''Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie''
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Aktualności


IV Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

Szanowni Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych,

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Burmistrzem Ustrzyk Dolnych zaprasza:
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa społeczne,
 • przedstawicieli grup nieformalnych,
 • pracowników gmin i powiatów, którzy współpracują z NGO,
 • mieszkańców i turystów,
do czynnego udziału w IV Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych.

Tematem przewodnim tegorocznego Forum będą Fundusze Europejskie – IV BFOP "Wspólnie o Funduszach Europejskich".

IV BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Forum pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym.

Wszystkie organizacje chętne do uczestniczenia w IV BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz odesłanie jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres k.lenard@ustrzyki-dolne.pl bądź dostarczenia w wersji papierowej do koordynatora ds. współpracy z NGO w Gminie Ustrzyki Dolne, Urząd Miejski, ul. Kopernika 1, pok. 16 w terminie do dnia 23.10.2019 r.

Więcej informacji
Program
Karta zgłoszeniowaPonadczasowe Spotkania Kulturowe

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych Zapraszamy do Ustrzyk Górnych 11 października na "Ponadczasowe Spotkania Kulturowe ukojeniem kulinarnym i duchowym - rekreacja po Bieszczadzku drogą do promocji lokalnych wyrobów" jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady", start godz. 15:00
Familijny Rajd Rowerowy

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych Zapraszamy do Dźwiniacza Dolnego 12 października na I Familijny Rajd Rowerowy jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady"
VI Bieg Ekologiczny

Zapraszamy na VI Bieg Ekologiczny, który odbędzie się 12 października br. w Dźwiniaczu Dolnym
Zaproszenie do udziału w IV BIESZCZADZKIM FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH i konkursach na WOLONTARIUSZA 2019 ROKU i na INICJATYWĘ 2019 ROKU

Szanowni Liderzy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gmin: Lutowiska, Czarna, Ustrzyki Dolne, Bircza, Olszanica, Lesko, Solina, Baligród, Cisna, Zagórz, Tyrawa Wołoska i Komańcza!!!

Przed nami kolejne, IV już BIESZCZADZKIE FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. Forum odbędzie się 27 października 2019r w Ustrzykach Dolnych. Już dziś serdecznie zapraszam na nie wszystkie bieszczadzkie NGO i grupy nieformalne.

Wzorem lat ubiegłych , również w tym roku ogłaszamy dwa konkursy:
na WOLONTARIUSZA 2019 ROKU i na INICJATYWĘ 2019 ROKU. Ten pierwszy może być okazją do wskazania osoby z Waszej organizacji, która w sposób szczególny pracuje na rzecz swojej organizacji i lokalnej społeczności. Już samo zgłoszenie do konkursu będzie wyrazem Waszej wdzięczności i podziękowania tej osobie za wolontarystyczną pracę, za zaangażowanie i czas poświęcony społecznym działaniom.
Konkurs na INICJATYWĘ ROKU 2019 będzie okazją do pokazania szerszej społeczności co robicie w swoich organizacjach, jakie ciekawe projekty realizujecie na rzecz Waszych miejscowości.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w powyższych konkursach!


Więcej informacji:
formularz zgłoszeniowy kandydatury do konkursu "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2019"
formularz zgłoszeniowy kandydatury do konkursu "Wolontariusz Roku 2019"
Regulamin Konkursu "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2019"
Regulamin Konkursu "Wolontariusz Roku 2019"


Nasz projekt "Zagroda Bieszczadzkie Ziółko" zyskał pozytywną opinię Podkarpackiej Rady Innowacyjności

Z przyjemnością informujemy, iż 26.09.2019 r. nasz projekt pt: "Zagroda Bieszczadzkie Ziółko" uzyskał pozytywną opinię Podkarpackiej Rady Innowacyjności (PRI), co było warunkiem koniecznym do złożenia wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu: Sieciowanie MŚP - nr naboru RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19. Etapem wcześniejszym był nasz udział w tzw. procesie przedsiębiorczego odkrywania, który to rozpoczął się jesienią 2017 roku. Liderem projektu jest nasza LGD, która nie tylko uczestniczyła w spotkaniach inicjowanych przez Urząd Marszałkowski, ale także organizowała spotkania dla przedsiębiorców i zachęcała do współpracy nad projektem sieciującym.


Więcej informacji:
Więcej o projekcie
Uchwała PRI


Połączą nas dary ziemi!

Przypominamy, już w najbliższą sobotę 5 października Wielkie Grzybobranie w Orelcu oraz Rajd Rodzinny Nordic Walking i nie tylko.....
Serdecznie zapraszamy!

Poniżej program imprezy i regulaminy konkursów:
Więcej informacji:
Regulaminy uczestnictwa w konkursach organizowanych w ramach imprezy "Połączą nas dary ziemi", Regulamin zawodów o miano "Zbieracza Rydzów 2019", Regulamin zawodów o miano "Grzybiarza roku 2019" oraz Regulamin rajdu rodzinnego Nordic Walking.Uwaga: Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej na nowych, korzystnych zasadach!

Od 30 września do 29 października br. rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020.

Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.

Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. I tak otrzyma on:
 • 150 tys. zł - jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy;
 • 200 tys. zł - jeżeli w biznesplanie zadeklaruje utworzenie co najmniej 2 miejsc pracy;
 • 250 tys. zł - jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Więcej informacji:
https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/premia-na-rozpoczecie-dzialalnosci-pozarolniczej-na-nowych-korzystnych-zasadach.htmlBieszczaduj z FE - dotacje na rozwój bieszczadzkich firm!

Konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podkarpackiego dotyczy MŚP prowadzących działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły na terenie jednej z 12 gmin (Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Termin składania wniosków o dofinansowanie: 1 - 24.10. 2019 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie? - Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Finanse:
 • Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania: 70% wydatków kwalifikowanych.
 • Maksymalna i minimalna wartość wydatków kwalifikowanych:
  Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.
  Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.
   Kwota przeznaczona na konkurs: 15 000 000 PLN.

  Więcej informacji o konkursie: 
  https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/2289-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp-nr-naboru-rppk-01-04-01-iz-00-18-006-19

  Zachęcamy do udziału  w spotkaniach informacyjnych. Ponadto mobilny punkt FE odwiedzi wszystkie 12 gmin.

  Więcej informacji:
  Informacje o spotkaniach

  Zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne
  do wspólnego opracowania ofert i stworzenia bazy danych przedsiębiorstw społecznych

  Centrum Koordynacji i Wspierania Aktywności Społeczno-Gospodarczej zaprasza do współpracy w ramach realizacji inicjatywy: "Razem możemy więcej" organizowanej w ramach realizacji grantu w projekcie "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej".

  Więcej informacji:
  Zaproszenie


  Zapraszamy przedsiębiorstwa społeczne
  do wspólnego przygotowania stoisk 5.10.2019

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza do współorganizacji imprezy w ramach realizacji inicjatywy: "Połączą nas dary ziemi" organizowanej dnia 05.10.2019 r. w Orelcu w ramach realizacji grantu w projekcie "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej".

  Więcej informacji:
  Zaproszenie


  Promowanie obszaru objętego LSR,
  w tym produktów lub usług lokalnych

  Zapraszamy do Ropienki 14 września na "Bieg Górnika – Ropienka 2019" jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady"

  Konkurs - Moja SMART Wieś!

  Szanowni Państwo,

  Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Moja SMART Wieś organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Konkurs realizowany jest w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września br.  Więcej informacji:
  Regulamin konkursu
  Formularz zgłoszenia


  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  Zapraszamy do Ropienki 14 września na Bieg Górnika - Ropienka 2019 - jest to kolejna impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczdy"

  Uwaga: rozpoczyna się termin składania wniosków na założenie własnej firmy

  Przypominamy, iż nabór wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej został ogłoszony 5 sierpnia br.

  Termin składania wniosków: od 20.08.2019 r. do 06.09.2019 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

  W menu Leader PROW 2014-2020 w zakładce nabory dostępna jest dokumentacja dotycząca naboru nr 8/2019:
  http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

  Przypominamy, iż w aktualnościach udostępniliśmy materiały ze szkoleń wraz z wzorami dokumentów. Tytuł komunikatu: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: podejmowanie działalności gospodarczej.

  W spotkaniach wzięło udział blisko 100 osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Spotkania odbyły się w następujących miejscach i terminach:


  Więcej informacji:
  Prezentacja
  Fotorelacja
  Wzór wypełnionego wniosku na podejmowanie działalności gospodarczej WoPP_19.2_P_3z
  Wzór wypełnionego BP w części finansowej
  Wzór BP_premie_3z część finansowa
  Wzór wypełniania - Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de_minis
  Identyfikatory gmin woj. podkarpackiego
  wzór - Umowa najmu lokalu
  wzór - Umowa użyczenia budynku mieszkalnego i gospodarczego
  wzór - Umowa użyczenia lokalu
  wzór - Umowa użyczenia samochodu
  wzór - Umowa użyczenia sprzętu

  Zamieszczone powyżej dokumenty stanowią jedynie wzór i mogą ułatwić Państwu przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

  Festiwal Filmów Karpackich - startujemy w ten weekend!

  Już tylko kilka dni dzieli nas od początku 3. edycji Festiwalu Filmów Karpackich. 23-25 sierpnia azymut na Bieszczady obiorą miłośnicy filmu i gór. W Polańczyku, Majdanie i Myczkowie czekają na nich m.in. kino plenerowe, spotkania z twórcami prezentowanych produkcji, warsztaty filmowe, seanse w wagonikach Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej, pokazy i niepowtarzalna atmosfera.
  Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

  Więcej informacji:
  Informacja prasowa  Informacja o realizowanej operacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  Szanowni Państwo,

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady rozpoczęło realizację operacji pn. "Partnerstwo i dialog w rozwoju współpracy pomiędzy lokalnymi grupami działania", Operacja realizowana jest w partnerstwie ze: Stowarzyszeniem LGD "Zielone Bieszczady" - Orelec, Stowarzyszeniem LGD Nowa Galicja - Kolbuszowa, Stowarzyszeniem LGD "Rozwój Ziemi Lubaczowskiej" - Lubaczów, Stowarzyszeniem LGD "Region Sanu i Trzebośnicy" - Leżajsk, Stowarzyszeniem LGD "Siedlisko" - Kolbuszowa, Stowarzyszeniem "Lasowiacka Grupa Działania" - Nowa Dęba.

  Celem operacji jest "Zbudowanie platformy współpracy - partnerstwa w obszarze działań Lokalnych Grup Działania z wykorzystaniem zasobów lokalnych poprzez nawiązanie współpracy międzyterytorialnej pomiędzy partnerami i wypracowanie innowacyjnych instrumentów poprawiających wdrażanie inicjatyw z zakresu rozwoju obszarów wiejskich".

  Więcej informacji:
  Informacja o realizowanej operacji
  Rekrutacja uczestników - Formularz zgłoszeniowy wyjazd Kazimierz
  Regulamin wyjazdu
  Ulotka  Zapraszamy, my również tam będziemy

  Spotkania Paneli Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego "Jakość życia"

  Przedstawiciele naszej LGD wzięli udział w Panelach Inteligentnych Specjalizacji (PIS) Województwa Podkarpackiego "Jakość życia"– w dniach 30 i 31 lipca 2019 r. w Świlczy.

  Były to niezwykle twórcze spotkania, które w tych dniach zorganizowano w zakresie "Jakość życia". Pierwszego dnia hasłem przewodnim była "Zdrowa żywność", zaś drugiego dnia była to "Turystyka kulinarna".

  Pierwszą cześć spotkania obejmującą tematykę "Jak stworzyć i wypromować ofertę produktów żywnościowych opartych o ekologię i tradycję, którą pokochają konsumenci" poprowadziła Pani Maria Hirowska, która jest ekspertem z zakresu produktów ekologicznych i tradycyjnych w Polsce. Od ponad 10 lat związana jest zawodowo z rynkiem produktów ekologicznych i tradycyjnych. Od 6 lat pracuje jako product manager w firmie Folwark Wąsowo (https://folwarkwasowo.pl). Autorka artykułów z zakresu żywienia oraz współautorka dwóch książek z zakresu edukacji żywieniowej.  Wieloletni moderator kampanii społecznej Zdrowy Przedszkolak.org dotyczącej naturalnego żywienia dzieci oraz członek Stowarzyszenia Forum Rolnictwa Ekologicznego.

  Drugiego dnia zaproszonym ekspertem był Pan Hubert Gonera – członek Rady Programowej Konsorcjum Polskie Szlaki Kulinarne działającego przy Polskiej Organizacji Turystycznej, twórca szlaków i wydarzeń kulinarnych w Polsce, który szczegółowo omówił tematykę dziedzictwa, tradycji i ekologii w branży gastronomicznej – czyli czego szuka współczesny turysta kulinarny.

  Spotkanie było także okazją do prezentacji ciekawego projektu realizowanego przez Województwo Podkarpackie w partnerstwie z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie w ramach I Osi priorytetowej "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pn. "Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu". Głównym celem projektu jest wsparcie MŚP z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych. W ramach przedsięwzięcia został zaprojektowany system dystrybucji dotacji udzielanych na zakup przez MŚP usług prorozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz prywatnych dostawców usług zsieciowanych za pomocą Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (PPWB), funkcjonującej jako portal internetowy. Więcej informacji o inicjatywie: https://www.ppwb.pl/

  Program spotkania powstał we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z Rzeszowa. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele branży gastronomicznej i horeca: restauratorzy, właściciele obiektów gastronomicznych oraz szefowie kuchni. Udział przedstawicieli naszego Stowarzyszenia związany był bezpośrednio z pracą nad wnioskiem w zakresie sieciowania MŚP w ramach RPOWP.

  Zapraszamy na XIII Kermesz Karpackich Smaków do Mrzygłodu - 11 sierpnia

  Rodzinny Piknik Żeglarski

  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  Zapraszamy do Polańczyka 10 sierpnia na Rodzinny Piknik Żeglarski - jest to druga impreza realizowana w ramach projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" .  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 8/2019

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca na terenie gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne

  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Instytucja organizująca nabór: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.

  Termin składania wniosków: Od 20.08.2019 r. do 06.09.2019 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

  Więcej informacji:
  Ogłoszenie  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych

  Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zakończyła cykl spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania: podejmowanie działalności gospodarczej.

  W spotkaniach wzięło udział blisko 100 osób. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Spotkania odbyły się w następujących miejscach i terminach:


  Więcej informacji:
  Prezentacja
  Fotorelacja  Szanowni Państwo !

  Od 1 września 2019 r. rozpoczyna się kolejny rok w Policealnym Studium Animatorów Kultury w Krośnie. Organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka w Studium jest bezpłatna i trwa dwa lata.

  Kształcenie prowadzone jest w zawodach:

  • Animator fotografii
  • Animator tańca
  • Animator działań teatralnych
  • Animator kultury regionalnej - nowość!

  Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku:
  Załącznik  Zapraszamy na Święto Chleba do Muzeum Młynarstwa i Wsi do Ustrzyk Dolnych w dniach 3-4 sierpień.

  Zapraszamy na V Bieszczadzki Festiwal Sztuk 3 sierpnia do Czarnej

  Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania:

  • podejmowanie działalności gospodarczej

  do udziału w spotkaniu szkoleniowo-aktywizacyjnym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

  Program spotkania:

  • Rejestracja uczestników.
  • Przedstawienie informacji na temat stanu wdrażania LSR oraz prezentacja aktualnego harmonogramu planowanych naborów wniosków w ramach wdrażania LSR.
  • Podejmowanie działalności gospodarczej (omówienie zasad przyznawania pomocy oraz dokumentacji konkursowej, w tym wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu).
  • Przerwa kawowa.
  • Konsultacje indywidualne.

  Przypominamy, iż zgodnie z kryteriami wyboru operacji udział w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych organizowanych przez LGD jest punktowany na etapie oceny wniosku przez Radę - organ decyzyjny LGD.

  Miejsca i terminy spotkań:

  Zaproszenie  Umowy o powierzenie grantu podpisane!

  Z przyjemnością informujemy, że 12 lipca 2019 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Olszanicy zostały podpisane umowy o powierzenie grantu na realizację zadań grantowych. Uroczystość otworzyła Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady" - Pani Iwona Woch. Nasza LGD podpisała w dniu 5 lipca 2019 roku z Zarządem Województwa Podkarpackiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00869-6935-UM0921409/19 na realizację projektu grantowego pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" na łączną wartość 135 124,00 zł. Środki te trafią do 7 ngo z obszaru działa LGD "Zielone Bieszczady".

  Projekt Grantowy pt. Działania promujące obszar LGD "Zielone Bieszczady" realizowany jest w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie "Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych".

  Celem projektu grantowego jest promowanie obszaru LGD "Zielone Bieszczady" poprzez działania związane z wydaniem 2 nośników informacyjnych, organizacją 9 wydarzeń promocyjnych, a także utworzeniem 1 Centrum Rozwoju i Promocji Bieszczadzkich Produktów Lokalnych.

  W ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Organizacja i udział w imprezach zostanie zorganizowanych 5 zadań. W efekcie zaplanowanych zadań przewiduje się organizację 9 działań promocyjnych o charakterze edukacyjnym, kulturowym i sportowo-rekreacyjnym.

  W ramach przedsięwzięcia 2.1.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR, zostanie zrealizowane 1 zadanie, dotyczące wydania publikacji albumowej, której celem jest promocja wsi, w tym atrakcji, produktów i usług lokalnych oraz stworzenie podstrony www celem promocji działań projektowych oraz wydanej publikacji – zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej.

  W ramach przedsięwzięcia 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych, zostanie zrealizowane 1 zadanie. Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Centrum Rozwoju i Promocji Bieszczadzkich Produktów Lokalnych (CRiPBPL), na które złożą się: 1) wielofunkcyjna sala szkoleniowo-warsztatowa - miejsce to będzie pełnić funkcję multimedialnego punktu promocyjnego i informacyjnego nt. bieszczadzkich produktów lokalnych i usług turystycznych. Organizowane tu będą szkolenia, warsztaty, pokazy, spotkania, projekcje itp. W pomieszczeniu zorganizowane będzie miejsce dla biblioteki ze zbiorami multimedialnymi i filmoteką edukacyjną włącznie; 2) studio fotografii projektowej – dostępne dla wszystkich, którzy będą chcieli wykonać fotografie swoich produktów z użyciem profesjonalnego sprzętu studyjnego.

  Zapowiada się więc wiele ciekawych wydarzeń i inwestycji - zapraszamy do śledzenia naszej www i fb.
  Naszym Grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji swoich zadań!  Zapraszamy na Dzień Drwala 21 lipca do Bukowca

  Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

  Zapraszamy do Ustrzyk Górnych w sobotę 6 lipca na pierwszą imprezę w ramach projektu grantowego

  Dodatkowe środki na przedsiębiorczość - uroczyste podpisanie aneksu do umowy ramowej

  Sześć Lokalnych Grup Działania z terenu województwa podkarpackiego na 26 otrzymało dodatkowe środki finansowe na realizację Lokalnych Strategii Rozwoju. Dnia 27 czerwca z przedstawicielami tych grup spotkał się wicemarszałek Pan Piotr Pilch. Fundusze dla LGD pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Każda grupa, która wykazała się bardzo dobrą realizacją umowy ramowej otrzymała dodatkowe wsparcie w wysokości 11% budżetu, w naszym przypadku jest to kwota 690 000 zł, zostanie ona przeznaczona na dotacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

  Już dziś osoby zainteresowane założeniem firmy zapraszamy do udziału w spotkaniach szkoleniowo-informacyjnych planowanych w okresie wakacji. Informujemy, iż planowany termin naboru to sierpień/wrzesień 2019. Zaś limit dostępnych środków w ramach planowanego naboru wyniesie: 1 850 000,00 zł (premie po 50 000 zł).

  Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.


  Konsultacje społeczne!
  (Data publikacji: 03.07.2019 r.)

  Konsultacje społeczne dotyczące: zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany:

  W dniu 28.06.2019 r. do biura LGD "Zielone Bieszczady" zgodnie z procedurą wpłynął wniosek Zarządu LGD w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w zakresie: Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej); Podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwijanie działalności gospodarczej Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 7 Zarządu LGD z dnia 28.12.2015 r.- Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany: Zarząd LGD rozpatruje wnioski dotyczące zmiany kryteriów oraz przeprowadza konsultacje społeczne. Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, Grupa Robocza ds. LSR, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag do propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji.

  Mając na uwadze złożoność procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na Formularzu uwag/ zmian do kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady" do dnia 08.07.2019 r. Formularz proponowanych zmian można przesłać na adres emailowy: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie LGD, tj. Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne w godzinach pracy biura.

  Załączniki:
  1. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany - propozycja zmian
  2. Formularz uwag/zmian do kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady".

  Więcej informacji:
  Program  Foodtrack wystartował!

  Dnia 19 czerwca wystartował foodtrack naszego Przedsiębiorstwa Społecznego (Bieszczadzkiej Szkoły Aktywności Społecznej) na stacji Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych w Uhercach Mineralnych http://drezynyrowerowe.pl/. Oferuje m.in. pyszne gofry, orzeźwiające lemoniady (na bazie naturalnych syropów z mięty, melisy, kwiatu lipy, kwiatu bzu oraz lawendy), słynne bieszczadzkie proziaki oraz lokalne przetwory, bieszczadzkie herbatki ziołowe i wyroby rękodzielnicze. Specjalnie dla naszych gości przygotowaliśmy wygodne miejsce do wypoczynku.
  Uwaga ngo i grupy nieformalne - program grantowy POWES!

  Przypominamy, dnia 26 czerwca upływa termin składania wniosków do programu grantowego. 29 maja br Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej ogłosił III nabór dla PES i grup nieformalnych do programu grantowego.

  Przy tej okazji serdecznie dziękujemy Panie Iwonie Gratkowskiej i Pani Monice Buchtalarz, które zechciały wesprzeć fachowym doradztwem ngo i grupy nieformalne z terenu gminy Tyrawa Wołoska 19 czerwca. Mamy nadzieję, iż poświęcony czas przełoży się na ciekawe pomysły promujące ekonomię społeczną.


  Więcej informacji o konkursie:
  http://www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp/konkurs-grantowy-  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD
  (Data publikacji: 21.06.2019r.)

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 28.06.2019 r. na godzinę 13.00 do świetlicy wiejskiej w Orelcu. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

  3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

  4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

  5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2018 rok.

  6. Podjęcie Uchwał w sprawie:

  a) zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2018 rok,

  b) zmiany statutu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady",

  c) zmiany regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady",

  d) zmiany w składzie Zarządu,

  7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura.

  8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".  LGD "Zielone Bieszczady" na III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego

  Dnia 15 czerwca odbyło się w Iwoniczu Zdroju III Forum Stowarzyszeń Beskidu Niskiego. Naszą LGD reprezentowała Pani Lucyna Sobańska – członkini Rady oraz Pani Iwona Woch - Prezes Zarządu, która wzięła udział w dyskusji panelowej na temat: "Czy Lokalne Grupy Działania mogą być lokalnymi liderami NGO?" Celem imprezy była wymiana doświadczeń, integracja środowiska i poszerzenie wiedzy o pozyskiwaniu środków, o współpracy z samorządami, Lokalnymi Grupami Działania oraz o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Rozmawiano o sposobach finansowania szczególnie mniejszych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Gościem honorowym Forum był wicepremier Piotr Gliński, który pełni też funkcje przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego. Program Forum zawierał również prezentację i degustację regionalnych, tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich z powiatu krośnieńskiego, jasielskiego i sanockiego oraz koncerty zespołów wokalno-tanecznych.
  Dyżur Rzecznika Funduszy Europejskich woj. podkarpackiego w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku

  W dniu 24 czerwca 2019 r., zapraszamy Państwa do skorzystania z indywidualnych konsultacji z Rzecznikiem Funduszy Europejskich organizowanym w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sanoku w godz. 9.00 do 11.00.

  Zachęcamy Państwa do przedstawienia Rzecznikowi Funduszy Europejskich swoich propozycji uproszczeń, a także sygnalizowania obostrzeń związanych z pozyskaniem środków europejskich oraz z realizacją projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP).

  Rolą Rzecznika jest dbanie o interesy korzystających ze środków unijnych oraz reprezentowanie ich interesów w stosunku do Instytucji Zarządzającej. Rzecznik przyjmuje zgłoszenia dotyczące utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji RPO WP, analizuje i udziela wyjaśnień na tego typu zgłoszenia.

  Zgłoszenie do Rzecznika może przekazać każdy zainteresowany, w tym m.in. zarówno wnioskodawca lub beneficjent jak i inny podmiot zainteresowany wdrażaniem RPO WP.

  Zachęcamy również do odwiedzenia strony Rzecznika Funduszy Europejskich województwa podkarpackiego: "https://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/rzecznik-funduszy-europejskich

  Miejsce dyżuru:
  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sanoku ul. Rynek 18  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" uczestniczyła w powołaniu Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej

  Dnia 16 maja 2019 roku w Muszynie miało miejsce spotkanie podkarpackich ngo, przedsiębiorstw społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie podjęły uchwałę o powołaniu Karpackiego Klastra Ekonomii Społecznej na rzecz rozwoju ekonomii i przedsiębiorczości społecznej oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Strony porozumienia uznały współpracę międzysektorową za skuteczny sposób rozwiązywania problemów społeczno - gospodarczych i pobudzania rozwoju lokalnego, stawiając sobie za cel dążenie do podejmowania działań partnerskich dla dobra społeczności lokalnej, jak i dla dobra uczestników niniejszego porozumienia. Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej powstał jako rezultat spotkań sieciujących inicjowanych przez Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle. W imieniu naszej LGD udział w spotkaniu wzięła Prezes Zarządu Iwona Woch, która jednocześnie została wybrana na członka Rady Programowej powstającej fundacji. Karpacki Klaster Ekonomii Społecznej powołany zostanie jako fundacja osób prawnych, dzięki czemu jako organizacja pozarządowa będzie mógł aplikować o środki zewnętrzne i jako partner realizować projekty dla swoich członków i zaprzyjaźnionych podmiotów.
  Konsultacje społeczne - aktualizacja LSR
  data publikacji: 31.05.2019

  Szanowni Państwo,

  informujemy, iż na podstawie zakończonego procesu oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa) LGD "Zielone Bieszczady" za sprawną realizację zadań powierzonych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogła ubiegać się o dodatkową kwotę środków finansowych (690 000 zł.) na wsparcie realizacji operacji dotyczących rozwoju przedsiębiorczości - w zakresie podejmowania działalności gospodarczej o czym informowaliśmy Państwa niedawno, dla przypomnienia tematu podajemy tytuł informacji zamieszonej na naszej stronie www i fb - Dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszar LGD "Zielone Bieszczady".

  Wniosek o dodatkowe środki złożony przez LGD w dniu 20 maja 2019 r. otrzymał akceptację Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pismem z dnia 23.05.2019 r. Zn UM09-6933-UM091025/15 OW-VII.433.11.1.25.2015.

  W związku z powyższym przystępujemy do działań związanych z aktualizacją LSR na obszarze objętym Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 -2020. Rozpoczynamy zatem konsultacje społeczne z mieszkańcami obszaru w celu wspólnego zdiagnozowania obszaru i wskazania potrzeb związanych z rozwojem naszego terenu. W ramach prowadzonej diagnozy udostępniamy w biurze oraz na stronie www i fb formularz aktualizacji LSR (załącznik poniżej).

  Formularz aktualizacji LSR (edytowalny .doc)

  Wypełniony formularz można dostarczyć w terminie do 10 czerwca 2019 r. w następujący sposób:
  - odesłać na adres e-mailowy LGD : lgdzielonebieszczady@wp.pl
  - odesłać pocztą tradycyjną na adres biura: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne
  - doręczyć osobiście na adres biura wskazany powyżej.

  Zmiany LSR dotyczą, jak już wyżej wspomniano, otrzymania przez LGD dodatkowych środków na rozwój przedsiębiorczości, obserwowanych i zgłaszanych potrzeb aktualizacji LSR oraz koniecznych przesunięć środków w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonych już naborów:

  - 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej.
  Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie podmiotów generujących miejsca pracy

  - 3/2017 - Rozwijanie działalności gospodarczej.
  Przedsięwzięcie 1.1.2. Rozwój podmiotów generujących miejsca pracy

  - 4/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

  - 5/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, NordicWalking oraz tras narciarskich

  - 6/2018 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych

  - 2/2018/GPromowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
  Przedsięwzięcia:
  2.1.2 Organizacja i udział w imprezach
  2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno - kulturalnych.


  Propozycję aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju znajdą Państwo w załączniku poniżej (zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

  Do pobrania:
  Lokalna strategia rozwoju - propozycja zmian
  Formularz aktualizacji LSR (edytowalny .doc)

  Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w pracach związanych z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020.  POLECAMY: Projekt na szkolenia zawodowe!

  Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza w Jaśle rozpoczęła realizację nowego projektu pn.: "TWOJA SZANSA NA KWALIFIKACJE ZAWODOWE"

  Pierwszy nabór do projektu rozpoczyna się 30 maja od godziny 12.00 i potrwa do 5 czerwca 2019 r. do godz.17.00

  Grupę docelową stanowi 1800 osób dorosłych (w tym 918 K, co stanowi 51%), które ukończyły 18 rok życia, mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski (woj. podkarpackie, lub spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski( woj. podkarpackie) oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego oraz które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej, (specyficzne kryterium nr 8), tj. 1080zł/os., zgodnie z szacowaną strukturą płci – 918 Kobiet, 25% Uczestników projektu stanowią osoby niepracujące.

  UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

  FORMY WSPARCIA: Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, w którym Uczestnik Projektu decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) lub spoza BUR, sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:
  a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  b) kursy umiejętności zawodowych,
  c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

  Kwota dofinansowania jednego kursu/szkolenia w danym naborze wynosi maksymalnie 3535,00 zł. Uczestnik projektu jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości najmniej 12,81 % jeżeli uczestnikiem jest osoba pracująca lub co najmniej 5,69% dla osób bezrobotnych.

  Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod linkiem:
  www.pakd.pl  Warsztaty dla miłośników roślin i poszukiwania dzikiego smaku - podsumowanie udziału

  Województwo Podkarpackie w osobach pracowników Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej w ramach realizowanego projektu pt. "Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat" w dniach 17-19 maj br. w Daliowej zorganizowało warsztaty zielarskie. Na miejsce szkolenia wybrano malownicze Siedlisko Zakucie położone w Beskidzie. Pod okiem doświadczonego zielarza - fitoterapeuty - Pani Joanny Sadowskiej-Wrzecionko reprezentantka naszej LGD - Pani Iwona Woch z pozostałymi uczestnikami poznawała tajniki zbioru, przechowywania i wykorzystania karpackiej roślinności m.in. w kuchni, domowej apteczce i kosmetykach. Podczas zajęć gromadzony był materiał audiowizualny do późniejszego wykorzystania w programowej działalności powstającego Polsko-Ukraińskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego ROZETA w Bystrem k. Baligrodu i na stronie internetowej projektu. Dołączając do miłośników rośli i poszukiwania dzikiego smaku wiedzę zdobytą podczas warsztatów wykorzystamy min. w planowanym przedsięwzięciu w ramach sieciowania.
  Podsumowanie udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich
  "Podkarpackie z tradycjami - Polska różnorodna dzięki Funduszom Europejskim"

  11 maja 2019 r. odbyło się Święto Funduszy Europejskich na Stalowowolskich Błoniach. Tradycyjnie już, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprosiła do wspólnego przygotowania stoiska. Na co odpowiedziały gospodarstwa agroturystyczne, rękodzielnicy oraz przedsiębiorstwa społeczne. Pan Roman Glapiak z gospodarstwa agroturystycznego "U Flika", prowadzący jednocześnie zagrodę edukacyjną, zapewnił odwiedzającym "ucztę smakową" poprzez możliwość degustacji swojskiego chleba, pieczonego w tradycyjnym piecu chlebowym, ze smalcem i ogórkiem - jak za dawnych lat. Produkty do degustacji przekazali również właściciele gospodarstwa agroturystycznego "Na Zamłyniu". LGD prezentowała materiały promocyjne swojej działalności oraz innych podmiotów oferujących usługi na naszym obszarze (noclegi, jadło oraz atrakcje turystyczne), wspierając tym samym rozwój aktywności w naszym regionie. Bieszczadzka Szkoła Aktywności Społecznej oraz inni rękodzielnicy zaprezentowali swoje wyroby wykonane w większości z naturalnych surowców (odpady z drewna, szkło, kamienie, glina). Przedsiębiorstwo społeczne Brama Karpat przedstawiło bogatą ofertę herbat ziołowych. Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Jak na Dni Funduszy Europejskich przystało promowaliśmy przedsięwzięcia wsparte ze środków UE, w tym naszych beneficjentów.

  Dziękujemy współtwórcom stoiska za pomoc w jego realizacji oraz zaangażowanie w obsłudze. Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych inicjatywach.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja  Dodatkowe środki na wdrażanie LSR w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszar LGD "Zielone Bieszczady"

  Nadszedł czas na podsumowanie I kamienia milowego (lata 2016-2018) realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Z przyjemnością informujemy, iż Zarząd Województwa Podkarpackiego zakończył proces oceny spełnienia przez lokalne grupy działania (LGD) warunków określonych w § 8 ust. 1 i 3 umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (umowa ramowa). Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" znalazła się wśród 6-ciu Lokalnych Grup z Województwa Podkarpackiego, które mogą ubiegać się o zwiększenie środków finansowych (tzw. bonus) na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w wysokości do 11% wysokości budżetu 19.2.

  Zgodnie z informacją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zwiększenie środków dotyczy wsparcia realizacji operacji w ramach LSR jedynie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2-4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.

  W związku z powyższym Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" ubiega się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR dotyczących rozwoju przedsiębiorczości w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej. Kwota o jaką wnioskujemy wynosi 690 000,00 zł. W najbliższym czasie zostanie złożony w tej sprawie wniosek do Zarządu Województwa Podkarpackiego.

  Dziękujemy wszystkim osobom i  instytucjom, które wspierały nas na etapie wdrażania LSR oraz bezpośrednio były zaangażowane w jej realizację, szczególne podziękowania składamy mieszkańcom, przedsiębiorcom (zwłaszcza tym którzy korzystając ze wsparcia za pośrednictwem LGD założyli działalność gospodarczą), organizacjom pozarządowym, w tym Kołom Gospodyń Wiejskich działającym na obszarze LSR, przedstawicielom Gmin Członkowskich, członkom Rady, Zarządu oraz Stowarzyszenia LGD "Zielone Bieszczady". Za dotychczasową współpracę dziękujemy Zarządowi Województwa Podkarpackiego, Pani Magdalenie Sobina Dyrektorowi Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Pracownikom Departamentu.


  Poniżej do wglądu załączamy:
  informację przekazaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego o stanie realizacji przez LGD "Zielone Bieszczady" zobowiązań dotyczących realizacji I kamienia milowego wynikających z zapisów umowy ramowej nr 00025-6933-UM0910025/15 z dnia 23.05.2016 r.
  oraz
  skan pisma MRiRW dotyczący zasad przyznawania bonusów dla LGD.  Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich "Podkarpackie z tradycjami - Polska różnorodna dzięki Funduszom Europejskim" 11 maja 2019 do Stalowej Woli

  W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, Samorządu Miasta Stalowej Woli, wójta Gminy Zaleszany Pana Pawła Gardego i swoim własnym, w odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2019 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy beneficjentów, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

  Podmioty zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej, osobiście, bądź telefonicznie w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.05.2019 r. do godz. 12.00 (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 513 852 200).


  Więcej informacji o wydarzeniu:
  https://dniotwarte.eu/wydarzenia/wydarzenie/podkarpackie-z-tradycjami-polska-roznorodna-dzieki-funduszom-europejskim  Akcja Eko za nami!

  16 kwietnia br. w Orelcu odbyła się akcja społeczna na rzecz poprawy środowiska naturalnego, która miała na celu aktywizację kapitału ludzkiego obszaru LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym.

  Akcja realizowana była w ramach przedsięwzięcia LSR nr 3.2.3. Prowadzenie akcji społecznych na rzecz poprawy środowiska naturalnego; Celu ogólnego: III. Aktywizacja kapitału ludzkiego obszaru LSR do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym; Celu szczegółowego: III. 2 Podnoszenie wiedzy osób z obszaru LSR związanej z zakładaniem działalności gospodarczej i rozwojem przedsiębiorczości oraz przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i środowiskowym.

  W ramach akcji został zorganizowany piknik EKO, na który zaprosiliśmy naszych beneficjentów, uczestników naszych wizyt studyjnych, przedsiębiorstwa społeczne, członków LGD oraz mieszkańców.

  Wspólnie wykonaliśmy prace porządkowe terenu (m.in. posprzątanie strumyka, koszenie, pozbieranie zalegających śmieci) zostały także wykonane nasadzenia nowych drzewek, krzewów oraz kwiatów.

  Pyszny poczęstunek dla wszystkich uczestników przygotowali pracownicy Bieszczadzkiej Szkoły Aktywności Społecznej we współpracy z pracownikami Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica, za co serdecznie dziękujemy.

  Dziękujemy wszystkim za udział w tegorocznej akcji. Za wsparcie merytoryczno-techniczne Panu Stanisławowi Gruzie i Gminie Olszanica oraz Pani Ewie Dudka i Gminie Tyrawa Wołoska oraz Panu Romkowi Glapiakowi za pyszności z pieca chlebowego i już dziś zachęcamy do udziału w kolejnych akcjach.

  Pamiętajmy, że zbierając odpady, sprzątając otaczający nas teren, oszczędzając wodę, energie, papier i sadząc nowe rośliny dbamy o środowisko w którym żyjemy.


  Więcej informacji:
  fotorelacja  Wizyta studyjna przedstawicieli obszaru Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za nami !!!

  Lokalni liderzy LGD "Zielone Bieszczady" w dniach 10-12.04.2019 r. wzięli udział w trzydniowej wizycie studyjnej w okolicach Kazimierza Dolnego i Nałęczowa - obszar LGD "Zielony Pierścień". Celem wizyty było poznanie skutecznych i interesujących sposobów działania zmierzających do lepszej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady", a także prezentacja działalności podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich, działań wspierających rozwój przedsiębiorczości społecznej, tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów na przykładzie Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego "Dom Nasutów", Fundacji "Przyroda – Tradycja – Ludzie" w Kośminie i LGD "Zielony Pierścień" w Kośminie.

  Więcej informacji:
  Wizyta studyjna
  fotorelacja  Fundacja Brama Karpat
  Serdecznie Zaprasza 27 kwietnia na
  REDYK KARPACKI- NA PASTERSKIM SZLAKU!

  Tradycyjny spęd owiec, koncerty z muzyką pogranicza, tradycyjne "mieszanie" owiec oraz poświęcenie wody, drewna, zapalenie watry i degustacja lokalnych produktów serowarskich czekają na wszystkich, którzy w ostatni weekend kwietnia odwiedzą Ustrzyki Górne.
  W programie :
  - uroczysta Msza Święta w kościele parafialnym w Ustrzykach Górnych,
  - tradycyjne mieszanie owiec,
  - pokazy łucznictwa tradycyjnego,
  - kiermasz produktów lokalnych i degustacja serów,
  - atrakcje dla najmłodszych,
  - warsztaty: pędzenia wełny owczej, zielarskie, muzyczne,
  - występy zespołów folkowych CARPATHIA, OREADA, TRĄBICI, KAPELA Z PRZYPADKU, ORKIESTRA ŚW. MIKOŁAJA.  Polecamy pożyczki dla firm istniejących
  II Regionalna Konferencja Pszczelarska w Ustrzykach Dolnych

  Uwaga - preferencyjne pożyczki
  na założenie działalności gospodarczej

  Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

  W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej – do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w dniu 26 lutego 2019 r. w Orelcu przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

  Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

  • realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
  • jakości wybieranych projektów,
  • adekwatności kryteriów,
  • zmian społeczno – gospodarczych,
  • przydatności wskaźników,
  • naborów dla beneficjentów.

  W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2018 roku oraz została przeprowadzona dyskusja wraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

  Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali także beneficjenci, którzy zakończyli realizację swoich przedsięwzięć wspartych ze środków naszego lgd. Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.
  Uwaga przedsiębiorcy - 100 milionów złotych
  z Programu Polska Wschodnia na tworzenie produktów sieciowych!

  Przedsiębiorcy z Bieszczad i Mazur otrzymują kolejną szansę na dofinansowanie inwestycji. Czeka na nich aż 100 mln zł w ogłoszonym naborze projektów na "Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP". Tworzenie produktów sieciowych, czyli oferowanie produktów i usług pod jedną marką nie dotyczy już tylko konsorcjów. Możliwość pozyskania dotacji, obok konsorcjum MŚP, otrzyma teraz także pojedynczy przedsiębiorca. Będzie mógł on sfinansować z dotacji swój produkt lub usługę, które wejdą w skład już istniejącego lub właśnie tworzonego produktu sieciowego, nawet jeżeli pozostałe jego elementy nie są objęte wsparciem.

  Więcej informacji:
  www.polskawschodnia.gov.pl
  podkarpackie.pl  Zapraszamy do zgłaszania opinii na temat realizacji
  Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady"

  W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej, tj. do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczna nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.) zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.>

  Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące w/w zagadnienia, które obędzie się 26.02.2019 r., w miejscowości Orelec, w budynku świetlicy wiejskiej.

  Naszym zdaniem dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań LGD "Zielone Bieszczady". Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowania partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem przyjętej przez LGD procedury monitoringu i ewaluacji, bowiem tylko jego efektywność może gwarantować osiągnięcie założonych celów.

  Do pobrania:
  ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (do edycji)
  ANKIETA - Ewaluacja zewnętrzna LSR (.pdf)
  Zaproszenie i program spotkania refleksyjnego 26.02.2019
  Materiały dotyczące realizacji LSR  Uwaga ngo!
  nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji
  Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO

  Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO - Priorytet 1a. Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego - edycja 2019.

  Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do udziału w konkursie, w tym KGW i OSP.

  Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne.

  Najważniejsze informacje:

  • termin składania wniosków upływa 12 marca 2019 r. o godz. 12.00,
  • wnioski składa się przez System Obsługi Dotacji,
  • zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.,
  • dotacje od 100 000 zł do 700 000 zł,
  • nie jest wymagany wkład własny.

  Więcej informacji:
  informacje o konkursie
  regulamin
  generator wniosków

  Pytania:
  proo@niw.gov.pl
  telefon: 885-221-531 (w godzinach 10.00 - 15.00)  Informacja o otwartych konkursach ofert - 2019r.

  Szanowni Państwo, informujemy o ogłoszonych przez Zarząd Województwa Podkarpackiego otwartych konkursach ofert na realizację w 2019 r. zadań z zakresu:

  1.
  POMOCY SPOŁECZNEJ
  /UCHWAŁA Nr 21/489/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023/.

  Termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/s-26-konkursy-ofert

  2.
  WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRWNYCH
  I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
  /Uchwała Zarządu Nr 21/494/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 5 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020/

  Termin składania ofert mija 1 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/konkurs-ofert

  3.
  PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
  /UCHWAŁA Nr 21/493/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 - 2020"/.

  Termin składania ofert mija 8 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert

  4.
  PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
  /UCHWAŁA Nr 21/491/19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynikających z "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 - 2020"/.

  Termin składania ofert mija 8 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1

  5.
  SZKOLEŃ DLA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM
  PRZEMOCY W RODZINIE
  /UCHWAŁA Nr 21 / 492 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie/.

  Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1

  6.
  PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
  /UCHWAŁA Nr 21 / 490 / 19 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie przeciwdziałania narkomanii wynikających z "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 - 2020"/

  Termin składania ofert mija 15 marca 2019 r.

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
  http://www.rops.rzeszow.pl/konkursy-ofert-1-2-3

  Źródło: Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.  Podsumowanie udziału w III Targach Wschodnich

  Odbywające się w dniach 24-25 stycznia 2019 r. XII Forum Europa - Ukraina oraz towarzyszące im III Targi Wschodnie pomimo zimowej aury przyciągnęły wielu uczestników i wystawców.

  Stoisko LGD zrealizowane zgodnie z założeniami planu komunikacji na 2019 rok cieszyło się dużym zainteresowaniem odwiedzających. Wspólnie z kilkoma przedsiębiorstwami społecznymi m. in. "Dobra Praca" z Ustrzyk Dolnych Stowarzyszenia Rozwoju Bieszczadów prezentowaliśmy ofertę informacyjną oraz wspierającą aktywność w regionie. Wyroby rękodzielnicze zaprezentowane przez naszą Bieszczadzką Szkołę Aktywności Społecznej z Orelca były magnesem przyciągającym uwagę na równi z ręcznie wykonaną scenografią stoiska. Fundacja Brama Karpat zaprezentowała bogatą ofertę zestawów ziół i herbat ziołowych. Na nasze zaproszenie do wspólnego przygotowania stoiska odpowiedzieli również reprezentanci przedsiębiorców i rolników z terenu działania naszego LGD. Swoje materiały promocyjne dotyczące produktu lokalnego oraz regionalne elementy wystroju zaprezentowali "Zajazd pod Caryńską" z Ustrzyk Górnych oraz Bacówka Caryńskie usytuowana pod stokami bieszczadzkich połonin z ofertą tradycyjnego serowarstwa. Targi były także okazją do spotkania partnerów ze Słowacji i Ukrainy oraz do nawiązania nowych kontaktów. Odwiedzający stoisko mogli także uzyskać informacje o możliwości współpracy organizacji pozarządowych w ramach trwającego międzynarodowego projektu Karpackiej Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego. 

  Dziękujemy współtwórcom stoiska za pomoc w jego realizacji oraz zaangażowanie w obsłudze. Zapraszamy do udziału w naszych kolejnych inicjatywach.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja  KOMUNIKAT

  W dniu 30 stycznia 2019 r. biuro LGD czynne jest do godz. 12:00 z powodu udziału pracowników w uroczystości pogrzebowej.  Zaproszenie na warsztaty
  RAZEM MOŻNA WIĘCEJ

  W dniach 28-29 stycznia 2019 r. Fundacja Brama Karpat we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza na warsztaty dla organizacji pozarządowych z terenu polskich Karpat, które:
  - pracują nad rozwojem społeczności, świadczą usługi w sferze społecznej (dla osób żyjących w ubóstwie, wykluczonych społecznie,etc.) rozwoju obszarów wiejskich, na rzecz wzmocnienia stosunków transgranicznych;
  - chcą współpracować z innymi lokalnymi organizacjami, dzieląc się wiedzą i doświadczeniami - są gotowe do uczenia się od stabilnej bardziej doświadczonej organizacji;
  - aspirują do współpracy z organizacjami zagranicznymi zarówno w celu rozwoju własnego potencjału, jak i potencjału regionu;
  - mają pomysły na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

  Więcej informacji:
  Informacja
  Program warsztatów  Trwa rekrutacja wychowanków do świetlicy - polecamy!  Więcej informacji:
  Działalność świetlicy  Nowe kwalifikacje w branży informatycznej

  Uwaga - rekrutacja do projektu "Nowe kwalifikacje w branży informatycznej" trwać będzie do dnia 24 stycznia 2019. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i skierowany do osób powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem. Po zebraniu grupy uczestników zajęcia odbywać się będą w Ustrzykach Dolnych w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego.  Więcej informacji:
  Regulamin
  Oświadczenie o kwalifikowalności
  Umowa uczestnika projektua  Uwaga: konkursy ofert w dziedzinie kultury na 2019

  Szanowni Państwo,

  Informujemy o ogłoszonych przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie konkursach ofert w dziedzinie kultury na 2019 r.

  Więcej informacji:
  http://www.kultura.wrotapodkarpackie.pl/index.php/mecenat-kulturalny/mecenat
  Informacja  III Targi Wschodnie

  Zapraszamy do udziału w III Targach Wschodnich, które są najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym XII Forum Europa - Ukraina

  W odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2019 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców zajmujących się branżami: informatyka i nowe technologie; finanse; ubezpieczenia; budownictwo; motoryzacja i lotnictwo; FMCG; HR, a także turystyka i sport do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w III Targach Wschodnich 24-25 stycznia 2019 r.

  Podmioty zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.01.2019 r. do godz.12.00
  (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 513 852 200).

  Więcej informacji:
  https://www.forum-ekonomiczne.pl/category/wydarzenia/forum-europa-ukraina/  Szanowni Państwo,

  Informujemy, iż z dniem 01.01.2019 r. rezygnujemy z prowadzenia biura terenowego - punktu informacyjno-konsultacyjnego w Sanoku z uwagi na siedzibę obecnego biura głównego, które od maja 2018 mieści się w miejscowości Orelec 35, w centrum obszaru LGD.  Szanowni Państwo,

  Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia i radości na Boże Narodzenie i cały Rok 2019.

  Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok. Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe i społeczne oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

  życzy Zarząd i Pracownicy Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"


  Nowe kwalifikacje w branży informatycznej

  Uwaga - trwa rekrutacja do projektu "Nowe kwalifikacje w branży informatycznej”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i skierowany do osób powyżej 18 roku życia z maksymalnie średnim wykształceniem. Po zebraniu grupy uczestników zajęcia odbywać się będą w Ustrzykach Dolnych. Zapraszamy do kontaktu i udziału w spotkaniu informacyjnym w czwartek 27.12.2018. o godz. 16.00 w Zespole Szkół Licealnych im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych (ul. M.Kopernika 4).  Więcej informacji:
  Fiszka informacyjna
  Regulamin
  Oświadczenie o kwalifikowalności
  Umowa uczestnika projektua  Komunikat! 

  Informujemy, że biuro LGD będzie czynne 24.12.2018 oraz 31.12.2018 do godziny 12.00.  Podsumowanie udziału w Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA w Jasionce 7 - 8 grudnia 2018 

  Na nasze zaproszenie do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w Ekogali odpowiedziały zarówno gospodarstwa agroturystyczne, jak i przedsiębiorstwa. Gospodarstwa Agroturystyczne z Dźwiniacza Dolnego i jednocześnie zagrody edukacyjne: Państwa Beaty i Marka Kołodziejów oraz Pana Romana Glapiaka. Produkty do degustacji i elementy dekoracji przekazali również przedsiębiorcy: Arkadiusz Kuc (Restauracja Niedźwiadek z Ustrzyk Dolnych) oraz Katarzyna i Mirosław Krupa (Gościniec Pod Małym Królem z Ustrzyk Dolnych). Podczas tegorocznych targów wystawcami były także podmioty zajmujące się ziołolecznictwem i propagowaniem wiedzy na temat ziół i ich wpływu na zdrowie człowieka. Swoje herbaty ziołowe i zestawy świąteczne na naszym stoisku zaprezentowało przedsiębiorstwo społeczne Brama Karpat, zaś ozdoby świąteczne wykorzystujące m.in. odpady z drewna - nasze przedsiębiorstwo społeczne - Bieszczadzka Szkoła Aktywności Społecznej z Orelca.

  Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i pomoc.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja  Podsumowanie szkolenia na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych

  W Polsce, podobnie jak w innych krajach Unii Europejskiej, z roku na rok rośnie zainteresowanie produktami lokalnymi, regionalnymi i tradycyjnymi. To odpowiedź konsumentów na pogarszającą się jakość żywności wytwarzanej masowo. Wielu kupujących wybiera wyroby lokalne czy regionalne produkowane w sposób tradycyjny, charakteryzujące się wysoką jakością i doskonałym, niepowtarzalnym smakiem. Rosnące zainteresowanie konsumentów decyduje o rozwoju rynku takich produktów, które coraz częściej dostępne są nie tylko na targach, festynach czy jarmarkach, lecz także na specjalnych stoiskach w centrach handlowych, a nawet niedużych sklepach osiedlowych.

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" była organizatorem szkolenia na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych, które odbyło się w dniach 23 - 25 październik 2018 r. w Stanicy Kresowej Chreptiów w Lutowiskach.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja
  Podsumowanie
  Otwarte konkursy ofert na rok 2019 oraz nabór członków do GRDPP w Ustrzykach Dolnych

  Szanowni Państwo, organizacje pozarządowe z terenu Gminy Ustrzyki Dolne

  - informujemy, że zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019. Wszelkie informacje dot. składania wniosków znajdują się pod adresem
  http://ustrzyki-dolne.pl/aktualnosc-3549-otwarte_konkursy_ofert_na_rok_2019.html

  - jednocześnie przypominamy, że trwa nabór członków do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych. Więcej informacji pod adresem
  http://ustrzyki-dolne.pl/strona-2439-nabor_na_czlonkow_gminnej_rady.html


  harmonogram


  Spotkanie podsumowujące realizację projektu "SI SENIOR!"

  Perspektywa wzrostu liczby osób starszych w strukturze społecznej i konsekwencje wynikające z tego faktu będą w najbliższym czasie priorytetowymi zagadnieniami państwa, województw, gmin. Proces starzejącego się społeczeństwa nazywany jest obecnie "srebrnym tsunami". Co istotne Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw UE, które ma największy przyrost osób w wieku senioralnym w stosunku do całej populacji.

  18.11.2018 r. w ramach projektu "SI SENIOR!" odbyło się spotkanie podsumowujące dotychczas podjęte działania. Projekt poza szeregiem zadań adresowanych do osób starszych inicjuje także proces budowania szerszych i skutecznych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów m.in. poprzez powołanie "Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów".

  Do udziału w spotkaniu oprócz odbiorców projektu wraz z rodzinami zaproszono także przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, podmioty ekonomii społecznej.

  Projekt realizowany przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" jest dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.


  Uwaga konkurs dla ngo!

  Informujemy organizacje pozarządowe z obszaru naszego działania o ogłoszonym naborze wniosków nr 2/2018/G. Dotacje w kwocie od 5 000 zł do 20 000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i kontaktu z biurem lgd.

  Więcej informacji:
  http://lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html  Informacja o odstąpieniu od konkursu o naborze wniosków nr 1/2018/G !
  (data publikacji 06 11 2018)

  Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 2) Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców. Wskaźniki określone w złożonych przez Grantobiorców wnioskach w przedmiotowym naborze nie pozwalają na osiągnięcie zaplanowywanych wskaźników realizacji projektu grantowego.  Bieszczadzkie spotkanie z ekonomią społeczną - podsumowanie projektu

  28.10.2018 r. w ramach projektu "Ekonomia społeczna w praktyce" przeprowadzona została otwarta konferencja połączona z imprezą, promującą ideę ekonomii społecznej. Projekt był realizowany pod patronatem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" przez grupę inicjatywną korzystającą ze wsparcia ośrodka POWES prowadzonego przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo - Doradczą Sp. z o.o. w Jaśle.

  Celem konferencji zorganizowanej pod hasłem "Bieszczadzkie spotkania z Ekonomią Społeczną" było rozbudzenie świadomości konsumenckiej odnośnie produktów lokalnych oraz podniesienie świadomości wśród obecnych i potencjalnych przedsiębiorców społecznych na temat znaczenia i wartości lokalnej marki. Przystępna forma miała na celu przybliżenie szerszemu gronu odbiorców przedsiębiorstwa społeczne w tym te funkcjonujące na obszarze realizacji projektu.

  Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej. Podczas imprezy zaprezentowane zostały także wybrane usługi i produkty regionalne w tym usługi/produkty ekonomii społecznej.


  Więcej informacji:
  Fotorelacja  SI SENIOR! - dużymi krokami zbliża się zakończenie realizacji projektu

  W ramach projektu "Si Senior!" dofinansowanego z budżetu Województwa Podkarpackiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przygotowała i realizuje specjalną ofertę spotkań dla seniorów.

  Nie od dziś wiadomo, że osoba aktywna to osoba zdrowsza. Dlatego też w ramach projektu prowadzono zajęcia sportowo - rekreacyjne (nording walking) oraz zajęcia sportowo - rekreacyjne (fitness). Zaplanowane zadania miały na celu promocję zdrowego stylu życia oraz kreowanie pozytywnego wizerunku seniorów - mieszkańców powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego.

  Seniorzy biorący udział w projekcie mogą jednocześnie poszerzać swoją wiedzę, gdyż w ofercie programowej znalazły się także kursy informacyjne (fizjoterapeutka, dietetyczka), spotkania tematyczne (kosmetyczka, wizażystka, fryzjerka) oraz zajęcia komputerowe/obsługa urządzeń elektronicznych.

  Końcowym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie zawiązanie Bieszczadzkiego partnerstwa na rzecz wyrównywania szans i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu seniorów. Zakładamy, że powołane partnerstwo umożliwi zainicjowanie trwałych, pozytywnych zmian w środowisku seniorów jak i otoczenia osób starszych.


  EKOGALA!

  Zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA!

  W odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2018 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do wspólnego przygotowania stoiska oraz udziału w: Międzynarodowych Targach Produktów i Żywności Wysokiej Jakości EKOGALA 7 - 8 grudnia 2018r.

  Podmioty zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie w biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2018 r. do godz.12.00
  (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl , tel. 513 852 200 ).
  Więcej informacji:
  https://ekogala.eu/  Ekonomia społeczna w praktyce

  Grupa inicjatywna Centrum Aktywności Społeczno - Gospodarczej w ramach projektu "Ekonomia społeczna w praktyce" pod patronatem Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", pragnie serdecznie zaprosić do udziału w seminariach tematycznych. Seminaria są prowadzone pod hasłem "Bieszczadzkie spotkania z ekonomią społeczną".

  Zakres tematyczny spotkań:

  • dobre praktyki w ekonomii społecznej, lokalne przykłady przedsięwzięć ekonomii społecznej w tym w szczególności w obszarze turystyki,
  • możliwe modele i doświadczenia współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz sektora ekonomii społecznej, klauzule społeczne,
  • formy prawne podmiotów ekonomii społecznej,
  • przykłady funkcjonujących z sukcesem wiosek tematycznych, analiza SWOT obszaru pod kątem tworzenia i funkcjonowania wiosek tematycznych,
  • turystyka społeczna.

  Seminaria odbędą się w:
  • Świetlicy w Brzegach Dolnych, 38-700 Brzegi Dolne w dniu 22.10.2018 r. o godz. 16.00,
  • Świetlicy wiejskiej w Orelcu, 38-326 Uherce Mineralne w dniu 24.10.2018 r. o godz. 16.00,
  • Gminnym Domu Kultury w Czarnej, Czarna Górna 113, 38-710 Czarna w dniu 25.10.2018 r. o godz. 16.00,
  • Urzędzie Gminy Lutowiska, Lutowiska 14, 38-713 w dniu 26.10.2018 r. o godz. 16.00 (sala narad).

  Do udziału w seminariach zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli samorządu, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, podmioty ekonomii społecznej - wszystkich zainteresowanych tematem ekonomii społecznej.  III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

  Za nami III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się 14.10.2018 r. na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania była ekonomia społeczna rozumiana jako działalność gospodarcza, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa również określana jako gospodarka społeczna lub przedsiębiorczość społeczna.

  Więcej informacji o III BFOP:

  Forum w założeniu jest miejscem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości.

  W tym roku stoiska informacyjno - promocyjne przygotowało dwadzieścia sześć organizacji pozarządowych aktywnie działających w regionie, a w samym forum wzięło udział blisko 80 reprezentantów sektora pozarządowego oraz zaproszeni goście i mieszkańcy.

  Zajęcia warsztatowe w grupach poprowadzili: Pan Mariusz Tywoniuk na temat "Aspekty prawne funkcjonowania organów władz podmiotów ekonomii społecznej". "Obowiązki płacowo kadrowe w podmiotach ekonomii społecznej" przedstawiła Pani Agnieszka Tywoniuk, zaś Pani Iwona Gratkowska mówiła na temat "RODO w podmiotach ekonomii społecznej".

  Wykład inauguracyjny "Jak z ekonomią społeczną zmieniać jakość życia, odpowiedzialnie dążyć do osiągania zysków i służyć celom społecznym" wygłosił Pan Mariusz Andrukiewicz - Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna.

  W panelu dyskusyjnym pod hasłem "Ekonomia społeczna szansą na rozwój" udział wzięli:

  • Mariusz Andrukiewicz - Prezes Zarządu, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" (moderator)
  • Bartosz Romowicz - Burmistrz Ustrzyk Dolnych
  • Robert Petka - Zastępca Wójta Gminy Olszanica
  • Robert Radwan - Kierownik Projektu "Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej", Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza z Jasła,
  • Bogusław Pyzocha - Prezes Zarządu Fundacji Bieszczadzkiej
  • Marcin Marcinkowski - Kierownik Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica

  Program forum oprócz wykładów, warsztatów oraz panelu dyskusyjnego, umożliwiał zainteresowanym skorzystanie z profesjonalnych, nieodpłatnych porad w zakresie prawa oraz księgowości i kadr, których udzielali: Pani Agnieszka Tywoniuk i Pan Mariusz Tywoniuk.

  Wyjątkowo atrakcyjnym elementem spotkania były występy: Smyków ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki Narciarskiej Szkoły Sportowej z Ustrzyk Dolnych oraz zespołu "Karczmarze" z Rzeszowa.

  Podczas forum przyznana została także coroczna nagroda Burmistrza Ustrzyk Dolnych dla szczególnie wyróżniającej się organizacji. W tym roku nagrodę odebrało nasze stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", której w tym roku minęło 10-lecie działalności. Nagrodę z rąk Pana Bartosza Romowicza - Burmistrza Ustrzyk Dolnych odebrała Pani Iwona Woch Prezes Zarządu.

  Podczas forum wręczono nagrody w trzech konkursach na wolontariusza, inicjatywę i stoisko.

  Celem konkursu "Wolontariusz Roku 2018" było m.in. propagowanie aktywności społecznej pokazującej potrzebę pomagania innym. Kandydaci do nagrody byli zgłaszani w jednej lub kilku kategoriach konkursowych: kultura i sztuka, sport, pomoc społeczna i ochrona zdrowia, edukacja, ochrona przyrody i opieka nad zwierzętami.

  Tegoroczni laureaci to: Pani Ryszarda Grządziel, Pani Edyta Kmiecik, Pan Krzysztof Paszkowski, Pan Grzegorz Karabanowski oraz Pan Maciej Feculak.

  W ramach konkursu "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018" nagrodzono 7 podmiotów:

  I miejsce:  "Bieszczad-ski- rewitalizacyjne koło zamachowe rozwoju Gminy Olszanica" - Gmina Olszanica.

  II miejsce: "Wieczory klubowe w kawiarni z pasją" - Stowarzyszenie na rzecz holistycznego rozwoju człowieka "Homi Homini".

  III  miejsce : "Uczymy się Ratować - Let’s learn to save" - Fundacja Rozwoju Podkarpacia dla Młodych "Orzeł" i Rodzinny piknik charytatywny na rzecz podopiecznych "Promyka Nadziei"- Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży "PROMYK NADZIEI".

  Trzy równorzędne wyróżnienia: "Usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych" -  Ochotnicza Straż Pożarna w  Stańkowej oraz "Mój biznes, mój region, moja przyszłość" -  Stowarzyszenie Copernicus w Ustrzykach Dolnych oraz  "Usprawnianie przez pływanie" - Stowarzyszenie "Pozytywka".

  Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu na "Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu":

  I miejsce: Stowarzyszenie KGW "Uherczanie" z Uherzec Mineralnych
  II miejsce: Stowarzyszenie "Bieszczadzkie Trasy Narciarskie" z Mucznego
  III miejsce: Stowarzyszenie "Pozytywna" z Ustrzyk Dolnych

  Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, dyrekcji i pracownikom Ustrzyckiego Dom Kultury oraz Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych, prelegentom, doradcom, szkoleniowcom i wszystkim zaangażowanym osobom, w tym wolontariuszom za profesjonalizm i współpracę podczas organizacji III Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja - Andrzej Górski


  Zaproszenie do udziału w szkoleniu na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat certyfikacji i promocji produktów lokalnych. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej "Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów".

  Szkolenie odbędzie się w dniach 23 - 25 październik 2018 r. w Stanicy Kresowej Chreptiów w Lutowiskach.
  Zakres tematyczny programu będzie obejmował:

  • Uwarunkowania prawne certyfikacji produktów lokalnych;
  • Proces certyfikacji i promocji produktów lokalnych
  • Wymogi prawne przy wprowadzaniu do obrotu żywności lokalnej, tradycyjnej i regionalnej w zakresie przepisów weterynaryjno-sanitarnych (sprzedaż bezpośrednia)
  • Znaczenie żywności lokalnej dla rozwoju obszarów wiejskich
  • Dobre przykłady promocji produktów lokalnych w Polsce i za granicą
  • Mapy produktów lokalnych, przykłady imprez związanych z produktami, potrawami lokalnymi i regionalnymi, sklepiki produktów lokalnych i półki regionalne.

  Uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady” w terminie do dnia 17.10.2018 do godz. 16. Adres pocztowy: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, adres e-mail: a.sroka.zielonebieszczady@wp.pl

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednakże pierwszeństwo będą miały osoby, które w Formularzu Zgłoszeniowym wskażą przynależność do grup defaworyzowanych na obszarze poszczególnych LGD.

  Więcej informacji:
  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy
  Klauzula informacyjna
  Plakat

  Program


  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"  zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działań:

  - promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania - projekt grantowy) ogłoszony nabór wniosków;

  - zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania - projekt grantowy).

  W spotkaniach wzięło udział ponad 35 uczestników w tym przedstawicieli NGO. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za obecność oraz aktywny udział.

  Szkolenia odbyły się w następujących miejscach i terminach:

  Gmina

  Termin

  spotkania

  Miejsce

  Lutowiska

  02.10.2018,

  godz. 9.00-11.00

  Urząd Gminy w Lutowiskach, Lutowiska 14, 38-713

  Czarna

  02.10.2018,

  godz. 13.00-15.00

  Gminny Dom Kultury w Czarnej, Czarna Górna 113, 38-710 Czarna

  Olszanica

  03.10.2018,

  godz. 9.00-11.00

  Urząd Gminy w Olszanicy, Olszanica 81, 38-722

  Solina

  03.10.2018,

  godz. 13.00-15.00

  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Bieszczadzka 18, 38-610 Polańczyk

  Tyrawa

  Wołoska

  04.10.2018,

  godz. 9.00-11.00

  Gminny Ośrodek Kultury, Tyrawa Wołoska 191, 38-535

  Sanok

  04.10.2018,

  godz. 13.00-15.00

  Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok

  Ustrzyki Dolne

  05.10.2018,

  godz. 9.00-11.00

  Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. M. Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne  Więcej informacji:
  Prezentacja
  Fotorelacja  Uwaga !!!

  Wszystkich zainteresowanych udziałem w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach Dolnych (organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa społeczne, przedstawiciele grup nieformalnych, pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo, mieszkańców i turystów) pragniemy poinformować, że termin przesyłania kart zgłoszeniowych został wydłużony do piątku 05.10.2018 r. (godz. 16.00)

  Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w III BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne).

  Termin: 14.10.2018 r.
  Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

  Do pobrania:
  Karta zgłoszeniowa
  Zaporoszenie

  Podczas III BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:
  "Wolontariusz Roku 2018"

  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy

  "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018"
  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy

  "Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu"
  Regulamin
  Zał. do regulaminu - oświadczenie  Zaproszenie na spotkania informacyjno-szkoleniowe

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych Grantobiorców z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne, zainteresowanych pozyskaniem środków finansowych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działań:

  • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania* - projekt grantowy);
  • zachowanie dziedzictwa lokalnego (zakres według Rozporządzenia ws. Wdrażania*- projekt grantowy)

  do udziału w spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej; w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

  Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniu prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 513 852 200 lub adresem emailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl; m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl .

  Więcej informacji:
  Zaproszenie i program spotkania  PIENIĄDZE Z RPO WP 2014-2020 DLA BIESZCZAD

  Zarząd województwa podkarpackiego podjął decyzję o przeznaczeniu 8 mln złotych na dofinansowanie projektów, które zostaną zgłoszone przez przedsiębiorców działających w sektorze usług turystycznych.

  Wsparcie będzie obejmowało projekty promujące rozwój MŚP przez inwestycje wspierające nowe lub ulepszone produkty albo usługi realizowane na terenie Bieszczad, czyli w gminach Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz, Bircza.

  Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie:
  https://podkarpackie.pl/index.php/rozwoj-regionalny/6349-video-pieniadze-z-rpo-wp-2014-2020-dla-bieszczad  Przedsiębiorcze Bieszczady - szanse dla MŚP

  Serdecznie zapraszamy na spotkanie "Przedsiębiorcze Bieszczady - szanse dla MŚP" które odbędzie się 21 września 2018 r. godz. 11.00-13.30, w Olszanicy

  Więcej informacji:
  Rejestracja
  Agenda  III Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" w Orelcu wraz z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorstwa społeczne,
  • przedstawicieli grup nieformalnych,
  • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
  • mieszkańców i turystów,
  do czynnego udziału w III Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (III BFOP) w Ustrzykach Dolnych.
  Tematem przewodnim tegorocznego Forum będzie Ekonomia społeczna - jako szansa na zatrudnienie i reintegrację zawodową w oparciu o ścisłą współpracę środowiska lokalnego na przykładzie powstałych w tym roku pierwszych Przedsiębiorstw Społecznych.

  Ponadto, III BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

  Termin: 14.10.2018 r.
  Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

  Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w III BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne) w terminie do dnia 28.09.2018 r.

  Do pobrania:
  Karta zgłoszeniowa
  Zaporoszenie

  Podczas III BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:
  "Wolontariusz Roku 2018"

  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy

  "Wybieramy najciekawszą inicjatywę lokalną 2018"
  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy

  "Najlepsze stoisko prezentujące działalność podmiotu"
  Regulamin
  Zał. do regulaminu - oświadczenie  Spotkanie integracyjne w Koszycach

  Fundacja Brama Karpat serdecznie zaprasza do zgłaszania chęci udziału w wyjeździe organizowanym w ramach projektu Platforma Społeczeństwa Karpackiego.

  Jest to kontynuacja prac rozpoczętych na lokalnych warsztatach przygotowujących do stworzenia platformy współpracy karpackich organizacji pozarządowych jak i dla nowych podmiotów.

  Fundacja Brama Karpat organizuje wyjazd na spotkanie międzyregionalne w Koszycach w dniach 2-3 października 2018 r. gdzie przedstawiciele organizacji społeczeństwa obywatelskiego ze Słowacji, Ukrainy, Polski i Węgier mogą się spotkać, porozmawiać o wynikach lokalnych warsztatów, mogą zmapować możliwości międzynarodowej współpracy i stworzyć ramy przyszłej współpracy.

  Zapraszamy do udziału w wyjeździe wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Polskich Karpat, liczba miejsc ograniczona.

  Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do udziału oraz wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia proszę kierować na adres mail: fundacja@bramakarpat.pl osoba do kontaktu: Jacek Skórka 609620565

  Więcej informacji:
  Inter-Regional Meeting
  Szczegółowy plan  Karpacki HUB

  Fundacja Brama Karpat zaprasza na dwudniowe spotkanie przygotowujące do stworzenia platformy współpracy karpackich organizacji pozarządowych.

  Warsztaty będą dobrym spotkaniem do wymiany poglądów oraz ofert produktów czy kierunków rozwoju ku wspólnej sprzedaży produktów oraz usług indywidualnie przez nas produkowanych

  W ramach projektu tworzenia nowego Karpackiego HUB'u zapewniamy:

  -warsztat rozwojowy mający na celu nawiązania i zacieśnianie współpracy pomiędzy organizacjami z terenu Karpat,

  -nocleg i wyżywienie,

  -spotkanie z inspirującą kulturą karpacką,

  -wieczorny koncert zespołu folkowego.

  . Spotkanie odbędzie się 16-17.09.2018 w Zajeździe pod Caryńska w Ustrzykach Górnych.

  Serdecznie zapraszamy zainteresowane organizacje do udziału oraz wcześniejsze zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach. Liczba miejsc ograniczona.

  Zgłoszenia proszę kierować na adres mail: fundacja@bramakarpat.pl
  osoba do kontaktu: Jacek Skórka 609620565

  Więcej informacji:
  Szczegółowy program spotkania  SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ - NA OBSZARZE LGD KRAJNA ZŁOTOWSKA

  realizowanej w ramach operacji pt. "Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Podmiot organizujący wizytę (Lider) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, we współpracy z partnerami projektu:
  1. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

  Więcej informacji:
  Sprawozdanie
  Fotorelacja  Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym na Węgry

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w wyjeździe studyjnym połączonym z konferencją międzynarodową. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu współpracy międzynarodowej "Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów".

  Wizyta studyjna odbędzie się na Węgrzech (obszar Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Körös Völgye) w dniach 13 - 17 września 2018r.

  Uzupełniony formularz zgłoszeniowy oraz klauzulę informacyjną należy dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną do siedziby Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w terminie do dnia 04.09.2018 do godz. 16 (liczy się data otrzymania pisma przez LGD).
  Adres pocztowy:
  Orelec 35,
  38-623 Uherce Mineralne,
  adres e-mail:
  a.sroka.zielonebieszczady@wp.pl

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń, jednakże pierwszeństwo będą miały osoby, które w Formularzu Zgłoszeniowym wskażą przynależność do grup defaworyzowanych na obszarze poszczególnych LGD.

  Więcej informacji:
  Regulamin wyjazdu studyjnego na Węgry organizowanego w ramach projektu współpracy międzynarodowej
  Formularz zgłoszeniowy
  Klauzula informacyjna  Dożynki Gminne Lutowiska 2018

  II Festiwal Filmów Karpackich

  24-26 sierpnia 2018 r.
  Majdan k. Cisnej (teren Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej)

  Więcej informacji:
  Program  Bieszczadzkie Święto Chmielu w Chmielu  Więcej informacji:
  Program  Szanowni Mieszkańcy,

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z partnerami: Lokalną Grupą Działania "Ziemia Przemyska", Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady oraz Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Körös Völgye, pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w warsztatach kulinarnych połączonych z degustacją. Warsztaty realizowane są w ramach projektu współpracy międzynarodowej "Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów".

  Warsztaty odbędą się w Karczmie "We młynie" przy Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych 17 sierpnia 2018r. o godz. 16:30.

  Bardzo prosimy o potwierdzenie chęci udziału do dnia 16 sierpnia 2018 r. do godz. 9:00 telefonicznie na numer 513 852 200 lub na adres e-mail: a.sroka.zielonebieszczady@wp.pl

  Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  Zachęcamy do udziału  NASZ KOŚCIÓŁEK

  Dzień Żubra Lutowiska 2018

  Smak na produkt - promocja i rozwój obszaru w zakresie turystyki, dziedzictwa i kulinariów

  Wynik naboru na stanowisko: Asystenta/ki Kierownika Biura LGD

  Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 18.07.2018 r. Komisja powołana Uchwałą nr 1 Zarządu LGD z dnia 02.07.2018 r w składzie:

  1. Małgorzata Gądela - Przewodniczący Komisji Konkursowej

  2. Marlena Błyskal - Członek Komisji Konkursowej

  3. Agnieszka Ciepluch - Członek Komisji Konkursowej

  w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD:
  Panią Adriannę Sroka.  Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym na teren powiatu złotowskiego

  Partner KSOW Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska wraz z Partnerami: Stowarzyszeniem LGD Krasnystaw PLUS, LGD Partnerstwo Kaczawskie, LGD "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, który zaplanowany jest w dniach 22-24 sierpnia 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu "Cztery podejścia jeden cel - wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Program wizyty przewiduje między innymi prezentację terenu, dobrych praktyk oraz planowanych projektów w zakresie produktu lokalnego, wizytę w lokalnym browarze, w Gospodarstwie Agroturystycznym Hawaje, warsztaty rękodzielnicze a także degustacja potraw tradycyjnych dla Krajny Złotowskiej. Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli Partnerów, reprezentujących trzy sektory, członków Zarządu, przedstawicieli Rad Programowych, Liderów lokalnych, młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

  Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie pod numerem:
  513 852 200.
  XVIII Święto Chleba

  SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ - W KRAINIE WYGASŁYCH WULKANÓW

  Sprawozdanie z wizyty studyjnej realizowanej w ramach operacji pt. "Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Podmiot organizujący wizytę (Lider) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, we współpracy z partnerami projektu:
  1. Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie"
  2. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

  Więcej informacji:
  Sprawozdanie
  Fotorelacja  SPRAWOZDANIE Z WIZYTY STUDYJNEJ - KRASNYSTAW

  Sprawozdanie z wizyty studyjnej realizowanej w ramach operacji pt. "Cztery podejścia jeden cel-wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Podmiot organizujący wizytę (Lider) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska, we współpracy z partnerami projektu:
  1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw Plus"
  2. Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"

  Więcej informacji:
  Sprawozdanie
  Fotorelacja  X KIERMASZ BOJKOWSKI

  Bieszczadzki Festiwal Sztuk w Czarnej

  Zapraszamy na III Bieszczadzkie Święto Pszczoły  Więcej informacji:
  Program
  Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody w Dwerniku
  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
  w związku z wykonywaniem zadań przez
  Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady"

  W dniu 25 maja br. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

  Przywołane przepisy wprowadzają wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Jednocześnie nakazują one poinformowanie zapewnienie informacji w zakresie wszelkich operacji na danych osobowych, które przetwarza każdy z administratorów.

  Dlatego wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1) - dalej jako: RODO uprzejmie informujemy, że:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" , Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne, NIP:689-122-32-06, REGON: 180378523, KRS: 0000314427 , e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

  2) Kontakt w zakresie ochrony danych osobowych:

  We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się z  Biurem LGD - e-mail:  lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 513 852 200.

  3) Jak weszliśmy w posiadanie Pani/Pana danych osobowych?

  Dane uzyskaliśmy w związku z członkostwem osób fizycznych w stowarzyszeniu LGD "Zielone Bieszczady", realizacją projektów, wdrażaniem LSR, czy też doradztwa, które świadczyliśmy dla osób fizycznych, jak również w związku z udziałem w spotkaniach i szkoleniach, wizytach studyjnych, które realizowaliśmy. W określonych sytuacjach mogła to być również korespondencja kierowana od osób fizycznych, która w związku określonymi czynnościami skutkowała przysporzeniem danych osobowych administratorowi.

  Więcej informacji:
  Informacja RODO  Szanowni Mieszkańcy!

  Miło jest nam poinformować, że wszystkie złożone przez nas wnioski w I półroczu 2018 roku uzyskały pozytywną opinię komisji konkursowych i będą sukcesywnie realizowane. Poniżej przedstawiamy krótką informację o projektach, które wspierają realizację zadań określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady".

  Więcej informacji:
  Nowe projekty  Konkurs na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD

  (Data publikacji: 4.07.2018r.)

  Konkurs na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD

  Miejsce pracy:
  Biuro Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"
  Orelec 35,
  38-623 Uherce Mineralne

  Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Biurze LGD, w dni robocze w godzinach 9.00 - 15.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta/ki Kierownika Biura LGD „Zielone Bieszczady” na podany adres: Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
  Orelec 35
  38-623 Uherce Mineralne

  w terminie do dnia 12 lipca 2018 roku do godziny 15.00.

  Aplikacje niekompletne oraz aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
  Informacje o zakwalifikowaniu się Kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną przesłane do zainteresowanych telefonicznie oraz elektronicznie w ciągu dwóch dni od zakończenia pierwszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, czyli po weryfikacji dokumentów złożonych przez Kandydatów.

  Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" (www.lgd-zielonebieszczady.pl)

  Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 513 852 200

  Więcej informacji:
  Konkurs na stanowisko asystenta  Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym
  na teren powiatu jaworskiego i złotoryjskiego - Kraina Wygasłych Wulkanów

  (Data publikacji: 3.07.2018r.)

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z Partnerami (Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS, LGD Partnerstwo Kaczawskie, LGD Krajna Złotowska) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie", który zaplanowany jest w dniach 10-12 lipca 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu "Cztery podejścia jeden cel - wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Program wizyty przewiduje między innymi prezentację terenu, dobrych praktyk oraz planowanych projektów w zakresie produktu lokalnego, wizytę w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie oraz warsztaty z przedstawicielami LGD - Plusy i minusy partnerstwa lokalnego, Animacja lokalna i narzędzia wykorzystane w procesie aktywizacji mieszkańców. Oprócz tego zaplanowano również m.in. wizytę w Ziołowej Zagrodzie Edukacyjnej w Rzeszówku oraz w wiosce tematycznej "Wioska piasku i kamienia" w Czaplach.

  Zaproszenie skierowane jest do przedstawicieli Partnerów, reprezentujących trzy sektory, członków Zarządu, przedstawicieli Rad Programowych, Liderów lokalnych, młodzieży oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

  Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie pod numerem:
  513 852 200.


  Więcej informacji:
  Zaproszenie


  Zapraszamy na XVII Powojenne Targi Końskie w Lutowiskach
  Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2

  Zachęcamy osoby w wieku od 15 do 29 r.ż. do udziału w projekcie pt. "Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2"

  Więcej informacji:
  Plakat
  Ulotka  Informacja o realizowanej operacji
  (data publikacji: 20.06.2018 r.)

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska rozpoczęło realizację operacji pn. "Cztery podejścia jeden cel - wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Operacja jest realizowana na obszarze 4 województw (w tym województwo wielkopolskie - obszar Partnera KSOW) w partnerstwie ze:

  • Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Krasnystaw PLUS" - województwo lubelskie,
  • Stowarzyszeniem "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" - województwo dolnośląskie,
  • Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" - województwo podkarpackie.


  Więcej informacji:
  Cztery podejścia jeden cel  Zaproszenie do udziału w wyjeździe studyjnym na teren powiatu krasnostawskiego
  (data publikacji: 18.06.2018 r.)

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wraz z Partnerami (Stowarzyszenie LGD Krasnystaw PLUS, LGD Partnerstwo Kaczawskie, LGD Krajna Złotowska) serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w trzydniowym wyjeździe studyjnym na obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, który zaplanowany jest w dniach 26-28 czerwca 2018 roku. Wyjazd realizowany jest w ramach projektu "Cztery podejścia jeden cel - wypracowanie innowacyjnych mechanizmów współpracy z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i historycznego obszarów LGD".

  Program wizyty przewiduje między innymi prezentację terenu, dobrych praktyk oraz planowanych projektów w zakresie produktu lokalnego, wizytę w lokalnej serowni oraz warsztaty serowarskie, warsztaty kulinarne - pieczenie cebularzy lubelskich, warsztaty z mieszanek ziołowych, a także warsztaty pt. Qest jako forma odkrywania dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Oprócz tego zaplanowano również wizytę w stadninie koni czystej krwi arabskiej.

  Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są telefonicznie pod numerem:
  513 852 200.


  Więcej informacji:
  Zaproszenie  Komunikat!

  Uprzejmie informujemy, że dnia 01 czerwca 2018 r. (piątek) biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne.  Szanowni Mieszkańcy

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego wraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie realizuje projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu. W ramach realizacji ww. projektu będą realizowane spotkania informacyjno-instruktażowe w trakcie, których zostanie przedstawiona koncepcja funkcjonowania Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu w zakresie wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa podkarpackiego w zakupie usług rozwojowych od instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców świadczących proinnowacyjne usługi doradcze.

  Więcej informacji:
  Szczegóły  Komunikat: zmiana siedziby głównej

  Informujemy, iż z dniem 1 maja 2018 roku zmianie uległ adres siedziby Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady", nowy adres to Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne oraz telefon kontaktowy do siedziby głównej lgd: 513 852 200.  Polecamy szkolenie pt.
  "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa"

  W załączeniu przesyłam Państwu zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla m.in. stowarzyszeń, klubów i fundacji z terenu województwa podkarpackiego dotyczące udziału tych organizacji w procesie stanowienia prawa. Fundacja Fundusz Współpracy wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich realizuje na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów projekt pt. "Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa". Są to działania skierowane do organizacji wiejskich i z małych miast współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój.

  Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

  Więcej informacji:
  Strona internetowa
  Zaproszenie  KOMUNIKAT

  Szanowni Państwo,

  W związku z przeprowadzką biura Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" z Ustrzyk Dolnych do Orelca (gmina Olszanica, powiat leski) biuro główne i terenowe nie będzie dostępne dla petentów w dniach 01.05 do 04.05.2018.
  W sprawach pilnych proszę o kontakt pod numerem telefonu: 693846731.

  Nowy adres siedziby głównej: to budynek byłej szkoły w Orelcu, Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne.  Zapraszamy na Targi Ogrodnicze "Wiosna w ogrodzie"
  Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" serdecznie zaprasza potencjalnych beneficjentów (przedsiębiorców) z terenu gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Solina, Sanok, Tyrawa Wołoska i Ustrzyki Dolne zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania:

  * tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

  do udziału w szkoleniu dotyczącym zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie  KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X - 2018
  Trwa nabór wniosków!!!

  Fundacja Bieszczadzka- Ośrodek Działaj Lokalnie, ogłosiła kolejną edycję Programu Działaj Lokalnie.

  W X edycji Programu "Działaj Lokalnie -2018" wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

  Więcej informacji:
  KONKURS DZIAŁAJ LOKALNIE X - 2018  UWAGA!
  Spotkanie informacyjne "Wsparcie finansowe dla sektora MŚP"

  W dniu 12 kwietnia 2018 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22odbędzie się spotkanie dotyczące rozwoju regionu Bieszczad.

  Podczas spotkania działać będzie punkt informacyjny w ramach, którego udzielane będą szczegółowe informacje na temat pożyczek:

  STANDARDOWEJ - do 300 000,00 dla wszystkich MŚP z woj. podkarpackiego.

  NA ROZWÓJ TURYSTYKI w ramach projektu "PRZEDSIĘBIORCZA POLSKA WSCHODNIA - TURYSTYKA" - dla przedsiębiorców działających w branży turystycznej i okołoturystycznej.

  Więcej informacji:
  http://www.bieszczadzki.pl/aktualnosc-2584-wsparcie_finansowe_dla_sektora_msp.html  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 7/2018

  w zakresie: Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
  Przedsięwzięcie: 1.2.1 Tworzenie podmiotów gospodarczych wykorzystujących współpracę podmiotów lokalnych (limit środków - 500 000,00 zł).  Dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej,

  przy współudziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, poniżej zamieszczamy informację na temat aktualnych naborów prowadzonych w ramach realizowanych projektów. Zebrane dane dotyczą zarówno osób młodych, jak i osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa podkarpackiego. Zestawienia dodatkowo wskazują możliwy, maksymalny poziom dofinansowania.

  W przypadku dodatkowych pytań można kontaktować się w sposób bezpośredni, telefoniczny bądź e-mailowy z Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich.

  Więcej informacji:
  Plik 1
  Plik 2  Zachęcamy osoby z branży turystycznej

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców pogranicza PL-SK, w tym przewodników turystycznych, pracowników informacji turystycznejdo skorzystania z bezpłatnych,terenowych warsztatów szkoleniowych. Podczas warsztatów lokalnym liderom turystyki, zostanie zaprezentowany nowy transgraniczny produkt turystyczny.

  Przedsięwzięcie realizowane w ramach mikroprojektu pt. "Szlakiem obiektów UNESCO na pograniczu polsko-słowackim"w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 przez Województwo Podkarpackie.

  Zachęcamy do lektury załączonych materiałów.

  Więcej informacji:
  https://podkarpackie.pl/index.php/turystyka/projekty-pl-sk/unesco/5894-zaproszenie-do-udzialu-w-terenowych-warsztatach-szkoleniowych-w-dniach-13-15-kwietnia-2018  Uwaga wnioskodawcy - zmiana zasad konkurencyjnego trybu wyboru ofert!

  Zmiana Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020 - podniesienie progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro

  W dniu 6 lutego 2018 r. pod poz. 311 w Dzienniku Ustaw została opublikowana USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

  Ustawa ta w Art. 3 zmienia ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Zmiany te dotyczą między innymi podniesienia progu stosowania trybu konkurencyjnego od kwoty powyżej 30 tys. euro.

  USTAWA z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 311) wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej opublikowania, tj. 21 lutego 2018 r.

  Zachęcamy do lektury załączonych materiałów.

  Więcej informacji:
  Prezentacja
  (źródło: http://ksow.pl/news/entry/13131-viii-posiedzenie-grupy-tematycznej-do-spraw- pode.html)
  Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie płatności
  Rozporządzenie w sprawie wyboru wykonawcy
  Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń
  Instrukcja wypełniania wniosku o nadanie uprawnień
  Wniosek o nadanie/reset uprawnień  Zaproszenie na szkolenie RODO w NGO!

  Zapraszamy 4 kwietnia 2018 do Ustrzyk Dolnych na szkolenie z ochrony danych osobowych w organizacjach pozarządowych - RODO w NGO!

  Więcej informacji:
  Zaproszenie
  Formularz zgłoszeniowy (.pdf)
  Formularz zgłoszeniowy (.docx)  "Środowiskowa profilaktyka uzależnień"

  Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu pn. "Środowiskowa profilaktyka uzależnień" w dniach 23-25 kwietnia 2018 r. w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie.

  Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się profilaktyką uzależnień, pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą, a szczególnie z osobami mającymi trudności w przystosowaniu społecznym. Pracownicy placówek wsparcia dziennego, psychologowie, pedagodzy, pracownicy socjalni, realizatorzy szkolnych programów profilaktycznych.

  Program "Środowiskowa profilaktyka uzależnień" jest rekomendowanym, autorskim programem Ireneusza Siudema, Anny Siudem, powstałym bazie koncepcji działań Towarzystwa Kuźnia, udoskonalanym od 1987 roku. Podstawowym celem programu jest ograniczenie u dzieci w wieku końca szkoły podstawowej, gimnazjum i początkowych klas szkół średnich, zagrożonych patologiami społecznymi, rozwoju patologicznych postaw i zachowań aspołecznych, ze szczególnym uwzględnieniem używania środków psychoaktywnych.

  Więcej informacji:
  Program szkolenia
  Formularz zgłoszeniowy
  http://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/srodowiskowa-profilaktyka-uzaleznien,21  UWAGA WNIOSKODAWCY! - ważna informacja na temat naborów nr 4,5 i 6/2018

  Ze względu na pojawiające się pytania dotyczące ogłoszonych naborów nr 4,5i 6 z zakresu: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zwraca uwagę potencjalnych wnioskodawców na niekomercyjny i ogólnodostępny charakter infrastruktury tworzonej w zakresie tych naborów.

  Na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawił się dokument dotyczący najczęściej zadawanych pytań. Z dużego zbioru pytań i odpowiedzi prosimy o szczególne zapoznanie się z pytaniami dotyczącymi rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, które LGD zebrała w osobny dokument (zał. 1). Przed przystąpieniem do opracowania wniosku zalecamy zapoznanie się z materiałami ze spotkań szkoleniowo-informacyjnych organizowanych w każdej gminie członkowskiej w zakresie ogłoszonych naborów wniosków (zał. 2 i 3).

  Do pobrania:
  pytaniai odpowiedzi ze strony ARiMR dotyczące przedmiotowego naboru
  (źródło: http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/dzialanie-19-leader/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc/najczesciej-zadawane-pytania.html);


  "Kobiety na start!"

  Szanowni Państwo!

  Stowarzyszenie Park Inicjatyw oraz firma AMD GROUP Michał Drymajło rozpoczęła realizację projektu pn. "Kobiety na start!".

  W projekcie mogą wziąć udział osoby, które:
  * są w wieku powyżej 29 lat (mają ukończony 30 r.ż.);
  * zamieszkują województwo podkarpackie w jednym z powiatów: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, niżański, przemyski ziemski, przeworski, strzyżowski, leski (w rozumieniu przepisów KC);
  * posiadają status osoby pozostającej bez pracy, tj. są bezrobotne lub bierne zawodowo,
  * posiadają niskie i wyższe kwalifikacje.

  Uczestnikom projektu zapewniamy:
  * 5 - miesięczne staże zawodowe - stypendium stażowe w wysokości 1280,66 zł brutto/mc,
  * szkolenia zawodowe i komputerowe ze stypendium szkoleniowym,
  * zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  * zwrot kosztów opieki nad dziećmi/osobami zależnymi,
  * materiały szkoleniowe oraz catering podczas zajęć,
  * indywidualne konsultacje z trenerem rozwoju kariery,
  * indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
  * warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
  * wsparcie pośrednika pracy.

  W razie ewentualnych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt:
  * telefoniczny: 882 870 003,
  * mailowy: a.kalandyk@amd-group.pl,
  * bezpośredni z Biurem Projektu czynnym codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-16.00:

  Biuro projektu "Kobiety na start!"
  AMD Group Michał Drymajło

  ul. J. Piłsudskiego 34 (C.H. EUROPA II - 4 piętro) 35-001 Rzeszów

  Więcej informacji:
  Plakat  Zachęcamy organizacje do składania wniosków
  w ramach ogłoszonego konkursu

  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO). Termin składania ofert: od 1 marca 2018 r. do 29 marca 2018 r. do godziny 16:15.

  Oferty o dofinansowanie zadań w ramach można składać w ramach jednego z czterech Priorytetów:

  1. Priorytet Małe inicjatywy;
  2. Priorytet Aktywne społeczeństwo;
  3. Priorytet Aktywni obywatele;
  4. Priorytet Silne organizacje pozarządowe

  Wysokość wnioskowanej dotacji:

  w Priorytetach 2-4 od 20 tys. zł do 400 tys. zł, w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 200 tys. zł

  w Priorytecie 1, od 20 tys. do 1 mln zł , w tym wysokość dotacji przeznaczonej na realizację w poszczególnych latach może wynosić maksymalnie 500 tys. zł

  Czas realizacji zadania:
  * w przypadku Priorytetów 2-4:

  od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy),
  * w przypadku Priorytetu 1:

  od 1 kwietnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. (do 20 miesięcy). W ramach Priorytetu 1 istnieje jedynie możliwość realizacji zadań dwuletnich.

  Więcej informacji:
  http://fio.niw.gov.pl/  "Przełam barierę - zbuduj swoją karierę!"

  Firma HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik

  zaprasza do wzięcia udziału w projekcie "Przełam barierę - zbuduj swoją karierę!".

  Okres realizacji projektu: 01.02.2018r. - 31.05.2019r.  Więcej informacji:
  Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik  PREFERENCYJNE POŻYCZKI NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI!

  Szanowni Państwo,

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi aktualnych możliwości dofinansowania rozwoju działalności gospodarczej poniżej informujemy o możliwości skorzystania z oferty Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. 

  Informacje na temat projektów i ich zasad udziela:
  Agencja Rozwoju Regionalnego "MARR" S.A. w Mielcu - Pośrednik Finansowy w województwie podkarpackim.
  ul. Chopina 18, 39-300 Mielec
  Zespół Funduszu Pożyczkowego:
  Tel.:
  17/ 788 18 59
  17/ 788 18 62
  17/ 788 18 65
  17/ 788 18 61

  Więcej informacji:
  pożyczki
  http://www.marr.com.pl/  Podsumowanie warsztatu refleksyjnego

  W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej - do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczne nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017r.) Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady", w dniu 16 lutego 2018r. w Orelcu przeprowadziła warsztat refleksyjny, którego celem była bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmian w otoczeniu LSR.

  Podczas warsztatu, podjęto dyskusję w oparciu o następujące zagadnienia:

  - realizacji finansowej i rzeczowej LSR,
  - jakości wybieranych projektów,
  - adekwatności kryteriów,
  - zmianspołeczno - gospodarczych,
  - przydatności wskaźników,
  - naborów dla beneficjentów.

  W trakcie warsztatów, zostały szczegółowo przedstawione działania i inicjatywy podejmowane przez LGD w 2017 roku oraz została przeprowadzona dyskusjawraz z wypełnieniem ankiety dotyczącej ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady".

  Dziękujemy wszystkim za przybycie i udział w warsztacie refleksyjnym.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja
  Materiały dotyczące realizacji LSR  Ogłoszenia o naborach 4, 5 i 6/2018!

  Data publikacji 23.II.2018 r.

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2018
  w zakresie:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  Przedsięwzięcie: 2.1.1 Budowa, rozbudowa i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (limit środków - 810 000,00 zł).

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018
  w zakresie:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  Przedsięwzięcie: 2.1.4 Budowanie funkcjonalnej sieci szlaków turystyki pieszej, konnej i rowerowej, Nordic Walking oraz tras narciarskich (limit środków - 30 000,00 zł).

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 6/2018
  w zakresie:  Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
  Przedsięwzięcie: 2.2.1 Budowa, remont, modernizacja i wyposażenie obiektów publicznych i społeczno-kulturalnych (limit środków - 560 000,00 zł).

  Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się:
  http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

  Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD.  Zachęcamy organizacje do składania wniosków
  w ramach ogłoszonych konkursów
  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

  Szanowni Mieszkańcy,

  dnia 13 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację w roku 2018 zadań publicznych Województwa Podkarpackiego z zakresu:

  - przeciwdziałania narkomanii (Uchwała Nr 397 / 8371 / 18 z dnia 13 lutego 2018r.).

  oraz

  - przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Uchwała Nr 397 / 8372 / 18 z dnia 13 lutego 2018r.)


  Termin składania wniosków przez podmioty uprawnione w ramach ww. otwartych konkursów ofert upływa dnia 12 marca 2018 r.

  Bliższych informacji udziela Pan

  Łukasz Kosiba

  Kierownik

  Oddziału Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy

  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

  tel. 017 747 06 13

  email: l.kosiba@rops.rzeszow.pl  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

  Szanowni Członkowie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" zapraszamy na Walne Zebranie Członków dnia 16.02.2018 na godz. 9.00 do świetlicy wiejskiej w Orelcu (gm. Olszanica).

  Szczegóły w załączeniui:
  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków  Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne dla organizacji pozarządowych w gminie Solina

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza wszystkie ngo zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach działania: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (projekt grantowy).

  Wkrótce informacje na temat spotkań w pozostałych gminach członkowskich.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie na spotkanie szkoleniowo-aktywizacyjne  Zachęcamy organizacje do składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie

  Szanowni Mieszkańcy,

  Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych określonych w Wojewódzkim Programie Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

  Konkurs ma na celu wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych na terenie województwa podkarpackiego, wynikających z zapisów Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016 - 2023.

  Adresatem konkursu mogą być organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 t.j.).

  O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej.

  Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lutego 2018 r.

  Adresy dla przedkładających oferty:

  Listownie:

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  ul. Hetmańska 9
  35-045 Rzeszów

  Osobiście:

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie
  ul. Hetmańska 9
  35-045 Rzeszów

  Sekretariat - pok. nr 301 /III piętro/ poniedziałek - piątek w godz. 7.30

  Więcej informacji:
  http://rops.rzeszow.pl/190-aktualne-konkursy-ofert/1148-aktualne-konkursy-ofert
  Źródło:
  http://rops.rzeszow.pl/  Zapraszamy do zgłaszania opinii na temat realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady"

  W związku ze zobowiązaniem LGD do przeprowadzania każdego roku ewaluacji wewnętrznej, tj. do monitorowania i ewaluacji realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (Wytyczna nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 18 sierpnia 2017 r.)zapraszamy do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma na celu zebranie opinii społeczności lokalnej na temat wdrażanej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność.

  Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie dotyczące w/w zagadnienia, które obędzie się 16.02.2018 r., w miejscowości Orelec, w budynku świetlicy wiejskiej.

  Naszym zdaniem dobra komunikacja jest podstawą do zapewnienia jawności i przejrzystości działań LGD "Zielone Bieszczady". Plan komunikacji służy nie tylko zaplanowaniu narzędzi komunikacyjnych, ale też identyfikacji bieżących problemów, zwiększa poziom współpracy partnerskiej i zaangażowania partnerów oraz interesariuszy LGD. Jest kluczowym elementem przyjętej przez LGD procedury monitoringu i ewaluacji, bowiem tylko jego efektywność może gwarantować osiągnięcie założonych celów.

  Do pobrania
  ANKIETA - Ewaluacja wewnętrzna LSR (*.pdf)
  ANKIETA - Ewaluacja wewnętrzna LSR (*.docx)
  Zaproszenie i program spotkania refleksyjnego 16.02.2018
  Materiały dotyczące realizacji LSR  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
  serdecznie zaprasza na
  robocze spotkanie
  wszystkich przedsiębiorców działających w branży zielarskiej.

  Spotkanie jest organizowane z uwagi na intensywne prace prowadzone przez LGD "Zielone Bieszczady" nad projektem przedkładanym w ramach działania pn. "Sieciowanie przedsiębiorstw" finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

  Program przewiduje m.in. dyskusję nad możliwymi oraz oczekiwanymi formami wsparcia przedsiębiorców branży zielarskiej.

  Termin, godzina: 29.01.2018 r. (poniedziałek) godzina 10:00
  Miejsce: Biuro LGD "Zielone Bieszczady".


  Więcej informacji:
  Zaproszenie i program  Porozumienie na rzecz grup defaworyzowanych podpisane uroczyście.

  16 stycznia br. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych odbyło się szkolenie dla grup defaworyzowanych, którego jednym z elementów było uroczyste podpisanie porozumienia na rzecz grup defaworyzowanych w szczególności ze względu na dostęp do rynku pracy i/lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przypomnijmy, iż początki działań LGD "Zielone Bieszczady" na rzecz tych grup sięgają 2015 roku, czyli etapu opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR).

  Więcej informacji:
  Więcej informacji
  Fotorelacja  Spotkanie informacyjne "Fundusze europejskie na rozpoczęcie działalności gospodarczej"

  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o dotacje i pożyczki na start firmy.

  Spotkanie odbędzie się:

  Ustrzyki Dolne - 24 stycznia 2018 r., godz. 10:00 - Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych, ul. Mikołaja Kopernika 1, sala konferencyjna

  Więcej informacji:
  http://ustrzyki-dolne.pl/aktualnosc-2899-spotkanie_informacyjne_fundusze.html  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
  serdecznie zaprasza na:
  Szkolenie dla grup defaworyzowanych

  Termin: 16.01.2018 r.
  Miejsce: sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych, ul. Kopernika 1.

  Więcej informacji:
  Ramowy program szkolenia  Uwaga!
  Prawie 350 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Ustrzyki Dolne.

  Burmistrz Ustrzyk Dolnych ogłasza otwarte konkursy ofert na realizacje zadań publicznych w roku 2018 w następujących siedmiu obszarach wynikających z Programu współpracy gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi.
  Do rozdysponowania jest prawie 350 tysięcy złotych!

  Obszary zadań publicznych:
  1. Nauka, Edukacja, Oświata i Wychowanie
  2. Upowszechnianie kultury
  3. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii
  4. Kultura fizyczna i sport
  5. Turystyka
  6. Aktywizacja i integracja osób w wieku emerytalnym w życiu społecznym
  7. Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

  Termin realizacji wyżej wymienionych zadań obejmuje okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

  Termin składania ofert ustala się na okres od 5 stycznia 2018r. do 26 stycznia 2018r.

  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego (Kopernika 1, 38-700 Ustrzyki Dolne, sekretariat) lub przesłać na wskazany adres korespondencyjny (liczy data wpływu do Urzędu Miejskiego) z dopiskiem "OTWARTY KONKURS OFERT". Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30 dni od dnia zakończenia składania ofert.  Komunikat

  Uprzejmie informujemy, że dnia 22 grudnia 2017 r. (piątek) biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie czynne do godz. 12:00.

  Jednocześnie informujemy, iż dnia 02 stycznia 2018 r. (wtorek) biuro LGD "Zielone Bieszczady" będzie nieczynne.  Data: 18.12.2017 r.
  Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)

  Przedkładamy do konsultacji społecznych aktualizację zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z potrzebą aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014 - 2020, rozpoczyna proces konsultacji społecznych mających na celu dokonanie zmian w wyżej przywołanym dokumencie.

  Korekta niektórych treści LSR jest związana:
  - z wejściem w życie Wytycznej Nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020,
  - z interpretacją ARiMR (w uzgodnieniu z MRiRW) informującą, że LGD które miały zarezerwowane środki dla poddziałania 19.3 w wysokości 2% powinny zaktualizować LSR do wysokości 5% środków określonych w umowie ramowej na poddziałanie 19.2.,
  - ze zmianą zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
  - z wnioskami z pracy Grupy Roboczej ds. LSR,
  - z wnioskami ze spotkania z przedstawicielami gmin członkowskich (14.11.2017),
  - z wnioskami ze spotkania partnerów w sprawie realizacji wspólnego projektu współpracy (24.11.2017),
  - a także z wnioskami z przeprowadzonych w październiku br. konsultacji społecznych.

  Ponadto w treści LSR dokonano korekt oczywistych omyłek pisarskich, nie ingerując w zasadniczy zakres merytoryczny dokumentu.

  Zgodnie z "Procedurą aktualizacji LSR" możliwość składania uwag, wniosków i propozycji zmian w zapisach LSR mają wszyscy członkowie LGD, jej organy, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego jak również mieszkańcy naszego obszaru. Wobec powyższego zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie swoich uwag na "Formularzu aktualizacji LSR" w terminie do dnia 27.12.2017 r.  Propozycję zmian Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowaną przez Zarząd LGD znajdą Państwo w załącznikach poniżej.

  Lokalna strategia rozwoju - propozycja zmian
  Formularz aktualizacji LSR  DOTACJE NA START!

  Szanowni Państwo,

  W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi kolejnych konkursów na podejmowanie działalności gospodarczej lub rozwój już istniejących firm przypominamy, iż Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" nie planuje kolejnych naborów tym zakresie. Takie konkursy były przeprowadzone na przełomie 2016 i 2017 roku. Wnioski, które zostały wybrane do dofinansowania przekazaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji i podpisania umów, proces ich weryfikacji w Departamencie PROW rozpoczął się niedawno. Kolejnych naborów w tym zakresie nie mamy w planie, tj. harmonogramie naborów wniosków. W przypadku wystąpienia rezerw będziemy Państwa informować o ewentualnym kolejnym konkursie, nastąpi to jednak najszybciej końcem 2018 roku lub początkiem 2019 i będą to tylko nabory z "oszczędności".

  Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie www i fb.

  Poniżej informacje o innych konkurach dotacyjnych, które z pewnością zainteresują kandydatów na przedsiębiorców.

  Więcej informacji::
  Dotacje na start
  Otwarcie Klubu z Pasją

  LW ostatnią sobotę 9.12.2017 miało miejsce uroczyste otwarcie Klubu z Pasją. Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych we współpracy z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" tym wydarzeniem zakończyły realizację inicjatywy w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017". Efektem czego było powstałe w piwnicach świetlicy wiejskiej na Brzegach Dolnych klub, który niewątpliwie jest miejscem integracji i rozwijania zainteresowań mieszańców Brzegów Dolnych i sympatyków.

  Pozytywnie Zakręconym Mieszkańcom Brzegów Dolnych życzymy dalszych pomysłów i sił w dążeniu do ich realizacji.

  Więcej informacji::
  Fotorelacja

  "Projekt dofinansowany z dotacji przyznanej ze środków konkursu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017", który realizowany jest w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, nadzorowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Regionalnych Operatorów: Fundusz Lokalny SMK, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszanie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskie", Lokalną Grupę Działania "TRYGON- Rozwój i Innowacja""  Zaproszenie
  na konferencję Open Space
  "Od indywidualności do społeczności"


  Zaproszenie  Zapraszam do Ustrzyk Dolnych 17 grudnia na
  Jarmark Bożonarodzeniowy
  Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działań:

  - zachowanie dziedzictwa lokalnego (projekt grantowy),
  - rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (projekt konkursowy),

  do udziału w spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych dotyczących zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej; w szczególności przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

  Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową. Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 13 471 1820 lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl.

  Więcej informacji::
  Program spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych  Polecamy projekt pt. "Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"

  Projekt jest realizowany przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Podkarpacką Agencję Konsultingowo Doradczą Spółka z o.o. wraz z partnerami: Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego oraz Tarnobrzeską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.5 Wspieranie rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie, na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie.

  Obszar realizacji Projektu to: miasto Krosno, powiat jasielski, krośnieński, sanocki, brzozowski, leski i bieszczadzki. Dopuszcza się możliwość udziału do 20% uczestników/czek projektu (osób fizycznych i osób prawnych) spoza obszaru realizacji Projektu.

  W ramach projektu, do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

  Więcej informacji::
  Plakat
  http://www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp  Spotkanie szkoleniowo-informacyjne dla Gmin Członkowskich - podsumowanie.

  14 listopada br miało miejsce spotkanie szkoleniowo-informacyjne zorganizowane przez Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" dla Gmin Członkowskich, w którym udział wzięli gospodarze samorządów wraz z pracownikami działów projektów oraz inwestycji. Głównym tematem było przedstawienie zmian w przepisach dotyczących wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020 mających wpływ na planowane nabory wniosków.

  Więcej informacji::
  Podsumowanie
  http://www.pakd.pl/owes/podkarpacki-osrodek-wsparcia-ekonomii-sp
  Fotorelacja  II Podkarpackie Forum Obywatelskie - podsumowane!

  W dniu 18 listopada 2017 r. przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uczestniczyły w II Podkarpackim Forum Obywatelskim organizowanym w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Reprezentowały zarówno naszą LGD poprzez stoisko informacyjno-promocyjne, a także Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych, której LGD od lutego 2016 roku przewodniczy. Wzięły udział w szkoleniu pn.: "Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego w świetle nowych przepisów", przysłuchiwały się wystąpieniom i dyskusji podczas panelu pt. "Współpraca międzysektorowa - jaka jest a jaka powinna być?". Myślą przewodnią spotkania była wymiana wiedzy, doświadczeń oraz wzmocnienie motywacji do dalszych wspólnych działań organizacji pozarządowych i samorządów.

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym podsumowaniem spotkania oraz fotorelacją::
  Źródło: www.podkarpackie.pl
  Fotorelacja  Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża" przetarta!

  W ostatnich dniach odbyło się uroczyste przejście ścieżką przyrodniczą "U Źródeł Strwiąża". Nadmienić trzeba, iż utworzenie ścieżki to jedna z 14 związanych z edukacją przyrodniczą inicjatyw w Bieszczadach, które składają się na projekt pt. Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju" (nazywanego popularnie programem "Ekologiczne Inicjatywy Obywatelskie"), a realizowany przez Fundację Bieszczadzką.

  Więcej informacji:
  Podsumowanie
  Fotorelacja  Zaproszenie na szkolenie pt. "Rozliczanie projektów" dla bieszczadzkich ngo i grup nieformalnych

  Grupa Inicjatywna na rzecz bieszczadzkich NGO wraz z Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" zapraszają wszystkich zainteresowanych na szkolenie pt. "Rozliczenie projektów". Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do członków grup nieformalnych i bieszczadzkich organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych. Celem spotkania jest podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie rozliczania dotacji.

  Miejsce spotkania: Hala sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19 a, 38-700 Ustrzyki Dolne)

  Data spotkania: 28.11.2017 r.

  Godziny szkolenia: 9.00 - 17.00

  Ze względu na ograniczaną liczbę miejsc prosimy osoby zainteresowane o zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu do dnia 27.11.2017 r. do godz. 12.00 pod numerem telefonu 13-471-18-20  lub  e-mailowo: lgdzielonebieszczady@wp.pl

  Ponadto przypominamy, iż w ramach projektu prowadzimy porady w zakresie doradztwa księgowego, prawnego, coachingu  oraz porady w zakresie współpracy. Osoby chętne proszone są o wcześniejsze umówienie się na dokładny termin pod numerem telefonu 13-471-18-20.  II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych już za nami!

  "Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym" (Ghandi) - tymi słowami Pani Iwona Woch - Przewodnicząca Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych rozpoczęła II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych 29.10.2017 r. na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych.

  Forum w założeniu jest miejscem spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych, okazją do wymiany doświadczeń, omówienia aktualnych problemów sektora pozarządowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczeń zaproszonych gości. W tym roku stoiska informacyjno - promocyjne przygotowało ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych aktywnie działających w regionie, a w samym forum wzięło udział blisko 40 podmiotów. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania był wolontariat.

  Więcej informacji:
  Podsumowanie
  Fotorelacja  Jesień w Bieszczadach przyciąga gości - wizyty lokalnych grup działania na naszym obszarze.

  Na przełomie września i października 2017 r. gościliśmy na obszarze LGD "Zielone Bieszczady" przedstawicieli LGD z trzech województw: Lokalną Grupę Działania Sandry Brdy z Chojnic (woj. pomorskie), Lokalną Grupę Działania "Z tradycją w nowoczesność" z Jarosławia (woj. podkarpackie), Lokalną Grupę Działania "Morawskie Wrota" z Gorzyc (woj. podkarpackie) oraz Lokalną Grupę Działania "Razem na Piaskowcu" z miejscowości Mirzec Stary (woj. świętokrzyskie).

  Tematyka tych wizyt studyjnych była bardzo różnorodna, jednak celem przewodnim było wzmocnienie współpracy, wymiana doświadczeń, poznanie dobrych praktyk z zakresu realizowanych projektów przy wsparciu środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i innych źródeł zewnętrznych.

  Więcej informacji:
  Wspólne wizyty
  Fotorelacja

  Program szczegółowy


  Wizyta studyjna dla rolników i przedsiębiorców za nami!

  Mnóstwo nowych doświadczeń i setki przejechanych kilometrów. Tak jednym zdaniem można podsumować wizytę studyjną, która miała miejsce 19-20 października br. Celem wizyty było poznanie skutecznych i interesujących sposobów działania na obszarze LGD Bialskopodlaskiej oraz LGD "Krasnystaw PLUS" zmierzających do lepszej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Zielone Bieszczady".

  W wyjeździe na Lubelszczyznę udział wzięli nasi rolnicy i przedsiębiorcy, w tym właściciele obiektów noclegowych i gastronomicznych z terenu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady". Uczestnicy mieli okazję odwiedzić:

  - Manufakturę Cieleśnica (www.cielesnica.com, Cieleśnica, Gmina Rokitno, właścicielem jest Pani Barbara Chwesiuk - Laureatka XVII edycji Konkursu Sposób na Sukces) - zapoznanie się z procesem tworzenia przetworów domowych (soki, syropy, herbaty, suszone mieszanki ziołowe). Poznanie strategii marketingowej oraz historii Manufaktury Cieleśnica.

  - Gospodarstwo Ekologiczne Państwa Doroty i Jerzego Moń (Krupe Gmina Krasnystaw, Gospodarstwo zostało wyróżnione w XVII edycji Konkursu Sposób na Sukces. Właściciele zajmują się głównie produkcją wysokiej jakości serów podpuszczkowych, które posiadają certyfikat zgodności PLEKO-07-04210) - degustacja serów, prezentacja procesu powstawania oraz dojrzewania serów, prelekcja na temat obowiązujących przepisów prawa.

  - Warsztaty z mieszanek ziołowych prowadzone przez "Tymiankowy Smak Fajsławic" - http://www.tymiankowysmak.pl/strona-glowna/ - zapoznanie się z procesem tworzenia mieszanek ziołowych, prezentacja metod uprawy ziół - wizyta w ogrodzie zielarskim, poznanie zalet rejestracji produktów regionalnych.

  Pomimo trudu podróży uczestnicy wizyty wykazali niezwykłe zainteresowanie prezentowaną tematyką, chłonęli wiedzę, ale także dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Mamy nadzieję, że zaobserwowane rozwiązania i dobre praktyki przynajmniej w części zostaną wprowadzone w życie na naszym terenie.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja  Uwaga !!!

  Wszystkich zainteresowanych udziałem
  w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych w Ustrzykach
  pragniemy poinformować, że termin przesyłania kart zgłoszeniowych
  został wydłużony do wtorku 24.10.2017 r. (godz. 16.00)

  Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) . Do udziału szczególnie zapraszamy:

  - organizacje pozarządowe,
  - przedstawicieli grup nieformalnych,
  - pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
  - mieszkańców i turystów, .

  Do wtorku 24.10.2017 r. (godz. 16.00) przyjmowane są także zgłoszenia do konkursów:

  "Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017"
  "Najlepsza Inicjatywa Roku 2017"


  Więcej informacji:
  II BFOP  Przypominamy i zapraszamy na II Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych do Ustrzyk Dolnych!

  Zgłoszenia tylko do 20.10.2017!

  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

  • organizacje pozarządowe,
  • przedstawicieli grup nieformalnych,
  • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
  • mieszkańców i turystów,

  do czynnego udziału w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych.

  II BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

  Termin: 29.10.2017 r.
  Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

  Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) w terminie do dnia 20.10.2017r.

  Karta zgłoszeniowa

  Podczas II BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:

  "Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017"

  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy

  "Najlepsza Inicjatywa Roku 2017"

  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy  EKOGALA - 8-9.12.2017 - Jasionka, k. Rzeszowa

  W imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego zapraszamy do udziału w Ekogali - międzynarodowych targach produktów i żywności wysokiej jakości. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie informacji wśród potencjalnych wystawców i odwiedzających.

  Więcej informacji:
  EKOGALA  Za nami już wielkie grzybobranie w Ustrzykach Dolnych, w tym roku nie tylko rydze dopisały.

  O miano "Zbieracza Rydzów 2017", pod czujnym okiem przewodników-leśników oraz przedstawicieli organizatorów imprezy i konkursu, w niedzielę 8 października walczyło 30 osób, które wzięły udział we wspólnym grzybobraniu. I miejsce w tym konkursie za zbiór rydzów na poziomie 17,70 kg zajęła Pani Sylwia Janczak, II miejsce z wynikiem 11,36 kg zajął Pan Wiesław Zieliński, zaś III miejsce przypadło Pani Elżbiecie Turoń - 10,04 kg. Najmłodszym grzybiarzem został Mikołaj Prasoł z Ustjanowej.

  Tytuł "Grzybiarza roku 2017" otrzymał Pan Łukasz Belter - turysta z okolic Łańcuta, za prawdziwka, którego kapelusz mierzył 24,5 cm, zaś cały grzyb ważył 780 g.

  Potrawy z grzybów do konkursu gastronomicznego przygotowali właściciele 5 bieszczadzkich obiektów. Kosztowała je nie tylko komisja, która oceniała walory smakowe, estetyczne i sposób podania, ale także uczestnicy imprezy. Laureatem konkursu został Gościniec Pod Małym Królem w Ustrzykach Dolnych, II miejsce przypadło Gościńcowi Dębowa Gazdówka z Łodyny, III miejsce zajęła Karczyna Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, zaś wyróżnienia powędrowały do Restauracji Piwniczka z Ustrzyk Dolnych oraz Szałasu w Solinie.

  Podczas IV edycji imprezy nie zabrakło także atrakcji dla dzieci i dobrej muzyki, uczestnicy imprezy mieli także okazję podziwiać diaporamę autorstwa Mariusza Strusiewicza. Zaś Pani Lucyna Sobańska z Fundacji Bieszczadzkiej zaprezentowała nową inicjatywną - ścieżkę przyrodniczą "U Źródeł Strwiąża", która powstała w ramach projektu "Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju" - realizowanego przez Fundację Bieszczadzką finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju".

  Dziękujemy partnerom i sponsorom za współpracę przy organizacji imprezy.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja  Zaproszenie dla rolników i przedsiębiorców do udziału w wizycie studyjnej 19-20.10.2017!

  W ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2017 Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza przedsiębiorców i rolników działających aktywnie na terenie naszej LGD do udziału w wizycie studyjnej.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie  Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne dotyczące:

  1) zmiany kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany:

  a) Odnowa obszaru LGD (rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej);
  b) Podejmowanie działalności gospodarczej;
  c) Rozwijanie działalności gospodarczej;
  d) Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

  2) aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR)


  Więcej informacji:
  Więcej informacji (3.10.2017)  Lepszy rydz niż nic!

  Stowarzyszenie Stolica Bieszczad Ustrzyki Dolne oraz partnerzy zapraszają 8 października do Ustrzyk Dolnych na imprezę pt. "Lepszy rydz niż nic!"

  Wśród licznych atrakcji organizatorzy przewidują:

  - zawody o miano "Zbieracza Rydzów 2017 i Grzybiarza roku 2017",

  - występy zespołów muzycznych: Robert Handermander i przyjaciele oraz Freeborn Brothers,

  - degustację potraw z grzybów,

  - diaporamę przyrodniczą autorstwa Mariusza Strusiewicza,

  - prezentację ścieżki przyrodniczej "U źródeł Strwiąża",

  - konkursy, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.

  Konkurs "Zbieracz Rydzów 2017"
  Regulamin

  Konkurs "Grzybiarz roku 2017"
  Regulamin

  Konkurs na najsmaczniejszą potrawę z grzybów
  Regulamin
  Karta zgłoszeniowa

  Zgłoszenia do konkursów przyjmowane są:

  * osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00,

  * drogą pocztową na adres Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady "ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne,

  * drogą poczty elektronicznej na adres Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady":
  lgdzielonebieszczady@wp.pl,

  * telefonicznie pod numerem 13-471-18-20.

  Organizatorzy zapewniają transport do miejsca grzybobrania jedynie dla osób które zgłoszą chęć skorzystania z transportu do dnia 06.10.2017. W przypadku gdy dana osoba nie dokona zgłoszenia będzie zmuszona dotrzeć do miejsca grzybobrania własnym transportem !

  Więcej informacji:
  Plakat  Szanowni Państwo,

  Do 9 października br. Podkarpacka Iza Gospodarcza prowadzi nabór na dofinansowane szkolenia komputerowe ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu "Akademia umiejętności TIK".

  Do udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby w wieku 50+. Osoby te bez względu na posiadany poziom wykształcenia mogą zgłaszać się na kursy. Natomiast osoby w wieku od 25 do 49 roku życia, aby wziąć udział w projekcie muszą mieć maksymalnie średnie wykształcenie.

  SZCZEGÓŁY WSPARCIA:

  GRUPA DOCELOWA: osoby zainteresowane zdobyciem kompetencji komputerowych, które spełniają poniższe kryteria: - są w wieku 25 lat i więcej,

  - posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat) lub posiadają wyższe wykształcenie (dotyczy osób w wieku 50+),

  - uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

  SZKOLENIA KOMPUTEROWE DO WYBORU:

  I. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 16 (130H):

  1. Moduł I-Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów - ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) - 20 godz.

  2. Moduł II-ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) - 20 godz.

  3. Moduł III-ECDL Przetwarzanie tekstów (B3) - 20 godz.

  4. Moduł IV-ECDL Arkusze kalkulacyjne (B4) - 20 godz.

  5. Moduł V-ECDL IT Security (S3) - 20 godz.

  6. Moduł VI-ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) - 20 godz.

  II. KURS ECDL PROFILE DIGCOMP 20 (130H):

  1. Informacja + Komunikacja + Tworzenie treści + Bezpieczeństwo + Rozwiązywanie problemów - ECDL Podstawy pracy z komputerem (B1) - 15 godz.,

  2. ECDL Podstawy pracy w sieci (B2) - 15 godz.,

  3. ECDL IT Security (S3) - 15 godz.,

  4. ECDL CAD (S8) - 60 godz.,

  5. ECDL Rozwiązywanie problemów (S9) - 15 godz.

  Dodatkowo w ramach każdego kursu przewidziano 10 godzin ćwiczeń.

  Udział w kursie umożliwia zdobycie międzynarodowego CERTYFIKATU ECDL PROFILE DIGCOMP 16 lub 20 wydawanego przez centra akredytowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

  Szkolenia w ramach I edycji będą się odbywać od października 2017 r. do stycznia 2018r. Zorganizowane zostaną w dogodnych dla uczestników godzinach i miejscu.

  W najbliższym czasie planowane są kolejne nabory do projektu. Dokumenty rekrutacyjne oraz niezbędne informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl.

  Więcej informacji:
  Formularz rekrutacyjny
  Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
  Plakat  Ponawiamy zaproszenie na jesienne grzybobranie do Ustrzyk Dolnych - już w niedzielę 08.10.2017 r. "Lepszy rydz niż nic..."
  UWAGA - DOTACJE NA START

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3. WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.

  Wyłonione instytucje będą realizowały projekty związane z uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

  Lista projektów  Zaproszenie na II BFOP

  Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza:

  • organizacje pozarządowe,
  • przedstawicieli grup nieformalnych,
  • pracowników gmin i powiatów, którzy w swoich zadaniach mają współpracę z ngo,
  • mieszkańców i turystów,

  do czynnego udziału w II Bieszczadzkim Forum Organizacji Pozarządowych (II BFOP) w Ustrzykach Dolnych.

  II BFOP będzie kolejną okazją do zaprezentowania się bieszczadzkich organizacji pozarządowych, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocuje kolejnym krokiem w integracji środowiska, szeroką promocją obszaru rozumianego jako terytorium, ale i obszaru działalności wśród mieszkańców Bieszczad. Pozwoli również na wymianę doświadczeń, dobrych praktyk, formułowanie wspólnych wniosków środowiska NGO oraz spotkania z samorządem lokalnym. W programie zaplanowano panele dyskusyjne z udziałem ekspertów.

  Termin: 29.10.2017 r.
  Miejsce: Hala Sportowa w Ustrzykach Dolnych (ul. 29 Listopada 19a)

  Wszystkie osoby chętne do uczestniczenia w II BFOP proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia i odesłania jej w wersji elektronicznej (skan dokumentów) na adres lgdzielonebieszczady@wp.pl bądź o dostarczenie w wersji papierowej do biura LGD (ul. Rynek 27/28, 38-700 Ustrzyki Dolne) w terminie do dnia 20.10.2017r.

  Karta zgłoszeniowa

  Podczas II BFOP nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursach:

  "Bieszczadzki Wolontariusz Roku 2017"

  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy

  "Najlepsza Inicjatywa Roku 2017"

  Regulamin
  Formularz zgłoszeniowy  500 tys. zł na "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000"

  Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach działania "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000" . Jest to kolejny rodzaj wsparcia uruchamiany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wniosek o przyznanie pomocy można złożyć od 28 września 2017 r. do 27 października 2017 r. Pomoc taką może otrzymać rolnik, jeżeli m.in. w jego gospodarstwie łączna powierzchnia trwałych użytków zielonych i pastwisk trwałych położonych jest na obszarze Natura 2000 i wynosi co najmniej 1 ha.

  Więcej informacji:
  http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/inwestycje-w-gospodarstwach-polozonych-na-obszarach-natura-2000-wnioski-mozna-skladac-od-28-w.html  Komunikat

  Uprzejmie informujemy, że dnia 29 września 2017 r. (piątek) biuro LGD będzie nieczynne. Powodem zamknięcia biura jest udział wszystkich pracowników w szkoleniach.  Seminarium w zakresie ekonomii społecznej - polecamy.

  Szanowni Państwo,

  Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej.

  zaprasza do udziału w seminarium animacyjno-informacyjnym dotyczącym oferty Ośrodka, Spotkanie odbędzie się odbędzie się 27 września 2017 r. o godzinie 12.00 w Ustrzykach Dolnych, Hala Sportowa przy ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 29 Listopada 19A, I piętro.

  Seminarium adresowane jest do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli organizacji pozarządowych, oraz osób fizycznych zainteresowanych działalnością społeczną. W ramach projektu, do 2019 roku zaplanowano szereg działań mających na celu rozwój i wzmocnienie ekonomii społecznej na terenie województwa podkarpackiego.

  W załączeniu informacja o ofercie Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii społecznej oraz formularz zgłoszeniowy

  Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na formularzu zgłoszeniowym do dnia 26 września 2017 r. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres mailowy i.gratkowska@fundacjatarnowskiego.pl

  Dodatkowe informacje:
  Biuro projektu Ustrzyki Dolne
  ul. 1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne
  Informacji udziela: Iwona Gratkowska, tel. 514 273 130

  Więcej informacji:
  Formularz zgłoszeniowy
  Oferta  "Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku"

  Dwudniowa impreza "Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku" już za nami. Spotkaniom towarzyszył kiermasz regionalnych produktów przetwórstwa lokalnego, w tym produktów serowarskich i rękodzieła oraz dodatkowe atrakcje, w tym między innymi tradycyjne obwołanie nowego Wojewody Wołoskiego, warsztaty wokalno-muzyczne, kącik i spacer zielarski, wystawa sprzętów pasterskich. Na szczęście nastrój wśród uczestników nie był uzależniony od pogody.
  Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

  Fotorelacja - dzień 1
  Fotorelacja - dzień 2

  Przedsięwzięcie było realizowane na zlecenie Województwa Podkarpackiego w ramach projektu pn. "Szlak Kultury Wołoskiej", Program INTERREG V-A PL-SK. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom za profesjonalizm i współpracę podczas organizacji tego wydarzenia.  Zapraszamy na II edycję Letniego Bieszczadzkiego Biegu i Marszu Lotników - 24.09.2017 r. do Ustjanowej Górnej
  "WOŁOSKA KOLIBA - FOLKOWE SPOTKANIA NA PASTERSKIM SZLAKU"

  Jeśli jesteś miłośnikiem ziołolecznictwa, zielarzem lub po prostu chcesz się więcej dowiedzieć na temat ziół ich właściwości oraz możliwości wykorzystania.

  Zapraszamy Cię do zwiedzenia kącika zielarstwa i ziołolecznictwa 17.09.2017 r. tj. drugiego dnia imprezy *"Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku"* w miejscowości Daliowa. W tajniki tematu zainteresowanych wprowadzać będą Bartosz Jemioła autor książki "Terenowa apteczka ziołowa" a także Joanna Wrzecionko, Ewa Mirowska oraz Jolanta Harna dzięki, którym dowiemy się między innymi w jaki sposób, jakie zioła wykorzystywać w kuchni, domowym leczeniu i kosmetyce.

  Zaprasza Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" - wykonawca zadania wspólnie z organizatorami i partnerami.

  Więcej informacji:
  Plakat
  Program  DOFINANSOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL

  DOFINANSOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD - NABÓR OD 11 DO 28 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

  Od 11 września do 28 września br. prowadzony będzie I nabór na dofinansowane SZKOLENIA KOMPUTEROWE ECDL PROFILE DIGCOMP 16 i ECDL PROFILE DIGCOMP 20 poszerzony o projektowanie CAD w ramach projektu "Akademia umiejętności TIK".

  Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej Podkarpackiej Izby Gospodarczej: www.pigkrosno.pl.

  Grupę docelową projektu stanowi 150 osób (w tym 90 kobiet i 60 mężczyzn), które z własnej inicjatywy zainteresowane są zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz spełniają poniższe kryteria:

  - są w wieku 25 lat i więcej,
  - posiadają niskie kwalifikacje, co najwyżej na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej (dotyczy osób w wieku 25-49 lat),
  - uczącą się, pracują lub zamieszkują na terenie jednego z powiatów: miasta Krosno, krośnieńskiego, jasielskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub strzyżowskiego województwa podkarpackiego.

  Więcej informacji:
  Informacja
  Plakat  Polecamy "Festiwal Filmów Karpackich" - 21 i 23 września 2017 -
  Bieszczadzka Kolejka Leśna (Majdan k. Cisnej)

  Uprzejmie informujemy, że w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Województwo Podkarpackie realizuje projekt pn. Szlak Kultury Wołoskiej, który zakłada utworzenie międzynarodowego szlaku kulturowego bazującego na dziedzictwie wołoskim, w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju tj. z poszanowaniem lokalnych zasobów kulturowych, przyrodniczych i społecznych. Przywrócenie lokalnego dziedzictwa historyczno-kulturowego poprzez zakładane w projekcie działania (inwentaryzację zasobów kulturowych, szkolenia i warsztaty kulturowe, publikacje na temat kultury wołoskiej, "eventy wołoskie" bazujące na cyklu pasterskim i wypasie owiec) pozwolą odkryć na nowo i przypomnieć to popadające w niepamięć dziedzictwo.

  W ramach zadania Uniwersytet Karpacki w dniach 21-23 września 2017 roku na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej (Majdan k. Cisnej) odbędzie się "Festiwal Filmów Karpackich", na który serdecznie zapraszamy.

  Więcej informacji:
  Program
  Plakat  Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady", zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową dla MŚP

  DOFINANSOWANE SZKOLENIA DLA FIRM - NABÓR OD 5 WRZEŚNIA BR. PROWADZONY PRZEZ PODKARPACKĄ IZBĘ GOSPODARCZĄ W KROŚNIE

  Od 5 września br. Podkarpacka Izba Gospodarcza w Krośnie prowadzić będzie I nabór na dofinansowane szkolenia dla firm i ich pracowników w ramach projektu "Podmiotowy system finansowania usług rozwojowych - subregion "SK" 

  Projekt współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Regionalny rynek pracy, Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP.

  Rekrutacja do projektu potrwa do 25 września 2017r.

  Więcej informacji:
  Informacja
  Plakat  Biznes inicjator

  Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna rekrutację do IV edycji projektu "Biznes inicjator".

  Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

  Jednocześnie Uczestnik Projektu obligatoryjnie musi spełniać następujące kryterium - posiadać co najmniej troje dzieci do 18 roku życia.

  Zgłoszenia do projektu będą przyjmowane od 19 września do 2 października 2017 r.

  Projekt obejmuje całe Województwo Podkarpackie.

  W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci kompleksowym wsparciem dającym możliwość otworzenie własnej działalności gospodarczej:

  - Wsparcie szkoleniowo-doradcze;

  - Dotacja inwestycyjna w wysokości do 23 300 zł;

  - Wsparcie pomostowe w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej.

  UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY

  Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

  Więcej informacji:
  Plakat  "WOŁOSKA KOLIBA - FOLKOWE SPOTKANIA NA PASTERSKIM SZLAKU"

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" jako wykonawca zadania wspólnie z organizatorami i partnerami pragnie zaprosić wszystkich mieszkańców do udziału w uroczystości "Wołoska Koliba - Folkowe Spotkania na Pasterskim Szlaku". Impreza odbędzie się w dniach 16 - 17.09.2017 r. w miejscowościach Osławica oraz Daliowa. W programie występy muzyczne, warsztaty, pokazy, gry, zabawy oraz dużo, dużo więcej.

  Więcej informacji:
  Plakat
  Program  "Tu mieszkam, tu zmieniam"

  Uprzejmie informujemy, że Fundacja BZWBK ogłosiła nabór wniosków do konkursu "Tu mieszkam, tu zmieniam"

  Wnioski przyjmowane są w terminie: 15.07 - 30.09.2017 r.

  Jest to III edycja konkursu grantowego i daje szanse zdobycia jednego ze 100 grantów.
  W konkursie może wziąć udział każdy. Wystarczy kreatywny i konkretny pomysł na zmianę w swojej okolicy, który zostanie zgłoszony za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia lub pozarządowej organizacji społecznej, ale także szkoły, domu kultury, czy też innej instytucji samorządowej.

  Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są na stronie:
  http://fundacja.bzwbk.pl/2017/07/10/nabor-wnioskow-do-konkursu-tu-mieszkam-tu-zmieniam-15-07-30-09-2017-r/

  Więcej informacji:
  https://dotacje.fundacjabgk.pl/
  Źródło:
  http://fundacja.bzwbk.pl/  Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych

  Uprzejmie informujemy, że Podkarpacka Akademia Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, realizuje projekt pt. "Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

  Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

  - jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym), lub
  - jest osobą w wieku 50 lat i więcej, • jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),
  - jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych,
  - nie posiada umiejętności obsługi komputera na poziomie A lub B ani certyfikatu ECDL PROFILE.

  Zachęcamy do udziału w projekcie!

  Więcej informacji:
  Plakat  10. EDYCJA KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI BGK "NA DOBRY POCZĄTEK!"

  Uprzejmie informujemy, że Fundacja BGK po raz 10. organizuje nabór wniosków w konkursie grantowym "Na dobry początek!". Celem konkursu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich i małych miejscowości, a także wspieranie społeczności lokalnych w tworzeniu inspirującego otoczenia do rozwoju dzieci, w tym integracji dzieci z rodzin o niskim statusie społeczno-ekonomicznym oraz integracji wielopokoleniowej. O dotacje mogą ubiegać się organizacje społeczne, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki publiczne oraz ośrodki kultury, sportu i rekreacji z siedzibą na terenach wiejskich lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Dofinansowanie w wysokości od 3 do 10 tys. zł można przeznaczyć na przygotowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci w wieku 2-9 lat, porady specjalistyczne dla dzieci i warsztaty dla rodziców. Organizacje zainteresowane udziałem w programie grantowym "Na dobry początek !" powinny złożyć wniosek do 12 września 2017 r. za pomocą formularza on-line dostępnego na stronie https://dotacje.fundacjabgk.pl/.

  Więcej informacji:
  https://www.fundacja.bgk.pl/programy/na-dobry-poczatek/
  Źródło:
  https://www.fundacja.bgk.pl/  Serdecznie zapraszamy na VII Bieszczadzkie Święto Chmielu - plac festynowy w Chmielu 15 sierpnia 2017 r.  Program


  Komunikat

  Uprzejmie informujemy, że w związku z zaplanowanym spotkaniem w Urzędzie Miejskim w Ustrzykach Dolnych dot. współpracy nad złożeniem wniosku do programu "Niepodległa",

  dnia 10 sierpnia 2017 r. (czwartek) biuro LGD będzie czynne do godziny 12.30.

  Jednocześnie informujemy, iż dnia 14 sierpnia 2017 r. (poniedziałek) biuro LGD będzie nieczynne.  Serdecznie zapraszamy na XI Kermesz Karpackich Smaków - Mrzygłód 20 sierpnia 2017 r.  Konsultacje społeczne - zmiana kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany:

  W dniu 5 czerwca 2017 r. do biura LGD "Zielone Bieszczady" wpłynął wniosek Zarządu LGD w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru w zakresie: "Kryteriów wyboru grantobiorców".

  Zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr 8 Zarządu LGD z dnia 28.12.2015 r. - Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany: Zarząd LGD rozpatruje wnioski dotyczące zmiany kryteriów oraz przeprowadza konsultacje społeczne.

  Mieszkańcy obszaru, przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego z obszaru LGD, Grupa Robocza ds. LSR, organy LGD i jej pracownicy mają możliwość składania wniosków, uwag do propozycji zmian lokalnych kryteriów wyboru.

  Mając na uwadze złożoność procedury zmiany lokalnych kryteriów wyboru, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na Formularzu uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady" do dnia 16.08.2017 r.

  Formularz proponowanych zmian można przesłać na adres e-mailowy: lgdzielonebieszczady@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie głównej LGD, tj. ul. Rynek 27/28 w Ustrzykach Dolnych lub biurze terenowym w Sanoku ul. Kościuszki 23 (V piętro, pokój 511).

  --------------------------
  Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany z dnia 28.12.2015 r.

  Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany - propozycja zmian

  Formularz uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady"

  Formularz uwag/ zmian do kryteriów wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów LGD "Zielone Bieszczady" (wersja edytowalna *.docx)  Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017

  Szanowni Mieszkańcy!

  Trzy grupy nieformalne (Pozytywnie Zakręceni Mieszkańcy Brzegów Dolnych, Grupa Inicjatywna na rzecz bieszczadzkich NGO oraz Aktywne kobitki z Łodyny) we współpracy z naszą Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady" złożyły wnioski w ramach naboru "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017".

  Miło jest nam poinformować, że dwa z nich otrzymały dofinansowanie i w związku z tym w dniu 20 lipca 2017 r. wspólnie podpisaliśmy umowy na realizację inicjatyw pn.:
  - "Klub z pasją miejscem integracji i rozwijania zainteresowań" ,
  - "Aktywne Bieszczadzkie NGO II".

  Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie www.lgd-zielonebieszczady.pl odnośnie realizacji powyższych inicjatyw.  W imieniu Koordynatora - Subregionu Południowego programu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017" zapraszamy na spotkanie informacyjne do Ustrzyk Dolnych 4.08.2017 r.

  Więcej informacji:
  Szczegóły  Zapraszamy serdecznie do Lutowisk 12 sierpnia 2017 r. na XI Dzień Żubra!  Program


  I nagroda na Agrobieszczadach 2017

  W dniach 29 - 30 lipca br. w Lesku odbyły się XXII Targi Rzemiosła, Przedsiębiorczości i Leśnictwa - AGROBIESZCZADY 2017. Po raz pierwszy nasza Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" wzięła udział w tej imprezie. Wspólnie z Lokalną Grupą Działania Nasze Bieszczady z Leska przy wsparciu bieszczadzkich twórców, rolników i przedsiębiorców przygotowaliśmy stoisko, które zachwyciło komisję konkursową i dało nam I miejsce w konkursie pn. "Najciekawsze stoisko wystawowe". Organizatorom dziękujemy za zaproszenie. Jednak szczególne podziękowania kierujemy na ręce tych osób bez których zaangażowania ten sukces nie byłby możliwy:

  Z obszaru LGD "Zielone Bieszczady":
  Pani Renata Młynarczyk-Gładysz z Ustrzyk Dolnych (wykonanie dekoracji stoiska i przeprowadzenie warsztatów artystycznych - wykonywanie kartek pocztowych z motywami bieszczadzkimi oraz korali i aniołków)
  Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe - Państwo Magdalena i Janusz Demkowicz z Orelca Gościniec Pod Małym Królem - Państwo Katarzyna i Mirosław Krupa z Ustrzyk Dolnych (płody rolne, domowe przetwory)
  Gospodarstwo Rolne - Państwo Małgorzata i Stanisław Łysyganicz z Polany (bieszczadzkie sery)
  Gminne Koło Pszczelarzy z Lutowisk - Pani Agata Hodur (degustacja miodów oraz pokaz wytapiania wosku i figurek woskowych)

  Z obszaru LGD Nasze Bieszczady:
  Pani Joanna Podstawska - Niepubliczne Przedszkole WESOŁY LUDEK z Leska (malowane twarzy)
  Pan Rafał Owsiany - Agencja usługowo artystyczna "Rufio"(animacja, tatuaże, malowanie twarzy, bańki mydlane)
  Pan Andriy Kyrychenko (witraże, biżuteria)
  Pani Anna Rzeszutko Wymaluj swoje życie (malowanie rękoma)
  Pani Janina Biega (quilling, origami)
  Pan Biega (prezentacja ekologicznego produktu lokalnego - mąka z gryki i orkiszu)

  A także pracownicy LGD Nasze Bieszczady oraz LGD "Zielone Bieszczady".

  Więcej informacji:
  Fotorelacja  Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej 20.08.2017 na Festiwal Twórczości Ludowej!  Zapraszamy na Święto Chleba do Ustrzyk Dolnych 5-6.08.2017!  Uwaga, zmiana miejsca szkolenia dla przedsiębiorców!

  Szkolenie dla przedsiębiorców zaplanowane na piątek 28.07.2017 odbędzie się w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych przy ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach Dolnych od godz. 10.00

  Informacja o szkoleniu znajduje się również na stronie:
  http://www.bieszczadzki.pl/aktualnosc-2435-zaproszenie_na_szkolenie.html  Zapraszamy na Bieszczadzki Festiwal Sztuk do Czarnej- 05.08.2017 r.  Zapraszamy do Gminy Ustrzyki Dolne na Karpacki Jarmark Turystyczny 24-30.07.2017.  Szkolenie

  Na prośbę Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich zapraszamy przedsiębiorców na szkolenie - 28 lipca 2017 r. na godz. 10.00 do budynku Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych.

  Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich serdecznie zaprasza na szkolenie "Możliwości inwestycji rozwojowych wspartych z Funduszy Europejskich". Podczas spotkania, w którym będą uczestniczyć eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego/ Operatora Bazy Usług Rozwojowych zostaną przedstawione aktualne działania skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z tereny makroregionu Polski Wschodniej. Będzie także możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami oraz zostaną przedstawione praktyczne aspekty aplikowania po wsparcie unijne.

  Więcej informacji:
  http://fundusze.podkarpackie.pl/index.php/11-gpi-rzeszow/akualnosci/1533-szkolenia-przedsiebiorcy

  Zapraszamy do Leska na Agrobieszczady 2017 29 - 30 lipca 2017.

  Uroczysta gala finałowa XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces" w Belwederze

  Jak już informowaliśmy Państwa w 2016 roku nasza LGD zgłosiła przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe" dofinansowane przez nas z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2007-2013 do ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Pan Janusz Demkowicz otrzymał II nagrodę w kategorii indywidualnej. Dnia 4 lipca 2017 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala i wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym. Patronat Honorowy nad XVII edycją konkursu sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda, a nad galą finałową konkursu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Pan Krzysztof Jurgiel. Poza nagrodą rzeczową i listem gratulacyjnym od Pana Prezydenta odebranym z rąk Pani Barbary Fedyszak-Radziejowskiej - doradcy Prezydenta ds. Wsi i Rolnictwa Pan Janusz otrzymał także dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wis, który wręczył Pan Jacek Bogucki - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz gratulacje od Pana Dariusza Golec - Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pisemne wyrazy uznania dotarły od Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego i Pana Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego. Podczas gali dyplom Powiatu Leskiego wręczył Pan Andrzej Olesiuk - Starosta Leski, a nagrodę rzeczową Gminy Olszanica Pan Robert Petka - Zastępca Wójta.

  Przedsięwzięcia wyłonione w XVII edycji konkursu stanowią znakomity przykład efektywnego wykorzystywania środków finansowych pozyskiwanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Konkurs umożliwia upowszechnienie wielu dobrych, godnych naśladowania przykładów działalności gospodarczej, które stają się inspiracją dla osób poszukujących ciekawych pomysłów na uruchomienie własnej firmy na wsi i integrują mieszkańców małych miejscowości.

  Więcej informacji:
  Fotorelacja
  Więcej o Bieszczadzkich Drezynach Rowerowych
  Więcej informacja o gali  "Agrobieszczady 2017" - Impreza targowo - promocyjna - już dziś zapraszamy!

  W odniesieniu do "Harmonogramu realizacji planu komunikacji na 2017 rok" i jego głównych założeń serdecznie zapraszamy wszystkich Wnioskodawców, w szczególności przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe oraz mieszkańców do udziału w dwudniowych targach współorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Lesku, Lokalną Grupę Działania Nasze Bieszczady w Lesku oraz naszą Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady".

  Planowany termin imprezy to 29-30.07.2017 r. Udział w niniejszej inicjatywie stanowi doskonałą formę atrakcyjnej promocji przedsięwzięć.

  Osoby i instytucje zainteresowane przygotowaniem wspólnego stoiska prosimy o zgłaszanie woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie za pośrednictwem poczty internetowej bądź telefonicznie w Biurze LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r. do godz. 12.00
  (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 13 471 18 20).  Zapraszamy na imprezy promocyjne w Gminach Członkowskich !

  Gmina: Data: Miejsce: Impreza:
  Solina 23.07.2017 Bukowiec Dzień Drwala
  Lutowiska 30.07.2017 Pszczeliny II Bieszczadzkie Święto Pszczoły w Pszczelinach
  Czarna 05.08.2017 Czarna Górna III Bieszczadzki Festiwal Sztuk
  Ustrzyki Dolne 5-6.08.2017 Ustrzyki Dolne Święto Chleba "Od ziarenka do bochenka"
  Tyrawa Wołoska 20.08.2017 Tyrawa Wołoska Festiwal Twórczości Ludowej
  Sanok 20.08.2017 Mrzygłód XI Kermesz Karpackich Smaków
  Olszanica 18.11.2017 Uherce Mineralne Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olszanica

  Program "Przyjazny Dom" - nabór wniosków!

  Szanowni Mieszkańcy !

  Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, upowszechnianie nowoczesnych technologii oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła.

  Nabór wniosków adresowany jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

  Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 17 lipca 2017 roku do 18 sierpnia 2017 roku.

  Więcej informacji:
  Szczegóły dot. naboru oraz wykaz dokumentów
  Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  PROWadzimy na starcie!

  Dnia 25 czerwca 2017 r. TVP Rzeszów realizowała na naszym obszarze nagrania filmowe będące częścią produkcji pn. "PROWadzimy na starcie!". Materiał realizowany jest na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i ma w założeniu prezentować aktywności Lokalnych Grup Działania z Podkarpacia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  Więcej informacji:
  Informacje
  Fotorelacja  Komunikat

  Informujemy, iż dnia 16 czerwca 2017 biuro LGD będzie nieczynne.  Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża"
  zaproszenie do współpracy!

  Dnia 12.05.2017 r. w Gościńcu Pod Małym Królem u Państwa Katarzyny i Mirosława Krupa odbyło się spotkanie dotyczące projektu "Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju" - realizowanego przez Fundację Bieszczadzką finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Międzydziedzinowe Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju"

  Więcej informacji:
  Strona projektu
  Informacje o inicjatywie
  Fotorelacja ze spotkania  TVP w LGD! - zaproszenie do współpracy

  Dnia 25 czerwca br. planowana jest realizacja nagrań przez TVP Rzeszów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przedstawiających Państwa aktywność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

  W nawiązaniu do powyższego serdecznie zapraszamy wszystkich Wnioskodawców, w szczególności tych których przedsięwzięcia zostały wybrane przez LGD do dofinansowania w ramach naborów 1, 2 i 3/2017 do zgłaszania woli uczestnictwa w niniejszej inicjatywie.

  Z uwagi na to, iż program będzie emitowany na antenie ogólnopolskiej będzie jednocześnie stanowić nieodpłatną formę atrakcyjnej promocji Państwa przedsięwzięć.

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z biurem LGD w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.06.2017 r. do godz. 14.00 (e-mail: lgdzielonebieszczady@wp.pl, tel. 13 471 18 20).  Przedsiębiorcą być!

  Powiatowy Urząd Pracy w Ustrzykach Dolnych organizuje bezpłatne szkolenie "Przedsiębiorcą być!" 3.07.2017 - polecamy!

  Więcej informacji:
  Plakat
  http://ustrzykidolne.praca.gov.pl/-/4816659-przedsiebiorca-byc-  Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady",

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ogłasza nabór wniosków na inwestycje z zakresu ochrony środowiska, których celem jest ochrona wód i gleby przed zanieczyszczeniami poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków lub wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.

  Więcej informacji:
  Szczegóły  Szanowni Mieszkańcy obszaru LGD "Zielone Bieszczady"

  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu
  http://www.fdpa.org.pl/konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlosc
  "Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość".

  Szczegóły pod linkiem:
  http://ksow.pl/news/entry/12325-konkurs-polska-wies-dziedzictwo-i-przyszlo.html  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
  serdecznie zaprasza na:

  Szkolenie dla grup defaworyzowanych.

  Celem spotkania jest zapoznanie Uczestników spotkania z tematyką i zakresem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działalnością LGD oraz sposobami i możliwościami pozyskania środków.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie  Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 14.06.2017 r. na godzinę 13.00.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie  Informacja dla wnioskodawców w ramach naboru nr 1/2017 - Podejmowanie działalności gospodarczej

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" przypomina przyszłym przedsiębiorcom by nie podejmowali działalności gospodarczej przed podpisaniem umów z Urzędem Marszałkowskim. Z istoty zakresu, jakim jest podejmowanie działalności gospodarczej wynika, iż podjęcie działalności gospodarczej powinno nastąpić po zawarciu umowy o przyznanie pomocy, bowiem w wyniku przyznania pomocy nastąpi utworzenie nowego podmiotu podejmującego działalność gospodarczą. Dopuszczanie innej możliwości oznaczałoby w praktyce, że pomoc zostanie przyznana nie na podjęcie działalności gospodarczej, lecz na rozwój już istniejącego podmiotu.

  Poniżej prezentujemy pełne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej kwestii.
  ROW. wrt.510.120.2017
  ROW.540.10.2016  Komunikat!

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" pragnie uczulić przyszłych Beneficjentów by przed podpisaniem umów o dofinansowanie zapoznali się z zasadą konkurencyjności.

  Przypominamy, iż każdy zakup opiewający na kwotę 20 000 zł netto lub większą powinien zostać umieszczony na portalu
  https://www.portalogloszen.arimr.gov.pl/portal-ads/home.html

  Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w załączonych dokumentach oraz prezentacji.

  Dokumenty:
  Wniosek o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instrukcja wypełniania Wniosku o nadanie uprawnień do Portalu Ogłoszeń Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

  Konkurencyjny tryb wyboru wykonawców w ramach PROW 2014-2020

  Instrukcja Użytkownika Portalu Ogłoszeń ARiMR

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej

  USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw

  WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ DO PORTALU OGŁOSZEŃ AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA  Na rzecz Strwiąża 2017!

  10 maja odbyła się kolejna akcja sprzątania brzegów i koryta rzeki Strwiąż organizowana przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" wspólnie z Bieszczadzkim Zespołem Szkół Zawodowych im. Lecha Wałęsy w Ustrzykach Dolnych. Posprzątano odcinek od ul. Korczaka w górę rzeki do starego basenu pływackiego. Tradycyjnie już od 2009 r. prowadzimy taką akcję, z radością informujemy, iż znajdywanych śmieci z roku na rok ubywa. Oby w przyszłości nie było konieczne organizowanie podobnych akcji, a mieszkańcy sami dbali o czystość jedynej rzeki płynącej przez nasze miasto. Zachęcamy do włączenia się w akcję organizowaną 20 maja br. przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych oraz Bieszczadzkie Centrum Turystyki i Promocji.

  Więcej informacji:
  Galeria zdjęć  Kolejny sukces "Bieszczadzkich Drezyn Rowerowych"

  W 2016 roku nasza LGD zgłosiła przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe" dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 do ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". W pierwszym etapie oceniane były nadesłane karty zgłoszeniowe wraz z załącznikami. Na tej podstawie wybrano 24 nominowane inicjatywy, które następnie odwiedziła 3-os. komisja.

  Znamy już ostateczne wyniki: Rada Programowa Konkursu "Sposób na Sukces" wybrała laureatów i wyróżnionych w XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie za najlepsze działania przedsiębiorcze na obszarach wiejskich.

  Z radością informujemy, iż jednym z laureatów konkursu został nasz beneficjent i członek stowarzyszenia - Pan Janusz Demkowicz. Jego przedsięwzięcie "Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe" zostały uznane drugim najlepszym pomysłem w kategorii indywidualnej w skali kraju. Pragniemy pogratulować Panu Januszowi i życzymy kolejnych sukcesów. Podziękowania kierujemy także na ręce gospodarzy Gminy Olszanica - Pana Krzysztofa Zapały (Wójta) oraz Pana Roberta Petki (Zastępca Wójta pełniący również obowiązki Sekretarza Gminy), którzy to od samego początku wspierali przedsiębiorcze działania Pana Janusza jakże istotne dla rozwoju bieszczadzkiej gminy.


  Więcej informacji:
  Więcej o Bieszczadzkich Drezynach Rowerowych
  Pełna lista laureatów konkursu  Czysty Strwiąż 2017

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców Ustrzyk Dolnych na sprzątanie brzegów i koryta rzeki Strwiąż. Z uwagi na warunki pogodowe akcja planowana na 19 kwietnia została przeniesiona na 10 maja (środa). Szczegóły w załączeniu!.

  Więcej informacji:
  Plakat  Zaproszenie

  Serdecznie zapraszamy mieszkańców ul. Strwiążyk i miłośników przyrody na spotkanie w sprawie realizacji inicjatywy - Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża"

  Termin: 12.05.2017 (piątek) godz. 18.00,

    Miejsce: Gościniec Pod Małym Królem, Mirosław Krupa, ul. Strwiążyk 35, 38-700 Ustrzyki Dolne

  Program spotkania: 

  - prezentacja projektu  "Ekomuzea Karpackie - Partnerstwo dla Ekorozwoju" - Bogusław Pyzocha i Lucyna Sobańska -  Zarząd Fundacji Bieszczadzkiej

  - prezentacja inicjatywy Ścieżka przyrodnicza "U Źródeł Strwiąża" - Iwona Woch - Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"

  - dyskusja.

  Planowany czas trwania spotkania ok. 1 godz.

  Zaproszenie:
  Zaproszenie  Konkurs "Fartuszek jakiego jeszcze nie było"

  Szanowne Panie!

  Redakcja kwartalnika "moja Wieś" oraz portalu "mojeKGW.pl" ogłosiła konkurs dla wszystkich miłośniczek szycia!

  Konkurs "Fartuszek jakiego jeszcze nie było", ma za zadanie zainspirować kobiety do stworzenia wyjątkowego fartuszka dla gospodyni, w którym poczuję się naprawdę wyjątkowo!

  Zgłoszenia mogą nadsyłać uczestniczki z całej Polski. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy uszyć ręcznie lub na maszynie wyjątkowy fartuszek dla gospodyni. Tak przygotowane zgłoszenie należy przesłać na adres Redakcji.

  Dla zwycięzców organizatorzy przygotowali specjalne nagrody związane z tematyką szycia. Twórcy najoryginalniejszego fartuszka otrzymają nagrodę główną w postaci maszyny do szycia JUKI oraz skorzystają z profesjonalnych warsztatów z szycia. Dodatkowo 5 wyróżnionych laureatów będzie mogło wziąć udział w tych wyjątkowych szkoleniach.

  Więcej informacji:
  http://mojekgw.pl/artykuly/pokaz/pochwalcie-sie-swoim-talentem,4252  Pomoc dla przetwórców, młodych rolników, gospodarzy, którzy chcą restrukturyzować swoje gospodarstwa, wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

  Pani Maria Fajger zastępca prezesa ARiMR mówi o pomocy na inwestycje, którą można otrzymać za pośrednictwem Agencji z PROW 2014 - 2020. Kto może starać się o wsparcie? Na co? Ile pieniędzy jest do wzięcia? - zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu "Biznes na wsi".
  Więcej informacji:
  http://www.arimr.gov.pl/okno-multimedialne/artykuly/pomoc-dla-przetworcow-mlodych-rolnikow-gospodarzy-ktorzy-chca-restrukturyzowac-swoje-gospo.html  Komunikat!

  Dnia 2 maja 2017 biuro LGD będzie nieczynne.  Pomoc dla przetwórców, młodych rolników, gospodarzy, którzy chcą restrukturyzować swoje gospodarstwa, wsparcie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

  Pani Maria Fajger zastępca prezesa ARiMR mówi o pomocy na inwestycje, którą można otrzymać za pośrednictwem Agencji z PROW 2014 - 2020. Kto może starać się o wsparcie? Na co? Ile pieniędzy jest do wzięcia? - zapraszamy do obejrzenia kolejnego odcinka programu "Biznes na wsi".
  Więcej informacji:
  http://www.arimr.gov.pl/okno-multimedialne/artykuly/pomoc-dla-przetworcow-mlodych-rolnikow-gospodarzy-ktorzy-chca-restrukturyzowac-swoje-gospo.html  KOMUNIKAT "Czysty Strwiąż 2017"

  Z uwagi na warunki pogodowe, akcja oczyszczania rzeki STRWIĄŻ jest przełożona.
  O nowym terminie poinformujemy.  "Czysty Strwiąż 2017"

  Zapraszamy mieszkańców Ustrzyk Dolnych do włączenia się w kolejną już akcję oczyszczania brzegów i koryta rzeki Strwiąż pt. "Czysty Strwiąż 2017" dnia 19.04.2017 r.

  Więcej informacji:
  Plakat  Podsumowanie szkoleń z dnia 7 kwietnia 2017 r.

  Dnia 07.04.2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ustrzyki Dolne odbyło się spotkanie na temat wdrażania LSR, planowanych na ten rok naborach wniosków organizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" oraz o możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017".

  Spotkanie było adresowane w szczególności do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

  Materiały szkoleniowe:  Zaproszenie Agrotravel!

  W imieniu Powiatu Bieszczadzkiego zapraszamy lokalnych przedsiębiorców, producentów, rolników, właścicieli agroturystyk do udziału w:

  X Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej I Agroturystyki - Agrotravel oraz

  II Międzynarodowych Targach Zdrowia I Urody - Health&Beauty.

  AGROTRAVEL to jedyna w swoim rodzaju, wyspecjalizowana pod kątem produktu turystyki wiejskiej impreza wystawiennicza. Wydarzenie, co roku jest platformą do spotkań nowych przedsiębiorców z potencjalnymi, biznesowymi partnerami. Tutaj, co roku nawiązywane są biznesowe relacje, których wynikiem jest rozwój markowych i sieciowych produktów turystyki wiejskiej. Impreza co roku przyciąga blisko 20 000 zwiedzających.

  Dodatkowe informacje pod adresami:

  http://www.targikielce.pl/pl/agrotravel.htm

  http://phavi.targikielce.pl/at/attachments/2017/0328/095806-agrotravel-2017-program-targow.pdf

  Powiat Bieszczadzki organizuje jednodniowy wyjazd na targi turystyki wiejskiej do Kielc w piątek 07.04.2017 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Panem Pawłem Germańskim (Wydział Organizacyjny i Kadr, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. +48 13 471 25 11, e-mail:
  pgermanski@bieszczadzki.pl  Warsztaty "Ekoturystyka" po angielsku!

  W imieniu Stowarzyszenie Ekopsychologia oraz Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" zapraszamy  do uczestnictwa w warsztatach "Ekoturystyka", organizowanych w ramach projektu Karpacka Turystyka, finansowanego z Funduszu Wyszechradzkiego. Organizatorem warsztatów jest Association for Tourism in the Tisza Plain.

  Gdzie? Zagroda Magija (Orelec 6a, 38-623 Uherce Mineralne).

  Kiedy? 11 – 13 maja 2017 roku

  Dla kogo? 

  1. Rękodzielników, twórców ludowych; 
  2. Biura podróży, właścicieli gospodarstw agroturystycznych i pensjonatów; 
  3. Organizacje pozarządowe zajmujące się promocją turystyki w Karpatach; 
  4. Samorządy lokalne. 

  Ramowy program:

  Warsztat rozpocznie się w czwartek po południu modułem edukacyjnym dotyczącym tendencji turystycznych, prowadzonym przez eksperta z agencji turystycznej Dynamic Tours.
  Piątkowe sesje umożliwią podniesienie umiejętności marketingowych i będą prowadzone przez eksperta ds. marketingu i eksperta z zakresu social media.

  Warsztat zakończy się w sobotę sesjami, dającymi uczestnikom możliwość kontynuowania pracy z naszymi ekspertami.

  Warunki uczestnictwa:

  1. Znajomość języka angielskiego;
    2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 17 kwietnia 2017
   https://goo.gl/forms/HkqK8Vep55S6aqMo1

  Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizatorzy pokrywają koszty noclegu i wyżywienia. 

  Więcej informacji:
  Ecotourism Workshop  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
  serdecznie zaprasza na:

  • szkolenie nt. bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju dla mieszkańców, liderów lokalnych oraz wnioskodawców,

  • spotkanie dotyczące konkursu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017".

  Celem spotkania jest przekazanie informacji na temat wdrażania LSR, planowanych na ten rok naborach wniosków organizowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady oraz o możliwości pozyskania mikrodotacji w ramach projektu "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017"

  Ramowy program spotkania - 07.04.2017 (piątek):

  13.45 - 14.00 rejestracja uczestników

  14.00 - 15.00 przywitanie uczestników, przedstawienie bieżących i kluczowych zagadnień związanych z realizacją LSR - Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

  15.00 - 16.00 informacje na temat konkursu na mikrodotacje "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017" - przedstawiciel Fundacji Fundusz Lokalny SMK - Edyta Salnikow - koordynator lokalny

  16:00 - 16:30 konsultacje indywidualne

  16:30 - zakończenie spotkania

  Miejsce spotkania - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych,
  ul. Kopernika 1

  Na spotkanie zapraszamy w szczególności organizacje pozarządowe i grupy nieformalne!

  Więcej informacji:
  Zaproszenie
  Konkurs na mikrodotację "Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2017"  Apel do mieszkańców Ustrzyk Dolnych!

  Ciągle brakuje miejsc noclegowych dla młodych osób - uczestników XXIII Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Ustrzykach Dolnych (7-9.04.2017)

  W tej sprawie prosimy o kontakt z księdzem Witoldem tel. 533886565.

  Więcej informacji:
  Program spotkania  "Sposób na Sukces"

  Zakończono pierwszy etap oceny przedsięwzięć zgłoszonych do XVII edycji ogólnopolskiego konkursu "Sposób na Sukces". Na stronie www Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ukazała się Lista nominatów XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Sposób na Sukces

  Rada Programowa konkursu, na podstawie nadesłanych zgłoszeń, wyłoniła grupę nominatów, którzy zostaną poddani ocenie przez członków Rady Programowej konkursu podczas wizytacji terenowych. Trzymamy kciuki za Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe zgłoszone przez naszą LGD do konkursu.  Komunikat!

  Informuję, że 23.03.2017 o godz. 9.00 w biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące rozpatrzenia protestów.  Spotkania informacyjne

  W imieniu Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych dotyczących wsparcia z funduszy europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem dotacji dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku życia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

  Więcej informacji:
  Spotkania informacyjne  Komunikat - stosowanie konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

  Informujemy, że beneficjenci PROW 2014-2020 mają obowiązek stosowania zasady konkurencyjności wydatków na realizację zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym realizowanych operacji. Szczegółowe warunki i tryb konkurencyjnego wyboru ofert na wykonanie inwestycji oraz dostawę towaru lub usługi określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U rok 2017, poz. 106 z 17 stycznia 2017 r.).

  Obowiązek stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców dotyczy beneficjentów pomocy oraz pomocy technicznej, przyznawanej w ramach PROW 2014-2020 w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych, tj.:

  • beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto;

  • beneficjentów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych - dla wszystkich zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji o wartości powyżej 20 tys. zł netto i zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro oraz dla zamówień wyłączonych spod ustawy o zamówieniach publicznych na podstawie przepisów o zamówieniach sektorowych.

  W celu zapewnienia beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przygotowuje portal, na którym beneficjenci działań / poddziałań realizowanych w ramach PROW 2014 - 2020 będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe, np. na wykonanie usługi lub zakup maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

  Portal zostanie udostępniony od 18 marca 2017. Od dnia uruchomienia portalu ofertowego, zamieszczenie zapytania ofertowego będzie jedynym sposobem pozyskania wykonawcy/dostawcy. Oznacza to, że dotychczasowy tryb wysyłania trzech zapytań ofertowych do wybranych wykonawców/dostawców, zostaje zastąpiony publikacją zapytania ofertowego na Portalu Ogłoszeń ARiMR.

  Więcej informacji:
  Rozporządzenie - zasada konkurencyjności  Preferencyjne pożyczki na inwestycje.

  Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu "Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka". Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Należy podkreślić, że dodatkowo preferowane będą obiekty posiadające lub ubiegające się o status MPR Green Velo. Wsparcie dla przedsiębiorców powinno zostać uruchomione we września 2017 r.

  Więcej informacji:
  www.turystyka.wrotapodkarpackie.pl/  Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie "Biznes inicjator".

  Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych bądź biernych zawodowo z terenu Województwa Podkarpackiego zamierzających otworzyć własną działalność gospodarczą, powyżej 29 r. życia znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj.: osoby w wieku powyżej 50 roku życia, osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby niepełnosprawne.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie  Projekt "Aktywne Bieszczadzkie NGO" dobiegł końca!

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działająca w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych z radością informuje, iż projekt realizowany w ramach IX edycji Działaj Lokalnie dobiegł końca. Dzięki kilkumiesięcznej pracy udało się sprawić, że zorganizowane I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych odniosło duży sukces. Forum zgromadziło na Hali Sportowej w Ustrzykach Dolnych ponad 40 różnych organizacji pozarządowych z ponad setką przedstawicieli którzy mieli okazję do przedstawienia swoich organizacji, ich sukcesów oraz celów działalności, co zaowocowało kolejnym krokiem w integracji środowiska.

  Kolejnym działaniem w ramach projektu było przeprowadzenie szkoleń dla istniejących organizacji NGO, przedstawicieli JST oraz przedstawicieli grup nieformalnych mających w planie rejestrację działalności w KRS. Spotkania warsztatowe odbyły w dwóch panelach tematycznych:

  • w zakresie: zmian w przepisach obowiązujących organizacje pozarządowe i koniecznego dostosowania dokumentów i działań własnych, w tym w stosunku do Ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 25 września 2015 r. (zmiany od 20.05.2016 r. oraz od 2017 r.)
  • w zakresie: procedury powołania ngo, zapoznania się z koniecznymi dokumentami i ich wypełnienie, prawa i obowiązki organizacji – w kontekście aktualnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności rejestracji organizacji nieformalnych zgłoszonych w starostwie.

  Dzięki zrealizowaniu powyższych zadań wszystkie założenia projektowe zostały osiągnięte:

  • Aktywizacja i integracja środowiska organizacji pozarządowych z terenu Bieszczad;
  • Promocja aktywności obywatelskiej i dobrych praktyk organizacji poprzez organizację I Bieszczadzkiego Forum Organizacji Pozarządowych;
  • Podnoszenie wiedzy zarówno po stronie ngo, jak i pracowników gmin i powiatów, w których kompetencjach leży współpraca z organizacjami pozarządowymi.

  Fotorelacja

  Materiały szkoleniowe autorstwa Pani Agnieszki Krzemień dla istniejących organizacji NGO, przedstawicieli JST oraz przedstawicieli grup nieformalnych

  Stowarzyszenia zwykłe
  Stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe  Bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej

  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia z funduszy europejskich na rozwój działalności gospodarczej - ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego konkursu w ramach poddziałania 1.4.1 Wsparcie MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

  Na spotkaniu omówione zostaną także inne aktualne możliwości wsparcia dla przedsiębiorców m.in. dotacja na OZE, prace B+R czy szkolenia dla pracowników.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie  DOTACJE NA START!

  PODKARPACKA IZBA GOSPODARCZA W KROŚNIE

  OGŁASZA II NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU "WSPARCIE W STARCIE"

  TERMIN NABORU: 20.01.2017 - 03.02.2017 r.

  Więcej informacji:
  Informacje szczegółowe
  Plakat  Komunikat!

  Informujemy, iż dnia 9 i 10 stycznia 2017 roku nie umawiamy już na doradztwo specjalistyczne, wynika to z bardzo dużej liczby osób zainteresowanych dotacjami. .

  Wyjątek stanowią osoby (potencjalni wnioskodawcy), które wcześniej się umówiły. Jest to zgodne z informacjami podanymi podczas szkoleń oraz upublicznionymi w materiałach podsumowujących spotkania informacyjno-szkoleniowe.  Wesołych Świąt!

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" pragnie złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń.  Komunikat dla Wnioskodawców!

  Ze względu na wpływające pytania dotyczące zorganizowania dodatkowego spotkania informacyjnego dotyczącego naborów, Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że nie są planowane dodatkowe szkolenia w tej tematyce.

  Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami ze spotkań szkoleniowo-aktywizacyjnych.

  Ze względu na zgłaszane problemy z generatorem wniosków przygotowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prosimy o wypełnianie wszystkich dokumentów w wersji Exel/Word. Nie ma obowiązku korzystania z Generatora.

  Formularze wniosków, umów i instrukcji dostępne są również na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  www.arimr.gov.pl

  Uwagi dotyczące generatora wniosku proszę przesyłać na adres mailowy:
  delegowane@arimr.gov.pl .
  Uwaga powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego, opis problemu wraz ze zrzutem ekranowym (pint screen)  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"
  zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zakończyła cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących naborów wniosków i zasad ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Szkolenia odbyły się w następujących miejscach i terminach:


  W cyklu spotkań informacyjno-szkoleniowych wzięło udział  łącznie 166 osób zainteresowanych ubieganiem się o dofinansowanie na:

  Podejmowanie działalności gospodarczej,
  Rozwijanie działalności gospodarczej,
  Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

  Materiały szkoleniowe:
  Wstęp
  Inkubator
  Rozwijanie działalności
  Podejmowanie działalności
  Biznesplan
  Fotorelacja  Informacja dla Wnioskodawców

  Najczęściej zadawane pytania dotyczące wdrażania LSR

  ARiMR udostępniła dokument zawierający najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

  Więcej informacji:
  Odnośnik do dokumentu ze strony ARiMR


  dotyczący poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020

  UWAGA: NGO, GRUPY NIEFORMALNE, PRACOWNICY GMIN I POWIATÓW!

  Przypominamy o trwających szkoleniach, pozostał jeszcze jeden termin:

  Sanok - 7.12.2016 (Urząd Gminy, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok)

  Więcej informacji:
  Zaproszenie + program szczegółowy  Ogłoszenie o naborach

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" ogłasza nabory wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

  Ogłoszenia (data publikacji 2.XII.2016):

  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017 -
  w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej


  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 2/2017 -
  w zakresie: tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego


  Ogłoszenie o naborze wniosków nr 3/2017 -
  w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej  Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się:
  http://www.lgd-zielonebieszczady.pl/nabory.html

  Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze LGD.

  Przypominamy o trwający spotkaniach szkoleniowo-aktywizacyjnych, przed nami jeszcze:
  Tyrawa Wołoska, 6.12.2016
  Ustrzyki Dolne, 8.12.2016
  Polańczyk, 9.12.2016
  (program- zaproszenie)  Komunikat!

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że biuro LGD w dniu 29.11.2016 r. będzie nieczynne ze względu na prowadzone w tym terminie szkolenie dla potencjalnych beneficjentów z terenu gminy Sanok  Zaproszenie!

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" działając w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych zaprasza organizacje pozarządowe, przedstawicieli grup nieformalnych oraz pracowników gmin i powiatów, którym nie obca jest współpraca z NGO do udziału w szkoleniach.

  Więcej informacji:
  Zaproszenie + program szczegółowy  Komunikat!

  Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że biuro LGD w dniach 1-2.12.2016 będzie nieczynne ze względu na udział pracowników w konferencji organizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącej działania Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na prowadzone w tym terminie szkolenia dla potencjalnych beneficjentów z terenu gminy Czarna i Lutowiska.


  Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych

  Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych organizowane w dniu 20.11.2016 r. w Hali Sportowej w Ustrzykach.

  Przypominamy organizacjom pozarządowym o konieczności zgłoszenia chęci udziału w imprezie (stoisko i/lub prezentacja na scenie).

  Termin upływa 15.11.2016.

  Więcej informacji:
  Program szczegółowy
  Karta zgłoszeniowa  Zaproszenie

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza do udziału w pierwszej edycji Kongresu 590, który jest unikatowym wydarzeniem promującym polskie produkty i przedsiębiorców. Kongres organizowany jest pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Organizatorom wydarzenia przyświeca hasło: "Uwalniamy polski potencjał"

  Kongres 590 odbędzie się 17-18 listopada 2016 r. w Centrum Wystawienniczo - Kongresowym (CWK) w Rzeszowie. Wydarzenie skupi wokół siebie właścicieli małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, założycieli start - upów oraz innowatorów.

  Dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem:
  www.kongres590.pl  Informacja o planowanym terminie naboru wniosków

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie informuje, że 7 listopada 2016 wystąpiliśmy do Urzędu Marszałkowskiego z pismem w sprawie ustalenia terminu naboru wniosków w ramach poddziałania: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

  Więcej informacji:
  Informacja o naborach  Zaproszenie na spotkania szkoleniowo-aktywizacyjne

  Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działań:

  • podejmowanie działalności gospodarczej,
  • rozwijanie działalności gospodarczej,
  • tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego,

  do udziału w szkoleniach dotyczących zasad przyznawania wsparcia oraz dokumentacji konkursowej.
  Termin, miejsce oraz program szkoleń zostały podane w załączeniu.
  Z uwagi na duże zainteresowanie udziałem w szkoleniach prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną bądź e-mailową.
  Zapisy dokonywane są pod numerem tel. 13 471 1820 lub adresem e-mailowym: lgdzielonebieszczady@wp.pl

  Program szkolenia  Pomóżmy Ustrzykom Dolnym wygrać kampanię promocyjną!

  Trwa konkurs na Najpopularniejsze Miasto w Turnieju Miast 2016, organizowanym przez ONET S.A.

  Nagrodą dla miasta, które zwycięży, jest kampania promocyjna o wartości rynkowej 200 000 zł, w serwisie Zumi.pl i portalu Onet.pl.

  Każdy kto posiada telefon komórkowy, może pomóc Ustrzykom wygrać. Warto przekazać tę informację krewnym i znajomym i przekonać ich do głosowania.

  Wystarczy wejść na stronę http://turniejmiast.zumi.pl/ i postępować zgodnie z poniższymi krokami:

  1. Kliknąć poniższy obrazek - "Zagłosuj na Ustrzyki Dolne"

  2. Nacisnąć "ZAGŁOSUJ"

  3. Postąpić zgodnie z instrukcją:

  • 3.1 Przeczytać ukryte słowo i przeciągnąć obrazek je przestawiający do ramki po prawej.

  • 3.2 Wpisać numer telefonu i kliknąć "POBIERZ KOD".

  • 3.3 Znowu przeczytać ukryte słowo i przeciągnąć obrazek je przestawiający do ramki po prawej.

  • 3.4 Wpisać kod otrzymany SMS-em i kliknąć "GŁOSUJ".

  Głosujący NIE PONOSZĄ ŻADNYCH KOSZTÓW za przesłane kody. Głosowanie SMS jest całkowicie bezpłatne dla użytkownika. System NIE wysyła dodatkowych smsów PREMIUM. Numery telefonów nie będą wykorzystywane w celach marketingowych a po ukończeniu plebiscytu zostaną usunięte.  Zapraszamy na I Bieszczadzkie Forum Organizacji Pozarządowych do Ustrzyk Dolnych 20.11.2016

  Zaproszenie
  Karta zgłoszeniowa  Telewizja w naszej LGD

  Po raz kolejny obszar Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady"  przyciągnął media. Podczas jesiennej wizyty TVP Rzeszów zainteresowała się inicjatywami współfinansowanymi w poprzedniej perspektywie przez LGD "Zielone Bieszczady" zrealizowanymi w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  2007-2013, były to:

  • "WATRA" – śpiewne promowanie Bieszczadów dzięki inwestycji w sprzęt muzyczny;
  • Urządzenie 4 miejsc do rekreacji ruchowej w miejscowościach Lutowiska i Stuposiany;
  • Przystosowanie wiaty estradowej w Lutowiskach i terenu przylegającego do obsługi imprez kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych;
  • Nordic Walking Park Południe Podkarpacia (projekt współpracy)
  • Zaś w powiecie leskim uwagę przykuły Bieszczadzkie Drezyny Rowerowe – inicjatywa zrealizowana w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

   Składamy podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się w organizację nagrania na czele z Panem Wójtem Gminy Lutowiska Krzysztofem Mrozem i Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Lutowiskach Panem Markiem Sokołem. Podziękowania kierujemy dla Pani:

   • Karoliny Hebda
   • Natalii Hebda
   • Anny Gromadzka
   • Hanny Płeszka
   • Katarzyny Dudzińska
   • Jadwigi Sauter
   • Weroniki Szpiech
   • Lidii Kołomyja

   Oprawę muzyczną zapewniła Kapela Warta, a niezapomnianą przejażdżkę drezynami Pan Janusz Demkowicz.   Więcej informacji:
   Galeria zdjęć

   Film:
   powiat bieszczadzki
   powiat leski


   Wizyty studyjne innych lgd w Bieszczadach

   Na przełomie września i października gościliśmy na terenie naszego LGD dwie lokalne grupy działania. Odwiedziło nas Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"- uczestnicy projektu "Cudze chwalicie, swego nie znacie" oraz członkowie Rady i pracownicy biura LGD "Beskid Gorlicki", którzy brali udział w szkoleniu, w związku z przygotowaniem się do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Obie wizyty były doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji ciekawych inicjatyw realizowanych w ramach poprzedniego okresu programowania.

   Więcej informacji:
   Galeria zdjęć   Zmiany zasad udzielania dofinansowań!

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, iż ze względu na:

   • Zmianę zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

   • Zmianę wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER";

   • Informacje otrzymane podczas szkolenia z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz z przedstawicielem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

   Uległy nieznacznej zmianie zasady dofinansowania udzielanego przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady". Osoby zainteresowane proszone są o zweryfikowanie swojej wiedzy podczas szkoleń organizowanych przez LGD w związku z naborami planowanymi na IV kwartał 2016 roku. Szczegóły dotyczące terminów i miejsc szkoleń będą umieszczone wkrótce.   Goście ze Szwajcarii w Bieszczadach

   W dniach 01-09.10.2016 r. odwiedziła nasz region delegacja szwajcarska. Goście z kantonu Appenzelle zwiedzili wysokie Bieszczady, ale mieli także okazję pojeździć na drezynach i skosztować pyszności naszej kuchni przy dźwiękach melodii pogranicza oraz zasmakować piwa w Ursa Maior. Odwiedzili m.in. Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych, Lwów i Skansen w Sanoku. Pomimo kiepskiej pogody udało się nawet zorganizować grzybobranie i wspólne ognisko.

   Przypomnijmy pokrótce najważniejsze etapy budowania współpracy zapoczątkowanej w 2012 roku:

   - w roku 2013 w ramach projektu pt. "Ku lepszej przyszłości" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, 15 przedstawicieli (z trzech sektorów i wszystkich gmin) naszej LGD odbyło wizytę studyjną do Szwajcarii. Jej efektem była m.in. realizacja przez Gminę Olszanica projektu pt. "Inkubator aktywnych obywateli – szwajcarskie standardy w polskich realiach" oraz przez LGD projektu pt. "Łączmy siły dla turysty" z programu Alpy-Karpatom; - w roku 2014 przedstawiciele kantonu Appenzelle dwukrotnie brali udział w Alpejsko-Karpackim Forum Współpracy organizowanym w Rzeszowie. Kilkudniowy pobyt w Polsce umożliwił naszym gościom odwiedzenie naszego obszaru;

   - w listopadzie 2015 roku miała miejsce kolejna nasza wizyta w Szwajcarii, a jej najważniejszym punktem była organizacja "Dnia Bieszczad" w Heiden. W programie tego wydarzenia była min. prezentacja multimedialna pt. "Bieszczady" – wykład o Bieszczadach w języku niemieckim, a także prezentacja promocyjnego filmu o Bieszczadach. Zwieńczeniem spotkania był wspólny wieczór, gdzie zostały zaprezentowane specjały kuchni bieszczadzkiej, muzyka karpacka - koncert Kapeli "Watra" oraz wystawa obrazów i fotografii pt. Bieszczady: natura i kultura w Genossenschaft Hotel Linde w Heiden. Podczas wizyty odbyło się również spotkanie partnerskie z włodarzami Heiden i szefem Promocji regionu Appenzelle, spotkanie stanowiło dobrą okazję do podjęcia dyskusji na temat szkolnictwa, ochrony środowiska i turystyki. W przygotowanie i organizację tej wizyty włączyły się nasze gminy członkowskie, przewodnicy i przedsiębiorcy z branży turystycznej.

   Mamy nadzieję, że październikowa wizyta gości ze Szwajcarii zaowocuje kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami, które przyczynią się do rozwoju lokalnego.

   Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły nas przy organizacji tej wizyty studyjnej.

   Więcej informacji:
   Galeria zdjęć   Lepszy rydz niż nic!

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" zaprasza 1 października do Ustrzyk Dolnych na imprezę pt. "Lepszy rydz niż nic!"

   Więcej informacji:
   Plakat
   Regulamin   Komunikat!

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje że, ze względu na udział pracowników biura LGD w szkoleniu w dniu 26.09.2016 r. Biuro LGD będzie nieczynne.


   Działaj Lokalnie

   Nasze Stowarzyszenie działając w imieniu Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ustrzykach Dolnych otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu "Działaj Lokalnie". Poniżej prezentujemy główne założenia projektu:.

   Aktywne Bieszczadzkie NGO   Zaproszenie na Walne Zebranie Członków LGD

   Szanowni Członkowie Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków na Posiedzenie Walnego Zebrania Członków dnia 26.08.2016 r. na godzinę 16.00 do Pubu Życie w Ustjanowej Górnej nr 196 koło Ustrzyk Dolnych (przy trasach Narciarstwa Biegowego oraz Nordic Walking).

   Więcej informacji:
   Posiedzenie Walnego Zebrania Członków   Zapraszamy do Olszanicy!

   Zapraszamy do Olszanicy na PODKARPACKĄ LETNIĄ AKADEMIĘ MUZYKI

   Więcej informacji:
   Plakat   Komunikat!

   Informujemy, że z dniem 16.08.2016 r. uruchamiamy biuro terenowe Lokalnej Grupy Działania “Zielone Bieszczady” (punkt informacyjno-konsultacyjny) zgodnie z zapisami strategii.

   Adres: budynek Urzędu Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38- 500 Sanok, piąte piętro, pokój 511.

   tel. 13 465 65 80 w. 105   Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej!

   Zapraszamy do Tyrawy Wołoskiej na Festiwal Twórczości Ludowej 28 sierpnia 2016 roku.

   Więcej informacji:
   Plakat   Zapraszamy do Brzegów!

   Zapraszamy do Brzegów 15.08.2016 na Święto Ziół i Kwiatów

   Więcej informacji:
   Plakat   Dotacje na START

   W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 - 32 instytucje będą realizowały projekty związane z uzyskaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

   Więcej informacji:
   Lista projektów

   Poniżej informacje na temat dwóch projektów dotacyjnych, które będzie realizować Bieszczadzkie Forum Europejskie z siedzibą w Lesku.

   Skuteczny przedsiębiorca
   Moja firma   Zapraszamy na tegoroczne Święto Chleba!

   Zapraszamy na tegoroczne Święto Chleba 6 i 7 sierpnia do Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach Dolnych

   Więcej informacji:
   Plakat   Zapraszamy do Zatwarnicy!

   Zapraszamy do Zatwarnicy na Kiermasz Bojkowski 7 sierpnia 2016r.

   Więcej informacji:
   Plakat   Planowana zmiana Rozporządzenia

   Informujemy o planowanej zmianie zapisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

   Poniżej zamieszczamy link do projektu zmiany w/w Rozporządzenia, co może przyczynić się do modyfikacji harmonogramu planowanych przez Lokalną Grupę Działania "Zielone Bieszczady" naborów wniosków oraz warunków otrzymania przez Wnioskodawców pomocy.

   Więcej informacji:
   https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12286301   Zapraszamy do Myczkowiec!

   Zapraszamy do Myczkowiec 7 sierpnia na Bieszczadzkie Konfrontacje Kulinarne

   Więcej informacji:
   Plakat   X Kermasz Karpackich Smaków!   Więcej informacji:
   Plakat   Zapraszamy do Lutowisk!

   Zapraszamy do Lutowisk 13 sierpnia na X Dzień Żubra.

   Więcej informacji:
   Plakat
   Program imprezy   Zaproszenie!

   Zapraszamy na II Bieszczadzki Festiwal Sztuk, który odbędzie się 06 sierpnia 2016 r. w Czarnej. Więcej informacji w załączeniu.

   Więcej informacji:
   Plakat   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje

   Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady" informuje, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy w ramach poddziałania 19.2. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

   W związku z powyższym zachęcamy Państwa do zapoznania się z wersjami elektronicznymi dokumentów, które dostępne są na stronie internetowej ARiMR, link poniżej:

   Więcej informacji
   Link   Zaktualizowany harmonogram naborów wniosków PROW 2014 - 2020

   Zapraszamy do zapoznania się z zatwierdzonym przez Pana Ryszarda Zarudzkiego - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowym harmonogramem.

   Plik do pobrania
   Harmonogram planowanych naborow wnioskow PROW_2014-2020 do 30.06.2017r   Zaproszenie!

   W imieniu Lokalnej Grupy Działania Nowa Galicja zapraszamy na dobre i zdrowe tradycyjne jedzonko do Kołaczyc na Galicyjski Jarmark zdrowej żywności, 6 sierpnia (sobota) od godz. 10.00

   Więcej informacji:
   Plakat   Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody

   Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Jagody, które odbędzie się 24 lipca 2016r w Dwerniku. Więcej informacji w załączeniu.

   Więcej informacji:
   Plakat   Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły

   Zapraszamy na Bieszczadzkie Święto Pszczoły, które odbędzie się 31 lipca 2016r. w Pszczelinach gm. Lutowiska. Więcej informacji w załączeniu.

   Więcej informacji:
   Plakat   Zaproszenie na imprezę promocyjną

   Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z Zapraszamy na Karpacki Jarmark Turystyczny do Ustrzyk Dolnych - 22-23.07.2016 r. Więcej informacji w załączeniu

   Więcej informacji:
   Plakat   Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

   Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.06.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 2 Zarządu LGD z dnia 20.06.2016 r w składzie:

   1. Iwona Woch - Prezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

   2. Antoni Szewczyk - Członek Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

   3. Paweł Wdowiak - Reprezentant Gminy Sanok w LGD, Sekretarz Gminy Sanok

   w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
   Panią Agnieszkę Ciepluch..   Konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" ogłasza konkurs na stanowisko Specjalista ds. projektów.

   Więcej informacji:
   1. Konkurs   Festyn Rodzinny w Łodynie
   18.06.2016 r. (sobota) godz. 15.00

   W programie imprezy:

   - występy artystyczne dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łodynie,

   - występy grupy animatorów "Fiku-Miku" z Rzeszowa,

   - wystawa eksponatów z Muzeum militariów, ikon i trofeów łowieckich w Brzegach Dolnych,

   - wielki konkurs plastyczny,

   - występy muzyczne,

   - konkursy sportowe,

   - poczęstunek.

   Organizatorzy: grupa nieformalna - Aktywne chłopaki z Łodyny, Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łodynie, Sołtys, Rada Sołecka, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Filia w Łodynie, Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady"..

   Więcej informacji:
   1. Plakat   Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" w związku z podpisaną umową ramową i wdrażaną procedurą aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie zmian w budżecie do obniżonej kwoty środków oraz zmian zaplanowanych do osiągnięcia wskaźników i planu działania zwraca się do mieszkańców obszaru LGD, przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, organów LGD do składania wniosków, uwag i propozycji zmian w zapisach LSR.

   Treść Lokalnej Strategii Rozwoju została zamieszczona na stronie internetowej LGD pod adresem http://www.lgd-zielonebieszczady.pl .

   Mając na uwadze złożoność procedury oraz termin dostosowania strategii do aktualnie obowiązującego budżetu, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uwag na "Formularzu proponowanych zmian w LSR" do dnia 17 czerwca br.

   Więcej informacji:
   1. Harmonogram
   2. Formularz zmian   Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne

   Dwie grupy nieformalne zwróciły się do naszej LGD o pomoc w przygotowaniu wniosków do programu "Akademia Aktywnych Obywateli - Podkarpackie Inicjatywy Lokalne" (http://www.podkarpackie-inicjatywy-lokalne.pl ).

   Nasze Stowarzyszenie udzieliło im pomocy oraz osobowości prawnej, a oba wnioski otrzymały dofinansowanie. Zapraszamy do śledzenia informacji na temat każdej z inicjatyw. Poniżej prezentujemy główne założenia obu projektów:

   Więcej informacji:
   1. Trzej muszkieterowie w akcji
   2. Nasz park - miejscem integracji wielopokoleniowej   Szkolenia Rady

   W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" zapraszamy na pierwsze z cyklu obowiązkowych szkoleń dla członków Rady LGD i pracowników biura, które rozpocznie się 17.06.2016 r. o godzinie 9.00 w Zagrodzie Magija w Orelcu.

   Materiały szkoleniowe:
   1. Statut Stowarzyszenia
   2. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów Grantowych
   3. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
   4. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR
   5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
   6. Regulamin Rady   Spotkanie grupy roboczej ds. LSR

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków Grupy Roboczej ds. LSR na 16.06.2016 r. na godzinę 11.00 do Gościńca Rabe.

   Adres: Rabe 36, Gmina Czarna.

   Tematem posiedzenia będzie konsultacja aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

   Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 15.06.2016 do godziny 10.00.   Walne zebranie

   Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" uprzejmie zaprasza wszystkich członków LGD "Zielone Bieszczady" na Walne Zebranie Członków dnia 10.06.2016 r. na godzinę 12.00 do Gościńca Dębowa Gazdówka w Łodynie, koło Ustrzyk Dolnych.

   Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

   1. Otwarcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

   2. Stwierdzenie prawomocności obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

   3. Wybór przewodniczącego, sekretarza i komisji skrutacyjnej.

   4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

   5. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Lokalnej Grupy Działania "Zielone Bieszczady" za 2015 rok.

   6. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian do statutu (dodanie celu działalności- ochrona przyrody oraz wprowadzenie zmian wynikających ze zmiany Ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

   7. Sprawy porządkowe - informacje z działalności biura, etapy wdrażania LSR.

   8. Wolne wnioski.

   9. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielone Bieszczady".

   Prosimy o telefoniczne lub emailowe potwierdzenie obecności do 09.06.2016 r. do godziny 10.00.

   Pragniemy również zaznaczyć, iż zgodnie z § 12 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia w razie braku quorum otwarcie Walnego Zebrania Członków nastąpi tego samego dnia, tj. 10.06.2016 r. o godzinie 12:30, a jego ważność nie będzie zdeterminowana ilością obecnych Członków Stowarzyszenia.   "Czas na staż" II

   Podkarpacka Izba Gospodarcza rozpoczyna II turę rekrutacji do projektu "Czas na staż" w ramach

   Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

   Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej osób młodych do 29 roku życia, nie pracujących (biernych zawodowo). Dodatkowo premiowane będą osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz osoby niepełnosprawne.

   Więcej informacji:
   Ogłoszenie
   Plakat   Wynik naboru na stanowisko: Specjalista ds. projektów

   Po dokonaniu analizy złożonych ofert i w wyniku przeprowadzonej z kandydatami rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.05.2016 r. Komisja powołana Uchwałą nr 1 Zarządu LGD z dnia 24.05.2016 r w składzie:

   1. Małgorzata Gądela – Wiceprezes Zarządu LGD "Zielone Bieszczady"

   2. Lucyna Sobańska – Sekretarz Rady LGD "Zielone Bieszczady"

   3. Michał Markulis – Asystent Kierownika Biura LGD "Zielone Bieszczady"

   w wyniku głosowania wybrała na stanowisko Specjalisty ds. projektów:
   Panią Marlenę Błyskal.   Umowa ramowa pomiędzy Samorządem Województwa a LGD podpisana

   Dnia 23 maja br. została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (tzw. umowa ramowa) pomiędzy Samorządem Województwa Podkarpackiego a Lokalną Grupą Działania "Zielone Bieszczady". W ramach zawartej umowy LGD będzie dysponowało kwotą 7 911 000 PLN na realizację celów zawartych w strategii, z czego na wdrażanie 6 300 000 PLN, 126 000 PLN na projekt współpracy oraz 1 485 000 PLN na funkcjonowanie i aktywizację.

   Zawarcie umowy ramowej umożliwi rozpoczęcie działań związanych z ogłaszanie naborów wniosków na realizację operacji w ramach LSR oraz wybór operacji, zgodnie z przyjętymi procedurami wyboru i oceny. Już w III kwartale 2016 planowane są pierwsze nabory wniosków.

   Załączniki do umowy:

   1. Lokalna Strategia Rozwoju.

   2. Harmonogram planowanych naborów.

   3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

   4. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

   5. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR

   6. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

   7. Regulamin Rady


   Rozporządzenie
   w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020