podejmowanie działalności gospodarczej,
   • rozwijanie działalności gospodarczej,
   • tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

   do udziału w szkoleniach dotyczących zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.
   Termin, miejsce oraz program szkoleń zostały podane w załączeniu.
   Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową.
   Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 13 471 1820 lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl

   Program szkolenia   Pomóżmy Ustrzykom Dolnym wygrać kampanię promocyjną!

   Trwa konkurs na Najpopularniejsze Miasto w Turnieju Miast 2016, organizowanym przez ONET S.A.

   Nagrodą dla miasta, które zwycięży, jest kampania promocyjna o wartości rynkowej 200 000 zł, w serwisie Zumi.pl i portalu Onet.pl.

   Każdy kto posiada telefon komórkowy, może pomóc Ustrzykom wygrać. Warto przekazać tę informację krewnym i znajomym i przekonać ich do głosowania.

   Wystarczy wejść na stronę http://turniejmiast.zumi.pl/ i postępować zgodnie z poniższymi krokami:

   1. Kliknąć poniższy obrazek - "Zagłosuj na Ustrzyki Dolne"

   2. Nacisnąć "ZAGŁOSUJ"

   3. Postąpić zgodnie z instrukcją:

   • 3.1 Przeczytać ukryte słowo i przeciągnąć obrazek je przestawiający do ramki po prawej.

   • 3.2 Wpisać numer telefonu i kliknąć "POBIERZ KOD".

   • 3.3 Znowu przeczytać ukryte słowo i przeciągnąć obrazek je przestawiający do ramki po prawej.

   • 3.4 Wpisać kod otrzymany SMS-em i kliknąć "GŁOSUJ".

   Głosujący NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW za przesłane kody. Głosowanie SMS jest całkowicie bezpłatne dla użytkownika. System NIE wysyła dodatkowych smsów PREMIUM. Numery telefonów nie będą wykorzystywane w celach marketingowych a po ukończeniu plebiscytu zostaną usunięte.   Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych do Ustrzyk Dolnych 20.11.2016

   Zaproszenie
   Karta zgłoszeniowa   Telewizja w naszej LGD

   Po raz kolejny obszar Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"  przyciągnął media. Podczas jesiennej wizyty TVP Rzeszów zainteresowała się inicjatywami współfinansowanymi w poprzedniej perspektywie przez LGD "Zielone Bieszczady" zrealizowanymi w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013, były to:

   • "WATRA" – śpiewne promowanie Bieszczadów dzięki inwestycji w sprzęt muzyczny;
   • Urządzenie 4 miejsc do rekreacji ruchowej w miejscowościach Lutowiska i Stuposiany;
   • Przystosowanie wiaty estradowej w Lutowiskach i terenu przylegającego do obsługi imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
   • Nordic Walking Park Południe Podkarpacia (projekt współpracy)
   • Zaś w powiecie leskim uwagę przykuły Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe – inicjatywa zrealizowana w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

    Składamy podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w organizację nagrania na czele z Panem Wójtem Gminy Lutowiska Krzysztofem Mrozem i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach Panem Markiem Sokołem. Podziękowania kierujemy dla Pani:

    • Karoliny Hebda
    • Natalii Hebda
    • Anny Gromadzka
    • Hanny Płeszka
    • Katarzyny Dudzińska
    • Jadwigi Sauter
    • Weroniki Szpiech
    • Lidii Kołomyja

    Oprawę muzyczną zapewniła Kapela Warta, a niezapomnianą przejażdżkę drezynami Pan Janusz Demkowicz.    Więcej informacji:
    Galeria zdjęć

    Film:
    powiat bieszczadzki
    powiat leski


    Wizyty studyjne innych lgd w Bieszczadach

    Na przełomie września i października gościliśmy na terenie naszego LGD dwie lokalne grupy działania. Odwiedziło nas Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"- uczestnicy projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie" oraz członkowie Rady i pracownicy biura LGD "Beskid Gorlicki", którzy brali udział w szkoleniu, w związku z przygotowaniem się do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obie wizyty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji ciekawych inicjatyw realizowanych w ramach poprzedniego okresu programowania.

    Więcej informacji:
    Galeria zdjęć    Zmiany zasad udzielania dofinansowań!

    Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż ze względu na:

    • Zmianę zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

    • Zmianę wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER";

    • Informacje otrzymane podczas szkolenia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

    Uległy nieznacznej zmianie zasady dofinansowania udzielanego przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady". Osoby zainteresowane proszone są o zweryfikowanie swojej wiedzy podczas szkoleń organizowanych przez LGD w związku z naborami planowanymi na IV kwartał 2016 roku. Szczegóły dotyczące terminów i miejsc szkoleń będą umieszczone wkrótce.    Goście ze Szwajcarii w Bieszczadach

    W dniach 01-09.10.2016 r. odwiedziła nasz region delegacja szwajcarska. Goście z kantonu Appenzelle zwiedzili wysokie Bieszczady, ale mieli także okazję pojeździć na drezynach i skosztować pyszności naszej kuchni przy dźwiękach melodii pogranicza oraz zasmakować piwa w Ursa Maior. Odwiedzili m.in. Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, Lwów i Skansen w Sanoku. Pomimo kiepskiej pogody udało się nawet zorganizować grzybobranie i wspólne ognisko.

    Przypomnijmy pokrótce najważniejsze etapy budowania współpracy zapoczątkowanej w 2012 roku:

    - w roku 2013 w ramach projektu pt. "Ku lepszej przyszłości" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 15 przedstawicieli (z trzech sektorów i wszystkich gmin) naszej LGD odbyło wizytę studyjną do Szwajcarii. Jej efektem była m.in. realizacja przez Gminę Olszanica projektu pt. "Inkubator aktywnych obywateli – szwajcarskie standardy w polskich realiach" oraz przez LGD projektu pt. "Łączmy siły dla turysty" z programu Alpy-Karpatom; - w roku 2014 przedstawiciele kantonu Appenzelle dwukrotnie brali udział w Alpejsko-Karpackim Forum Współpracy organizowanym w Rzeszowie. Kilkudniowy pobyt w Polsce umożliwił naszym gościom odwiedzenie naszego obszaru;

    - w listopadzie 2015 roku miała miejsce kolejna nasza wizyta w Szwajcarii, a jej najważniejszym punktem była organizacja "Dnia Bieszczad" w Heiden. W programie tego wydarzenia była min. prezentacja multimedialna pt. "Bieszczady" – wykład o Bieszczadach w języku niemieckim, a także prezentacja promocyjnego filmu o Bieszczadach. Zwieńczeniem spotkania był wspólny wieczór, gdzie zostały zaprezentowane specjały kuchni bieszczadzkiej, muzyka karpacka - koncert Kapeli "Watra" oraz wystawa obrazów i fotografii pt. Bieszczady: natura i kultura w Genossenschaft Hotel Linde w Heiden. Podczas wizyty odbyło się również spotkanie partnerskie z włodarzami Heiden i szefem Promocji regionu Appenzelle, spotkanie stanowiło dobrą okazję do podjęcia dyskusji na temat szkolnictwa, ochrony środowiska i turystyki. W przygotowanie i organizację tej wizyty włączyły się nasze gminy członkowskie, przewodnicy i przedsiębiorcy z branży turystycznej.

    Mamy nadzieję, że październikowa wizyta gości ze Szwajcarii zaowocuje kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami, które przyczynią się do rozwoju lokalnego.

    Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nas przy organizacji tej wizyty studyjnej.

    Więcej informacji:
    Galeria zdjęć    Lepszy rydz niż nic!

    Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza 1 października do Ustrzyk Dolnych na imprezę pt. "Lepszy rydz niż nic!"

    Więcej informacji:
    Plakat
    Regulamin    Komunikat!

    Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje że, ze względu na udział pracowników biura LGD w szkoleniu w dniu 26.09.2016 r. Biuro LGD będzie nieczynne.


    Działaj Lokalnie

    Nasze Stowarzyszenie działając w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Działaj Lokalnie". Poniżej prezentujemy główne założenia projektu:.

    Aktywne Bieszczadzkie NGO    Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

    Szanowni Członkowie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków na Posiedzenie Walnego Zebrania Członków dnia 26.08.2016 r. na godzinę 16.00 do Pubu Życie w Ustjanowej Górnej nr 196 koło Ustrzyk Dolnych (przy trasach Narciarstwa Biegowego oraz Nordic Walking).

    Więcej informacji:
    Posiedzenie Walnego Zebrania Członków    Zapraszamy do Olszanicy!

    Zapraszamy do Olszanicy na PODKARPACKĄ LETNIĄ AKADEMIĘ MUZYKI

    Więcej informacji:
    Plakat    Komunikat!

    Informujemy, że z dniem 16.08.2016 r. uruchamiamy biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania “Zielone Bieszczady” (punkt informacyjno-konsultacyjny) zgodnie z zapisami strategii.

    Adres: budynek Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38- 500 Sanok, piąte piętro, pokój 511.

    tel. 13 465 65 80 w. 105    Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej!

    Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej na Festiwal Twórczości Ludowej 28 sierpnia 2016 roku.

    Więcej informacji:
    Plakat    Zapraszamy do Brzegów!

    Zapraszamy do Brzegów 15.08.2016 na Święto Ziół i Kwiatów

    Więcej informacji:
    Plakat    Dotacje na START

    W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 32 instytucje będą realizowały projekty związane z uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

    Więcej informacji:
    Lista projektów

    Poniżej informacje na temat dwóch projektów dotacyjnych, które będzie realizować Bieszczadzkie Forum Europejskie z siedzibą w Lesku.

    Skuteczny przedsiębiorca
    Moja firma    Zapraszamy na tegoroczne Święto Chleba!

    Zapraszamy na tegoroczne Święto Chleba 6 i 7 sierpnia do Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych

    Więcej informacji:
    Plakat    Zapraszamy do Zatwarnicy!

    Zapraszamy do Zatwarnicy na Kiermasz Bojkowski 7 sierpnia 2016r.

    Więcej informacji:
    Plakat    Planowana zmiana Rozporządzenia

    Informujemy o planowanej zmianie zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

    Poniżej zamieszczamy link do projektu zmiany w/w Rozporządzenia, co może przyczynić się do modyfikacji harmonogramu planowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" naborów wniosków oraz warunków otrzymania przez Wnioskodawców pomocy.

    Więcej informacji:
    https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286301    Zapraszamy do Myczkowiec!

    Zapraszamy do Myczkowiec 7 sierpnia na Bieszczadzkie Konfrontacje Kulinarne

    Więcej informacji:
    Plakat    X Kermasz Karpackich Smaków!    Więcej informacji:
    Plakat    Zapraszamy do Lutowisk!

    Zapraszamy do Lutowisk 13 sierpnia na X Dzień Żubra.

    Więcej informacji:
    Plakat
    Program imprezy    Zaproszenie!

    Zapraszamy na II Bieszczadzki Festiwal Sztuk, który odbędzie się 06 sierpnia 2016 r. w Czarnej. Więcej informacji w załączeniu.

    Więcej informacji:
    Plakat    Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje

    Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

    W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z wersjami elektronicznymi dokumentów, które dostępne są na stronie internetowej ARiMR, link poniżej:

    Więcej informacji
    Link    Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków PROW 2014 - 2020

    Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Pana Ryszarda Zarudzkiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowym harmonogramem.

    Plik do pobrania
    Harmonogram planowanych naborow wnioskow PROW_2014-2020 do 30.06.2017r    Zaproszenie!

    W imieniu Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja zapraszamy na dobre i zdrowe tradycyjne jedzonko do Kołaczyc na Galicyjski Jarmark zdrowej żywności, 6 sierpnia (sobota) od godz. 10.00

    Więcej informacji:
    Plakat    Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody

    Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody, które odbędzie się 24 lipca 2016r w Dwerniku. Więcej informacji w załączeniu.

    Więcej informacji:
    Plakat    Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły

    Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły, które odbędzie się 31 lipca 2016r. w Pszczelinach gm. Lutowiska. Więcej informacji w załączeniu.

    Więcej informacji:
    Plakat    Zaproszenie na imprezę promocyjną

    Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z Zapraszamy na Karpacki Jarmark Turystyczny do Ustrzyk Dolnych - 22-23.07.2016 r. Więcej informacji w załączeniu

    Więcej informacji:
    Plakat    Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

    Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.06.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 2 Zarządu LGD z dnia 20.06.2016 r w składzie:

    1. Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

    2. Antoni Szewczyk - Członek Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

    3. Paweł Wdowiak - Reprezentant Gminy Sanok w LGD, Sekretarz Gminy Sanok

    w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
    Panią Agnieszkę Ciepluch..    Konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

    Więcej informacji:
    1. Konkurs    Festyn Rodzinny w Łodynie
    18.06.2016 r. (sobota) godz. 15.00

    W programie imprezy:

    - występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łodynie,

    - występy grupy animatorów "Fiku-Miku" z Rzeszowa,

    - wystawa eksponatów z Muzeum militariów, ikon i trofeów łowieckich w Brzegach Dolnych,

    - wielki konkurs plastyczny,

    - występy muzyczne,

    - konkursy sportowe,

    - poczęstunek.

    Organizatorzy: grupa nieformalna - Aktywne chłopaki z Łodyny, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łodynie, Sołtys, Rada Sołecka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia w Łodynie, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"..

    Więcej informacji:
    1. Plakat    Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z podpisaną umową ramową i wdrażaną procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie zmian w budżecie do obniżonej kwoty środków oraz zmian zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników i planu działania zwraca się do mieszkańców obszaru LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, organów LGD do składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach LSR.

    Treść Lokalnej Strategii Rozwoju została zamieszczona na stronie internetowej LGD pod adresem http://www.lgd-zielonebieszczady.pl .

    Mając na uwadze złożoność procedury oraz termin dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na "Formularzu proponowanych zmian w LSR" do dnia 17 czerwca br.

    Więcej informacji:
    1. Harmonogram
    2. Formularz zmian    Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

    Dwie grupy nieformalne zwróciły się do naszej LGD o pomoc w przygotowaniu wniosków do programu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" (http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl ).

    Nasze Stowarzyszenie udzieliło im pomocy oraz osobowości prawnej, a oba wnioski otrzymały dofinansowanie. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat każdej z inicjatyw. Poniżej prezentujemy główne założenia obu projektów:

    Więcej informacji:
    1. Trzej muszkieterowie w akcji
    2. Nasz park - miejscem integracji wielopokoleniowej    Szkolenia Rady

    W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" zapraszamy na pierwsze z cyklu obowiązkowych szkoleń dla członków Rady LGD i pracowników biura, które rozpocznie się 17.06.2016 r. o godzinie 9.00 w Zagrodzie Magija w Orelcu.

    Materiały szkoleniowe:
    1. Statut Stowarzyszenia
    2. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów Grantowych
    3. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
    4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
    5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
    6. Regulamin Rady    Spotkanie grupy roboczej ds. LSR

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków Grupy Roboczej ds. LSR na 16.06.2016 r. na godzinę 11.00 do Gościńca Rabe.

    Adres: Rabe 36, Gmina Czarna.

    Tematem posiedzenia będzie konsultacja aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

    Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 15.06.2016 do godziny 10.00.    Walne zebranie

    Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 10.06.2016 r. na godzinę 12.00 do Gościńca Dębowa Gazdówka w Łodynie, koło Ustrzyk Dolnych.

    Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

    1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

    2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

    3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

    4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

    5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2015 rok.

    6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian do statutu (dodanie celu działalności- ochrona przyrody oraz wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany Ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

    7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura, etapy wdrażania LSR.

    8. Wolne wnioski.

    9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

    Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 09.06.2016 r. do godziny 10.00.

    Pragniemy również zaznaczyć, iż zgodnie z § 12 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia w razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków nastąpi tego samego dnia, tj. 10.06.2016 r. o godzinie 12:30, a jego ważność nie będzie zdeterminowana ilością obecnych Członków Stowarzyszenia.    "Czas na staż" II

    Podkarpacka Izba Gospodarcza rozpoczyna II turę rekrutacji do projektu "Czas na staż" w ramach

    Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

    Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, nie pracujących (biernych zawodowo). Dodatkowo premiowane będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby niepełnosprawne.

    Więcej informacji:
    Ogłoszenie
    Plakat    Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

    Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.05.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 1 Zarządu LGD z dnia 24.05.2016 r w składzie:

    1. Małgorzata Gądela – Wiceprezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

    2. Lucyna Sobańska – Sekretarz Rady LGD "Zielone Bieszczady"

    3. Michał Markulis – Asystent Kierownika Biura LGD "Zielone Bieszczady"

    w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
    Panią Marlenę Błyskal.    Umowa ramowa pomiędzy Samorządem Województwa a LGD podpisana

    Dnia 23 maja br. została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowa ramowa) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady". W ramach zawartej umowy LGD będzie dysponowało kwotą 7 911 000 PLN na realizację celów zawartych w strategii, z czego na wdrażanie 6 300 000 PLN, 126 000 PLN na projekt współpracy oraz 1 485 000 PLN na funkcjonowanie i aktywizację.

    Zawarcie umowy ramowej umożliwi rozpoczęcie działań związanych z ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Już w III kwartale 2016 planowane są pierwsze nabory wniosków.

    Załączniki do umowy:

    1. Lokalna Strategia Rozwoju.

    2. Harmonogram planowanych naborów.

    3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

    4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

    5. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

    6. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

    7. Regulamin Rady


    Rozporządzenie
    w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020