''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Si SeniorSI SENIOR! – dużymi krokami zbliża się zakończenie realizacji projektu

W ramach projektu "Si Senior!" dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przygotowała i realizuje specjalną ofertę spotkań dla seniorów.

Nie od dziś wiadomo, że osoba aktywna to osoba zdrowsza. Dlatego też w ramach projektu prowadzono zajęcia sportowo - rekreacyjne (nording walking) oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne (fitness). Zaplanowane zadania miały na celu promocję zdrowego stylu życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów - mieszkańców powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

Seniorzy biorący udział w projekcie mogą jednocześnie poszerzać swoją wiedzę, gdyż w ofercie programowej znalazły się także kursy informacyjne (fizjoterapeutka, dietetyczka), spotkania tematyczne (kosmetyczka, wizażystka, fryzjerka) oraz zajęcia komputerowe/obsługa urządzeń elektronicznych.

Końcowym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie zawiązanie Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. Zakładamy, że powołane partnerstwo umożliwi zainicjowanie trwałych, pozytywnych zmian w środowisku seniorów jak i otoczenia osób starszych.Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w terminie od 01.06.2018 r. do 31.10.2018 r. realizuje projekt pn. "Si Senior".

Projekt jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Istotą projektu jest wdrożenie na obszarze realizacji projektu działań promujących zdrowy styl życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów - mieszkańców powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

Chcemy także zainicjować budowanie trwałych i skutecznych rozwiązań poprzez zawiązanie "Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów". Celem powołanej struktury będzie m.in. tworzenie warunków dla integracji wewnątrz- i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej, dbałość o włączanie seniorów do udziału w cyklicznych gminnych imprezach.

Cel projektu: Zwiększenie i rozwój oferty świadczeń pomocy społecznej dla seniorów.

Adresaci: Projekt kierowany jest do 51 os. w wieku 55+, które z własnej inicjatywy chcą współtworzyć grupę seniorów na obszarze swojego powiatu (bieszczadzki, leski, bądź sanocki).

Wybrane formy realizacji:
- Zajęcia fitness i nordic walking,
- Kurs informacyjny z zakresu fizjoterapii i dietetyki,
- Spotkania tematyczne z kosmetyczką, fryzjerką i wizażystką,
- Zajęcia komputerowe.

Szczegółowe informacje: 
Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
Orelec 35
38-623 Uherce Mineralne
Tel: 513 852 200
E-mail: lgdzielonebieszczady@wp.plDo pobrania: 
Formularz rekrutacyjny
Deklaracja uczestnictwa
Regulamin