''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Harmonogram konsultacji społecznych
Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"


Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza mieszkańców gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne na KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Cele konsultacji: analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń gminy oraz określenie potrzeb mieszkańców, wyznaczenie przyszłych kierunków rozwoju gminy wymaganych podczas przygotowania celów Lokalnej Strategii Rozwoju.

   
Lp.    
   
Gmina    
   
Termin spotkania    
   
Miejsce spotkania    
   
1.    
   
Lutowiska
   
   
   
23.08.2022, godz. 13.00    
   
Urząd Gminy w Lutowiskach
38-713   Lutowiska 14
Sala narad     
   
2.    
   
Czarna   
   
   
   
23.08.2022, godz. 17.00    
   
Gminny Dom Kultury w Czarnej Czarna Górna 113, 38-710 Czarna     
   
3.    
   
Sanok   
   
   
   
24.08.2022, godz. 13.00    
   
Wiejski Dom Kultury w Zabłotcach
Zabłotce 100, 38-500 Sanok     
   
4.    
   
Tyrawa   Wołoska
   
   
   
24.08.2022, godz. 17.00    
   
Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej
38-535 Tyrawa Wołoska 191    
   
5.    
   
Solina   
   
   
   
25.08.2022, godz. 13.00    
   
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Solinie z/s w Polańczyku ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk    
   
6.    
   
Olszanica
   
   
   
25.08.2022, godz. 17.00    
   
Dom Ludowy w Olszanicy    
38-722  Olszanica 85
Sala konferencyjna
   
7.    
   
Ustrzyki   Dolne
   
   
   
26.08.2022, godz. 14.00    
   
Urząd Miejski
ul. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne
sala konferencyjna       

Program konsultacji społecznych Lokalnej Grupy Działania
"Zielone Bieszczady"


1. Przywitanie.

2. Przedstawienie celu spotkania i informacji dotychczas zebranych
w zakresie budowania nowej LSR.

3. Wstępne informacje z diagnozy obszaru LSR.

4. Zasady tworzenia analizy SWOT.

5. Przykłady analizy SWOT.

6. Praca indywidualna uczestników nad analizą SWOT.

7. Praca grupowa nad analizą SWOT.

8. Praca całego zespołu nad wypracowaniem szczegółów analizy SWOT.

9. Diagnoza problemów.

10. Przekształcenie problemów na cele.

11. Podsumowanie i zakończenie spotkania